HARTKORN på Hiarnøe 1721
Fundet i Kronene skøder, ingen navne opgivet,men rækkefølgen den samme som fra 1688.
Til sammenligning indsat Hartkorn og navne fra 1688. Numre er ikke nuværende matr.no.
No.Htk. 1721 gl.1688ny,1688Fæster i 1688
18-5-0-08-5-0-0 5-4-2-0Hans Nielsen Daugaard
210-6-2-010-6-2-0 9-2-0-0Niels Sørensen
313-3-1-112-5-1-18-7-1-0Søren og Rasmus Sørensen
413-3-1-112-5-1-18-4-3-1Rasmus Jensen
58-5-0-08-5-0-0 5-2-1-2Madz Pedersen
68-0-0-07-4-0-06-0-0-0Jens Rasmusen
711-3-0-011-3-0-08-4-0-1Søren Sørensen
87-2-1-17-2-1-1½5-0-3-1Søren Prang
98-2-0-07-6-0-04-3-0-0Therkels ødegaard
108-5-0-08-5-0-06-7-1-1Hans Tryker
EILAND HIERNØE udi AARHUS STIFT STIERNHOLM AMT.

SØRULLE fra 1733, folkene er født og bosat på Hiernøe

Niels Madsen60 år gift 5-4 td htk Bonde
søn Mads Nielsen24 år ug, Søvandt, farer fra Horsens på Norge
dito Søren Nielsen21 år ug hiemme, fisker

= Hans Nielsen36 gift 5-4 td htk
karl Hans Pedersen28 år ug bonde og fisker

Søren Nielsen 40 år gift 4-5 td htk
karl Rasmus Jørgensen17 år ug fisker

Søren Pedersen60 år gift 4-5 td htk
søn Peder Sørensen24 år ug tiener hiemme
dito Niels Sørensen21 år ug dito

Rasmus Jensen56 år gift 6 td htk
Kirkejord-2-2 td htk
søn Rasmus Rasmusen22 år ug tiener hiemme

Peder Rasmussen50 år gift 8-4 td htk
karl Niels Nielsen30 år ug tiener

Jens Rasmussen60 år gift 6-7-3 td htk
søn Rasmus Jensen20 år ug søvandt fare på Norge fra Horsens
Niels Rasmusen44 år gift 4-6 td htk

Thomas Rasmusen46 år gift 4-6 td htk
karl Jens Pedersen34 år, ugift, tiener og fisker

Ole Rasmusen56 år gift 8-4-3-1 td htk Øvrighed paa landet.
søn Rasmus Olesen22 år ug tiener Rådmand Rodenborg i Horsens.
dito Simon Olesen20 år ug første aar til skibs.

Peder Sørensen60 år ug 3-3-2-1 td htk
søn Søren Pedersen 24 år gift fisker
dito Hans Pedersen22 år ug fisker

Søren Rasmusen56 år gift 3-3-2-1
søn Rasmus Sørensen30 år ug tiener faderen
dito Jens Sørensen24 år ug ditto

Søren Nielsen60 år 3 td htk
Peder Sørensønog de er sammen om jorden.

Christopher Rasmusen 40 gift

Peder Nielsen60 år
søn Jens Pedersen35 år ug tiener på landet

Jørgen Rasmusen 44 år gift fisker

Søren Pedersen 23 år ugift tiener Præsten på Alrøe

Rasmus Bentsen60 år gift
søn Bent Rasmusen26 år ug tiener Præsten på Alrøe
dito Søren Rasmusen20 år ug tiener på landet

Søren Pedersøn 50 år gift

Kirkejord -1-2- td htk

Jens Madsen 40 år gift fisker

Nok bruger af Præsten 2-3 td htk

Hartkorn i alt73-4-3-0 tdr.hartkorn

Befarneingen
halv befarneikke heller
Søvandte2HVEM BOEDE HVOR
Under forsøg på at placere de enkelte navne på de rigtige gaarde kan man ikke følge de Hartkons specifikationerne Stiernholms skriverkarle har indført i regnskaberne fra 16 - 1700.
De følger absolut ikke gaardenes virkelige rækkefølge og skal placeres efter Hartkorns angivelserne størrelse, med lidt skelen til navnene.

Derimod er Græslisten fra opmålingen i 1683, samt Sørullen fra 1733 anvendelige. De er skrevet ved at man har gennemgået øen fra ende til anden, den første af landmåleren eller hans skriverkarl og den sidste formodentlig af Præsten.

Hartkorns listen fra 1789 følger også gaardenes virkelige rækkefølge og er udarbejdet af Godsejerens folk.
Til denne række er ikke anført særskilt Hartkorns mål idet alle gaarde i 1789 var ansat til 5-1 Tdr Htk.

Hartkorns mål for 1683 og 1733 ses foran navnet og er for overskuelighedens skyld afrundet til de viste værdier.
De Numre ved navnene fra 1789 listen er de nuværende Matr No.


Græslisten fra 1683Sørullen fra 1733Htk.liste fra 1789

5-2 Mads Pedersen 5-4 Niels Madsen 1. Peder Madsen
5-4 Hans Nielsen 5-4 Hans Nielsen2. Hans Jensen

4-5 Søren Nielsen3.Jens Pedersen
9-2 Niels Sørensengården delt o.1708
4-5 Søren Pedersen 4. Rasmus Sørensen

6-0 Jens Rasmusen6-0 Rasmus Jensen 5. Niels Rasmusen
8-4 Søren Sørensen 8-4 Peder Rasmusen 6. Rasmus Pedersen
6-7 Hans Nielsen 6-7 Jens Rasmusen 7. Niels Madsen
5-0 Søren S. Prang 4-6 Niels Rasmusen 8. Rasmus Nielsen
7-2 Therkels Ødegrd. 4-6 Thomas Rasmusen 9. Jens Rasmusen

10. Jørgen Olesen
8-4 Rasmus Jensen 8-4 Ole Rasmusengården delt 1761
11. Laurids Olesen

8-7 Søren Sørensen 3-3 Peder Sørensen 12. Søren Christensen
Rasmus Sørensen3-3 Søren Rasmusen13. Niels Sørensen
10 Gaarde12 Gaarde13 Gaarde
Annex Gaardene: 2-3 Jens Madsen 21.Jens og Niels Madsen
Annex Gaardene:3-0 Søren Nielsen22. Hans og Peder SørensenHartkorns specifikation fra Stiernholm 1789
HIARNØE opgjort 31-12-1789, ejer Captain Hanson Mat.1 - 13 har alle 5-1 Tdr Htk
Matr no. løbe nr.Gaard fæsterne:
13 1. NIELS SØRENSEN
12 2. SØREN CHRISTENSEN
11 3. LAURIDS OLESEN
10 4. JØRGEN OLESEN
9 5. JENS RASMUSEN
8 6. RASMUS NIELSEN
7 7. NIELS MADSEN?
6 8. RASMUS PEDERSEN
5 9. NIELS RASMUSEN
410. RASMUS SØRENSEN
311. JENS PEDERSEN
2 12. HANS JENSEN
1 13. PEDER MADSEN
21+22 14. HANS SØRENSEN og NIELS? MADSEN
ere selveiere 3-0-3-2 td htk (præstens fæstere)
Huse med Hartkorn:
16 1. SØREN JØRGENSEN 0-5 td htk
15 2. NIELS JENSEN 0-4-3-2 do
22 3. HANS SØRENSEN 0-3-3-2½ do Annex bonde til Kirkejord
21 4. JENS MADSEN 0-3-3-2½ do do
14 5. RASMUS RASMUSEN 0-5 do do
No1. Anne Mouridsdatter
Tilhørende bemeldte Hiarnøe land i jord og huse Captain Hanson, tre søe Limiter
(Indelt til Søe Limiter med samme hartkorn som opgivet ovenfor. No1. Anne Mouridsdatter der er noteret til slut, boer hos sin mor i et hus. Ang. Niels Madsen på Matr 21+22 er navnet forkert på den tid hedder manden Jens Madsen som det også ses under matr 21. ang. kirkejord.)