HJARNØ KIRKEBOG 1815 -1891


1. Døde af Mandkiøn
2. Døde af quindekiøn
3. Dødføde


DØDE MANDKIØN 1815 - 1891
Hvor intet andet er oplyst er personen fra Hjarnø Datoen angiver dødsdagen


29-11-1815 Jens Hansen 86 år, aftætsmand

26-12-1816 Søren Andersen 7 dage, bondesøn

13-6-1816 Peder 54 år, teglbrænder på Palsgaard,
kuldsejlet i storm, hans lig blev opkastet på Hiarnøe

15-5-1820 Rasmus Pedersen 76 år, aftægtsm.

18-11-1822 Jens Madsen 78 år, aftægtsm.

2-12-1822 Hans Christensen 1 dag, husmands barn

6-3-1823 Rasmus Jørgensen 4 år 3 md, bondebarn

25-6-1823 Søren Niels Sørensen 52½ år, Boelsmand

10-9-1823 Hans Adolph Stephansen Høeg 72½ år, møller og var på aftægt i møllen.

21-10-1824 Jens Klemmensen 58 år huusmand

24-10-1824 Jens Jensen 15 år 2 mdr, faldt ud af en jolle og druknede

28-11-1825 Laurs Olesen 23 ½ år, bondesøn ,var matros

24-2-1826 Njels Jensen 8 år, gdm Jens Njelsens søn

30-4-1826 Rasmus Hansen 4 år, huusmands søn, druknede i en brønd

13-8-1826 Peder Madsen 75 år, aftægtsmand

2-2-1827 Niels Jensen 0 år gdm barn

8-8-1827 Niels jensen 0 år gdm barn

16-12-1827 Søren Nielsen 33 år 2 mdr gårdmand

5-3-1828 Søren Jørgen Jensen 24 år, husm søn, var matros

12-9-1828 Søren Rasmusen 91 år 8 mdr, aftægtsm.

6-1-1829 Søren Rasmusen Dammand 31 år, tjenestekarl på øen

14-4-1829 Mads Nielsen 57 år gdm.

15-11-1829 Jens Peter Sørensen 3 uger gdm barn

5-7-1830 Søren Njelsen 6 mdr, bondebarn

12-1-1831 Jens Christensen 76 år, Almisse lem

22-10-1831 Jens Christiansen 56 år, Aftægtsmand

24-1-1932 Jens Nielsen 8 mdr, husmandsbarn

10-5-1835 Anders Jensen Snedker 72 år, indsider og aftægtm

19-1-1835 Søren Nielsen 3 1/4 år husm Niels Sørensens barn

13-2-1835 Rasmus Nielsen 4½ år, gdm Niels Rasmusens søn

26-2-1835 Rasmus Sørensen 71 år gdm

16-10-1835 Laurs Jensen 5 år husm Jens Rasmusen Smeds søn

13-12-1835 Hans Nielsen 3år 5 mdr, gdm Niels Sørensens søn

16-7-1836 Hans Jensen 72 år 9 mdr, aftægtsmand

30-3-1837 Niels Sørensen 11 mdr, Sømand Jens Søren Jensens barn i Horsens.

3-5-1838 Peter Mads Rasmusen 4 mdr, gdm Rasmus Madsens barn.

23-4-1840 Mads Jørgensen 20 år, gdm Jørgen Madsens søn

20-9-1840 Peter Mads Rasmusen 15 uger, gdm Ras. Mads. barn.

12-1-1841 Ole Laursen 79 år, aftægtsmand

18-10-1841 Mads Rasmusen 0 år, gdm Rasmus Madsens barn.

20-3-1842 Hans Jørgensen Høeg 26 år Møllers. Jørgen Møllers søn.

4-5-1842 Jens Baggesen 70 år, skolelærer

8-10-1842 Peder Sørensen Dammand 52 år, husmand

22-11-1843 Jørgen Hansen Høeg 59 år, Møller

15-2-1844 Erich Sørensen 49 år, husmand

5-3-1844 Hans Nielsen 0 år, gdm Niels Hansens barn,
i præstens bog anført blandt de dødfødte.

19-1-1845 Jørgen Rasmusen 15 år, gdm Rasmus jensens søn

8-3-1845 Rasmus jensen 0 år, gdm Jens Sørensens barn

14-2-1846 Niels Rasmusen 46 år, gdm

24-4-1847 Rasmus Nielsen 74 3/4 år aftægtsm. begravet 1-5

24-4-1847 Niels Jensen 78 1/4 år, sognefoged - 5-5

13-5-1847 Jens Nielsen 65 år, aftægtsm i Vestergaard

31-1-1848 Klaus Rasmusen 71 år, aftægtsmand

20-8-1848 Søren Nielsen 10 år, husm. Niels Sørensens søn

27-2-1849 Niels Jensen 1 dag, gdm Jens Sørensens søn

30-6-1849 Hans Laursen 17 år, gdm Laurs Jørgen Olesens
søn, Søfarende, druknet ved Endelave, liget fundet d. 7 Juli

8-7-1849 Peder Rasmusen, 5 mdr, gdm Rasmus Madsens søn

26-12-1849 Rasmus Hansen 60 år, Almisselem på øen

27-4-1850 Jens Madsen 16 uger, skolelærer Madsens barn

29-7-1850 Jens Jensen 22 uger, gdm Jens Sørensens søn

14-12-1852 Søren Sørensen 6 dage, Ingeborg Sørensd. barn

14-5-1853 Søren Nielsen 80 år, aftægtsmand

14-6-1853 Niels Jørgen Jensen 5 dage, gdm søn Jens Nielsens barn

25-10-1853 Stephan Hansen 71? år, aftægtsmand

7-12-1853 Søren Jensen 51 år, huusmand

6-10-1854 Christian Agatatius Madsen 2 uger, Skolelærer Madsens søn

5-8-1855 Niels Nielsen 11 3/4 år, husm Niels Sørensens søn

27-2-1856 Jens Jensen 5 mdr gdm Jens Sørensens søn

24-5-1856 Jens Nielsen 28 3/4 år, gdm Niels Sørensens søn, hos faderen

2-10-1857 Bertel Laursen 78 år 3 mdr, aftægtsmand

1-4-1858 Søren Christopher Nielsen 59 år aftægtsm.

19-1-1860 Jens Rasmusen 74½ år, aftægtsm.

13-7-1861 En fremmed mandsperson, fundet i Søen d 13-7

16-12-1861 Hans Nielsen 8 dg. Snedker Niels Hansens søn

23-7-1863 Søren Sørensen 24 år Tjenestekarl,død af Thypus
Søren Christoffersen Nielsens søn.

4-9-1863 Søren Jensen 14 år, Niels Hansens Tjenestedreng
Ondartet Halssyge, lægen synede liget

11-9-1863 Laus Jørgen Jensen, 27 år tjenestekarl hos Jens
Jørgensen, døde af Halssyge.

21-4-1864 Jens Olesen 8t år, Smed Ole Jensens Barn, død
af en ondartet halssyge

26-6-1864 Rasmus Rasmusen 1 år, gdm Rasmus Rasmusens søn
død af en ondartet halssyge

26-6-1864 Jens Jensen 10½ år, gdm Jens Jørgen Jensens barn
død af en ondartet halssyge

19-7-1864 Søren Jensen 3 3/4 år, gdm Jens Jørgensens barn
død af en ondartet halssyge.
Pastor Brokdorf forrettede jordpåkastelsen formedelst afspæringen af Fjenden.

14-11-1864 Jens Søren Jensen 1 time, gdm Jens Jørgensens
barn, død kort efter fødslen.

13-11-1865 Rasmus Jensen 72 år, aftægtsmand

20-11-1865 Jens Nielsen 69 år aftægtsmand

5-12-1865 Jens Olesen 1 md, Smed Ole Jensens barn Diptheritis

13-4-1866 Rasmus Rasmussen 7½ år, gmd og Lods Mads Rasmussens søn, Diptheritis

8-9-1868 Hans Adolf Nielsen 31 år, Typhus far: gdm. Niels Søren Jensen

26-5-1869 Mads Pedersen 88 år, aftægtsmand

15-7-1870 Jørgen Jørgensen 54 år, gmd

13-2-1871 Hans Sørensen 63 år, gmd

19-6-1871 Hans Steffensen 50 år, gdm

18-10-1872 Adam Sørensen 60 år, indesidder

23-12-1872 Rasmus Rasmussen 69 år, partikulier, opholdt
sig den sidste tid på Bisholt i Skjold Sogn og blev begravet på Glud kirkegård

13-3-1873 Jens Sørensen ½ år, gdm Søren Laurs Laursens søn

15-5-1873 Laus Jørgen Olesen 74½ år, gdm

14-1-1875 Steffen Laursen 26 år, ungk. gdm.søn, døde af
diphteritis halssyge efter 4 dages sygdom

14-6-1875 Jens Peder Sørensen 44 år, gdm

2-9-1875 Anders Sørensen 65 år, gdm

19-11-1875 Niels Sørensen 68 år, gdm, broder til Anders Sør.

5-4-1878 Laus Jørgen Sørensen ½ år, gmd S.L.Laursens søn

1-12-1878 Niels Jørgen Jensen 78 år, aftægtsmand tidl gdm

15-2-1880 Rasmus Nielsen 39 år, ungk.,søn af afd husmand
Niels Sørensen, døde af lungetæring.

21-11-1880 Rasmus Nielsen 44 år, ungk, opholdt sig hos sin
svoger Mads Rasmussen, søn af afd. gdm Niels Rasmussen

27-12-1880 Jens Jørgensen ( Høeg) 63 år, ungk og møller, søn
af afd. Møller Jørgen Hansen

15-10-1881 Jens Jørgensen 55 år, gdm og søn af afd. gdm Jørgen Nielsen

27-5-1882 Hans Nielsen Bæklund 89 år, enkemand og havde de
sidste 2 år boet hos sin søn Snedker Niels Hansen var født i Overby.

26-11-1882 Christen Jensen 75½ år, aftægtsmand hos snedker
Niels Hansen, var enkemand og født på Alrø

16-7-1883 Ole Laursen 52 år 10 mdr, gift husejer og lods
søn af gmd Laurs jørgen Olesen

23-6-1884 Jens Poulsen 91 år 2 mdr. aftægtsmand og enkemand
hos Bødker og husmand Hans Sørensen, født i Thygeborg i glud

28-1-1885 Niels Christian Jensen omtrent 80 år,
aftægtsmand hos husmand Peder Christensen, var enkemand.

13-1-1889 Niels Hansen 90 år 1½ mdr, aftægtsmand hos gdr
Søren Laursen, enkemand og søn af Hans Jensen.

22-3-1890 Mads Rasmussen 67 år 2½ mdr, gdr og fhv Lods
gift og søn af gdm Rasmus jensen

17-1-1891 Rasmus Madsen 84 år 1½ mdr, aftægtsmand hos gdr
Dusinius Peter Rasmussen og søn af Mads Nielsen.

21-4-1891 Jens Markus Jensen 3/4 år Søn af gdr Thomas Christian Jensen

24-12-1891 Søren Jensen 51½ år, gift gdr, søn af gdm Jens Sørensen.


DØDE QVINDEKIØN 1815 - 1891
Uden stedoplysning er personen på Hjarnø

7-8-1815 Ingeborg Rasmusd. 75 år, bondekone

14-12-1815 Maren Pedersd. 81 år bondekone

18-5-1816 Ane Kirstine Rasmusd. 4 mdr, bondebarn

24-7-1816 Maren Steffansd. 31 dage bondebarn

29-12-1816 Karen Madsd. 73 år 6 mdr, bondekone

23-2-1817 Ane Johane Sørensd. 1 år 2 mdr. bondebarn

9-3-1817 Ane Marie Madsd. 63 år, bondekone

26-4-1818 Karen Pedersd. 77 år, bondekone

21-11-1818 Ane Pedersd. 87 år, bondekone

24-1-1819 Maren Madsd. 80 år, bonde enke

3-2-1823 Karen Jensd. 74 år bonde enke

2-3--1823 Rasmine Rasmusd. 9 år, bondebarn

29-9-1823 Ane Kirstine Klausd. 7 mdr bondebarn

12-10-1823 død født 0 år bondebarn

1-5-? Ane Kirstine Sørensd. 80 år 10 mdr aftægts kone Søren Christoffersens enke.

26-7-1824 Elle Catrine Stephansd. 3 dage, bondebarn

25-2-1825 Mette Kjerstine Rasmusd. 22 år, husm kone

19-3-1825 Bodil Maria Rasmusd. 68 år, aftægtskone, Hans
Adolph Stephansen Høegs enke af hjarnø mølle

23-2-1825 Dorthea Maria Hansd. 8 mdr. husm.barn

22-1-1828 Mette Catrine Jensd. 31 år 11 mdr, Bondekone Jørgen Nielsens enke.

24-4-1830 Cessel Maria Jacobsd. 81 år, Poul ? tensens enke

3-1-1831 Kjesten Nielsd. 57 år, gdm Rasmus Sørensens hustr

22-2-1832 Ane Bodellene Nielsd. 1 år, gdm Niels Søren Jensens barn

9-5-1832 Bodild Maria Jensd. 0 år gdm Jens Nielsens barn

3-7-1834 Ane Jensd. 53 år, gdm Jørgem Madsens hustru

28-1-1835 Ane Marie Rasmusd. 9 år, gdm Rasmus Jensens dat.

2-2-1835 Bodel Maria Jensd. 0 år, gdm Jens Nielsens datter

24-1-1835 Karen Sørensd. 35 år 8 mdr, gdm Rasmus Madsens hustru

1-4-1835 Ane Kirstine Clausd. 88 år 1 md, gdm Rasmus Sørensens enke.

17-1-1836 Dorthes Maria Jensd. 22 år, skolelærer J.Baggesen datter

25-9-1837 Kirsten Lausd. 65½år aftmd. Ole Laursens hustru

30-11-1838 Ane Marie Jørensd. 18 år, gdm Jørgen Madsens dat

28-12-1838 Mette Sørensd. 73 år 7 mdr, aftægtsmand Bertel Laursens hustru

20-11-1839 Ingeborg Jørgensd. 77 år 9 mdr, Sognefoged Niels Jensens hustru

5-5-1840 Ingeborg Jensd. 0 år, gdm Jens Nielsens Barn
fød og døbt en dag, i præstens bog indført blandt dødfødte.

27-8-1840 Kirsten Pedersd. 89 år, aftægtskone, Peder Madsens enke

4-5-1842 Catrine Marie Rasmusd. 67 år, aftægtsmand Rasmus Nielsens hustru.

7-9-1842 Maren Catrine Nielsd. 83 år, enke efter afd.husm Jens Ceristiansen

3-4-1843 Ane Jensd. 4 mdr 6 dg, gdm Jens Sørensens barn

12-3-1844 Madsine Vilhelmine Rasmusd. 2 md 12 dg, Gdm Rasmus Madsens barn

17-2-1844 Mette Marie Klaus? eller Hans datter, 39 år
gdm Laurs Jørgen Olesens hustru

1845 døde ingen af quinde kjøn

14-2-1846 Rasmine Marie Rasmusd. 7 mdr 11 dg, gdm Rasmus Madsens barn.

15-8-1847 Kirsten Lauersd. 12½ år, gdm Laurs Jørgen Olesens datter

26-8-1847 Petrea Katrine Pedersd. 4 md 1 dg, gdm Peder Peter Madsens barn

15-5-1849 Ellen Sophia Jensd. 54 år, husm Niels Christian Jensens hustru

31-3-1851 Else Marie Pedersd. 22 3/4 år, gdm Jørgen Jørgensens hustru.
Druknede sig i en brønd, 9de dagen efter sin barsel i en sindsforstyrelse
og erholdt derfor Amtmandens tilladelse til at begrave med de
sædvanlige Ceremonier.

1-7-1851 Et udøbt Pigebarn 4 ug 6 dg, gdm Peder Clausens barn

6-2-1852 Nielsine Magrethe Jensd. 4 uger, Jens Nielsens barn.
Barnets fader hos sine forældre, moderen hos gdm Niels Hansen

23-3-1852 Ane Andersd. 70½ år aftgm Søren Nielsens hustru

12-9-1853 Karen Marie Rasmusd. 18½ år gdm Rasmus Jensens datter

13-9-1854 Mette Marie Jensd. 54 år, enke efter Gårdfæster Niels Rasmusen

31-3-1857 Jensine Marie Pedersd. 6 uger, gdm Peder Clausens barn

1-8-1857 Karen Nielsd. 82 år , enke efter aftægtsmand Hans jensen

4-3-1858 Ane Kirstine Nielsd. 87 år, enke efter husmand og Snedker Anders Jensen

22-4-1858 Maren Wilhelmsd. 78½ år aftægtsmand Mads Pedersens hustru

14-6-1858 Ane Sørensd. 78 3/4 år, aftægtsm. Jens Nielsens enke

16-10-1858 Ingeborg Rasmusd. 80 år, enke efter aftægtsmand Mads Nielsen

11-10-1859 Karen Marie Steffensd. 52½ år, gdm Jens Nielsens hustru

14-11-1859 Bodild Marie Steffensd. 47 år, Enke efter gdm
Søren Jensen, Gjordemoder på øen

28-5-1860 Karen Jensd. 44 år, husm Niels Christian Jensens kone

29-9-1861 Ane Magrethe Sørensd. 80½ år Husm Jens Poulsens kone

6-4-1863 Karen Marie Jensd. 79 år, enke efter gdm Claus Rasmussen

21-7-1863 Jensine Petersen ½ år Gdm Jens Petersens barn

2-8-1863 Bodil Marie Hansen 8 år, gdm Hans Stefansens barn,
døde af ondartet halssyge.

25-8-1863 Trine Hansen 23 år, gdm Niels Hansens pleiedatter
døde af ondartet halssyge

27-4-1864 Katrine Marie Nielsen 20 år gmd Niels Sørensens datter

28-5-1864 Karen Marie Jouhomsen Nielsen 14 år, datter af
Matros Niels Jouhomsen på Endelave, tjente hos gdm
Anders Sørensen, død af ondartet halssyge

23-6-1864 Karen Marie Rasmusen 3 år, gdm Rasmus Rasmusens
barn, død af ondartet halssyge

18-8-1864 Ane Jensen 12 år, gmd Jens Sørensens datter, død
af ondartet halssyge

31-8-1865 Mette cathrine Nielsen 6 år, Snedker Niels
Hansens datter, døde af skarlagensfeber.

19-3-1866 Mette Marie Rasmussen 11 år, gdm og lods Mads
Rasmussens datter, død af ondartet halssyge

17-9-1866 Petrea Cathrine Pedersen 16 år, gdm og Sognefoged
Peder P. Madsens datter, død af ondartet Halssyge

1-10-1866 Bodil Marie Sørensd. 89 år, enke efter gdm Steffen hansen

8-4-1867 Mette Marie Sørensen 1 år, gdm Søren Laursens barn

14-4-1868 Karen Marie Nielsen 12 3/4 år, gdm Niels Rasmusen barn

2-5-1868 Ane Cathrine Jørgensd. 38½ år, gdm Jens Peter Sørensens hustru

15-7-1868 Bodil Marie Nielsd. 27½ år, gdm Niels Sørennsens datter

30-7-1869 Ane Bodil Lene Nielsd. 34 3/4 år, gdm Søren Jensens datter

6-5-1870 Rasmine Caroline Marie Rasmussen 22 dage, gdm Mads Rasmusens datter

14-9-1872 Mette Cathrine Jensen 36 år, gdm Søren Lauersens
hustru, død efter Barnefødsel

17-1-1873 Nielsine Laugine Sørensen 20 uger, gdm Søren
Laursens barn, brystbetændelse

4-6-1873 Ane Magrethe Olesen 80 år, enke, aftægtskone

11-4-1874 Karen Marie Nielsd. 81 år, enke og aftægtskone

15-10-1874 Mette Cathrine Andersd. 79 år, hmd Christen Jensens hustru

13-5-1875 Else Marie Nielsen 12 år, Snedker Niels hansens
datter, død af difteritis halssyge

24-5-1875 Mette cathrine Nielsen 7 år 11 mdr, Snedker
Niels hansens datter, døde af difteritis og halssyge

27-6-1875 Mette Cathrine Sørensen 57 år, gdm Peter Peder Madsens hustru

19-4-1878 Mette Kirstine Jørgensen 30 år, gdm Niels Markus
Nielsens hustru, en datter af afdøde gdm Jørgen Jørgensen Juul.

22-5-1878 Karen Rasmusd. 42 år, Smed Ole Jensens Hustru, en
datter af gdm Rasmus Madsen

4-1-1879 Johanne Christensen 25 år, gdm Jørgen Jørgensens
hustru, datter af hmd Christen Sørensen, Hvirring døde af barselsfeber

26-9-1879 Ingeborg Jørgensd. 62 år, gdm Jens Sørensens
hustru, datter af gdm Jørgen Nielsen

3-2-1880 Mariane Hansd. 81 år, enke efter aftægtsmand
Niels Søren Jensen, datter af Hans Møller

26-11-1880 Ane Kirstine Rasmusd. 73 år, aftægtskone, enke
efter husm Niels Sørensen, datter af afdøde gmd Rasmus Nielsen.

11-11-1882 Inger Kirstine Madsd. 70 år, enke efter gård-
fæster Anders Sørensen af Hjarnø Østergaard, datter af Mads Pedersen.

17-5-1884 Ane Kathrine Pedersen 94 år, aftægtskone, født i
Hundslund sogn, enke efter Møller Jørgen Hansen Høeg

8-9-1884 Annine Andersen Østergaard 4½ måned, datter af
Mads Andersen i Østergaard

2-2-1885 Kirsten Nielsen Vestergaard 7 mdr, Niels Markus
Nielsen Vestergaards datter

13-4-1885 Johanne Abelone Hansen 3 1/4 år, Lods Søren Hansens
datter, død af halssyge og skarlagensfeber

15-4-1885 Anna Kirstine Hansen 6 1/4 år, lods Søren Hansens
datter,død af skarlagensfeber.

22-1-1886 Marie Mikkeline Christense 21 3/4 år, fra
Endelave, tjenestepige hos gdr Jørgen Hansen

14-11-1886 Johanne Emilie Hansen 13½ år, lods Søren Hansens datter.

16-2-1887 Magrethe Lene Dorthea Jørgensd. 73 år 11 mdr,
aftægtsmand Niels Hansens hustru

25-2-1888 Mariane Pedersd. 60 år, hm Hans Nielsens enke
af Glud, begravet på Glud Kirkegaard.

27-4-1890 Karen Marie Jensd. 80 år, enke efter hm Rasmus Rasmusen

21-12-1890 Ane Johanne Jensd. 89 år, enke efter gdm Søren Kristoffer Nielsen


DØDFØDTE MANDEKIØN 1815 - 1891


8-2-1827 Jens Njelsen gaardmd,
Karen Marie Stephansd.
for tidlig født. hvortil ej vides Aarsag.
Barnet kom levende af moderen men døde straks.

8-10-1827 Samme forældre og samme som forrige barn.

11-6-1829 Jens Nielsen gdm,
Karen Marie Stephansd.
for tidlig fødsel, intet liv kendes?
samme modre 4de gang i 2½ år.

12-1-1837 Niels Hansen gdm
Magrethe H.D. i 5te måned af svangerskabet

4-8-1841 Jørgen Madsen gdm,
Mette Nielsd.
fostret fuldbåren, hård fødsel med vending, døde
under fødslen, ?? forgjæves en ??.

6-2-1844 Jens Sørensen gdm,
Ingeborg Jørgensen
fostret fuldbåret, død nogle dage før fødslen,
forraadnelse allerede begyndt. Første dødfødt

3-12-1844 Niels Hansen gdm
Margr. Lene Dorthea Jørgensd.
I svangerskabets 6te måned, 5te dødfødsel

19-11-1850 Niels Hansen gdm
Marg. Lene Dorthea Jørgensd.
I svangerskabets 6te måned. 8de dødfødsel

13-7-1853 Hans Stephansen
Mariane Jørgensdatter, 29 år
fosteret fuldbåret, fødslen naturlig og uden
vendinger, midler for at bringe barnet til live
forgjæves anvendte. 2 dødfødsel

28-8-1853 Jens Videbæk Madsen, skolel. og kirkesanger
Ane Cecilie Marie Jensen, 32 år
Fødslen meget hård og skete med vending, barnet
levede efter veerne begyndte, men da fødslen var
meget langvarig døde det. Midler for at bringe
det til live bleve forgjæves anvendte. 1st
dødfødt, barnet fuldbåret.

17-8-1860 Peder Clausen
Ane Stephansd., 43 år

fostret fuldbragt, fødslen hård og bagvendt.
Midler for at bringe barnet live forgjænes
anvendte. 1st dødfødsel

21-7-1862 Jens Peder Sørensen gdm
Ane Cathrine Jørgensd.
fostret fuldbåret, kom til verden med vending
uden livstegn. 1st dødfødsel

24-2-1866 Rasmus Rasmusen gdm
Ane Magrethe Nielsd.
fostret i 10nd måned var allerede i forrådnelse,
fødslen naturlig 1st dødfødte

21-10-1870 Søren Peder Andersen, tjenestekarl
Ane Dorthea Tønnesen, tjenestepige
fosteret i 10de måned viste tegn til forådnelse
fødslen unaturlig første dødfødsel

16-7-1882 Gdm Steffen Pedersen
Hansine Eline Marie Hansen, 27 år
Fødslen meget besværlig, og udførtes ved hjælp af
Læge Vind fra Horsens.

16-3-1885 Lods Søren Hansen
Ane Kirstine Eskildsen, 35 år
Barnet var dødt før fødslen


DØDFØDTE QVINDEKIØN 1815 - 1891


26-4-1821 Niels Hansen Høeg, Skipper
Ingeborg Rasmusd. på Hiernøe
fødslen ej meget hård, fostret kom frem ved
naturen? uden vending, var levende strax før
veerne begyndte

12-12-1823 Stephan Hansen gdm
Bodild Marie Sørensd.
fødslen hård, barnet kom frem med benene først,
var levende strax før veerne begyndte.

16-5-1828 Jens Njelsen gdm
Karen Marie Stephansd.
i svangerskabets 5te måned, fosteret uden liv,
moderen har 2nd gange før født død børn

4-1-1831 Jens Nielsen gdm
Karen marie Stephansd.
i svangerskabets 4de måned, 5te gang for tidlig nedkomst

24-10-1831 Niels Hansen gdm
Magrethe Lene Dorthea Jørgensd.

3-2-1835 Rasmus Madsen gdm
Karen Sørensd.
fødselen ei meget hård, barnet kom frem med benene, uden liv.

2-2-1835 Jens Nielsen gdm
Karen Marie Stephansd.

19-10-1838 Niels Rasmusen gdm
Mette Marie Jensd.
fostret fuldbåret, var levende ved veernes
begjyndelse, fødslen naturlig og ikke meget vanskelig.

29-12-1840 Niels Hansen gdm
Margr. Lene Dorthea Jørgensd.
i 6te måned, barnet levede ½ time efter fødslen

19-3-1846 Niels Hansen gdm
Margr. L. D. Jørgensd.
I 6te måned, fødselen foregået før Gjordemoderens komme.

11-2-1847 Jens Nielsen gdm
Karen Marie Stephansd.
i 6te måneds svangerskab, før Gjordemoderens
komme, levede omtrent en time

11-11-1848 Niels Hansen gdm
Margr. L.D.Jørgensd.
i 6te måneds svangerskab, før Gjordemoderens
komme. 7nd gang hun fødte dødfødte børn.

28-2-1853 Hans Stephansen gdm
Mariane Jørgensd., 28 år
I 8de måneds svangerskab, var begyndt at
forrådne. fødselen var naturlig uden vending 1ste dødfødsel

18-4-1884 gdr Mads Andersen (Østergaard)
Rasmine Marie Rasmussen, 37 år
Barnet var en tvilling til no 1 blandt fødte af
kvindekjøn. fødslen var naturlig og skete i den 10. måned.

22-2-1885 Møller, gdr. Jørgen Jensen
Ane Cathrine Sørensen, 22 år
Barnet døde under fødslen på grund af en
besværlig nedkomst. Fødslen skete i den 10. måned.

20-2-1891 gdr jørgen Jørgensen
Jensine Kristensen, 35 år
Barnet var dødfødt. Fødslen var naturlig og skete i den 10. måned.