1800DØD 13 feb. Søren Niels Sørensens søn Søren 1 år


DÅB s.15 d.13 feb.
havde Rasmus Nielsen af Hiarnøe og hustru Katrine Marie
Rasmusdatter en Søn i kirke som født og døbt 4 Dec. f.å.
og kaldet NIELS.
Båren af Anna Sophie Nielsdatter
Fad: Hans Pedersen Alrøe, Hans Jensen, Anders Jensen
Snedker, Karen Rasmusdatter, Karen Nielsdatter
alle af Hiarnøe.


DØD 7 apr.
Begraven Jens Nielsen Vestergaards hustru Ingeborg
Sørensdatter, som døde tredie uge efter hendes nedkomst
med en datter, 28 år gl.
et par dage senere indfører præsten igen denne begravelse
men nu er hun i sit alders 29nd år.


DÅB s.16 d.27-4 2 S.e.Påske
var i kirke på Hiarnøe
Jens Nielsens Vestergaards og nu afdøed Ingeborg Sørensd.
Datter KIRSTEN CATRINE i kirke, som var født og døbt d. 2
Marts,
Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.
Fad: Rasmus Laursen, Kristen Sørensen, Rasmus Høeg,
Niels Jensens hustru og Anna Jensdatter.


s. 17
DÅB mellem 3 og 4 S.e.Påsken
havde Jens Klemmensen og Marie Madsdatter på Hiarnøe et
barn til kirke, som var født og døbt 2 April og kaldet
METTE MARIE.


VIET Samme dag:
Viede Ungkarl Jens Christiansen af Assens til
pigen Marie Cathrine Nielsdatter af Hiarnøe


DØD 11-5 4 S.e.Påske
begravet Rasmus Laursen dødfødte søn, 0 år


VIET 16-5: Ungkarl Niels Nielsen Lassen af Endelave
til pigen Inger Pedersdatter af Hiarnø


DØD 19-5: Rasmus Laursens hustru Mette Sørensd. som døde i
Barselsseng efter en dødfødt søn, 30 år gl.


DÅB 8-6:
havde Anders Jensen Snedker og Anna Kirstine Nielsd. et
barn i kirke som var født d 5-4 og i Dåben kaldes DINES
Bå.a. Anna Sørensd.
Fad: Søren Jørgensen, Jens Peter Jensen, Jørgen Høeg,
Ole Laurisens hustru og Anna Jensd.


DØD 17-6: Begravet Søren Niels Sørensens hustru
Sophie Sørensdatter af Hiarnøe, 31 år gl.


VIET 20-6: Enkemand Jens Nielsen til pigen
Anna Sørensdatter, begge af Hiarnøe
s. 19
VIET Enkem. Søren Niels Sørensen til Inger Nielsd.


DØD 20 aug: Jens Rasmussens søn af Hiarnøe, Mads 22 år.


s. 20
KONFIRMATION 19-10 19 S.e.Trin
blev confirmerede i Hiarnøe kirke følgende 4 prs.
Hans Møllers: Søren Jørgen og Jens Jørgen
Peder Madsens: Niels og Ingeborg


VIET 11-11: Enkemand Søren Nielsen af Hiarnøe ægteviet til
Pigen Anne Andersd. af Endelave.


DÅB 30-11 1 S.i Advent:
havde Jens Peter Jensen og Mette Sørensdatter af Hiarnøe
et barn til kirke som blev kaldet ANNA JOHANNE.
Båren af Sophie Sørensdatter
Fad: Mads Sørensen, Niels Nielsen, Hans Jensen og hustru
og Anne Sørensdatter af Hiarnøe.


DØD 15-12:
blev begravet på Hiarnøe kirkegård en ung person som døde
den 14 dec. på Matthis Jensens fartøj fra Sønderborg,
hvorfra bem. person navnlig Andreas Andersen var sejlet
for at besøge sin fader som boede i Nørre Snede, hand var
18 år gl.

1801

s. 21
VIET 14-2: Ungkarl Hans Nielsen Lassen af Endelave
til Pigen Anne Sørensdatter af Hiarnø


DÅB 25-3 5 S.i Fasten
havde Mads Nielsen og Ingeborg Rasmusd. en søn i kirke
som var født og døbt d 10-2 og kaldet NIELS,
Bå.a. Søren Nielsens hustru.
Fad: Jens Madsen, Søren Sørensn, Kristen Sørensen,
Rasmus Nielsens hustru og Jens Madsens datter


DØD 27-3: Peder Nielsen Østergaard af Hiarnøe 81 år


VIET 31-3: blev Enkemand Rasmus Laursen ægteviet til
pigen Anne Jensdatter, begge af Hiarnøe


s. 22
DÅB 31-5 Trin:
Jens Nielsen Vestergaard og Anna Sørensdatter af Hiarnøe
bekjendtgiøre i Hjarnø Kirke deres Søns NIELS SØREN hans
dåb som var forrettet d 9 april Barnet blev
fremstellet af Grethe Sørensdatter
Fad: Niels Sørensen, Kristen Sørensen, Rasmus Sørensen,
Møllerens datter Grethe og Anders Snedkers hustru.


s. 23
DÅB 9-8 10 S.e.Trin:
Er da Søren Niels Sørensen og hustru Karen Nielsdatter i
Haughuus på Hiarnøe bekjendtgiøre i Hiarnøe kirke deres
søns Dåb, som født og døbt d 29 julii og kaldt SØREN.
Båren af Herman Madsens hustru.
Fad: Søren Madsen, Mads Nielsen , Peder Østergaard,
Jens Peters hustru, Sophie Sørensdatter


FØDT OG DØD 18-10 20 S.e.Trin:
Søren Nielsens datter Mette 8 dg gl


s. 24
DØD 5-12: Jens Rasmusens datter Anne Kirstine 18 år gl


DØD 13-12 3 S. i advent:
møllerens barn på Hiarnøe som var kaldet Hans
Adolph og levede i 7 dage.

1802

s. 25
DÅB 21-3 3 S.i Fasten:
Havde Rasmus Laursen og Anna Jensdatter af Hiarnøe deres
barn i kirke samme var født d. 16 jan, døbt og kaldetJENS,
Bå.a. Rasmus Sørensens hustru
Fad: Jens Rasmussen, Klaus Rasmussen, Ole Laurisen,
Sophie Nielsdatter, Peter Jensens hustru


DÅB 11-4 Palmesendag:
havde Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Hiarnøe en søn
i kirke, som var født og døbt den 19 febuar og kaldet SØREN,
Bå.a. Niels Jensens Hustru.
Fad: Jens Rasmusen, Rasmus Nielsen, Klaus Rasmusen,
Jens Peters hustru og Jens Nielsens datter Karen Maria.


s. 27
DÅB 20-6 1 søni Trin:
Havet Ole Lauritsen og Kirsten Lauridsdatter af
Hiarnøe en søn i kirke som var døbt den 12 maii og kaldet
LAURITS,
Bå.a. Grethe, Møllerens datter,
Fad: Niels Jensen, Ole Lauritsen, Kresten Sørensen,
Jens Madsens datter Karen Marie, Anders Snedkers hustru


DØD 8-8 8 S.e.Trin: begravet Rasmus Laursens sønJens " år gl


DØD 15-8: begravet Søren Nielsens Søn Jørgen 1 dag gl.


s. 28
VIET 20-8: Viet Enkemand Jens Klemensen af Hiarnøe til
Pigen Anne Magrethe Sørensdatter


DØD 22-8 10 S.e.Trin:
begravet Søren Nielsens anden Tvilling søn navnet
Niels født d 10 aug og død d 18 aug, 8 dage gl


DÅB 5-9 12 S.e.Trin
havde Jens Krestiansen og M. Nielsdatter af Hiarnøe en
datter til kirke, som var født d 25 juli og i dåben
kaldet ANNA KATRINE,
Bå.a. Maren Krestens fra Endelave
Fad: Mads Nielsen, Rasmus Nielsen, Steffen Høeg,
Ole Laursens hustru og Maren Kristensd.


s. 29
DÅB 7-11 21 S.e.Trin.:
var Rasmus Nielsens og Katrine Marie Rasmusdatters barn
RASMUS i Hiarnø kirke efter det forhen d 17 sept var
Hjemmedøbt,
Bå.a. Rasmus Smeds datter Karen.
Fad: Rasmus Smed, Mads Nielsen, Steffen Høeg,
Sophia Nielsdatter, Hans Jensens hustru.

1803

s. 30
DÅB 23-1 3 S.e.H.3.K.
havde Jens Peter Jensen og Mette Sørensdatter af Hiernøe
en datter i kirke som var født d. 7 dec f.å. og kaldet
INGER KIRSTINE,
Bå.a. Søren Sørensens hustru
Fad: Søren Sørensen, Kristen Sørensen, Hans Jensen,
Bodild Katrine Jensdatter, Hans Jensens hustru.


DÅB 6-2 Septuagesima:
havde Jens Nielsen af Hiarnøe og hustru Anna Sørensdatter
et barn til kirke, som var født d 24 dec f.å. og i dåben
kaldet SØREN,
Bå.a. Bodild? Sørensd.
Fad: Niels Kanbor i Assens, Jens Rasmusen og Steffen Høgh,
Ole Lauridsens hustru, Peder Madses datter.


DØD 18-3: Mads Nielsens enke Ingeborg Jensdatter 91 år gl


s. 31
DÅB 27-3:
havde Rasmus Laursen og Anna Jensdatter en datter i
kirke, der var født og døbt d 5-2 og kaldet
METTE KIRSTINE,
Bå.a. Jens Rasmusens Hustru.
Fad: Rasmus Sørensen, Niels Jensen, Steffen Møller,
Bodel Jensdatter og Jens Peitters? Hustru, alle af Hiarnøe


s. 32
DÅB 24-4 2.S.e.Påske:
Var Søren Niels Sørensen og Karen Nielsesdatters
SOPHIE i Kirke, hun var født d 9 marts og same dag døbt.
Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.
Fad: Niels Vestergaard, Klaus Rasmusen, Jens Peter
Jensen og Sophie Sørensdatter


DÅB 1-5 3 S.e.Påske:
havde Anders Snedker og Anna Kirstine Nielsdatter af
Hiarnøe en søni kirke som var døbt d. 5 marts og kaldet
NIELS,
Bå.a. Møllerens datter Grethe Høeg.
Fad: Steffen Høeg, Søren Jørgensen, Rasmus Smed,
Bodild Sørensdatter og Jens Nielsens Hustru.


DÅB 8-5 4 S.e.Påske:
var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmussens datter INGER
CATRINE af Hiarnøe i Kirke, hun var fød og døbt d 17-3
Bå.a. Jens Madsens datter Karen Marie
Fadd: Søren Nielsen, Rasmus Nielsen, Kresten Sørensen,
Ingeborg Pedersdatter, Ole Laursens hustru


s. 34
KONFIRMATION 2-10 17 S.e.Trin
(i glud kirke) konfirmeret Niels Sørensen Vestergaard fra
Hiarnøe


s. 35
INTRO 23-10 20 S.e.Trin
Introduceret Sørens Nielsens hustru, hvis barn døde 8te
dagen efter fødslen


s. 36
DØD 9-12: Begraven Jens Olesen på Hiarnøe, 82 år


DÅB 18-12 4 S.i Adv:
havde Jens Klemmensen og Sørensdatter af Hiarnøe et
barn i kirke ? var født og døbt d 2 nov og kaldet
SØREN JØRGEN,
Bå.a. Bodild Sørensdatter,
Fadd: Søren Jørgensen, Rasmus Smed d. yngre
Kristen Sørensen, Grethe Høeg og Anders Snedkers Hustru.

1804

s. 40
DØD 15-9:
begraven Søren Krestensens hustru Karen Rasmusd. 48 år


DÅB 7-10 19 S.e.Trin:
havde Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Hiarnøe en
datter til kirke, som var født d 21 jul. og i dåben
kaldet METTE MARIE,
Bå.a. Rasmus Smeds datter


s.41
DÅB 2-12 1 S.i.Adv:
var Ole Laursens og Kirstine Lauridsdatters ANNE i
Hiarnøe kirke til dåbs Publication, hun var født og døbt
d 18 oct.,
Bå.a. Bodil Sørensdatter
Fad: Rasmus Laursen, Steffensen Høeg og Kristen Sørensen.

1805

DÅB 13-1 1 S.e.H.3 K:
Havde Søren Nielsen og Anna Andersd. en søn i kirke, som
var født og døbt d 23 okt f.å. og kaldet JØRGEN,
Bå.a. moster Kirsten.
Fad: Farbroderen Peter, Hans Jensen, Mads Østergaard,
Mads Nielsens hustru og Karen Marie Jensd.


DØD 6-3: Begraven på Hiarnøe pigen Kirsten Andersdatter af
Endelave 20 år gl.


s.42
DÅB 14-4 Påskedag:
Jens Nielsen og Ingeborg Sørensd. en søni kirke, han
var født den 12 Marts og i dåben kaldet RASMUS,
Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.
Fad: Niels Jensen, Klaus Rasmussen, Kristen Sørensen og
søster Bodild, Anders Snedkers hustru.


s. 43
DØD 5 maj: begravet den afsindige Rasmus Nielsen 40 år


DØD 26 Maj: begravet på Hiarnøe Niels Skræders hustru 72 år


DÅB Samme dag havde Rasmus Laursen og Anna Jensdatter
en søn navned JENS i kirke, samme var født og døbt d 17 april.
Bå.a. Mads Nielsens hustru.
Fad: Rasmus Nielsen, Rasmus Sørensen, Steffen Møller,
Ingeborg Pedersd. Hans Jensens hustru
anm. Død d 18 juni


s. 44
DÅB 21-7 6 S.e.Trin:
var Jens Krestensens og Maren Nielsd. barn i kirke, det
var født og døbt d. 13 juni og kaldet NIELS CHRISTIAN
Bå.a. Herman Madsens hustru.
Vidner: Jens Rasmusen, Rasmus Sørensen, Kresten Sørensen,
Jens Nielsens hustru og Sophie Kristensdat.


DÅB 28 juli 7 S.e.Trin:
havde Jens Peter? Jensen og Mette Sørensd. en søni
kirke som d. 11 jun var døbt og kaldet CRISTIAN,
Bå.a. Sophie Sørensd.
Fad: Hans Jensen, Søren Sørensen, Herman Madsen,
Karen Rasmusd. og Jens Klemensens hustru.


s. 45
DÅB 18-8 10 S.e.Trin
var Rasmus Nielsens og Katrine Marie Rasmusd. barn i
kirke, det var døbt den 4 juli og kaldet ANNE KIRSTINE,
Bå.a. Sophie Nielsd.
Fad: Rasmus Laursen, Jørgen Smed af Rårup,
Rasmus Jensen heede?, Jens Madsens datter Karen Marie og
Søren Nielsens hustru


DØD 2-10 begravet Søren Jørgensens Hustru af hiernøe 69 år


20 okt 19 S.e.Trin KONFIRMERET i Glud kirke:
Peder Madsens søn PEDER
Hans Møllers søn RASMUS
Rasmus Smeds søn HANS
Peter Madsens datter ANNA CATRINE, disse fire af Hiarnøe


s. 46
DØD 8 nov :
Prædikede over Mads Nielsens Barn på hiernøe 14 gl (død)

1806

DØD 9-1 Onsdag:
begraven Søren Hansen af Hiarnøe i hans alders 80 år


DÅB samme dag var Søren Niels Sørensens og Karen Nielsd. Søn
NIELS i kirke, han var født og døbt d 21 nov f.å.
Bå.a. sin faster Sophie.
Fadd: Rasmus Sørensen, Hans Jensen, Jens Nielsen,
Katrine Marie Knudsdatter, Søren Nielsens hustru
alle af Hiarnøe


s. 48
DØD 9-4:
begravet Søren Christensen af Hiarnøe, som kuldsejlede i
stærk storm og druknede på rejsen fra Horsens i sit
alders 63 år.


s. 49
DØD 15-5 Chr Himf
Jens Nielsen af Hiarnøe som kuldsejlede d 26 febuar og
blev funden den 13 maj og i dag begraven i sit alders 38 år.


DÅB 1-6 Trinnitatis
havde Rasmus Laursen og Anne Jensdatter ders Tvilling
sønner i kirke d. var født d 14-4, samme dag døbt, den
første kaldet LAURS blev
Bå.a. Ole Laursens hustru,
den anden navnet MADS blev
Bå.a. Rasmus Sørensens hustru,

Fadd: Jens Nielsen, Jens Rasmusen, Hans Jensen,
Rasmus Nielsen, Peder Pedersen, Klaus Rasmusen, Sophie
Sørensd. Maren/Karen Rasmusd., Hans Jensens og
Jens Peiters hustru
anm: Mads død 16-10 og Laurs død 1808


DØD 6-6:
begraven Rasmus Nielsens Datter ANNE KIRSTINE 1 år gl.


DÅB 15 juni 2 S.e.Trin:
Anders Jensen Snedker og Anna Kirstine Nielsd., deres
barn JENS NIELS født og døbt d 14 april,
Bå.a. Inger Pedersd.
Fadd: Rasmus Nielsen, Herman Madsen, Jens Nielsen,
Søren Nielsens hustru.


s. 50
VIET 20-6. ungkarl Jens Nielsen til Enken Anna Sørensdatter


DÅB 20-7 7 S.e.Trin:
have Jens Clemensen og Maren Madsd. et barn i kirke, han
var født og døbt d 9 juni og kaldet SØREN CHRISTIAN, blev
Bå.a. Jens Nielsens hustru.
Fad: Jens Rasmussen, Rasmus Nielsen, Kristen Nielsen,
Grethe Høeg, Søren Nielsens hustru


VIET 25-7:
Viet Steffen Hansen Høeg til Pigen Bodil Marie Sørensd.


s. 51
DØD 21 oktober: begravet den ene af Rasmus Laursens
tvilling børn navnet MADS 1/2 år gammel.


DØD samme dag begravet ungkarl Knud Poulsen som omkom og
mestendel blev fortæret i ildebranden den 19 okt
på Hiarnøe .


s. 52
DÅB 14-12 3 S.i Adv
var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusd. barn i kirke, som
var døbt d 2-11 og kaldet RASMUS,
Bå.a. Søren Nielsens hustru,
Fadd: Rasmus Østergaard, Rasmus Nielsen, Peder Madsens
datter og søn

1807

VIET 23-1: Ægteviet Ungk. Claus Rasmussen til pigen
Karen Marie Jensdatter


DØD 7-3: begraven ungk. Cristen Sørensen 29 år gl


s. 53
DØD 12-3: begraven Jens Peter Jensen 42 år


DÅB 19-4 3 S.e.Paaske
Stephan Hansen og Bodild Maria Sørensd.s datter i kirke
som i dåben var kaldet KAREN MARIE,
Bå.a. fasteren Grethe Hansd.
Fad: Jens Hansen, Jens Nielsen, Rasmus Hansen,
Karen Rasmusd., Jens Klemensens hustru


s. 54
DÅB 24-5 Trin:
havde Rasmus Nielsen og hustr. Katrine Marie Rasmusdatter
en Datter i Kirke som var døbt d. 3 april og kaldet
ANNE KIRSTINE,
Bå.a. Smedens datter Karen Rasmusd.
Fad: Niels Rasmussen fra Haldrup, Klaus Rasmusen,
Hans Jensen, Sophie Nielsd. og Mads Nielsens hustru.


DÅB 7-6 2 S.e.Trin:
havde Klaus Rasmussen og Karen Maria Jensd. en datter i
kirke til dåbs publik. hun var fød og døbt d 25 april og
dagen efter døbt og kaldet ANNE CATRINE,
Bå.a. Mads Nielsens Hustru.
Fad: Rasmus Rasmusen, Rasmus Sørensen, Peder Pedersen, Søren Hansens? hustru.


DÅB 14-6 3 S.e.Trin
havde Jens Nielsen og Anne Sørensd., en datter i kirke
hun var født d. 26-4. s.9. døbt og kaldet INGEBORG,
Bå.a. Søren Niels Sørensens hustru.
Fadd: Steffen Hansen, Mads Nielsen, Peder Pedersen,
Karen Marie Nielsd. og Steffens Hustru


DÅB 21-6 4 S.e.Trin:
var Hans Jensens og Karen Nielsd.s søn PEDER i kirke,
født og døbt d 9-5,
Bå.a. Niels Jensens hustru.
Fad: Klaus Rasmussen, Rasmus Nielsen, Rasmus Jensen
Søren Sørensens hustru og Ingeborg Nielsdatter


DØD 3 juli: begravet Niels Rasmusens enke Maren Nielsd. 78 år.


VIET 7 august: ægteviet ungk Bertel Laursen af Alrøe til
Jens Peters enke, Anne Sørensdatter af Hiarnøe


s. 55
DØD 20 sept 17 S.e.Trin:
begravet Niels Jensen Skræder på Hiarnøe 70 år


s. 56
DÅB 13-12 3 S.i.Adv:
var Søren Nielsen og Anna Andersd.s søn NIELS i kirke han
var født og døbt d 23 okt,
Bå.a. Mads Nielsens hustru
Fad: Jens Madsen og Peder Madsen, Bertel Lauritsen og
Jens Nielsens hustru.

1808

DØD 24-1 3 S.e.H.3.K.
begraven Rasmus Laursens søn Laurs i 3die år


DØD 7-2 begravet Hans Jensens Søn Peder i sit alders 3/4 år


s. 57 se Cancelliets skrivelse af 20 febuar 1808 om
aflervereing af protokoller til garnisions kirken på Holmen.


s. 59
DØD 18-9 14 S.e.Trin
Begravet Steffen Hansen af Hiarnøe hans barn
Bodild Marie, gammelt 8 dage


DÅB 25-9 15 S.e:trin
havde Rasmus Laursen og Anna Jensd. et barn i kirke som
var født og døbt d 8 August kaldet MAREN


KONFIRMATION 9-10 17 S.e.Trin
Hans Møllers søn NIELS
Jens Rasmusens søn RASMUS
Søren Kristensens søn JENS
Jens Peder Jensens søn JENS JACOB
Niels Madsens datter KAREN MARIE


INTRO 23-10: introduc. Steffen Hansens hustru, hvis barn
Bodild Marie døde 4 dage gammel.


DØD 25 okt: begravet Jens Rasmusen 56 år

1809

s. 60
VIET 15-2: Viede i Glud Kirke ungk. Jørgen Hansen Høeg og pige
Karen Marie Sørensd., begge af Hiarnøe


DÅB 27-3 Midfaste:
havde Hans Jensen og Karen Nielsd. deres tvilling sønner
i kirke, der var døbt d. 13 jan. og kaldet PEDER og
RASMUS, den første båres af Niels Jensens Hustru, den
anden af Niels Rasmusens hustru. Fad: Søren Sørensen,
Bertel laursen, Jens Rasmusen Smed, Klaus Rasmusens
hustru og anne Katrine Pedersd.


DØD 27-3 begravede skibs-karl Søren Lauersen af Hiarnøe,
30 år gl som druknede i Horsens fjord
Anm. d.12 marts


DØD 3-4: begraven Jens Nielsens søn Rasmus, 4 år gl.
anm. den 19 marts (død eller begravet den dag ?)


s. 61
DÅB 8-4 3 S.E.Påske:
havde Søren Niels Sørensen og Karen Nielsdatter deres
søn i kirke til dåbspubl. han var født og døbt d 10 feb
og kaldet HANS,
Bå.a. Karen Marie Nielsd.
Fad: Berthel Laursen, Jens Nielsen, Jens kristensen,
Anna Katrine Pedersd., Klaus Rasmusens hustru


DØD 30-4; Begravet Jens Hansen Møller p. Hiarnøe 23 år


s. 62
DØD 16-5: begravet Møllerens datter på Hiarnøe, Magrete
Lene Dorthea Hansdatter 30 år


DØD 11-6 Trinitatis:
begravet steffen Hansens Barn Bodild Marie 4 dage gl.


DÅB 18-6 1 S.e.Trin:
havde Jørgen Hansen Høeg, Møller og hans hustru Karen
Marie Jørgensd. en Søn i kirke som var døbt d 28 april
og kaldet HANS
Bå.a. Søren Nielsens Hustru af Hiarnøe
Fad: Sergeant Terkel Thomsen, Niels Bak, Niels Kanbor i
Hvosbye, Anders Pedersens Hustru og Karen Pedersd. af Glud


s. 64
DÅB 22-10 19 S.e.Trin:
Klaus Rasmusens og Karen Marie Jensd. søn JENS i kirke
han var døbt d 21-8 Bå.a. Karen Rasmusd.
Fadd: Rasmus Sørensen, Niels Jensen, Rasmus Jensen,
Sophie Nielsd. og Søren Sørensens hustru


DÅB 5-11 21 S.e.Trin:
Jens Nielsen og Anna Sørensd. søn JENS var i kirke, han
var født og døbt d 3-9
Bå.a. Steffen Hansens hustru
fadd: Søren Sørensen, Jørgen Hansen Møller, Jens Sørensen
Mette Katrine Rasmusd. Søren Nielsens hustru.


s. 65
DÅB 3.S.i.Adv. Havde Anders Jensen Snedker og Anna
Kierstine Nielsdatter deres Tvillingbørn i Kirke, de var
døbte d. 22 Okt. og kaldet HANS JØRGEN og KAREN MARIE


DÅB 12-11 1809: fød og døbt Mads Njelsens og Ingeborg
Jensdatters gaardfolk på Hiarnøe, deres Søn PEDER.

1810

s. 66
DÅB 23-4 2nd Påsked.
havde Ole Laursen og Kiersten Laursd. et barn i Hiarnøe
kirke til dåbs bekjentgørelse, samme var Født og Døbt d
8-3 og kaldet ELLEN MARIE,
Bå.a. Bertel Laursens hustru.
Fad: var Rasmus Laursen, Rasmus Jensen, Mads Pedersen,
Karen Marie Nielsd., Jens Nielsens Hustru


s. 67
DØD 24 maj: begravet Niels Sørensen Vestergård 76 år


DÅB 2nd. Pinsedag var Rasmus Laursen og Anna Jensd.s forhen
den 2nd Maj hjemmedøbte søn MADS i kirke.
Bå.a. Rasmus Smeds datter Karen
Fad: Niels Jensen, Ole Laursen, Rasmus Jensen,
Hans Jensens hustru, Mette Katrine Jensd.


DØD 17-6 Trinit:
begravet Jørgen Hansen Møller hans datter GRETE hun døde
5 timer efter fødslen. NB kom 2de måneder før tiden.


s. 68
DÅB 1-7 2 S.e.Trin
Var Søren Nielsen og Anna Andersd. barn i kirke, samme
var døbt d 12 maj og kaldet ANDERS,
Bå.a. Mads Nielsens hustru.
Fadd: Peder Madsen, Hans Jensen, Rasmus Nielsen,
Maria Andersd. og Ole Laursens Hustru.


INTRO 4 S.e.Trin Introduceret Møllerens Hustru, Barnet
fødtes 1/4 år før tiden.


DÅB 12-8 8 S.e.Trin
havde Jens Clemensen og Anna Magrete Sørensdatter en
datter, KAREN MARIE i kirke hun var hjemmedøbt d 10-7
Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.
Fadd: Rasmus Jensen, Jørgen Møller, Niels Møller,
Ellen Katrine Sørensd. Jens Nielsens hustru


s. 69
DÅB 9-9 12 S.e.Trin
havde Rasmus Nielsen go Katrine Marie Rasmusd. en datter
i kirke, som i dåben d. 20-7 var kaldet ANNE MARIE,
Bå.a. Søren Nielsens hustru.
Fadd: Mads Nielsen, Rasmus Rasmusen, Jens Rasmusens søn
Rasmus, Rasmus Sørensens hustru og Sophie Sørensd.


DÅB 19-9 13 S.e.Trin
blev Steffen Hansens og Bodild Sørensd. søn SØREN ført
til kirke af Jens Klemmensens hustru. Han var født d 22-7
fadd: Rasmus Nielsen, Søren Nielsen, Mads Pedersen,
Ellen Katrine Sørensd. Jens Nielsens hustru


VIET 12-10: Ægteviet ungkarl Peder Pedersen Østergaard til
pigen Sophie Sørensd.


14-10 17 S.e.Trin konfirmation søndag udi Hiarnøe kirke.
Jens Hansen 15 år
Jørgen Nielsen 16 år
Poul Hansen 15 år
Jens Nielsen 14 år
Søren Jensen, Glud 15 år
Eva Marie Pedersd. 16 år
Anne Magrethe Olesd. 16 år
Mette Catrine Jensd. 14 år
Ellen Catrine Sørensd. 15 år
Karen Madsdatter 15 år
Maren Olesdatter 15 år
Mette Catrine Andersd. 15
Maren Jørgensd., Bierre 15 år


s. 70
VIET 3-11: Viet Mads Pedersen Østergaard af Hiarnøe
til pigen Maren Wilhelmsdatter, ibid.


DØD 16-11 begravet Rasmus Rasmusen Smed 62 år gl

1811

DØD 22-1: begravet Søren Jørgensen 74 år gl


s. 75
DÅB 25-12: Juledag
havde Klaus Rasmusen og Karen Marie Jensd. her en søn i
kirke, som var født og døbt den 19-11 og kaldet RASMUS,
Bå.a. Rasmus Nielsens hustru.
Fadd: Mads Pedersen, Jens Hansen, Jens Rasmusen,
Karen Madsd. og Sophie Marie Nielsd.

1812

DÅB s.76. omkring fastelavn (9-2)
havde Søren Niels Sørensen og Karen Nielsd. en datter i
kirke som var døbt d 1-1 og kaldet KAREN,
Bå.a. Bertel Laursen hustru.
Fadd: Mads Pedersen, Peder Østergaard, Jens Hansen,
Klaus Rasmusens hustru og Amme Sophie Jensd.


DÅB 1-3 3 S.i Fasten
havde Mads Pedersen Østergaard og Maren Wilhelmsd. deres
førstefødte datter i kirke som d. 8-1-var døbt og kaldet
INGER KIRSTINE,
Bå.a. Ingeborg Pedersd.
Fadd: Søren Sørensen, Jens Hansen, Niels Pedersen,
Anne Katrine Pedersd., Klaus Rasmusens hustru


s. 77
DÅB 27-3:
var Rasmus Laursen og Anne Jensd.s barn i kirke til sin
dåbs bekendtgørelse den var hjemedøbt d - Feb og kaldet
ANE CATRINE,
Bå.a. Ole Laursens Hustru Anne Magrete.
Fadd: Søren Sørensen, Rasmus Jensen, Niels Jensens søn
Jørgen, Rasmus Nielsens hustru og Mette Katrine Jensd.
ANM. død 1813


s. 78
DÅB 27-3: Anm. om fødsel
født og døbt denne dag Hans Jensen og Karen Nielsd. på
Hiarnøe deres søn HANS


DØD 6-5: begravet Ole Laursen 84 år gl


DØD 24-5: begravet Rasmus Laursens søn Mads 2 år gl


DÅB 14-6 3 S.e.Trin
Havde Jens Nielsen og Ane Sørensd. en datter i kirke født
den 7-5 og i dåben kaldet KAREN
Bå.a. Karen Marie Nielsd.,
Fadd: Søren Nielsen, Jens Smed, Niels Hansen,
Ellen Katrine Sørensd. og Jens Klemensens hustru


s. 79 (1st s.)

DÅB 17-10 21 S.e.Trin
var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusd. EVA i kirke til
dåbspublikation
Bå.a. Søren Sørensens hustru.
Fadd: Niels Jensen, Klaus Rasmusen, Jens Rasmusen Smed,
Karen Marie Nielsd., Mads Pedersens hustru.


s. 78 (2nd s.)

DÅB 4-10: Født og døbt Stephan Hansens Datter BODILD MARIE


DÅB 1-10 23 S.e.Trin havde
Søren Nielsen og Ane Andersd. et barn i kirke, der var
døbt d.24-9 og kaldet ADAM
Bå.a. Karen Maria Nielsd.
Fadd: Mads Pedersen, Jørgen Nielsen, Jens Nielsen i
Vestergrd., Else Katrine Sørensd. og Jens Nielsens hustru.


VIET 28-11:
Viet ungkarl Jens Baggesen, Skolelærer til pigen Maren
Jensdatter af Glud, i Glud kirke. (senere lærer på øen)

1813

s. 79
DÅB 4-4:
Jens Baggesen og Maren Jørgensd. havde et barn i kirke
døbt d 21-1 og kaldet DORTHE MARIE


DÅB 19-4 2nd Paskedag
Jørgen Hansen Møller og Karen Marie Sørensd. deres barn i
kirke som var hjemmedøbt d 22 marts og kaldet
MAGRETHE HELLENE DORTHEA
Bå.a. Mikkel Nielsens hustru i glud,
Fad: Knud Kajsen af Skovhuuset, Jørgen Skræders 2nd
sønner, Hans Adolf Høegs Datter og Steffens Hansens hustru


s. 80
DØD 13-6:begravet Rasmus Lauritsens datter Ane Catrine 1 år gl


s. 82
DØD 20-10: Begravet gl Sophie Olesdatter 100" år gl.


Samme dag:
Comunierede 26 personer paa Hiarnøe, der
iblandt følgende Confirmander:
Søren Rasmusøn 15 år
Søren Christoffer Nielsen 15 år
Søren Jensen, Glud 15 år
Søren Jensøn 15 år
Jens Andersen 16 år
Niels Rasmusøn 15 år
Niels Hansen 14 år
Laurids Andersen, Rårup 15 år
Laurs Jørgen Olesen 15 år
Poul Jensen, Glud 14 år
Dines Andersen 15 år
Ingeborg Rasmusd. 16 år
Mette Marie Jensd. 14 år
Mariane Hansdatter Høeg 14 år
Johanne Sørensd. 16 år
Kiersten Catrine Jensd. 14 år


DØD 14-11:
Begravet Søren Rasmusens Hustru,
Anna Catrine Sørensd. 73 år gl.


DØD 19-11:
begraven Peder Pedersen Østergrd. 59" år gl


s. 83
DØD 3-12: begravet Rasmus Laursen

1814

DÅB 21-2 Fastelavns søndag
havet Klaus Rasmusens og Karen Marie Jensdatters, datter
i kirke, som var døbt d 2-1 og kaldet INGEBORG,
Bå.a. fasteren Karen Rasmusd.
Fadd: Mads Pedersen, Hans Jensen, Jens Rasmusen,
Søren Sørensens hustru og Rasmus Nielsens datter Ingeborg.


s. 84
VIET 30-4:
Viet i Hiarnøe kirke ungk. Christen Nielsen af Østrup
til Enken Sophie Sørensd. af Hiarnø


DÅB 1 Maj 3 S.e.Påske
haved Mads Pedersen og Maren Vilhelmsd. en datter i
kirke, som var hjemmedøbt d 6 mars og kaldet
ANNE MARIE MAGRETE,
Bå.a. Eva Pedersd.
Fadd: Mads Nielsen, Søren Nielsen, Niels Hansen,
Karen Madsd. og Klaus Rasmussen


DÅB Mellem 5 og 6 S.e.Påske
var Rasmus Laursens og Ane Jensd. barn i kirke, det var
døbt d 10 April og kladet RASMINE
Bå.a. Ole Laursens hustru
Fadd: Søren Sørensen, Bertel Laursen, Rasmus Jensen


s. 86
DÅB 14-9 10 S.e.Trin
havde Hans Jensen og hustru Karen Nielsd. et barn i kirke
som var født og døbt d 28 juni og kaldet INGEBORG
Bå.a. Ole Laursens datter,
Fadd: Jørgen Kristophersen Nielsen, Jens Rasmusen Smed og
Rasmus Jensen, Ingeborg Pedersd.


DÅB 25-9 16 S.e.Trin
haves Steffen Hansen Høeg og Bodild Sørensdatter af
Hiarnøe en datter i kirke denne var døbt d 11 aug. og
kaldet MAGRETHE HELENE DORTHEA
Bå.a. Jørgen Møllers hustru.
Fadd: Jørgen Møller, Jens Nielsen i Vestergaarden
og Jens Klemensen.


VIET 29-10:
Ungkarl Jens Rasmusen Smed til pigen
Anne Magrete Olesdatter


s. 87
VIET 26-11:
blev ægteviet ungkarl Jens Hansen af Åstrup til pigen
Karen Rasmusdatter af Hiarnøe


DØD 19-12:
blev begravet på Hiarnøe Karen Rasmusd. af Hiarnøe, som
15de dagen efterat hun var ægteviet til Jens Hansen Smed
af Åstrup, druknede på sin hiemrejse til Hiarnøe tillige
med Møllerens hustru Karen Marie Sørensd. og dennes søn.


DRUKNET
Jørgen Hansen Møllers søn Hans 5 år gl, druknet d.12 dec.
og blev ikke funden, men hans moder som druknede samen
gang blev funden og d. 23 Dec. begravet

Med denne indførsel slutter kirkebogen 1797 - 1814