1733DÅB s.9
24-4-1733 - 3 S.e.Påske:
Hafde Jørgen Rasmusøn Vestergaard et barn til sin dåbs
confirmation, fød d. 25 april ved nafn ANE MAGRETHE
Bå.a. Mette Nielsd.
Fad: Kirsten Nielsd, Mette Pedersd, Søren Vestergaard ,
Jens Rasmusøn, Søren Nielsøn


DÅB s.10
26-5-1733 - 3 Pinsedag:
hafde Søren Nielsøn et barn til sin christen daab ved nafn NIELS
fød d 20 maj
Bå.a. Ane Pedersd.
hvis faddere vare: Kirsten Nielsd., Mette Nielsd.?,
Rasmus Jensøn, Jens Rasmusøn, Hans Nielsøn.


DÅB s.11
Hellige Taksigelses Søndag
hafde Peder Sørensøn i Hafven et barn til Christen dåb ved nafn
MAREN fød d 29 maj
bå.a. Mette Nielsd.
Fad: Kirsten Nielsd., Karen Hansd. i Vestergaard ,
Hans Nielsøn Alrøe, Søren Nielsøn og Thomas Vestergaard


INTRO s.13
21-6-1733 - 3 S.e.Trin:
Introduceret Jørgen Vestergaard hustru Maren Madsdatter


INTRO s.14
5-7-1733 - 5 S.e.Trin:
Intro. af Peder Sørensøns hustru i hafven


INTRO s.15
19-7-1733 - 7 S.e.trin:
Intro af Søren Nielsøns hustru Mette Nielsd.

1734

TROLOVELSE s.26
10-3-1734: Trolovet Niels Sørensøn af Østrup med Ane Rasmusd.


DÅB s.29
25-4-1734 Påske dag:
hafde Kirsten Rasmusdatter som er Rasmus Bendsøns datter,
tvende uægte børn fødte d 24 Apr. til deres christendåb ved
nafn JOHANNES og RASMUS.
Bå.a. Eva og Mette Nielsd.
Daaben ofterværede ved den ganske meenighed.


DÅB
22-4-1734 Skiertorsdag:
Skiertorsdag hafde Chrestofer Vestergaard 2nd børn til
christendåb ved nafn PEDER og ANE MARI, fødde d. 21 apr
Bå.a. Eva Sørensd. og Mette Nielsd.
hvis faddere vare: Karen Hansd. i Vestg., Bodil Sørensd. ,
Søren Rasmusøn Vestergaard Peder Rasmusøn, Thomas Vestergaard


INTRO s.32
24-6-1734 Sct Hansdag:
Intro af Chrestofer Vestergaard hustru Bodil Jensd.


DÅB s.33
11-7-1734 - 3 S.e.trin:
Niels Rasmusøn Vestergaard et barn til dåb ved navn
METTE MARI, fød d 6 juli og Bå.a. Mette Nielsd.
Fad: Mette Pedersd. , Ingeborg Simonsd., Søren Rasmusøn Vest.,
Thomas Vestergaard , Peder Nielsøn


VIET
18-7-1734 - 4 S.e.Trin:
Niels Sørensøn af Østrup og Ane Rasmusd. af Hiarnøer


DØD s.35
18-8-1734 blev Søren Rasmusøn Vestergaard paa Hiarnøe
hans hustru begraften.


INTRO.
22-8-1734: Intro Niels Vestergaard hustru Ane Pedersd.


........ En anden hånd skriver fremover i kirkebogen ..........

TROLOVELSE s.42
1-12-1734 Trolovede Rasmus Sørens. af Vestergaard og
Sophie Olufsdatter


INTRO s.43
5-12-1734 - 2 S.i.Adv: Intro af Søren Haumands hustru


DÅB s.45
27-12-1734 - 3de juledag:
Hans Nielsøn en datter ved nafn MARIE f. 5 Dec.
Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Thomas Rasmusøn,
Søren Nielsøn Haumand, Søren Nielsøns hustru.

1735

VIELSE
3-1-1735 - S.f.H.3.K: Viet Rasmus Sørensøn og Sophie Olufsd.


INTRO s.47
24-1-1735 - 3 S.e.H3K: Intro Hans Nielsøns hustru Inge Jensd.


TROLOVET s.59
21-8-1735 - 11 S.e.Trin: Trolovet Peder Sørensøn og Bodil Jensd.


VIELSE s.65
20-11-1735 - 24 S.e.Trin: Viet Peder Sørensøn og Bodil Jensd.


DØD s.67
23-12-1735 - Begravet gl Anna Rasmusd. i Vestergaard som døde
den 18 d., i sit 85 år.

1736

DØD s.67
1-1-1736: Begravet Jørgen Vestergaard Datter
Ane Mette, 12 år gl som døde juleaften


DØD
6-1-1736 - H3K: Begravet Peder Alrøes hustru Karen Jensd.
Skonning som døde d 3.Jan. 76 år gl.


DÅB s.69
18-1-1736:
Peder Sørensøns datter KIERSTEN født d 14 og døbt d. 15 Jan.
Bå.a. Kirsten Nielsdatter, Jens Trykes kone
Fad: Rasmus Jensøn, Oluf Rasmusøn, Hans Nielsøn
Søren Nielsøns hustru, Niels Madsøns hustru


INTRO s.73
25-3-1736 - Palmesøndag
Introd. Peder Sørensøn udi haven hans hustru.


TROLOVELSE s.80
5-8-1736 - 10 S.e.trin:
Trolovet Mads Nielsøn og Ane Magrete Jensd.


DØD s.83
6-9-1736 - 16 S.e.Trin:
Begravet Niels Nielsøn skræder som døde d 13 sep, 35 år


DØD s.85
17-10-1736: Begravet unge Peder Sørensøn hans barn død d 14 okt


VIELSE s.87
21-11-1736: Viet Mads Nielsøn Østergaard og Ane Magrete Jensd.


DØD
25-11-1736 - 26 S.e.Trin:
Begravet Niels Rasmusøns barn NIELS, fød d 16 nov og død d 21.


INTRO
2-12-1736 - 1 S.i Adv.:
Intro. Unge Peder Sørensøns hustru Bodild Jensd.


DÅB s.88
9-12-1736 - 2 S. i Advent:
Søren Nielsøns udi haven hans barn THOMAS f. 2 Dec
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru
Fad: Thomas Rasmusøn, Hans Nielsøn, Jørgen Vestergaard,
Søren Nielsøns h, Peder Haumands hustru

1737

INTRO s.89
7-1-1737 : Intro Niels Rasmusøn på Hiarnøe hans hustru.


KONFIRMATION
7-1-1737 - 1 S.e.H3K: Konfirmation på Hiernøe
Ane Kristine Rasmusd
Karen Nielsd
Ane Magrete Pedersd


INTRO s.91
21-1-1737 - 3 S.e.H3K: Intro. af Søren Haumands hustru


DØD s.92
5=10-2-1737: Begravet Mette Pedersd. etter at hun døde
d.3 Feb. mest afvigte.


DÅB
5=10-2-1737:
Rasmus Sørensøns i Vestergaard hans barn SØREN f. 23 jan
Bå.a. Niels Madsøn hans hustru Eva Sørensd.
Fad: Søren Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Jens Rasmusøn,
Peder skippers Kone, Inger Olufd., alle paa Hiernøe


DÅB s.95 Månedens bededag
Christoffer Rasmusøns barn SØREN, født 30-3-1737
bå.a. Niels Madsøns hustru Eva Sørensd.
Fad: Niels Madsøn., Peder Rasmusøn., Rasmus Sørensøn,
Thomas Rasmusøn's hustru og Niels Rasmusøn's hustru


Ført efter ovennævnte dåb, men uden stedbetegnelse:
Samme Dag. Absolutio Publica
Eodem die Udstod Kiersten Rasmusdatter som hafde været amme hos
hlr. Jens Meller? paa Alrøe og der lagt hans barn ihiel, kirkens
disiplin for samme? hendes forseelse.


INTRO s.96
Dom Ouli - Rasmus Sørensøns paa Hiernøe i Vestergaard hans hustru.


DÅB s.99
26-5-1737 - 5 S.e.Påske:
Jørgen Rasmusøn Vestergaards barn SØREN f. 21 maj
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.
Fad: Thomas Rasmusøn, Søren Nielsøns hustru, Søren Rasmusøn,
Jens Rasmusøn, Peder Sørensøns hustru.


INTRO: Christoffer Rasmusøns hustru Bodil Jensd.


DÅB s.101
23-6-1737 - 1 S.e.Trin:
Søren Nielsøns barn JOHANNE f. 25 juni hjd d.26
Bå.a. Rasmus Jensøns hustru
Fad: Peder Nielsøn, Rasmus Jensøn, Oluf Nielsøn fra Endelave,
Søren Haumands hustru, Thomas Rasmusøns hustru.
(Søren Nielsøn får lidt senere tilnavnet Endelave)


INTRO. s.102 - 5.S.e.Trin.
Jørgen Rasmusøn Vestergaards hustru.


INTRO. s.103 - 6.S.e.Trin.
Søren Nielsøn Endelave, hans hustru.


DÅB s.105
29-9-1737 - Mikkelsdag:
Mads Nielsøns datter EVA f. 21 sep og indedøbt d. 23
Bå.a. Eva Sørensd. der på landet.
Fad: Niels Madsøn, Peder Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Christoffer
Rasmusøns kone, Maren Nielsd. Østergaard


KONFIRMATION s.105
6-10-1737 - Søndag efter mikkelsd.: Konfirmation
Jørgen Olufsøn
Peder Nielsøn
Christen Sørensøn
og Jørgen Vestergaard s 2dn søn.


DÅB s.107
10-11-1737 - 21 S.e.Trin:
Hans Nielsøns barn SIDZEL MARIE f. 10 nov
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.
Fad: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Haumand,
Søren Nielsøns hustru, Jens Rasmusøns datter Karen.


DÅB s.108
24-11-1737 - 23 S.e.Trin:
Niels Rasmusøns barn ANE KIRSTINE f. 21 nov
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.
Fad: Peder Nielsøn, Jens Rasmusøn, Peder Rasmusøn,
Søren Nielsøns hustru, Mette Pedersd., Søren Haumands dat.


INTRO
s.109 Intro: Mads Nielsøns hustru Ane Magrete Jensd.


DÅB s.109
8-12-1737 - 2 S. i Advent:
Peder Sørensøns barn ANNE født imellem d 4 og 5 Dec
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.
Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Hans Nielsøn, Unge Søren
Nielsøns hustru, Jens Rasmusøns datter

1738

INTRO
s.111 Intro: Hans Nielsøns hustru Inger Jensd.


INTRO
s.113: Intro:
Niels Rasmusøns hustru
Unge Peder Sørensøns hustru Bodil Jensd.


DÅB s.125
10-8-1738 - 10 s.e.Trin:
Jens Pedersøns barn DORETE CATHRINE f. 6 aug
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsdatter
Fad: Søren Pedersøn Endelave, Thomas Rasmusøn Vestergaard ,
Jens Rasmusøn Tryker, Niels Rasmusøn, Hans Nielsøns hustru.


INTRO s.129 Peder Hansøns søn Jens Pedersøns hustru

1739

DØD s.135
28-1-1739 - Begravet Peder Sørensøn Vesterg som døde natten
mellem Torsdag og fredag mestforgaaende? begraven i sin alders 70 år.


TROLOVELSE s.138
4-3-1739: Trolovet Søren Pedersøn Vesterg og Karen Jensd.


DØD s.140
12-4-1739 - 2 S.e.Påske:
Begravet gl Søren Pedersøn på Hiernøe som døde d 7 apr, 75 år gl


DÅB s.146
19-7-1739 - 8 s.e.Trin:
Mads Nielsøns datter MAREN f. 16 juli
Bå.a. Jens Rasmusøns hustru
Fad: Niels Madsøn, Peder Rasmusøn, Jens Rasmusøn,
Rasmus Jensøn, Christoffer Rasmusøns hustru.


VIELSE s.148
2-8-1739 - 10 S.e.Trin:
Viet Søren Pedersøn Vestergaard og Jens Tryfes datter Karen Jensd.


INTRO s.150: Mads Nielsøns hustru Ane Magrete Jensd.


DÅB s.151
29-9-1739 - Mikkelsdag:
Søren Nielsøn haumands barn NIELS f.25 sept.
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.
Fad: Thomas Rasmusøn, Jens Rasmusøn, Jens Pedersøn,
Inger Jensd., Peder Haumands hustru.


2nd Søndag i Advent 1739 begynder Hans Glud,
der blev præst i 1940, at føre kirkebogen
Fra tid til anden er præstens notat direkte gengivet.


1740

DØD s.3
31-1-1740 - 4 S.e.h3k
blev Søren Nielsøn haumand, hans hustru Anne Maria
Nielsd. som døde d. 19 jan, begravet i hendes alders 40 år


DÅB
14-2-1740 - Septuagesima:
var Søren Nielsøn hans barn ANNA CATHRINA f.d.7-2 og
hjemmedøbt af førde=moderen Eva Sørensd. på taksigelses fæst
d 11-2, i kirken til sin dåbs confirmation, og blev Bå.a.
Rasmus Jensøns hustru.
Fad: Gl Peder Nielsøn , Jens Rasmusøn Tryfes?, Rasmus Jensøns
søn Rasmus, Peder Sørensøns hustru, Mads Nielsøn hustru.


KONFIRMATION s.5
Onsdag 6-4-1740: Konfirmation
Jens Olufsøn hos sin fader Oluf Rasmusøn
Rasmus Nielsøn - - - Niels Vestergaard
Niels Hansøn - - - Hans Nielsøn
Niels Jørgensøn - - - Jørgen Vestergaard
Inger Rasmusd. - - - Rasmus Jensøn
Gunder Pedersd. - - broder Hans Pedersøn
Anna Jensd. hos sin fader Jens Hansøn


DØD s.6
18-4-1740 - 2.påske dag:
blev Rasmus Bendsøn, som døde d 16-4 begravet i hans
alders (ingen tal opgivet) år


DÅB
24-4-1740 - 1 S.e.P:
blev Christopher Rasmusøn Vestergaard hans barn som blev
født d 20-4 døbt og var i dåben kaldet THOMAS og blev båren
af Niels Madsøns hustru. Fadd:
Peder Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Pedersøn, Mads Nielsøns
hustru, Rasmus Jensøns datter Inger


INTRO
24-4-1740 - Introd. Søren Nielsøn hans hustru


VIELSE s.8
6-6-1740 - 2nd Pinsed. Vielse
blef Berthel Andersøn af Alrøe og Inger Olufsdatter på Hiernøe
copulerede med hveranden efter at de tilforn hafet løst
Konge-Bref på at de måtte love i ægteskab med hveranden uden
foregaaende Trolovelse og tillysning.


DÅB
19-6-1740
1 S.e.Trin: Var Rasmus Sørensøn hans barn INGEBORG fød 9 May og
dagen efter hjemmedøbt, i kirke til sin dåbs confirmation og blev
Bå.a. Bertel Andersøns hustru fra Alrøe. Fadd:
Søren Rasmusøn Vestergaard, Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn,
Jens Simonsøns hustru af Alrøe, Søren Pedersøns hustru på Hiernøe


INTRO s.9
3-7-1740 - 3 S.e.Trin: Christopher Vestergaards hustru
17-7-1740 - 5 S.e.Trin:Rasmus Sørensøns Vestergaards hustru


DÅB s.11
28-8-1740 - 11 S.e.trin:
Var Peder Sørensøn hans Barn KIERSTEN født d 18 aug og
hjemme døbt samme dag i kirke til sin dåbs confirmation og blev
Bå.a. Søren Pedersøns hustru.
Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Thomas Rasmusøn,
Hans Nielsøns hustru, Mads Nielsøns hustru.


DØD
28-9-1740:
Onsdag blev Mads Nielsøn hans hustru Anna Margrethe
Jensd. som døde d. 25 hujus, begravet i hendes alders 35 år


INTRO s.13 16-10-1740: introduc. Peder Sørensøns hustru


DÅB s.14 13-11-1740 - 22 S.e.Trin:
blev Jens Pedersøn hans barn, som blev fød d 10 nov,
døbt og ved sin dåb kaldet RASMUS
Bå.a. Thomas Vestergaards hustru.
Fad: Thomas Vestergaard, Søren Pedersøn, Mads Jørgensøn, Søren
Nielsøns hustru, Rasmus Vestergaards hustru.

1741

INTRO 26-2-1741 - 2 S.i Fasten: introd. Jens Pedersøns Hustr.


DØD s.21
19-3-1741 - 5 S.i Fasten:
begravet Rasmus Jens. datt. Maren, død 14-3, 33 år


DØD
2-6-1741: blev Niels Madsøn, som døde den 29 may begravet
i sit alders 67 år.


TROLOVELSE
16-6-1741: blev Hans Knudsøn i Glud og Magrethe Jensd. fra
Hiarnøe trolovede med hveranden.


DÅB s.25
18-6-1741 - 3 S.e.Trin:
var Peder haumand hans barn til dåben og blev kaldet
KAREN, fød d 12 juni og blev Bå.a. Jens Rasmusøns hustru
Fad: Thomas Vestergaard, Søren Rasmusøn sejler fra Horsens,
Søren haumand ibid., Maren Sørensd. i Vestergaard,
Hans Nielsøns hustru ibid.


DØD
20-6-1741:
Rasmus Jensøn som døde d. 15 d.s., i sit alders 64 år


TROLOVELSE
28-6-1741: blev Søren Rasmusøn og Maren Sørensd. trolovede med hverander.


INTRO s.26
23-7-1741 - 8 S.e.Trin: Peder haumands hustru introduc.


DÅB
6-8-1741:
var Hans Nielsøns hans søn NIELS PETER, fød d 2 aug og
dagen derefter inddøbt, i kirke til hans dåbs konfirmation og
blev Bå.a. Søren Pedersøns hustru Karen Jensdatter
Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Søren Pedersøn, Peder
Sørensøns hustru, Jacob Hosbyes datter Else fra Horsens.


DØD
6-8-1741: Peder Nielsøn som døde d 2 aug. begravet, 80 år gl.


DÅB s.28
3-9-1741 - 14 S.e.Trin:
Niels Vestergårds søn NIELS født d 28 aug og
Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru
Fad: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Nielsøn, Søren
Pedersøns hustru, Søren Rasmusøns fæstemøe i Vestergård


KONFIRMERET s.29
1-10-1741 - 18 S.e.Trin Confirmation :
Kirsten Hansd.
Anna Sørensd.
Anna Kierstina Sørensd.
Maren Nielsd.
Ellen Olufsd.


INTRO: samme dag blev Hans Nielsøns hustru intrud.


VIELSE s.32
15-11-1741
blev Søren Rasmusøn og Maren Sørensd. copulerede med hver andre.


VIELSE s.33
1-12-1741
Fredag d 1 dec. blev Niels Hansøn af Endelave og Anna Kierstine
Jensdatter af Hiernøe copulerede med hver andre efter at de hafde
løst tvende Konge brev det ene på at de måtte få hverandre, skjønt
de var beslægtede i 2nd led, det andet at de måtte copuleres uden
forudgående trolovelse.


VIELSE
3-12-1741 - 1 S.i Advent:
blev Hans Knudsøn af Glud og Margrethe Jensdatter
af Hiarnø copulerede med hver andre.

1742

DÅB s.42
6-5-1742 - 6 S.e.Påske:
Mads Nielsøns barn NIELS fød d 17 apr og dagen efter
indøbt, idag i kirke. Båren af Jens Rasmusøns Hustru
Fadd: PederRasmusøn ,Niels Rasmusøn, Oluf Rasmusøn,
Thomas Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns hustru


DØD s.44
24-6-1742 - Sct Hans blev Hans Nielsøns datter Zidsel Marie
som døde d 20 juni begravet 5 år gl.


DÅB s.45
15-7-1742 - 8 S.e.Trin:
Søren Nielsøns datter ANNA KIRSTINE fød 3 juli og dagen
efter inddøbt, var i kirke til sin dåbs Confirm.
Bå.a.: Niels Vestergaards hustru
Fadd: Niels Vestergaard, Jens og Oluf Rasmusøn,
Thomas Vestergaards hustru, Peder haumands hustru


10.S.e.Trin. Mads Nielsøns hustru introduceret
13.S.e.Trin. Søren Nielsøns hustru introduceret

1743

DØD s.54
29-1-1743 - blev Peder Rasmusøns hustru som døde den 25-1
begravet i sit alders ?81 år


DØD s.55
18-2-1743 - Sexagesima:
begravet Søren Prang der døde den 12 feb, 87 år gl.


DÅB s.62
23-6-1743 - 2 S.e.Trin:
Søren Pedersøns barn KAREN son var født d 1 juni og dagen
efter inddøbt, var i kirke Bå.a.:Rasmus Jensøns Kiæreste i Horsens.
Fad: Jens og Oluf Rasmusøn, Hans Pedersøn, Hans Nielsøns hustru
og Peder Sørensøns hustru i hauven


DÅB s.64
7-7-1743 - 4 S.e.Trin:
Mads Nielsøns barn KAREN, født d 12 juni og søndagen derefter
inddøbt, blev Bå.a.:
Jens Rasmusøns hustru på landet.
Fadd: Peder Jensøn fra Endelave, Jens Rasmusøn, Peder Rasmusøn,
Hans Nielsøns hustru, Peder haumands hustru.


DÅB
21-7-1743 - 6 S.e.Trin:
Rasmus Rasmusøns barn ANNA, født d. 30 jun og dagen efter
inddøbt, blev Bå.a.:
Søren Smeds hustru på Alrøe.
Fadd: Niels Jensøn og Søren Nielsøn fra Alrøe, Jens Rasmusøn,
Søren Nielsøn hustru, Peder Nielsøns fæstemø.


TROLOVELSE
21-7-1743 - 6 S.e.Trin: Peder Nielsøn og Inger Rasmusd. trolovet


7.S.e.Trin. Søren Pedersøns hustru intro.

9.S.e.Trin. Rasmus Rasmusøns hustru intro.

10.S.e.Trin. Mads Nielsøns hustru intro.


KONFIRMATION i Hjarnø Kirke s.68
6-10-1743 - 17 S.e.Trin:
Morten Olufsøn
Jens Christophersøn
Anna Hansdatter
Johanne Rasmusøn !
Anna Nielsdatter
Kirsten Pedersdatter
+ en del børn fra Glud m.v.


DÅB s.71
10-11-1743 - 22 S.e.Trin:
Jens Pedersøn Baadsmands barn HENDRIK født d. 8 nov døbt og båren
af Thomas Vestergaards hustru.
Fad: Thomas vestergaard, Jens Rasmusøn, Hans Pedersøn,
Søren Pedersøns hustru, Peder Nielsøns fæstemøe


DÅB
17-11-1743 - 23 S.e.Trin:
Peder Sørensøns barn JENS født d. 12 okt og inddøbt dagen efter,
Bå.a.: Søren Pedersøns hustru
Fadd: Jens Rasmusøn, Hans Nielsøn, Søren Pedersøn,
Søren Nielsøns hustru, Oluf Rasmusøns datter Ellen.


1.S.i.Adv. Peder Sørensøns hustru introduc.


VIELSE s.73
Mandag 9-12-1743: Peder Nielsøn og Inger Rasmusdatter
blev copulerede med hverandre.

1744

1.S.e.Epiph. Jens Pedersøns hustru intro.


DÅB s.79
24-5-1744 - Trinitatis:
Hans Nielsøns barn ZIDSEL MARIE, f.d.23, dagen efter inddøbt,
båret i kirke af: unge Søren Pedersøns hustru.
Fad: Jens Rasmusøn, Hans Glattrup i Over-Glud, Rasmus Bierregård
i Glud, Peder Sørensøns hustru, Mads Nielsøns hustru


2.S.e.Trin. Hans Nielsøns hustru introducert


DØD s.85
27-9-1744 - 18 S.e.Trin:
Christen Rasmusøn som døde d 22 sept, 108 år gl


DÅB s.88
22-11-1744 - 26 S.e.Trin:
Mads Nielsøns barn JENS f.d.9 okt og søndagen derpå indedøbt
blev båret i kirke af: Søren Pedersøns hustru på landet.
Fad: Jens Rasmusøn, Peder Rasmusøn, Søren Pedersøn,
Rasmus Rasmusøns hustru, Peder Sørensøns hustru


1.S.i.Adv. Mads Nielsøns hustru intro.

2.S.i.Adv. Peder Nielsøns hustru intro.


DÅB
26-11-1744:
Peder Nielsøns barn RASMUS f.d.3 okt og indedøbt, båren i
Kirke af: (Niels?) Rasmusøn hustru på landet .
Fadd: Niels Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Nielsøn og
Hans Nielsøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru

1745

DØD 11-1-1745
1 S.e.H3K: blev et lig som blev funden ved Strand=breden af nogle
af Hiarnøes folk, begraven paa Hiarnøe kirkegård af derved det
tilforn var funden af hereds=fogden og 4re mand på landet hvilket
samme blev stifts befalings manden hans excelence h. Jacob
Bendsøn strax tilstillet, tilige med ansøgning at liget måtte
strags begraves hvilket blev da også bevilget og tilladelse ved
skrivelse mig tilstillet, ellers erkendte landets bebyggere at
det var en skipper fra Horsens med nafn Søren Lauritsøn som
savnes der.


DÅB
18-1-1745 - 2 S.e.H3K:
Søren Nielsøns barn KIERSTEN f.d. 19 dec., og dagen efter døbt.
båret i kirken af: Niels Rasmusøns hustru på landet.
Fadd: Niels Rasmusøn, Hans Nielsøn, Peder Nielsøn,
Peder Sørensøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru


TROLOVELSE s.95
2-5-1745 - 2 S.e.Paaske: Trolovelse
Just Poulsøn fra Endelave og Inger Christendatter af Hiarnøe


DÅB s.96
16-5-1745 - 4 S.e.Påske:
Rasmus Rasmusøns barn NIELS f.d. 23 marts og dagen efter
indøbt, båret i kirke af: Thomas Rasmusøns hustru
Fadd: Søren Nielsøn og Jens Nielsøn fra Alrøe,
Søren Nielsøn , Hans Nielsøns hustru, Peder Nielsøns hustru


5.S.e.Trin. Rasmus Rasmusøns hustru intro.


VIELSE
23-6-1745:
Just Poulsøn fra Endelave og Inger Christensdatter af Hiarnø


DØD s.104
23-11-1745:
Rasmus Jensøns hustru Kirsten Nielsdatter død d. 19 ejudem,58 år gl


DÅB s.105
12-12-1745 - 3 S.i Advent:
Peder haumands barn NIELS f.d. 8 dec og båret i kirke af :
Peder Østergaards hustru.
Fadd: Søren haumand, Hans Nielsøn, Mads Nielsøn,
Søren Nielsøn, Gunder Pedersd. af Vestergaard.

1746

3.S.e.Epiph. Peder Haumands hustru intro.


DÅB s.108
20-3-1746 - 4 S.i.Fasten:
Peder Sørensøns barn Mette Kathrina f.d. 16 marts og døbt.
Båren i kirke af: Hans Nielsøns hustru.
Fadd: Jens Rasmusøn, Hans Nielsøn, Søren Pedersøn,
Søren Nielsøns hustru, Peder Nielsøns hustru


DØD 3.S.e.Påske
Anna Sørensd. Laumand på Hiernøe som døde d. 25 April
begravet i hendes alders 65 år.


6.S.e.Påske. Peder Sørensøns hustru introduc.


DØD s.111
25-5-1746:
Christopher Rasmusøn død d. 21 ejudem begravet i sit alders 50 år.


DØD
4-6-1746:
Kiersten Pedersdatter død d.15 may begravet i sit alders 19 år


DØD s.112
5-6-1746 - Trinitatis:
Peder Nielsøn død d. 2 jun begravet i sit alders 76 år


DØD s.115
4-9-1746 - 13 S.e.Trin:
Maren Sørensdatter prang død d. 28 aug i sit alders 63 år gl.


DÅB s.116
16-10-1746 - 19 S.e.Trin:
Mads Nielsøns barn f.d.13 okt, døbt og kaldet ADAM, båren i
kirke af Unge Søren Pedersøns hustru.
Fadd: Søren Pedersøn, Niels Rasmusøn, Peder Nielsøn,
Peder Sørensøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru


DÅB s.119
20-11-1746 - 24 S.e.Trin:
Peder Nielsøns barn f.d. 16 Nov, døbt og ved sin dåb kaldet
ANNA, blev Bå.a.: Peder haumans hustru.
Fadd: Jens Rasmusøn, Mads Jørgensøn, Rasmus Nielsøn,
Rasmus Rasmusøns hustru, Maren Nielsd. hos sin fader
Niels Vestergaard


3.S.i.Adv. Mads Nielsøns hustru intro.

1747

1.S.e.Epiph. Peder Nielsøns hustru intro.


DØD s.121
5-1-1747:
Hans Pedersøn Vestergaard døde d 31 dec 1746, 34 år gl


DÅB
15-1-1747 - 2 S.e.H3K:
Jens Peder Baadsmands barn født d. 14 Jan , døbt og kaldet HANS
Bå.a.: Peder Sørensøns Hustru
Fad: Jens Rasmusøn, Mads Nielsøn, Jens Olufsøn skipper,
Rasmus Rasmusøns hustru, Niels Rasmusøns datter Maren.


DØD s.126
26-4-1747
Jørgen Christensøn skræder på Hiarnøe, som døde d.23 hujus om
morgnen tidlig på vejen eler rejsen fra Endelauge, da det var
et stærk blæsende koldt vejir,da hand, som et meget svagt mske?
iser af et meget svært bræek, han ville ?oget sig på roen og
tillige frosøn forsvandt, begravet i hans alders 49 år; ellers
var med ham på reijsen Mors: Rube fra Horsens og Peder Sørensøn
fra Hiarnøe, som vidner at der snart irke? vendtes? til at han
fløde noget før han var næsten død. Og to mænd af landet fante
ham saa sna? ? kom til landet, som og vidnede, at ? ? kunde
for noget ? kunde forårsage hans hastige død.


DÅB s.128
9-7-1747 - 6 S.e.Trin:
Søren Nielsøns barn født d. 7 juli, døbt og kaldet METTE, båret
af: Niels Vestergaards hustru.
Fadd: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Peder Østergaard,
Peder Sørensøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru


TROLOVELSE s.129
17-8-1747:Trolov. Jens Pedersøn og Anna Magrethe Pedersdatter
begge af Hiernøe land.


11.S.e.Trin. Søren Nielsøns hustru intro.


DÅB s.132 25-10-1747:
Rasmus Rasmusøns barn født d 23 oct, døbt og kaldet METTE, blev
Bå.a. Peder Nielsøns Hustru.
Fadd: Jens Rasmusøn, Søren og Peder Nielsøn,
Mads Nielsøns hustru, Johanne Rasmusd. hos Jens Rasmusøn.


1.S.i.Adv. Rasmus Rasmusøns hustru intro.


VIELSE s.134
28-12-1747:
Jens Pedersøn Alrøe og Anna Margrethe Pedersd. af Hiarnøe

1748

KONFIRMATION i Hjarnø Kirke s.134-135
7-1-1748 - 1 S.e.Epiph:
Laurs Olufsøn og Anna Olufsd. hos deres fader Oluf Rasmusøn
Karen Sørensd. hos Rasmus Rasmusøn
Niels Rasmusøn og Maren Sørensd. hos hendes fader Søren Nielsøn
Rasmus Christoffersøn hos Peder Sørensøn.
Jens Hansøn og Bodild Lene Hansd. hos deres fader Hans Nielsøn
Karen Sørensd. hos sin fader Søren haumand
Søren Pedersøn hos sin fader Peder haumand.
alle af Hiarnøe land.


EPEDEMI I samme tidsrum dør i Glud og omegn yderligere 16 børn.

DØD s.143
10-7-1748:
Søren Nielsøns METTE, død d. 6 juli, i hendes alders 1 år

DØD s.144
18-7-1748:
Rasmus Rasmusøns METTE død d 15 d. i hendes alders 1 år

DØD
26-7-1748:
Peder Sørensøns NIELS død d.23 d, i hans alders 4 år

DØD s.145
6-8-1748:
Rasmus Rasmusøns ANNA død d. 3 d. i sit alders 6 år

DØD s.146
1-9-1748 - 12 S.e.Trin:
Mads Nielsøns ADAM død d. 2 Ao?, begravet i hans alders 2 år

DØD s.150
8-12-1748 - 2 S.i.Advent:
Niels Vestergaards METTE død d. 3 dec, 15 år gl


TROLOVET s.149
Morten Thomasøn af Brunde og Johanne Rasmusd. af Hiernøe

1749

VIELSE s.155
26-2-1749: (det er skoleholderen)
Jens Torman Rosøndal af Glud, og Gunder Pedersd. af Hiarnøe,
uden forudgående trolovelse og tillysning, siden de hafd løst
kongebrif at være fri derfor, copulerede med hveranden.


DÅB
26-2-1749:
Jens Tormans METTE KIERSTINE fød. d 20 feb, døbt og båret i
kirke af: Peder haumands hustru.
Fadd: Jens Hansøn, Rasmus Vestergaard, Jens Pedersøn Alrøe,
Peder Dams hustru af glud og Hans Knudsøns hustru af glud.
(Jens og Gunder flytter til Bisholt hvor Mette K. dør d.1 Juni)


DÅB s.156
23-3-1749 - 5 S.i.Fasten:
Peder Nielsøn Østergaard hans barn, som blev født d 20 marts
døbt, og ved sin dåb kaldet NIELS og blev Bå.a. Niels
Vestergaards hustru
Fadd: Niels Rasmusøn, Rasmus Rasmusøn, Rasmus Nielsøn,
Søren Nielsøns hustru, Søren Mouridsøns hustru af Østrup


VIELSE s.157
1-4-1749:
Morten Thomasøn af Brunde og Johanne Rasmusdatter af Hiarnøe


DÅB s.159
26-5-1749 - 2nd pinse dag:
Mads Nielsøns ADAM født d. 22 may , døbt og Bå.a.:
Eva Sørensd. ibid.
fadd: Rasmus Rasmusøn, Rasmus Vestergaard, Thomas Vestergaard
Peder Østergaards hustru, Kierstine Nielsd. hos Rasmus Rasmusøn.


TROLOVELSE s.162
15-7-1749: blev Jørgen Michelsøn af Raarup og
Maren Nielsdatter på Hiarnøe trolovet med hveranden.


DÅB s.164
24-8-1749 - 12 S.e.trin:
Rasmus Rasmusøns barn født d. 18 aug, døbt og kaldet RASMUS,
Bå.a.: Peder haumands hustru
Peder haumand, Rasmus Vestergaard, Søren Nielsøn,
Peder Nielsøns hustru, Oluf Rasmusøns datter Ellen.


s.166 Rasmus Rasmusøns hustru intro.


DÅB s.166
19-10-1749 - 20 S.e.Trin:
Peder Sørensøns ANNA BODIL LENE født d 13 Oct og
Bå.a. Hans Nielsøns datter Anna.
fadd: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Christ.Sørensøn hos Rasmus
Rasmusøn, Rasmus Rasmusøns hustru, Oluf Rasmusøns datter Anna.


VIELSE s.167
30-10-1749:
Jørgen Michelsøn af Raarup og Maren Nielsdatter af Hiarnøe


DØD s.168
5-12-1749:
Hans Nielsøn Daugaards moder som døde d. 29 nov, 82 år gl.