STIERNHOLMS LENS JORDBOG FOR HIERNØE 1604 - 1656


Samlet og bearbejdet af Fussing, rækkefølgen som i hans bog.
Her med anførsel af mængde hartkorn, Årstal på gården,Mandens navn,
og der under de Naturalierne der modsvarende hartkorns mængden.

8-0-2-0 td htk
1604-46 PEDER NIELSEN
1 fj. smør, 1td ærter, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin.
1630 fri for landgilde, 1631 ½ landg., 1635 fri for 8 skp byg, 2 skp ærter og 2 skp havre.


8-0-0-0 td htk.
1604-27 NIELS NIELSEN
1627-46 NIELS NIELSEN, efter sin afdøde far
1 td ærter, 1pd byg, 1 pd havre, 1 svin.
1630 fri for 2/3 landg. 1631 fri for 8skp byg, 1653 fri for 10 skp byg, 2 skp ærter og 2 skp havre
Stedmål i 1627, 28 Rdl.


13-7-1-1 td htk
1604-39 LAUERIDZ RASMUSEN
1639 JENS SIMONSEN, ægtede enken
1½ pd byg, 1½ pd havre, 1 svin, 5mk. 5 sk. 1 alb., 1 td torsk.
1630 fri for ldg. pga. brand, 1631 fri for 1 ørte byg, 1635 fri for 12 skp byg og 10 skp havre.
Jens Simonsøn stedte 11-7-1639 og ægtede enken efter Laurids Rasmusøn var her 1646.


13-7-1-1 td htk
1604-05 MAREN JØRGENS
1610-27 BEND JØRGENSEN
1630-46 JENS MORTENSEN
1½ pd byg, 1½ pd havre, 5mk. 5sk. 1 alb., 1 td torsk.
1630 desuden 1 svin, formentlig glemt 1604-5. 1630 fri for 2/3 korn og torsk.
1631 fri for 1 ørte byg. 1635 fri for 12 skp byg og 10 skp havre. Stedmål i 1630 4 Rdl.


9-1-0-0 td htk
1604-10 THURE JENSEN
1610 JENS THURESEN, efter sin afdøde far, (+ kirkejord på livstid)
1635 SØREN SØRENSEN, der skulle ægtede enken
1645 JENS JENSEN, ½ gaard
1650 DORTHE NIELSDATTER
1650 NIELS PEDERSEN
1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.
1630 fri for ldg. pga. brand. 1631 fri for 4 skp byg, 15 skp havre, 1 td torsk.
1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre.
Stedmål: 1610 16 Rdl og 2 øxne, 1635, 20 Rdl., 1645, ½ gaard 10 Rdl,
15-5-1650 Dorthe N. 40 Rdl. og 13-11-1650 Niels P. 60 Rdl.


7-6-1-1 td htk1
1604-22 NIELS THERKELSEN, oplod til sønnen
1622 PEDER NIELSEN, søn
1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 1 mk. 5 sk. 1 alb., 1 svin, 1 td torsk.
1630 fri for ldg. 1631 fri for ½ ldg. 1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre.
Stedmål i 1622 var 2 øxne. Peder N. var her i 1646.


11-7-0-0 td htk
1604-56 SØREN PEDERSEN
1656 SØREN SØRENSEN, søn
2½ ørte byg, 2½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.
1630 fri for 2/3 korn og torsk. 1631 fri for 1 ørte havre.
1635 fri for 12 skp byg og 6 skp havre. Stedmål i 1656, 15 Rdl.
Søren P. bødede i 1611 1 oxe, fordi han for nogle år siden besov Boel Hoffuers på Hjarnø i hendes enkesæde.
Han døde i 1656 og enken Inger Ibsdatter oplod ½ gaard til sønnen Søren.


9-1-0-0 td htk
1604 RASMUS THURESEN, døde
1627 PEDER MORTENSEN
1637-56 NIELS RASMUSEN
1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.
1630 fri for ldg., 1631 ½ ldg., 1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre. 1645 ½ ldg.
Stedmål i 1627, 28 Rdl.
Peder M. var her i 1635. Niels R. var i 56 så vanfør at han ikke kunne være over sin næring, som han burde.


9-1-0-0 td htk
1604-18 JØRGEN PRANG
1618 RASMUS JØRGENSEN PRANG, søn
1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.
1630 fri for ½ td byg., 1631 fri for ½ td byg, 1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre.
Stedmål i 1618 16 Rdl., 2 øxne.
Jørgen Prang oplod i sin velmagt til sønnen Rasmus der på livstid stedte kirke tienden - 3½ ørte - for 3½ Rdl.


11-2-2-0 td htk
1604-26 JENS SØRENSEN, død af pest
1626-56 SØREN JENSEN
1 pd 4 skp byg, 1 pd 5 skp havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.
1630 fri for 2/3 korn og torsk. 1631 fri for 4 skp byg og 5 skp havre.
1635 fri for 10 skp byg og 5 skp havre. 1645 ½ ldg.
Stedmål i 1626, 38 Rdl.


TIENDER:
1½ ørte byg og 2 ørte havre.
1604 Niels Therkelsen havde kongebrev (dette mangler)
1626 Hr. Søren (Andersen Jelling)


Iøvrigt skriver Fussing i sin dejlige bog der kan lånes på Bibloteket og hedder "STIERNHOLM LEN 1603 - 1661" Studier i Krongodsets forvaltning, ang Hjarnø: Torsk afløstes altid med penge. Det ydes kun fra Hjarnø og var Saltet Torsk. Der er tale om 7 td til landgilden men de blev som nævnt næsten altd afløst til stigende priser, pr td: 1604-15 2Rd 1625-27 2½ Rd og 1636-57 3½ Rd.


STIERNHOLMS LEN matrikel fra 1621-22
Peder Nielsen
Niels Nielsen
Lauridz Rasmusen
Bend Jørgensen
Jens Thyresen
Peder Nielsen
Søffren Pedersen
Rasmus Thyresen
Rasmus Jørgensen
Jens Søffrensen


Stiernholms amts matrikul 1664
Morten Michelsens pantsatte godtz, af Hans May(estæt).
Rækkefølge som i protokol.
Fæster tdr.hartkorn
PEDER NIELSEN 7-6-0-0
NIELS NIELSEN7-4-0-0
JENS SIMONSEN12-5-1½-0
JØRGEN BENDTZEN2-5-1½-0
NIELS PEDERSEN8-5-0-0
PEDER NIELSEN igien7-2-1½-0
SØREN SØRENSEN11-3-0-0
NIELS PEDERSENS Enke8-5-0-0
NIELS RASMUSEN8-5-0-0
SØREN JENSEN 10-6-2-0
Husene:
PEDER SØRENSEN1 Hus
JENS MICHELSEN1 hus
RASMUS CHRISTENSEN1 hus
SØREN ANDERSEN1 hus
Summa Hiernøe95-7-2½-0

Hr Søren i Glud hafuer den i fæste, Kongens tiende 4-6-0-0


Markbog fra Stjernholm amt, RTK 312.6 - 1689
SØREN OG RASMUS SØRENSEN
Fra sin hauge årligt 2½ læs godt hø
Sønder mark 2½ læs godt hø og 1 læs mos hø Nørre mark 3 læs godt hø og 1 læs Mos hø
Græsmål 14 Høveder

RASMUS JENSEN
Fra sin hauges avl 1 læs godt hø
Sønder mark 2 læs godt og 1½ læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 2 læs mos hø
Græsmål 14 Høveder

SØREN SØRENSEN PRANG (Karen Prang, nu Søren Prang)
Fra sin hauges avl 3 læs godt hø
Sønder mark ½ læs godt og 1 1/4 læs mos hø, Nørre mark 1/4 læs godt og 1½ læs mos hø
Græsmål 9 Høveder

TERKELS gaard ( Karen Prang, nu Søren Prang, Therkels gaard havde været øde)
Fra hauge avl 2½ læs godt hø
Sønder mark 1 læs godt og 1½ læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 1 læs mos hø
Græsser 7 høveder

HANS NIELSEN TRYKER
Fra sin hauges avl 2 læs godt hø
Sønder mark 1/4 læs godt og ½ læs mos hø, Nørre mark 1 læs godt og ½ læs mos hø
Græsmål 7 høveder

SØFREN SØFRENSEN
Fra sin hauges avl 2 læs godt hø
Sønder marken 1 læs godt og 1½ læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 1 læs mos hø
Græsmål 10 høveder

JENS RASMUSEN
Fra hans hauges avl 2/3 læs godt hø, Sønder mark 3/4 læs godt og ½ læs mos hø
Nørre mark 1 læs godt og ½ læs mos hø
Græsmål 7 (9) høveder

NIELS SØRENSEN ALRØE
Fra sin hauges avl 1 læs godt hø
Sønder mark 1½ læs godt og 1 læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 1 læs mos hø
Græsmål 10 høveder

HANS NIELSEN DAUGAARD
Fra sin hauges avl 1/4 læs godt hø
Sønder mark 3/4 læs godt og 1 læs mos hø, Nørre mark 1 læs godt og 1 1/4 læs mos hø
Græsmål 7 høveder

MADZ PEDERSEN
Sønder mark 3/4 læs godt og 1 læs mos hø, Nørre mark 1 læs godt og 1 1/4 læs mos hø
ræsmål 7 høveder

PRÆSTENS ? i Glud hans Annex som hand med ploug jord ? det fulde kand græsse 3 høveder
Sønder mark 1/4 læs godt og ½ læs mos hø, Nørre mark ½ læs godt og 3/4 læs mos hø
Græsmål 5 høveder

Til Hjarnø Kirke nøedt? 1/4 godt hø auflet ? hiiles med marken.

HUSENE PÅ DERES GRUND
Hans Daugaard 1 Hus som Bent Bentsen megen? herlighed det til uden 1 Kaalhauge.
Rasmus Jensen 1 hus, beboes af Søren Pedersen 1 Kaalhauge.
Niels Alrøe 1 hus beboes af Rasmus Rasmusen, 1 Kaalhauge
Søren Sørensen 1 hus som er øde hafd? veret en Kaalhauge ? ? en Kaalhauge til sin gaard.


Stiernholms amts matrikul 1688
Proprietarius Baron Juuel
No er ikke de nuværende matr nr.
No.FæsterGl.hartkornNy htartkorn
1HANS NIELSEN DAUGAARD8-55-4-2
2NIELS SØRENSEN10-6-29-2
3SØREN OG RASMUS SØRENSEN12-5-1-18-7-1
4RASMUS JENSEN12-5-1-18-4-3-1
5MADZ PEDERSEN8-55-2-1-2
6JENS RASMUSEN7-46-0
7SØREN SØRENSEN11-38-4-0-1
8SØREN PRANG7-2-1-1½5-0-3-1
9THERKELS øde gaard7-6 4-3
10HANS TRYKER8-56-7-1-1
11Præstens Annexgaard3-0-3-2
12Kierke jorden0-7-3-2
 Summa bøndergods95-7-2-½72-4-3-2

Hans Daugaard 1 hus, beboes af Bent Bentsen
Rasmus Jensen 1 hus beboes af Søren Pedersen
Niels Alrøe 1 hus beboes af Rasmus Rasmusen
Søren Sørensen 1 hus , som er øde.