FOLK FRA HJARNØ DER I TIDENS LØB ER FLYTTET TIL HORSENS


Samt familier og folk i Horsens med tilnavnet Hiernøe.
Følgende er sammenstykket af oplysninger fra Nygårds sedler, folketællingerne, kirkebøgerne, bogen om det gamle Horsens og Horsens slægterne, borgerskabs protokoller, Søruller m.v.
NB. Undersøgte mange barnedåb men fandt aldrig nogle hvori deltagere benævntes "fra Hjarnø".

Dato og Navneliste fra Horsens Borgerskabs protokol 1723-1839
DatoNavnfødt i/påErhverv
21-1-1732 Anders Andersøn HiernøeWrønde?
6-8-1742Rasmus JensønHiernøe 1699 skipper
4-3-1743Søren RasmusønHiernøe 1713fiskeri
27-3-1743Søren NielsønHiernøe 1712skipper
22-3-1751Rasmus OllesønHiernøe 1711 Handel m.v
6-12-1756 Søren PedersønHiernøe 1730skipper
22-3-1762 Niels Sørensøn Hiernøe 1739skipper
14-6-1773 Jens Rasmusøn HiernøeHorsens billedhugger
18-4-1770 Niels Sørensøn HiernøeHorsens skipper
18-4-1774 Jens Andersøn Hiernøe Horsens
20-2-1775 Adam MadsønHiernøe 1749skipper (på Samsø)
11-1-1790 Niels P. HansønHiernøe 1741snedker
22-11-1790 Ole Rasmusøn Hiernøe Horsens 1747købmand
18-3-1793 Peder Jensøn Hiernøe Horsens 1766skipper
3-11-1800 Henrik Nielsøn Hiernøe Horsens 1777købmand
25-6-1804 Niels Nielsøn HHiernøe 1780skipper
11-2-1805 Rasmus RasmusønHiernøe 1772skipper
18-3-1811 Hans Jensøn Hiernøe ?? skipper
31-12-1821 Niels H.HøeghHiernøe 1792skipper
2-7-1827 Søren JensønHiernøe 1798skipper
17-12-1770 EXTRA SØRULLE FRA HORSENS
Folkene boer i Horsens men er født på Hjarnø

Søren Pedersøn, skipper, 38 år, ugift, fc 1732 (f:Peder Sørensøn)
Niels Sørensen, skipper, 40 år, gift, fc , (f:?)
Simon Ollesøn,skipper, 59 år, gift, fc 1711 (f:Oluf Rasmusøn)
Søren Nielsøn, skipper, 58 år, gift, fc 1712 (f:Niels Madsøn)
Jens Ollesøn, skipper, 49 år, ugift, fc 1721 (f:Oluf Rasmusøn)
Jens Pedersøn, skipper, 74 år, gift, fc 1696 (f:?)FAMILIER OG PERSONER SOM RELATERER TIL HJARNØ ELLER NAVNET HIERNØE

Jomf: HIERNØE Begravet 22-12-1806, 77 år gl. fc 1729


Jacob Olufsen, skibsbygger død 18-6-1727
hans kone ANNA THOMASDATTER HJERNØE død 5-5-1727.


18-6-1727 kastede jeg jord på en gl. og fattig kvinde af hirnøe ? ? nafnlig Anna Diderihs som blev givt fattig jord.


Ft 1845: Borgergade 438 (til leje hos en enke med børn)
ANNE METTE MADSEN 24 år, håndarbejder født på Hjarnø 7-5-1816
Peter 2 år, hendes søn, født i Horsens.Anne M.s far er Mads Nielsøn på matr 6


Ft 1845: Øster Aae 187
NIELS BÆK 45 år, bådfører, født i Klakring
ANNE OLESD. 39 år hans kone, født på Hjarnø 18-10-1804,Annas far: Ole Lauridsøn på matr no 11
børn:Jørgine eller Laugine 17 år, Hans 15 år, Anna 9 år, Ole 5 år,Jens 2 år og alle med efternavn Bæk, samt født i Horsens


ANDERS HIERNØE
Børn: Anna 21-10-1725 (s.164) begr. 29-10-1725 (s.278)
Anna 8-11-1726 (s.172) begr. 2-1-1731 (s.300)
Anders dbt. 14-3-1731 (s.199)

Ang barnedåbene: Side no henviser til Horsens Kirkebog
Anna: bå.a. Maren Ole Mortensens, fad. Søren Frandsen, Michel Gyldings, Morten Pedersen?, Anna Jens Olufsens, Lene Lauridsen Svenskes.
Anna: bå.a. Maren Oluf Mortensens,fad. Mourids? Offer Jensen, Laurids Povelsen, Jens Mathiasen, Anna Jens Olufsens, Maren Søren Skaaning.
Anders: bå.a. Kirsten Jens Falsters, fad. Oluf Mortensen, Jens Olufsøn og Hans? Rasmusøn ?, Johan Jørgen Mortensøn og Karen Offer Jensøns


ANDERS ANDERSØN HJERNØE Skipper og Købmand
gift med Lene Jensdatter Brunsvig, tog borgerskab 21.1.1732, var født i Wrønde?
Han ejede i 1725 Gaard no 5 i Borgergade.
15-2-1735 blev til 12 slet henbåren Anders Andersøn Hiernøer af Boregade og ind til kirkegården.

Efter hans død giftede enken Lene Jensdatter Brunsvig sig med Skipper Rasmus Rasmusen

Datteren af 1st ægtesk. Karen Andersdatter Hjernøe gifter sig med Chr. Nielsøn Fogh eller Kruuse, og igen ved hans død med Chr. Christensøn Stobberup som kaldes Kruuse, med hvem hun fik sønnen Anders Kruuse der blev Raadmand og døde 1811.


Ft 1801:Niels Gylding 55 år, købmand
Anne Cathrine Hiernøe 47 år hans kone
Børn: Niels, Johanne, Cathrine, Anne Kierstine, Ingeborg, Mouritz, Knud


HANS JENSØN HJERNØE fc 1781
Tog borgerskab som skipper 18-3-1811. Mulig fader på Hjarnø er Jens Jacobsøn på matr 3
Børn:Jens Karl dbt. 22-9-1771 (s.602)
Ang. Barnedåb: Jens Carl bå.a. Madam Hegelund. Fad. Jomfru Hiernøe , Mholk? Toren?, Laurits Nim og Frederic Winter.


HANS PEDERSØN HJERNØE
Hans kone Mette Pedersd. begr. 3-7-1720 sammen med sin lille pige de druknede begge to på reden?.
(og muligvis lagt i samme kiste)


Ft 1834: Syndergade 37, 2nd familie:
Laurits F. Ørum, 43 år, afskediget Ritmester ved Slesviske ? Regiment, på pension.
HELENE HJERNØE, 28 år hans kone 18-2-1807, datter af Købm Niels Hjernøe og Cathrine f. Hoffgaard


HENRIK (Nielsøn) HJERNØE Købmand
Tog borgerskab som Kbm. Kornhandler og Brøndevinsbrænder 3-11-1800
død 30-1-1846, 75 år gl. fc 1777
viet 21-11-1800 med Maren Lave, fc 1777 (staves også Laue)
Forlovere: Købm. Mourids Monberg og Skip. Søren Lave.
Ved Ft. 1801, begge i 1st ægteskab, ingen børn.

Henriks og Marens Børn:
Karen 6-9-1801, viet skipper Rasmus Hansen, Karen dør 22 år gl. i 1823.
Søren Lave 10-10-1802, Ifl.Ft 1840: Hasle, Århus. Søen Laue Hjernø, 38 år gift maler, har to lærlinge
Niels 7-3-1804
Mourits Monberg 13-1-1805, viet 6-2-1839 ?
Mads Lave 30-3-1806, viet 5-12-1837 Maren Hjernøe fc 1801
Hans 30-3-1806 (tvillinger)
Eva 23-4-1809 ? ?
Eva 11-8-1815, død 13-8-1815

Ang Barnedåb:
Karen 1801: Bå.a. Købmand Jens Overby Ingerslevs kone, fad. Jomfru Monberg, Kræmer Lave, ? ? , Knud Gylding, Knud Monberg
Søren 1802: Bå.a. Madam Mourits Monberg fad. Jomfru Bodil Hiernøe, Skipper Søren Lauge, købm. Jens Overby Engerslev, Købm. Rasmus Frydenberg
Mads Laue og Hans 1806: Bla. Skip. Niels Smed, Jens Madsen Gylding, Hjernøes Kone, ? Møller.
Mourits dør 2-7-1865 som enkem. og fattiglem

En Henrik Hjernøe var ved Ft.1834 ugift svend hos Guldsmed Jespersen i Æbeltoft, 24 år og ugift, fc 1805

Ft 1834: Borgergade 468
HENDRIK HJERNØE 64 år gift, fæstemand, forh. købm. fc. 1774
Maren Lave 57 år, hans kone
Karen Christensen 22? år Sælgepige?

Ft 1834: Hospitalsgade 53
Skomagermester Hans Chr. Kraul m/familie og folk, blandt svendene: MADS Lave Hjernøe.

Ft 1834: Svinetorvet 298 (grønnegade-Smedegade ?) som 3di familie:
NIELS H. Hjernøe 30 år bagermester
Kirstine Stiernholm 27 år hans kone
Ane Jensen 19 år tj-pige


HANS Henriksen Hjernøe Bødker, gift, død 13-5-1853, 47 år gl, fc 1806Ft 1787: Søndergade 15
Maurits Monberg 44 år gift og Købmand fc 1743
Engeborg Hiernøe, hans kone 37 år fc 1750

Ft 1801: Søndergade 25
Mauritz Monberg 58 år , gift 2nd, Købmand
Ingeborg Hiernøe 51 år, kone,
Børnene: Christen, Søren og Bodil magrethe

INGEBORG HJERNØE, død 4-10-1837, 87 år gl, fc 1750
Fra gl. ligsten: Mourits Monberg død 1807 og begge hans hustruer Anna Catrine Frydenberg og Ingeborg Hiernøe.JENS HIERNØE
7-5-1727 kastede jeg jord på Jens Jernøes liden søn Rasmus Jens:, 3/4 år gl., blef nedsat i kirkegaarden.


JENS ANDERSØN HJERNØE
er 1750 i Århus (Århus Domk.KB s.220), Jens er født i Horsens, tog borgersk. 18-4-1774 som muremester


Ft 1801, Ved Aaen 156
JENS PEDERSØN HJERNØE , 60 år , gift, Matros, fc 1741.
Anne Marie Rasmusdatter 53 år, hans kone
Børn: Rasmine 10 år og Marie 9 år.
Forældre til JENS på Hjarnø er Peder Sørensøn og Bodil Jensd. mat 4


BODIL KIRSTINE HIERNØE, viet 7-2-1809 med Ungk. Jens Rasmusen Smed, Borger og Skipper
Forlovere: Skipperne Hans Smed og Jens Pedersen Hiernøe


Ft 1787: Søndergade 14
JENS HJERNØE husbond 40 år, købmand gift 1st gang fc 1747
Sissel Hansdat. hans kone 48 år gift 2nd gang
Dorthe Hansdat. hendes søster 29 år ugift, + tj-folk


JENS RASMUSSØN HJERNØE Billedhugger født i Horsens
tog borgerskab som billedhugger 14-6-1773
viet 20-2-1784 med Bodil Hansdat. Didrik Cortsens enke, Didrik døde 1784
19-4-1797, begr. hr Jens Hjernøe hans kone, 58 år gl, fc 1739
20-11-1801 Jens Hjernøe begr, 53 år gl, fc 1748
JENS R.s far Rasmus Jensøn, var født ca 1699 på Hjarnø, han forslægt er ikke lokaliseret.
Ifl Ft 1801:familien + Stifsøn Claus Cordsen, 32 år ugift skipperFt 1845: Øster Aae 164
JENS SØRENSEN 51 år, gift sætteskipper, født på Hjarnø 1794, hans far er Søren Christensen.
Anne Nielsd. 46 år, hans kone født i Uth, (Jens er nu i 3die ægteskab)
Børn: Peter Christ. 23 født i Tanderup, matros, Severine 19 år, Christine 14 år, Mads 9 år, Nielsigne Sophie 3 år, Bodil Marie 1 år og alle født i Horsens.


Ft 1845: Smedegade 501 Baghuset
JOHANNE CHRISTENSEN 49 år enke, født på Hjarnø ca 1796
Eneste Joh. født på Hjarnø omkr. den tid er Johanne Sørensd. der 1814 flytter over til sin faster Anna på Endelave


Ft 1845: Provstegyde 145
JØRGEN SØRENSEN 41 år, skipper født på Hjarnø 23-10-1804
Kirstine Marg. Hoffmand 41 år hans kone født i Gluckstadt
Jørgens forældre er Søren Nielsøn og Anna Andersdat. mat no 7


Ft 1787: Smedegade 9
Hendrik Lave 62 år husbond, Kleinsmed men udij armod,
KAREN HJERNØE, hans kone 63 år, fc 1724, de er begge gift 1st gang.

KAREN HJERNØE
15-12-1777 kastede jord på Niels Hiernøes søster som døde meget fatig af ? 54 år gl, fc 1723


Ft 1834: Fugholm 196
Marianne Jensen fh. Hiernøe 64 år, enke fc 1770, ernærer sig af syning.
Børn: Rasmine Hjernøe 24 år, Ft 1845, gift bosat i Århus adr. Fiskergade
Rasmus Hjernøe 23 år, søemand
Hanne Sophie Lauritsen 7 år, plejedatter af Enken.


MARIE (KIRSTINE) HJERNØE fc 1795, enke efter Jens Jacob Kristian Plesner

Ft 1834: Fugholm 202
Marie Hjernøe fh. Plesner 39 år, enke, fc 1795, lever af syning hendes søn Knud Peter Plesner, 10 år.


Ft 1834: Ved Aaen 172
NIELS HANSEN HØGH, 42 år gift skipper født på Hjarnø (Bliver lods i Horsens)
Ingeborg Rasmusd. 36 år hans kone do
børn: Bodil Marie 12 år, Hansigne Catrine 8 år, Rasmus Nielsen 3 år, Jens Jørgen 1 år.
+ En logerende skipper SØREN HANSEN 32 år ugift, født 19-2-1802 på Hjarnø, hans forældre er Hans Jensøn + Karen Nielsd. matr no 2

31-12-1821 Mødte for mig på Horsens Rådstue NIELS HANSEN HØEGH der begierede at vinde borgerskab som skipper og i dette øjemed foreviste sit Patent af 21 April 1820, hvorefter han måe som skipper føre skib og fartøj når og hvor samme betroes ham, samt godtgjorde tillige at han er 29 år gammel. På grund af disse beviseligheder blev bemeldte Niels Hansen Høegh, barnefødt på Hiernøe meddelt borgerskab som SKIPPER, hvorpå han aflagde den Befalede borger samt skipper Eed. Betalte til byens kasse 2 mk Sølv.


NIELS HIERNØE hans enke Anna Jørgensd. begr 26-11-1762, 80 år gl, fc 1682
NB: 15-2-1727 kastede jeg jord på Niels jernør en Lodskmand/Boelsmand?, i Fugholm boende, hans liden datter 7 år gl. blev nedsat i kirkegården.


NIELS HJERNØE Skipper, havde 1779 en trætte med Jesper Vilhelm ?.
Hans enke kaldet Hau Niels, begr. 17-3-1784, 41 år gl fc 1743


NIELS HJERNØE Købmand fc 1751
viet 2-12-1785 med Anna Katrine Hofgård fc 1766
Niels Sø. Hj. Købm og Borger død 8-2-1821, 69 år gl, fc 1752
Børn:
Ane Bodilene dbt. 7-9-1787, viet 1814 med Henrik Kragh
Jesper Norup Hofgård dbt. 8-8-1790 død 17-4-1832, 42 år gl
Helene Hofgård 18-2-1807, viet 1828 med Lars ? Pram
Ang. Barnedåb:
Ane Bodilene 1787: Bå.a. Madam Hofgaard, fad. Jomfru Hiernøe, Kbm. Jens Gylding, Erik Hofgaard Musmand?
Jesper 1790: bå.a. Madam Hofgaard f. Hiorth, fad. Jomfru Elisabeth Taftenberg, Købmøndene: Mourits Monberg, Niels Gylding og Niels Olesøn Gylding.

Ft 1834: Hospitalsgade 55
I Vejviser 1832: Enkemadam Hjernøe
I Ft 1834: 1st fam. Købmand Madsen m/familie og folk.
2nd fam. Ane Cathrine Hoffgaard 69 år, enke, lever af sin formue.NIELS NIELSEN HJERNØE Skipper
viet 28-1-1812 med Johanne Dorthea Preuthun
død 8-12-1832, 55 år gl. benævnt Borger og Skipper, fc 1777
Niels er født på Hjarnø, måske 1780, F: Niels Rasmusen og Ingeborg Rasmusd. på matr 5

25-1-1804 Mødte NIELS NIELSØN HIERNØE, fød på Hiernøe, som beviste:
1. Med Horsens Søe Sessions Certificat af 22de Februar 1804, at han er berettiget til som skipper at føre hvad skib eller fartøj ham kan blive anbetroet.
2. At han virkelig er anbetroet hr Michel Gyldings Jagt "Johanne Cathrine", 17 Commerceløster drøgtig, at føre.
3. Stillede han hr Michel Gylding til borgen for hans borgerlige Våbentøys lovmøssige anskaffelse strax. Han aflagde sin borger og SKIPPER Eed og Betalte til byens casse 24 skilling


Borgergade, gård no 3
1740 Snedker Søren Pedersøn Grøn gift med Kirsten Rasmusd.
1778 Sønnen Jens Sørensøn Grøn, der døde 1818, hvorefter en part af ejendommen tilhørte Skipper NIELS NIELSØN HJERNØE.
1838 ejedes gården af Købmand Chr. Jensen Monberg


Ft 1834: Borgergade 3
1st familie: Johanne Dorthea fh. Hiernøe, 50 år gl., enke
Bortleier en del af hendes hus og har part i et skib.
hendes søn: Johan Frederik Hjernøe 18 år gl.


Ft 1834: Syndergade 33
Chr Jensen Monberg 51 år gift købmand
Johanne Berteline? Uth? 40 år hans kone
Børn: Jens Mondberg 19 år handelabetjent, Chr. Ludvig M. 17 år, dicipel i den lørde skole, Mette M. 14 år.
NIELS NIELSEN HJERNØE 22 år ugift handelsbetjent fc 1812, + lang række tj-folk.NIELS PETER ell.PEDER HJERNØE var 1801 snedker, 56 år gl, fc 1745
viet 26-11-1790 med Anna Kirstine Møller fc 1755
forlovere (15-10) var Bygmester Kruuse og Billedhug. Jens Hiernøe
Børn:Hans Holger dbt 4-8-1793, til dåben: Madam Hjernøe, Jomfru Gylding, Billedhugger Jens Hjernøe, osv.
Niels Peters forældre er sandsynligvis Hans Nielsøn og Inger Jensdatter på Matr 2, Hjarnø, han er i så fald født 1741 og tog borgerskab som snedker 1790.


NIELS SØRENSØN HJERNØE Skipper, begr 4-3-1783
Kastede jord på Niels Sørensøn Hiernøe, skipper som døde i Fugholm af svindsot, nedsat 12 slet.


NIELS SØRENSØN Skipper
Født på Hjernøe trolovet den 7-10-1785 med pigen
Inger Magrethe Christendatter fra TUNØE, som har boet her i byen nogle år.
De blev viet 30-11-1785.Ingen arvinger, oprettede 28-8-1789 et testamente, (Jy. Reg. 45.c54 (no 375))
Eventuelt Borgerskab 18-4-1770

Ft 1787: Grønland no No 7.
Niels Sørensøn, 40 år Skipper, fc. 1747
Inger Magrethe Christendat. 32 år, hans kone fc. 1755


NIELS SØRENSEN. HJERNØE. Skipper, begr 8-8-1789, 50 år gl, fc 1739
f.23-9-1739, far: Søren Nielsøn Haumand. Annexbonde
22-3-1762 Aflagde NIELS SØRENSØN, barnefød på Hiernøe sin borgerlige Eed og vandt sit borgerskab, foreviste skriftlig tilladelse af 18 Jannuar fra ham hands hosbond hr Glud at må tage Borgerskab og nedsatte sig i Horsens, ligeså er forevist skiøde fra Hendrik Boye på 1/4 deel af hans Jagt "Fortuna", drægtig 8 læster, dateret 19 Dec. 1761. Angav at ville ernære sig vid som San? SKIPPER. Gav til byen 3 ?, og fik hver vedkommende sin Andel.


NIELS SØRENSØN HJERNØE død 8-2-1821,
Eligeret borger, købmand og handelsmand, 69 år gl. fc 1752


Ft 1845: øster Aae 176
NIELS SØRENSØN 57 år, gift, skipper, født på Hjarnø ca 1788
Sophie Hedvig Hiernøe, 46 år, hans kone, døbt i Hors. 17-7-1799
Børn:
Peter 22 styrmand " alle børn født i Horsens "
Carl 20 matros men til dåbene ingen benævnt
Christian 19 matros fra Hjarnø
Kirstine 15
Nielsigne Sophie 11
Søren Christian 5

Sophie Hedvigs far er Peder Jensøn Hjernøe
NIELS SØRENSØNs familie på Hjarnø er:Søren Christensøn og Karen Rasmusdatter, matr 12.


Ft 1845: Fugholm 206
NIELS SØRENSEN 39 år, skræddersvend født på Hjarnø 1805
Anne Katrine Olesen 36 år, hans kone født i Kerteminde
Jens Ludvig 10 år, født i Korsør
Maren Sophie 8 år, født i Ringsted
Ove Vigs Ferdinand 2 år, født i Horsens
NIELS SØ's forældre er Søren N. Sørensøn og Karen Nielsdat.


Ft 1787: Søndergade 19
OLE HJERNØE husbond 40 år ugift Købmand, fc 1747
Rasmus Madsøn hans broder 33 år ugift købmand, fc 1754
+ tj-folk. OLE tog borgerskab som købmand 22-11-1790

Ft 1801: Søndergade 28
Ole Hiernøe, 54 år, gift, Købmand
Anne Kirschoff, 47 år, hans kone
Børn: Mette Cathrine og Rasmus Jacob
+ tj-folk


Ft 1845: Vester Aae 221
PEDER HANSEN 37 år skipper, født på Hjarnø, viet ca 1841
Marie Elisabeth Rye 29 år hans kone, født i Horsens
Hans Søren 3 år, født i Horsens
Anna Rye 55 år gl, enke, født i Horsens. Konens moder.

Peder Hansens forældre er: Hans Jensøn og Karen Nielsdatter, matr 2 Hjarnø

18-3-1793 Mødte PEDER JENSØN HIERNØE og beviste med Søe Sessions Certificat af 1789, at han er antagen som skipper ligesom han og beviste, at han bestandigen opholder sig her i byen og herfra haver skib at føre. Han blev på begiæring forundt Borgerskab som SKIPPER her i Horsens, aflagde sin Borger Eed og betalte til Byens Casse 2?.

Peder Jensøns forældre er Jens Hansøn Daugaard og Maren Pedersdatter matr 2 på Hjarnø


PEDER JENSØN HJERNØE Skipper, død 17-11-1825, 59 år gl fc 1766
viet 24-2-1798 med Kirstine Mikkelsd. (Madsd.) 1802 Barrit KB.
Børn: Sofie Hedvig dbt 17-7-1799 viet Niels Sørensøn ca 1822
Maren - 15-2-1801
Marie - 9-5-1802
Ane Kjerstine - 1-9-1805
Søren - 30-5-1804

MARIE Hjernøe død 7-6-1866, 64 år gl.

Ang. Barnedåb: Sofie H 1799: bå.a. Madam Heggelund, fad: Jomfru M.Laue, skip. Peder Grashus?, kbm. Niels Olesøn Gylding, Jens Gyldings søn K. Gylding.
Maren 1801: Bå.a. Jomfruerne Frydenberg og Duche, fad. kbm. Chr. Taaning, Phil. Boldte og Knud Gylding
Marie 1802: Bå.a. Madam Monberg, fad. Jomfru Helms, Købmændene Jørgen Houmann, Søren Schou, Mourits Frydenberg.
Ane Kjerstine 1805: Bå.a. Havnefoged Stephensens hustru.fad. Peder Grahius? Jomfru, Kbm. Jens Hansen, skipperne Chr. Bach Kiør og Jens Andersen


Ft 1834: Syndergade 81
Thrine Kjeldsen fh Kjerkegaard, 57 år enke, har købmandshandel
med brænderi. familie og Tj-folk bla. a. tj-pigen: ANE KJERSTINE Hjernøe


Ft 1834: Ved Åen no 173
1ste familie:
Enken Kjerstine Hansen (1801:Michelsd.??) fh. Hjernøe 69 år, fc 1765
Hun driver Brænderi og er vist enke for 2nd gang,Bla. efter skipper Peder Jensen Hjernøe.
Børn:
Maren Hiernøe 33 år ugift fc 1801
Maria Hiernøe 31 år ugift fc 1803
Søren Petersen Hiernøe 29 år ugift skipper, enkens søn. fc 1805
Det er ham der sejler på Kbh og tit ses i Avisens annoncerRASMUS JENSØN
Er født 1699 på Hjarnø flytter til Horsens og tager borgerskab som skipper i 1742.
4-9-1744 ægter han Mette Catrine Olufsdatter født omkr. 1722, og overtager samme år ejendommen på Hjørnet af Borgergade og Badstuestrøde efter sin svigerfader Skipper Oluf Mortensen, der 20-9-1718 havde købt denne ejendom.
Oluf var gift med Maren Sørensdat. Monberg som døde i 1740.

6-8-1742 Aflagde RASMUS JENSØN HIERNØE barnefød på Hiernøe, for os her på Rådstuen Borgerlig Eed og betalte til byen for sit borgerskab 2 rdv?, da? og givet Magistraten og skriveren deres del ? ? at ville ernære sig her ved byen som SKIPPER

4-9-1744 Copulerede jeg udi Sal. Oluf Mortensens gaard i Borgergade ungkarl og Seiglende? mand Rasmus Jensøn Jernøe og pigen Mette Cathrine Olufsdatter uden foregående trolovelse efter Kongl. tilladelse af dato Christiansborg Hof Kiøbenhafen d. 22 Aug.
Accisen er erlagt til Jacob? Smith? 31 Aug. 1744 ? ? ? ? fra Knud Søfvren: Monbierg, pigen er født og kiendt her paa staden.

Rasmus og Mette får to børn, Ole fra 1742 der bliver Købmand, og Jens fra 1748, der først bliver købmand men siden billedhugger.

Rasmus fik da han flyttede til Horsens tilnavnet Hiernøe og det antager hans børn som efternavn.
Ole (Rasmusøn) Hiernøe
Jens (Rasmusøn) Hiernøe
KB for Horsens: 4de juni var Rasmus Hiernøes søn i kirke, blev døbt og kaldet Jens.Blandt fadderne ses en Søren Hiernøe.

Grundet slette økonomiske forhold må Rasmus afstå ejendommen kort før sin død i 1749.

Rasmus Jensøn (Hiernøe) dør 1749 og Mette indgår da ægteskab med skipper Mads Jacobsen, med hvem hun får sønnen:
Rasmus Jacob Madsen, købmand, død 1787.

Mette gifter sig igen med Billedhuggeren Jens Jensøn Samsøe men ægteskabet er barnløst.
Da han senere dør overtager JENS HIERNØE sin plejefaders værksted.
Jens bliver en anerkendt billedhugger og får stor betydning for havnens forbedring.

RASMUS's familie på Hjarnø er ikke lokaliseret, men hans fader, kan eventuelt være Jens Rasmusøn fra 1688 matr. (matr.no 5)RASMUS HJERNØE
Børn:
Oluf dbt. 7-10-1746
Marta fc 1752 begr. 21-11-1755, 3.5 år gl
Anna Kath. dbt. 12-6-1754 viet 1777 med Niels Gylding
Kirstine dbt. 5-9-1756
Ang. Barnedåb: Oluf 1746: bå.a. Thomas Monbergs h. fad. Henrik Boyes h., Knud Monberg, Søren Monberg, Rasmus Hiernøe
Anna K. 1754: bå.a. Rådmand Hofmarks kone fad: Oluf Kaabersmed ? Mons: ?, Borgmester Frydenberg, Rådmand Flensborg, Mons. Niels Rodenborg.
Kirstine 1756: bå.a. Jesper Hofgaards hustru. fad. Oluf Kaabersmeds hustru ? , Adam Helm, Hendrich Boye og Anders Hofgaard.
Ft 1787: Søndergade Sønderside 33
Niels Gylling, husbond, 41 år gift, Købmand
ANNA KATHRINE HIERNØE, hans kone 39 år fc 1748
børn:
Martha 10, Niels Gylling 9, Thrine 6, Ane Catr. 4,
Rasmus 3, Ane Kirstine 2, Helene 1.
Mandens brødre der er skippere:
Jens Johan G. 36 år, Michel G. 34 år og Niels Ole G. 30 år


RASMUS RASMUSØN HJERNØE Borger og Skipper
død 23-5-1817, 45 år gl, født 14-10-1772
kone Marianne Helene Jensdat.
Børn: Jens 5-11-1806, se notat
v/dåb: Skip Anders Jensen, Peder Jensøn Hjernøe, Peder Hendrik Andersen.

RASMUS R.s fader er Rasmus Rasmusøn Smed på Hjarnø

11-2-1805 Mødte RASMUS RASMUSEN HIERNØE foreviste Søe Enroullerings Sessions Patent no 51 af Østre Jyllands Distrikt, hvorved han er givet Certificat som skipper, ligesom han beviste at være medreder i jagten "Antonette" her hiemmehørende og hvilken han som Skipper skal føre, så og at han har anskaffet befalet Våbentøy; ham blev forundt borgerskab som SKIPPER i Horsens, aflagde sin Borger og Skipper Eed og betalte til Byens casse 24 sk.

Ang. Jens: han flytter til Aarhus og får 28 år gl. borgerskab i Århus som kobbersmedemester i 1832. 1840 ses han som kobbersmed med bopæl i Guldsmedegade og i 1845 bor han i Klostergade og er Kobbersmedemester. Kone: Nicoline Marie Weibel, 39 år, født i århus, (Jens er også 39 år). De har 3 børn og hans moder: Mariane Jensen 75 år, enke, født i Vær, Skanderborg, bor hos dem. Desuden en svend, en lærling, en tj-pige og en logerende ugift Styrmand på 31 år: Jens Jørgen Jensen.


RASMUS HJERNØE f. 16-9-1804
F: købm. Niels Ole Gylding, M: Ellen Kirstine Hein


RASMUS OLUFSØN HJERNØE Købmand
viet 1749 Marta Laursdat.
Rasmus er fc 1711 på Hjarnø, far: Oluf Rasmusøn.
Ved hans begr. 6-6-1760, 50 år gl var der intet skifte. Han døde af svinsot, blev begravet 2 slet med ligprædiken og følge

22-3-1751 Vandt RASMUS OLLESØN HIERNØE, barnefød på Hiernøe, sit Borgerskab, på HANDEL og VÆRTSHUUSHOLD, betalte til Byen 2Rd 3sk og øvrige vedkommende deres deel. Og da tillige foreviste rigtig pas og afsked at vøre fri fra sit fødestavn med videre.

12-12-1749 copulerede Monsignieur Rasmus Olufsøn Hiernøer, med enken MARTA LAURSDATTER (tidl. ell. født) Hiort uden trolovelse, de havde kgl bevill.

Ft 1787: Gavlgade 1
Martha Lauridsdat. fh. Hiernøe, 74 år enke efter købmand, fc 1713
Hun er enke for 2nd gang og dør 3-5-1790, 76 1/2 år gl.
døtre: Sidse Broberg 22 år ugift
Marte Broberg 20 år ugift.

Martha Hiernøe nævnes 1798 som gæstgiver for nogle russiske præster.


SIMON OLESØN HJERNØE Skipper, Borgerskab mellem 1740-1750
Simon er født ca 1712 på Hjarnø hans far: Oluf Rasmusøn på Mat 11
begr. Skipper Simon Hiernøe 1-7-1771, 59 år gl.
var viet ? med Birthe Sørensd. der død som enke 4-5-1802, 93 år gl, fc 1709

5-8-1768 kongelig konfirmation på et af ham og hustruen Birthe Sørensd., den 19-6-1764 oprettet testamente (Jy. Reg. 39.600 (nr 251))


SØREN JENSØN Skibstømrerkarl som foreviste skudsmål og pigen
BODELENE PEDERSDAT. fra HJERNØE som har tjent i byen nogle år, forlovet 10-9 og viet 25-11-1785

BODELENE P. født 13-10-1749, hendes forældre: Peder Sørensøn og Bodil Jensd. på Hjarnø matr 4

Ft 1787: Ved Aaen No 30
Søren Jensøn 40 år, hosbonde, tieneste karl fc 1747
Bodelene Pedersdat. 35 år, hans kone fc 1752
Ft 1834 : Ved Aaen No 173, 2nd familie:


SØREN JENSEN HIERNØE 36 år gift skipper f.10-6-1798
Sophie Nielsen hans kone 31 år, f.9-3-1803

SØREN J. tog borgerskab som skipper i Horsens 1827, samme år som han blev viet med Sophie. ,

Sørns F: Jens P.Jensen og Mette Sørensd., matr 3 på Hjarnø
Sophies F: Søren Niels Sørensen og Karen Nielsd. matr 22 på Hjarnø


SØREN (NIELSØN) HJERNØE Skipper
viet 22-2-1748 med Anna Bodilene Mikkelsd. Gylding
Søren er født på Hjarnø ca 1712, far: Niels Madsen

27-3-1743 Er af SØREN NIELSØN, barnefødt på Hiernøe, vunden borgerskab og betalt til byen 1Rd 1mk. Angav at vilde ernære sig her i byen som SKIPPER.

22-2-1748 Copuleret udi Sal. Michel Gyldings hus i Fugholm,Skipper og Borger samt ungkarl Søfvren Niels: Hiernøer og pigen Anna Bodelene Michelsdatter. Begge vare kiendte her på staden og allene for Brudgommen, at hand ej ? brødes? pårørende ? hans Søf??? de bare?, Rasmus Hiernøe. Accisen er erlagt til J?. Rodenborg 4-3-1748

11-9-1772 fik han og hans hustru Kgl bevil. på at sidde i uskiftet bo med fælles umyndige børn.(Dk. 2 dep. åbne breve 280 (nr 226)

børn:
Bodil dbt 17-1-1749 (s.70) begr 31-1-1749
Bodil dbt 25-4-1750 (s.79), viet 1770 med Matt. Taftenberg, hun dør 1782, 32 år gl
Niels - 12-11-1751 (s.91)
Eva - 9-11-1753 (s.107) begr 14-12-1753
Eva Marie dbt 26-12-1754 (s.118) viet Jens Houmann, hun dør 15-4-1817, 61 år gl.
Anna dbt 12-9-1756 (s.137) var 1787 hos sin svoger J.Houmann, hun bliver begr. 5-2-1798, 42 år gl

Ang. SØREN NIELSØN HIERNØE'S Barnedåb:
Bodil 1749: Bå.a. Niels Nylands kone, fad. Madam Lave, Hans Giøsing, Knud Monberg, Rasmus Hiernøe
Bodil 1750: bå.a. Knud Monbergs kone, fad. Rasmus Hjernøes kone, Henrik Boye, Mads, ell Mons. Sørensen, Petter Velejus
Niels 1751: bå.a. Knud monbergs kone, fad. Jens Samsings kone, Ms. Rasmus Hiernøe, Søren Houmand,Michel Jensøn
Eva 1753: bå.a. Madam Giøsing, fad. Lone? Hiort, Madam Jacob? Ustrup, Jens Samsøe, Chresten Thomasøn
Eva M. 1754: bå.a. Knud Monbergs kone, fad. Michel Jensen, Thonboes hustru, Mons. Chresten Thomasøn, Hans Pind, Janus Frydenberg
Anna 1756: bå.a. Konfr. Lorches hustru.fad. Borgmester Frydenbergs datter, Mons. Adam helms, Hans Gresing, Christen Tomasøn.
Anna og Eva Marie fik 20-7-1781 "Værgemåls bevilling" de var dermed deres egne værger. Jy. Reg. 43.110 (nr 253), brevet er ikke indført kun antydet.

Ft 1787: Ved Åen no 19 (nordsiden af åen)
Jens Houmand husbond, 37 år gift, Købmand fc 1750
EVA MARIE HIERNØE, hans kone, 34 år fc 1753
Anna Hiernøe, hendes søster 30 år ugift fc 1757
Johanne Pedersdat. H. Tj-pige 26 år ugift Bryg Pige fc 1761


Ft 1787: Badstuegyde 20 eller Fugholmsgade 20
SØREN PEDERSØN HJERNØE, logerende, ugift, 57 år, Skipper fc 1730


SØREN PEDERSØN HJERNØE
1-12-1780 kastede jord på Sr. Søren Pedersøn Hiernøe som døde af forkiølelse, 68 1/2 år gl, fc 1712


Ft 1834: Gaulgade 431. Vejviser 1832: R.Hjernøes Enke. Ft 1834: Købmand Fris med fam. og folk.


Ft 1834: Nørregade 268: Købmand Seiher med fam. og folk bla.a. Hendrik Helms Hjernøe som handelslærling


Ft 1834: Nørregade 376: Bagermester Chr.?,som bagersvend: Jens Hjernøe 19 år. fc 1815


Ft 1787 og 1801 Ved aaen 174:
Søren Lauesen 61 år , gift Skipper
Eva Madsdatter 63 år, hans kone
+ ugift tj-pige,Sidsel Marie Pedersdatter

Eva's f: Mads Nielsen Østergaard og Ane Magr. Jensdatter, matr 6 på Hjarnø