VIELSER VEDRØRENDE HJARNØ 1668 - 18911. VIELSER 1668 - 1891, årstal fundet udenøs eller skønsmæssigt anslået.
2. VIELSER PÅ HJARNØ 1733-1891, Opl. fra kirkebøgerne, kort oversigt
3. VIELSER PÅ HJARNØ 1815-1891, incl. forloveres navne m.v.1. Vielser, 1668 - 1891, årstal fundet udenøs, eller anslået.

1668: Niels Rasmusøn - Kiersten Larsd., Endelave

1669: Søren Pedersøn Prang - Karen Sørensd., Glud

1670: Rasmus Jensøn - ?

1673: Mads Pedersøn - ?

1676: Søren Laugmand, Østrup - Kiersten La?datter, enke fra Hjarnø
1676: Rasmus Sørensøn Vest. - Anna Rasmusd.

1686: Niels Rasmusøn - Karen Kandbore, Glud

1697: Jens Pedersøn matros - Maren Sørensdatter, Jens P. var fra Dyngby
1697: Peder Jensøn Skonning - Anne Jensdatter
1697: Peder Nielsøn Alrø - Karen Jensd. Skonning
1697: Christen Rasmusøn - Karen Jørgensd., Glud

1699: Jørgen Clemmensøn,Østrup - Anna Jørgensd.

1700: Jens Rasmusøn Tryker - Kiersten Nielsd.

1702: Søren Rasmusøn Vest. - ?

1704: Jens Rasmusøn Tryker - Kiersten Nielsd.

1706: Rasmus Bendsøn - ?

1707: Rasmus Jensøn - Kiersten Nielsd.

1708: Niels Madsøn - Eva Sørensd., Østrup
1708: Peder Sørensøn Vest. - Karen Hansd.
1708: Søren Pedersøn - ?

1710: Oluf Rasmusøn - Ingeborg fra Alrø

1712: Christen Jørgensøn,Heden - Maren Bendsd.

1713: Jørgen Rasmusøn - Maren Madsd.

1718: Niels Rasmusøn - Ane Pedersd.
17??: Thomas Rasmusøn - Mette Nielsd.

1720: Hans Nielsøn Alrø - Inger Jensd.

1723: Søren Nielsøn haumand - Anna Maria Nielsd.
1723: Søren Pedersøn haumand - ?

1725: Chrisoffer Rasmusøn - Bodil Jensd.

1728: Søren Nielsøn, Endelave - Mette Pedersd.

1729: Peder Sørensøn haumand - ?

1730: Mourits Hansøn, Alrø - Ane Marie Johannesd., Alrø

1733: Bent Rasmusøn - Maren Jensd., Alrø

1737: Jens Pedersøn Bådsmand - ?

1739: Søren Mouridsøn, Østrup - Anna Rasmusdatter, Hjarnø

1740: Bertel Andersøn, Alrø - Inger Olufsd.

1742: Rasmus Rasmusøn - Karen Nielsd. , Alrø
1742: Rasmus Jensøn - Mette C. Olufsd., Horsens

1748: Søren Nielsøn - Anna Bodilene Mikkelsd.,Endelave

1749: Rasmus Olufsøn - Marta Laursd., Horsens
17??: Simon Olufsøn - Birthe Sørensd., Horsens

1752: Rasmus Nielsøn - Karen Jørgensd., Alrø

1754: Rasmus Jensøn, Alrø - Anna Nielsd.

1764: Claus Jensøn, Alrø - Maren Mouritsd. (Alrø)

1771: Rasmus Rasmusøn - Ane Kirstine Clausd., Alrø

1773: Søren Lauesen, Horsens - Eva Madsd.

1778: Hans Adolph Høeg, Rårup - Bodil Maria Rasmusd., Rårup ?

1780: Adam Madsen - Bodil Sørensdatter, Samsø

1785: Søren Jensøn, Horsens - Anna Bodilene Pedersd.

1793: Oluf Lauridsøn - Kiersten Lauersd., Alrø

1798: Peder Jensøn - Kierstine Mikkelsd. , Barrit

1806: Rasmus Rasmusen - Marianne Helene Jensd., Horsens

1809: Jørgen Hansen Høegh - Karen Marie Sørensd., Glud

1812: Niels Nielsen - Johanne Dorthea Preuthun, Horserns

1814: Niels Pedersen - Edel Jensd., Endelave

1822: Niels Sørensen - Sophie Hedvig Hiernøe, Horsens

1825: Dines Andersen - Karen Jørgensd., Borre
1825: Hans Gregersen - Karen Nielsd., Klakring

1832: Jørgen Sørensen - Christine Hoffman, Gluckstadt

1833: Søren Sørensen - Johanne K. Jensd., Endelave

1834: Rasmus Madsen - Karen Sørensd., Alrø
1834: Niels Sørensen - Ane K. Ovesen, Kerteminde

1836: Christian Jensen - Kiersten Rasmusdatter, Aastrup

1837: Rasmus Klausen - Ane M. Villumsd., Glud

1839: Søren Pedersen - Karen Marie Jensd., Glud

1845: Ole P.Sørensen, Åstrup - Ingeborg Sørensd.

1846: Niels Andersen - Anne Marie Jacobsd., Glud

1850: Jens Jørgensen - Bodil Marie Jensd., Alrø

1868: Mads Pedersen - Ane Marie Holgersen, Glud

1884: Søren Pedersen - Anne Marie Rasmusen, ?

1886: Carl Petersen - Dorthea Jensen, Nørby

1888: Jens Jørgen Rasmusen - Anine Petrea Sørensen, Alrø

1891: Niels Chr. Pedersen - Ane Petrea Jensen, Nørby

Søren Christensen ca 1845 viet med Hermandine J. Jensen, Kbh.
Mariane Pedersen ca 1847-50 viet med Hans Nielsen, Glud
Niels Sørensen ca 1822 viet med Sophie H. Hiernø, Horsens


2. VIELSER FRA HJARNØ KIRKEBOG 1733 - 1891, Kort oversigt

1734: Niels Sørensøn, Østrup - Ane Rasmusd.

1735: Rasmus Sørensøn - Sophie Olufsd.
1735: Peder Sørensøn - Bodil Jensd.

1736: Mads Nielsøn - Ane Magrethe Jensd.

1739: Søren Pedersøn Vest - Karen Jensd.

1741: Søren Rasmusøn - Maren Sørensd.
1741: Niels Hansøn, Endelave - Anna Kierstine Jensd.
1741: Hans Knudsøn, Glud - Magrethe Jensd

1743: Peder Nielsøn - Inger Rasmusd.

1745: Just Povelsøn, Endelave - Inger Christend.

1747: Jens Pedersøn Alrø - Anna Magrethe Pedersd.

1749: Morten Thomasøn, Brund - Johanne Rasmusd.
1749: Jens T. Rosendal, Glud - Gunder Pedersd.
1749: Jørgen Michelsøn, Rårup - Maren Nielsd.

1751: Jørgen Eriksøn, Alrø - Maren Nielsd.

1752: Christen Sørensøn - Anna Magrethe Pedersd., enke

1753: Mads Jørgensøn - Anna Kirstine Sørensd.

1755: Søren Hansøn, Endelave - Anna Sørensd.

1756: Niels Sørensøn - Sophie Olufsd., enke
1756: Laurids Jensøn, Aggestrup - Kiersten Pedersd.

1757: Jens Thomasøn, Endelave - Anna Olufsd.

1758: Søren Hansøn, enkemand - Johanne Sørensd.

1759: Jens Hansøn - Maren Pedersd.

1760: Niels Olufsøn - Karen Sørensd.

1761: Niels Jensøn Skrædder - Mette Sørensd.
1761: Jens Jacobsøn - Anna Pedersd.
1761: Jørgen Olufsøn - Anna Kierstine Sørensd.
1761: Laurids Olufsøn - Maren Madsd.
1761: Niels Rasmusøn - Karen Nielsd.

1762: Søren Rasmusøn - Anna Cathrine Sørensd.

1766: Jens Madsøn - Karen Pedersd.

1767: Jørgen Sørensøn, Rårup - Anna Kierstine Nielsd.
1767: Oluf Andreas Møller, ? - Bodil Lene Hansd.
1767: Oluf Hansøn, Endelave - Kiersten Sørensd.

1768: Niels Madsøn - Karen Sørensd.

1769: Jørgen Bendsøn,Kirkholm - Bodil Cathrine Pedersd.

1770: Niels Rasmusøn - Ingeborg Rasmusd.

1771: Oluf Hansøn, Endelave - Kiersten Sørensd.

1772: Rasmus Pedersøn, Hvosbye - Anna Magrethe Jørgensd.

1775: Jens Rasmusøn - Anna Marie Madsd.
1775: Jens Jensøn, Hosbye - Anna Maria Rasmusd.

1776: Søren Jørgensøn - Mette Olufsd.
1776: Rasmus Pedersøn - Karen Madsd.

1777: Peder Madsøn - Kiersten Pedersd.
1777: Søren Christensøn - Karen Rasmusd.

1779: Anders Jensøn, Hosbye - Zidsel Maria Hansd.

1780: Niels Madsøn, enkemand - Karen Jensd.

1790: Jens Peter Jensøn - Mette Sørensd.
1790: Søren Christophersøn - Anna Kierstine Sørensd., enke
1790: Niels Hansøn, Synderhaab - Ana Magrethe Jensd.

1792: Rasmus Sørensøn - Anna Nielsd.

1793: Jens Nielsøn - Ingeborg Sørensd.
1793: Hans Jensøn - Mette Madsd.
1793: Niels Jensøn - Ingeborg Jørgensd.

1794: Rasmus Sørensøn Damand - Maria Nielsd.

1795: Anders Jensøn - Ane Kirstine Nielsd.
1795: Søren Nielsøn Sørensøn - Sophie Sørensd.

1796: Niels Madsøn - Ingeborg Rasmusd.
1796: Hans Jensøn, enkemand - Karen Nielsd.

1797: Rasmus Nielsøn - Cathrine Maria Rasmusd.
1797: Rasmus Sørensøn, enkem. - Kiersten Nielsd.
1797: Morten Isacsøn, Østrup - Anna M. Nielsd., Endelave
1797: Søren Nielsøn - Mette Jørgensd.

1798: Rasmus Lauersøn - Kiersten Sørensd.
1798: Søren Jø.Terkelsen, Østrup - Inger Maria Jensd.
1798: Jens Clemmensøn, Nørby - Maren Madsd.

1799: Rasmus Lauersøn, enkemand - Mette Sørensd.
1799: Herman Madsøn, Endelave - Bodil Kierstine Sørensd.

1800: Niels N. Lavesøn, Endelave - Inger Pedersd.
1800: Jens Nielsøn, enkemand - Anna Sørensd.
1800: Søren N.Sørensøn,enkemand - Inger Nielsd.
1800: Søren Nielsøn, enkemand - Anna Andersd., Endelave

1801: Hans N. Lassen, Endelave - Anna Sørensd.
1801: Rasmus Lauersøn, enkem. - Anna Jensd.

1802: Jens Clemmensøn, enkem. - Anna Magrethe Sørensd.

1806: Jens Nielsøn - Anna Sørensd. enke
1806: Steffen H. Høeg - Bodil maria Sørensd.

1807: Claus Rasmusen - Karen Marie Jensd.
1807: Bertel Lauersen, Alrø - Anna Sørensd. Je.P.s enke

1810: Peder Pedersen Øst - Sophie Sørensd.
1810: Mads Pedersen Øst - Maren Wilhelmsd.

1814: Christen Nielsen, Østrup - Sophie Sørensd., enke
1814: Jens Rasmusen, Smed - Anna Magrethe Olesd.
1814: Jens Hansen, Åstrup - Karen Rasmusd.

1815: Jens Hansen, Åstrup - Ane Sofie Nielsd.
1815: Jørgen Hansen Møller - Ane Catrine Pedersd.
1815: Rasmus Jensen - Karen Marie Nielsd.

1816: Jørgen Madsen, Rårup - Ane Jensd., enke
1816: Jørgen Nielsen - Mette Catrine Jensd.

1817: Poul Glud Hansen - Magrethe C. Albertsd., Horsens

1818: Peder Sørensen Damand - Mette Catrine Andersd.
1818: Peder Rasmusen, skoleholder - Ellen Catrine Sørensd.

1819: Jens Hansen - Maren Olesd.

1820: Niels Hansen Høeg - Ingeborg Rasmusd.

1822: Hans Gregersen, Rårup - Mette Kjerstine Rasmusd.

1824: Niels Sørensen, Endelave - Ingeborg Pedersd.
1824: Jens Poulsen, Glud - Ane Magrethe Sørensd., enke

1825: Søren C.Nielsen - Ane Johanne Jensd.
1825: Niels Hansen, Klakring - Ane Olesd.

1826: Jens Nielsen - Karen Marie Stephansd.

1827: Niels Søren Jensen - Mariane Hansd.
1827: Christen Jørgensen - Ingeborg Jensd.
1827: Niels Christen Jensen - Elle Sophia Jensd.
1827: Søren Jensen, Horsens - Sophia Sørensd.
1827: Niels Rasmusen - Mette Marie Jensd.

1828: Niels Sørensen - Ane Kierstine Rasmusd.

1829: Laurs Jørgen Olesen - Mette Marie Hansd.
1829: Søren Jensen - Bodild Maria Stephansd.

1831: Søren Christian Jensen - Maren Rasmusd.
1831: Niels Hansen - Magrethe L.D.Jørgensd.

1832: Wilhelm L. Jensen - Ane Catrine Clausd.

1833: Johan Jensen, Horsens - Karen Sørensd.

1834: Jens P. Rasmusen, Nebel - Karen Marie Nielsd.

1835: Søren Rasmusen - Zidsel M.Thomasd., Åstrup
1835: Rasmus Rasmusen - Karen Marie Jensd.
1835: Rasmus Madsen, enkemand - Ane Magrethe Madsd.
1835: Jens Sørensen - Ingeborg Jørgensd.

1836: Christian Jensen - Kiersten Rasmusd., Åstrup
1836: Hans Sørensen - Ellen Maria Olesd.

1837: Søren Stephansen - Ane Marie Rasmusd.

1839: Rasmus Hansen - Karen Maria Jørgensd.

1840: Jørgen Laursen, Sejet - Ingeborg Hansd.

1841: Peder Peter madsen - Mette Cathrine Sørensd.

1842: Peder Clausen - Ane Stephansd.

1843: Erik Sørensen, Sønderby - Mette Catrine Andersd., enke
1843: Anders Sørensen - Inger Kierstine Madsd.

1844: Lauers J.Olesen, enkemand - Magrethe L.D. Stephansd.
1844: Chresten Jensen, Alrø - Mette Cathrine Andersd., enke

1845: Hans Rasmusen, Østrup - Ingeborg Clausd.

1847: Jørgen Jørgensen, Skjold Else M. Pedersd., Hoseballe

1848: Peder St. Kjær, Horsens - Karen Marie Madsd.

1850: Niels C. Jensen, enkemand - Karen Jensd.
1850: Anders Madsen, Odde - Ane Katrine Madsd.

1851: Hans Stephansen - Mariane Jørgensd.
1851: Jens Nielsen - Bodil Marie Jørgensd.

1852: Niels Rasmusen - Maren Stephansd.

1854: Søren Hansen, enkemand - Mette Cathrine Jensd.
1854: Mads Rasmusen - Maren Nielsd.

1855: Hans Peter Jensen, ? - Ane Kirstine Jensd.
1855: Ole Jensen - Karen Rasmusd.

1858: Niels Jensen, Østrup - Bodeline Jørgensd.

1859: Niels Hansen, Klakring - Karen Marie Pedersd.

1860: Rasmus Rasmusen - Ane Magrethe Nielsd.
1860: Jens Sørensen - Bodild Marie Jørgensd., enke
1860: Jens Peter Sørensen - Ane Catrine Jørgensd.

1861: Jens Pedersen - Mette Sørensen
1861: Ole Laursen - Ane catrine Nielsd.

1864: Laust Knudsen, ? - Pouline T.Hansen Pallesen, ?

1865: Jens Jørgen Rasmusen - Maren Rasmusd.
1865: Hans Sørensen, Bisholt - Catrine Marie Rasmusen
1865: Søren Lauers Lauersen - Mette Cathrine Jensen

1866: Julius Nicolaisen,Framlev Else K. Lauersd., Amstrup

1868: Søren Jensen - Kiersten Sørensen, Hunds
1868: Peder Christensen, Alrø - Inger Marie Nielsd.

1871: Peder Hansen, Bisholt - Maren Pedersen
1871: Andreas C.Houmand, Botrup - Maren Jensen, Kolby

1873: Niels Marcus Nielsen - Mette Kirstine Jørgensen
1873: Søren L. Laursen, enkemand - Karten Marie Pedersen

1874: Jørgen Jørgensen - Johanne Christensen, Gedved

1875: Ole Hansen - Mette Marie Laursen

1879: Jørgen Jørgensen, enkem. - Jensigne Christensen, Hverring

1880: Mads Andersen - Rasmine Marie Rasmusen
1880: Mads Peter Rasmusen - Maren Andersen

1881: Jørgen Jensen - Ane Catrine Jensen
1881: Steffen Pedersen - Hansine Eline Marie Hansen

1882: Jens Jensen, Skjold - Ane Pedersen

1884: Niels Nielsen - Elle M.B.Christiansen, Randers

1885: Harald E.T.Orneborg,Thim - Jensine Sørensen

1886: Jens J.Laursen, Rårup - Maren Christensen, Hverring

1887: Thomas C. Jensen, Glud - Ane Sofie Jensen

1888: Rasmus Olesen - Anna Beate Mortensen, Frø? sogn

1890: Jens Pedersen - Mette Marie Rasmusen

1891: Dusinius Peter Rasmusen - Nielsine Olesen, Åstrup
1891: Anders P.Andersen,Virkllund - Ane Jensen


HJARNØ KIRKEBOG 1815 - 1891 incl. dato og forlovere
Uden anden angivelse er personerne fra Hjarnø. f: = forlovere

COPULEREDE

Enkemand Jens Hansen, smed af Åstrup
Pigen Ane Sofie Nielsd. Væverske af Hjarnø
28-4-1815
forlover: Rasmus Nielsen Hjarnø og Søren Andreasen i Østrup

Enkemand Jørgen Hansen Møller 31 år
Pigen Ane Catrine Pedersdatter 21 år
17-6-1815
f: Knud Kejsen Skoufoged, Hans Adolp Høeg Møller

Rasmus Jensen, bonde karl, 33 år
Karen Marie Nielsd., 34 år
20-10-1815
f: Søren Sørensen og Jørgen Nielsen

Jørgen Madsen, 33 år landmand af Rårup sogn
Ane Jensd. enke kone , 34 år
10-4-1816
f: Jørgen Andersen og Jens Madsen af Rårup sogn

Jørgen Nielsen, 33 år bonde
Mette Chatrine Jensd. bonde pige, 22 år
7-12-1816
f: Niels Jensen og Rasmus Nielsen

Poul Glud Hansen, 21" år, hidtil søefarende
Margrete Cicilie Albertd. tjeneste pige fra Horsens, 27 år
12-4-1817
f: gdm Steffan Hansen og Møller Jørgen Hansen

Peder Sørensen Damand, 28 år, bonde og huusmand
Mette Cahatrine Andersd., 23 år bondepige
28-3-1818
f: Anders Snedker og Hermand Madsen

Jens Sørensen, 24½ år matros
Eva Marie Pedersd. bondepige, 24 år
2-5-1818
f: Steffan Hansen og Mads Pedersen

Peder Rasmussen 17 år , skoleholder på hiernøe
Ellen Catrine Sørensd. 22 år , bonde pige
3-10-1818
f: Steffan Hansen og Rasmus Mortensen i Nørby

Jens Hansen, 24 år bonde karl
Maren Olesd. 23 år, bondepige
27-2-1819
f: Ole Laursen og Hans Jensen

Niels Hansen Høeg, 28½ år søfarende (senere lods i horsens)
Ingeborg Rasmusd. 22 år, var bondepige
25-11-1820
f: Rasmus Nielsen og Stephan Hansen

Hans Gregersen af Rårup, 27 år bondekarl
Mette Kjerstine Rasmusd. 19 år, bondepige
17-5-1822
f: Skolelærer Jens Baggesen og Jørgen Madsen

Niels Sørensen Gylding, hiulmand af Endelave, 38 år
Ingeborg Pedersd. 38 år bondepige
31-7-1824
f: Sognefoged Niels Jensen og Mads Pedersen

Jens Poulsen Skræder af Glud, 30 år
Ane Magrete Sørensd. enke og huuskone
5-12-1824
f: Niels Jensen Sognefoged og Stephan Hansen

Søren Christophersen Nielsen, bondekarl 27 år
Ane Johanne Jensd. bondepige, 24 3/4 år
17-9-1825
f: Niels Jensen Sognefoged og Bertel Laursen

Niels Hansen Bæk matros fra Klakring, 27 år
Ane Olesd. bondepige 21 år
22-10-1825
f: Ole Laursen paa holdenpen? og Niels Jensen Sognefoged

Jens Nielsen, bondekarl, 30 år
Karen Marie Stephansd. bondepige, 19 år
14-10-1826
f: Niels Jensen Sognefoged og Stephan Hansen

Niels Søren Jensen (matros), Gaardmand, 25 år,
Mariana Hansd., 28 år bondepige
17-3-1827
f: Jørgen Hansen Høeg Møller og Jens Nielsen

Christian Jørgensen, 34 år, hidtil søfarende
Ingeborg Jensd. 19 år, bondepige
17-3-1827
f: Jørgen Hansen Høeg Møller og Jens Nielsen

Niels Christen Jensen 22 år, bondekarl
Elle Sophia Jensd. 32 år bondepige
16-5-1827
f: Jens Christiansen og Rasmus Sørensen

Søren Jensen, skipper af Horsens, 29 år
Sophia Sørensd. 24 år bondepige
5-10-1827
f: Bertel Laursen og Søren Nielsen

Niels Rasmusen 27 år, bondekarl
Mette Marie Jensd. bondepige, 27 år
25-11-1827
f: Rasmus Njelsen og Jens Poulsen

Niels Sørensen, bondekarl 21 år
Ane Kierstine Rasmusd. 21 år, bondepige
18-10-1828
f: Rasmus Nielsen og Søren Njelsen

Laurs Jørgen Olesen, bondekarl 30 år
Mette Marie Hansd. 24 år gdm hans Jensens datter
11-4-1829
f: Ole Laursen og Hans Jensen

Søren Jensen, ungk. og huusm. 27 år
Pigen Bodild Marie Stephansd. 17 år gdm Stephan Hansens datter
12-12-1829
f: gdm Stephan Hansen og gdm Njels Søren Jensen

Søren Christian Jensen, bonde og tjenestekarl 24 år
Maren Rasmusd. 22 år afdøde Rasmus Laursens datter
11-3-1831
f: gdm Jørgen Madsen og husm Jens Poulsen

Niels Hansen 32 år, søn af Gdm Hans Jensen
Magrethe Lene Dorthea Jørgensd. 18 år, gdm Jø. Hansen møller dat.
19-3-1831
f: Hans Jensen gdm og Jørgen Hansen Møller

Wilhelm Lemborg Jensen, 30 år tjenestekarl
Ane Cathrine Clausd. 25 år, Claus Rasmussens datter
14-4-1832
f: gdm Mads Pedersen og boelsm Claus Rasmusen

Ungkarl Johan Jensen Borg, Styrmand fra Horsens 28 år
pigen Karen Sørensd. 21 år, Søren Niels Sørensens datter
12-10-1833
f: gdm Søren Christopher Nielsen og Boelsm Klaus Rasmusen

Ungk. Jens Peter Rasmussen, 25 år Tj.karl fra Nebel Rårup sogn
Karen Marie Nielsd., Niels Østergaards datter på endelave, tjente
på hjarnø, 25 år.
26-10-1834
f: husm Rasmus Jensen, Glattrup og gdm Anders Andersen Nebel

ungk. Søren Rasmusen 36 år tj.karl
pigen Zidsel Marie Thomasd. datter af Thomas Sørensen af Aastrup
tj.pige på Hjarnø, 46 år
3-4-1835
f: gdm Thomas Laversen og gdm Jørgen Jørgensen begge af Glud

ungk Rasmus Rasmusen, 32 år Rasmus Nielsens søn
pige Karen Marie Jensd., Jens Poulsens datter
12-4-1835
f: gdm Rasmus Nielsen og husm Jens Poulsen

Enkemand Rasmus Madsen 28 år gdm
pigen Ane Marie Magrete Madsd. 21 år, gdm Mads Pedersens datter
25-4-1835
f: gdm Mads Pedersen og gdm Søren Nielsen

ungk Jens Sørensen 20 år gdm, søn af gdm Søren Nielsen
pigen Ingeborg Jørgensd. 18 år, afdøde gdm Jørgen Nielsens datter
13-6-1835
f: gdm Søren Nielsen Sognefoged og Niels Jensen

ungk Christian Jensen, søfarende, 30 år
pigen Kirsten Rasmusd., 31 år. Rasmus Mikkelsen datter i Aastrup
21-2-1836
f: gdm Søren Christopher Nielsen og Jens Rasmusen af Åstrup

ungk Hans Sørensen, 27 år, søn af Boelsmand Søren Niels Sørensen
Ellen Maria Olesd. 26 år, datter af gdm Ole Laursen
8-10-1836
f: Ole Laursen og Jørgen Olesen

Ungk Søren Stephansen 26 år, søn af gdm Stephan Hansen
pigen Ane Marie Rasmusd. 26 år, datter af gdm Rasmus Nielsen
27-5-1837
f: gdm Stephan Hansen og Rasmus Nielsen

ungk Rasmus Hansen 30 år, afdøde gdm Hans Jensens søn
pigen Karen Maria Jørgensd. 19 år, Møller Jørgen Hansens datter
2-8-1839
f: Jørgen Hansen Møller og gdm Niels Hansen

Enkemand Jørgen Lauersen 46 år gdm i Seieth
pigen Ingeborg Hansd. 25 år gdm Hans Jensens datter
14-2-1840
f: gdm Niels Hansen og Laurs Jørgen Olesen

ungk Peder Peter Madsen 25 år, gdm Mads Pedersens søn
pigen Mette Cathrine Sørensd. 24 år gdm Søren Nielsens datter
30-10-1841
f: gdm Mads Pedersen og Søren Nielsen

ungk Peder Clausen 23 år, boelsm Claus Rasmussens søn
pigen Ane Stephansd. 25 år, gdm Stephan Hansens datter
6-10-1842
f: Boelsmand Claus Rasmusen og gdm Stephan Hansen

ungk Erik Sørensen, 48 år tjener i Østrup
enken Mette Cathrine Andersd. huusm Peder Sørensens enke, 48 år
7-4-1843
f: gdm Niels Søren Jensen, Hjarnø og Søren Just Jeppesen, Østrup

ungk Anders Sørensen 33 år, Snedker på Øen
pige Inger Kirstine Madsd. 31 år, gdm Mads Pedersens datter
16-7-1843
f: Søren Nielsen og Mads Pedersen

enkemand Lauers Jørgen Olesen 45 år gdm 2nd ægteskab
pigen Magrete Lene Dorthea Stephansd. 30 år gdm Steph. Hansens
dattter.
22-6-1844
f: Sognefoged Niels Jensen og gdm Stephen Hansen

ungk Chresten Jensen, 37 år, tjenende på Alrøe
enkem Mette Catrine Andersd. 49 år, husm Erik Sørensens enke
3die ægteskab.
6-12-1844
f: gdm Mikkel Jensen af Alrø og Niels Søren Jensen af Hjarnø

ungk Hans Rasmusen, fæster af et hus i Østrup, 24 år
pigen Ingeborg Clausd. 30 år, gdm Claus Rasmussens datter
15-5-1845
f: gdm Peder Clausen af Hjarnø og Just Jeppesen af Østrup

ungk Jørgen Jørgensen Skjold 30 år
pige Else Marie Pedersd. 18 år, Jørgen Madsens stifdatter på Hiarnø
( fader Peder Laursen i Hoseballe)
23-4-1847
f: Peder Jørgensen Juul, Stenderup og Jørgen Madsen på Hjarnø

ungk Peder Steffensen Kjær af Horsens, karetsmagersvend, 30 år
pige Karen Marie Madsd. 30 år gdm Mads Nielsens datter
10-12-1848
f: Sognefoged Mads Nielsen af Overglud og Rasmus Madsen af
Hjarnø

enkemand Niels Christian Jensen, 45 år huusmand, 2ndet ægteskab
pige Karen Jensd. 35 år, husm. Jens Rasmusens datter
2-10-1850
f: Jens Rasmusen og Jørgen Laurs Olesen

enkemand Anders Madsen, husm i Odder , 56 år 2nd ægteskab
Ane Kathrine Madsd. 28 år, gdm Mads Nielsens datter
19-11-1850
f: Knud Madsen af Odder og Rasmus Madsen af Hjarnø

ungk Hans Stephansen 30 år gdm
pige Mariane Jørgensd. 27 år, afdøde Jørgen Hansen Høegs datter
14-6-1851
f: Aftægtsmand Stephen Hansen og gdm Niels Hansen

ungk Jens Nielsen 24 år
pigen Bodild Marie Jørgensd. 30 år, afdøde Møller Jørgen Hansen
Høegs datter
18-10-1851
f: Niels Søren Jensen og Niels Hansen

ungk Niels Rasmusen 32 år
pigen Maren Stephansd. 33 år, gdm Stephan Hansens datter
2-10-1852
f: Rasmus Jensen og Stephan Hansen

enkemand Søren Hansen (Lyst i Skjold viet på Hjarnø)
pige Mette Kathrine Jensdatter
29-1-1854

ungk Mads Rasmussen 31 år, lods
pigen Maren Nielsd. 25 år, afdøde gdm Niels Rasmusens datter
8-12-1854
f: Rasmus Jensen og Peder Peter Madsen

ungk Hans Peter Jensen 23 år tjener på Hjarnø
pige Ane Kirstine Jensdatter 29 år, husm Jens Rasmusens datter
15-6-1855
f: Peder Peter Madsen og Ole Jensen

ungk Ole Jensen 34 år, Smed
pigen Karen Rasmusd. 19 år, gdm Rasmus Madsens datter
9-11-1855
f: Rasmus Madsen af Hjarnø og Rasmus Jensen af Glud

ungk Niels Jensen 28 år, tømrer på Østrup mark
pige Bodelline Jørgensd. 32 år, Møller Jørgen Hansen Høegs datt
25-9-1858
f: Jens Nielsen Dige, Østrup mark, Hans Stephansen, Hjarnø

ungk Niels Hansen af Bolbroholt, Klakring sogn, Snedker 25 år
pige Karen Marie Pedersd. 25 år, gdm Peder Sørensens datter
13-5-1859
f: Jens Hansen, Sønderby og Christen Jensen, Hjarnø

ungk Rasmus Rasmusen 28 år gdm
pige Ane Magrethe Nielsd. 26 år, afd. gdm Niels Rasmusens datter
15-6-1860
f: Niels Sørensen og Rasmus Jensen

ungk Jens Sørensen huusfæster, 28 år
enken Bodild Marie Jørgensd. 38 år, enke efter Jens Nielsen
16-7-1860
f: Niels Søren Jensen og Hans Stephansen

ungk Jens Peter Sørensen, søfarende, 29 år
pigen Ane Catrine Jørgensd. 31 år, Møller Jørgen Høegs datter
5-10-1860
f: Hans Stephansen og Jens Jørgensen

Gårdeier og ungk Jens Pedersen 18 år
pigen Mette Sørensen 25 år, Søren Christoffer Nielsens datter
15-6-1861 (bevilling d 15 April)
f: Peder Klausen og Jens Peder Sørensen

ungk Ole Laursen 31 år, gdm L.J.Olesens søn
pigen Ane Cathrine Nielsd. 29 år, dat. af afd. gdm Niels Rasmusen
16-11-1861
f: Laurs Jørgen Olesen og Mads Rasmusen

Ungk Laust Knudsen 24 3/4 år, skolelærer
pigen Pouline Tobine Hansen Pallesen 21 år
6-2-1864
f: Peder Peter Madsen Sognefoged og Mads Rasmusen Lods

ungk Jens Jørgen Rasmusen, 29 3/4 år, Muurarbeider
pigen Maren Rasmusd. 26 år gdm Rasmus Madsens Datter
21-4-1865
f: Husm Jens Poulsen og gdm Rasmus Madsen

ungk Hans Sørensen af Bisholt mose, 30 år
pigen Cathrine Marie Rasmussen, 27 år
23-5-1865
f: Husm Jens Poulsen af Hjarnø og bødker Jens Hansen, Bisholt

ungk Søren Lauer Lauersen, 27 3/4 år
pigen Mette Kathrine Jensen, 29 år
28-7-1865
f: gdm Laurs Jørgen Olesen og gdm Jens Sørensen

enkemand Julius Nicolaisen, 34 år husm. i Framlev
pigen Else Kirstine Lauersd., 36 år, Lars Andersens datter i
Amstrup, tjener Jørgen Jørgensen
28-2-1866
f: gdm Jørgen Jørgensen og Jens Jørgensen

ungk Søren Jensen, 27 år
pigen Kirsten Sørensen, 22 år datter af husm. Søren Mogensen i
Hunds, Rye sogn. Tjener Jens Sørensen
14-4-1868
f: gdm Jens Sørensen og Rasmus Rasmusen

ungk Peder Christensen af Alrø, 35 år
pigen Inger Marie Nielsd., 40 år, gmd Niels Chr Jensens datter
12-6-1868
f: husm Niels Chr. Jensen, Hjarnø og husm Chr. Pedersen, Alrø

ungk Peder Hansen, 28 år, forpagter af Bisholt Mølle
pigen Maren Pedersen 28 år, gmd Peder P. Madsens datter
24-3-1871
f: P.P.Madsen, Hjarnø og Møller Søren Chr. Hansen, Bisholt Mølle

ungk Andreas Carl Houmann Hansen, 24 år født i Botrup
pigen Maren Jensen, datter af Jens Peder Jensen, gmd i Koldby,
tjenende på Hjarnø
28-10-1871
f: Niels Rasmusen og Mads Rasmusen

ungk Niels Markus Nielsen, 28 år, gdm.
pigen Mette Kirstine Jørgensen, 25 år datter af afd. gdm Jørgen
Jørgensen Juul, hjemme hos moderen
3-10-1873
f: Niels Søren Jensen og Jørgen Jørgensen

enkemand Søren Laurs Laursen, gdm, 36 år
pigen Karen Marie Pedersen, 28 år, datter af gdm Peder Clausen
31-10-1873
f: Ole Laursen og Peder Clausen

ungk Jørgen Jørgensen, 24 år
pigen Johanne Christensen 19 år, datter af Christen Sørensen gmd
i Gedved, ligeledes opholdende sig på øen
3-1-1874
f: Ungkarl Jørgen Peder Jørgensen og gdm Niels Markus Nielsen

ungk Ole Hansen 33 år, søn af afd. gmd Hans Sørensen
pigen Mette Marie Laursen 30 år, datter af afd. gdm Laurs Jørgen
Olesen
22-10-1875
f: Boelsm Chr. Juelsen, Bisholt mark og husm Ole Laursen, Hjarnø

Enkemand Jørgen Jørgensen 29 år, gmd og søn af afd. gmd Jørgen
Juul, 2nd ægteskab
pigen Jensine Christensen 23 år, datter af afd. gmd Christen
Sørensen i Hverring
17-6-1879
f: gdm Niels Markus Nielsen og ungkarl Jørgen Peder Jørgensen

ungk Mads Andersen 34 år, søn af afd. Anders Sørensen
pigen Rasmine Marie Rasmussen 33 år, dat af gmd Rasmus Madsen
20-11-1880
f: gdm Peder Madsen og ungkarl Mads Peder Rasmusen

ungk Mads Peter Rasmussen 32 år, søn af gmd Rasmus Madsen
pigen Maren Andersen 36 år, datter af afd. gmd Anders Sørensen
20-11-1880
f: gdm Peder Madsen og ungkarl Mads Andersen

ungk, Mølleejer Jørgen Jensen 29 år, søn af gmd Jens Jørgensen
pigen Ane Cathrine Sørensen 19 år, datter af afd. husm. Jens
Peter Sørensen
9-4-1881
f: Gdm Niels Rasmusen og husm Jens Sørensen

ungk Jørgen Hansen 24 år, søn af afd. gmd Hans Steffensen
pigen Mette Catrine Jensen 25 år, datter af gmd Jens Jørgensen
9-4-1881
f: Gdm Niels Rasmusen og husm Jens Sørensen

ungk Steffen Pedersen 32 år, søn af gmd Peder Clausen
pigen Hansine Eline Marie Hansen 27 år, datter af afd. gdm Hans
Sørensen
29-10-1881
f: Gdm Peder Clausen og gdm Ole Hansen

enkemand, huusmand Jens Jensen 39 år , Skjold mark, søn af gmd
Jens Jørgen Jensen, Hosby
pigen Ane Pedersen 40 år, datter af gmd Peder Madsen
3-6-1882
f: gdm Jens Jørgen Jensen, Hosby og gdm Peder Madsen, Hjarnø

ungk Niels Nielsen 41 år, søn af gdm Niels Rasmusen
pigen Else Marie Bolette Christiansen 22 år, født i Randers
datter af Peder Rasmus Christiansen
1-11-1884
f: Husm Jens Jørgen Rasmusen i Glud og Jens Jørgen Nielsen
Stourup skov

ungk og møllersvend i Hjarnø Mølle Harald Emil Theodor Orneborg
søn af Peter Orneborg af Thim sogn, 26 år
pigen Jensine Sørensen 20 år, datter af afd. husm Peter Sørensen
25-1-1885 vielsen er forrettet ifølge bevilling af 10-1-1885 og
skete i Hjemmet, Hjarnø Møllegaard
f: Gaardeier Jens Pedersen og Møller Jørgen Jensen

ungk Jens Jørgen Laursen af Hjarnø, søn af Træskomand Laurs
Nielsen af Rårup sogn, født 20 oktober 1847
pigen Maren Christensen af Hjarnø, datter af gdm Christen
Sørensen i Hvirring, født 5-9-1857
12-10-1886
f: Gdm Jørgen Jørgensen Juul, Hjarnø og Landmand Chr. Christensen
Molgier af Horsens

ungk og gårdbestyrer Thomas Christian Jensen, søn af Jens Thomsen
af Glud født 13-3-1852
pige Ane Sofie Jensen, datter af gdm Jens Jørgensen, f. 8-8-1858
24-5-1887
f: Møller, Gardejer Jørgen Jensen, Hjarnø og gaardejer Marcus
Nielsen af Glud sogn

ungk Rasmus Olesen, søn af Smed Ole Jensen, f. d. 23-10-1859
pigen Anna Beate Mortensen 36 år var fraskilt og datter af
jordbruger Morten Svendsen frø??? sogn, født 22-10-1852
10-11-1888
f: Smed Ole Jensen, Hjarnø og husm Hans Jensen af Palsgaard

ungk Jens Pedersen f. d. 15-12-1864 og søn af gdr Jens Pedersen
pige Mette Marie Rasmussen f. 15-6-1867 datter af fhv lods og gdr
Mads Rasmussen
24-10-1890
f: gdm Jens Pedersen og husm Jens Jørgen Rasmusen (Lodsgaard)

ungk Dusinius Peter Rasmussen f. 1-6-1850, søn af gdr Rasmus
Madsen
pige Nielsine Olesen f.6-7-1859 og datter af husm. Ole Peter
Sørensen af Aastrup
10-4-1891
f: gdm Jens Pedersen og Mads Andersen

ungk Murer Anders Peter Andersen på Hjarnø, f. 16-10-1861 og søn
af husm Anders Petersen på Virklund Mark.
pigen Ane Jensen, f 22-5-1868 og datter af gdr Søren Jensen
16-5-1891
f: gdm Søren Jensen og Sognefoged Rasmus Rasmusen