1775KONFIRMATION s.188
23-4-1775 - 1 S.e.Påske: Konfirmation i Glud Kirke
disse fra Hjarnø:
Søren Jørgensøn hos N. Sørensøn
Søren Christensøn hos sin fader Chr. Sørensøn
Hans Pedersøn hos Søren Pedersøn
Hans Sørensøn hos sin fader Søren Hansøn
Mette Madsd. hos Mads Nielsøn.


DÅB s.190
5-6-1775 - 2nd pinse:
Jens Hansøns barn SØREN f. 26 maj hjd d.27
Bå.a: Jens Madsøns hustru
Fad: Niels Madsøn, Rasmus Pedersøn, Niels Sørensøn tienendes,
Søren Rasmusøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Maria


DÅB s.191
3-9-1775 - 12 S.e.trin:
Niels Rasmusøns barn KAREN f. 18 jun hjd.s.d.
Bå.a. sin faster Anna Maria Rasmusd.
Fad: Jens Jensøn af Hvosbye, Rasmus Rasmusøn, Jens Rasmusøn,
Søren Rasmusøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Maria


TROLOVET 1-7-1775:
Jens Rasmusøn og Anna Maria Madsd.
Jens Jensøn af Hosbye og Anna Maria Rasmusd.


VIET s.192
28-7-1775: Jens Rasmusøn og Anna Maria Madsd.


VIET s.194
29-9-1775: Jens Jensøn af Hosbye og Anna Maria Rasmusd.


DÅB s.196 22-11-1775:
Jens Madsøns barn PEDER f. 9 nov. hjd d. 10
Bå.a. Jens Hansøns hustru
Fad: Niels Hansøn, Adam Madsøn, Rasmus Pedersøn,
Niels Madsøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

1776

VIET s.197
20-1-1776: I Glud Kirke:
Rasmus Lassøn af Hiarnøe og Anna Maria Pedersd. af Østrup


DÅB s.200
6-4-1776 - Påske lørdag:
Jens Rasmusøns barn KAREN f. 28 mars hjd.d.29
Bå.a. Mads Nielsøns datter Zidsel Maria
Fad: Rasmus Rasmusøn, Rasmus Rasmusøn Smed,
Niels Rasmusøn den yngres hustru, Mads Jørgensøns datter Mette


DÅB s.201
14-4-1776 - 1 S.e.Påske:
Laurids Olufsøns barn RASMUS f. 31 marts hjd.s.d.
Bå.a. Niels Sørensøns hustru
Fad: Jørgen Olufsøn, Niels Madsøn, Søren Christophersøn,
Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria


DÅB s.202
6-6-1776 - Chr Himmelfart:
Søren Rasmusøns barn SØREN f. 20 apr hjd d.21
Bå.a. Jens Jacobsøn hustru
Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Jørgen Olufsøn,
Niels Rasmusøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen


DÅB s.203
9-6-1776 - 1 S.e.trin:
Søren Hansøns barn ANNA JOHANNA f. d 18 maj hjd.d.19
Bå.a. Niels Sørensøns hustru,
Fad: Søren Rasmusøn, Rasmus Pedersøn,
Niels Sørensøn hos Hans Nielsøns enke, Jens Madsøns hustru,
Ellen Rasmusd. hos Niels Sørensøn.


DÅB s.206
15-9-1776 - 15 S.e.trin:
Niels Madsøns barn KAREN f. 11 aug hjd.s.d.
Bå.a. Mads Nielsøns datter Karen
Fad: Jens Madsøn, Peder Madsøn, Christen Sørensøns søn Søren,
Laurids Olufsøns hustru, Peder Nielsøns datter Kiersten


TROLOVET 16-10-1776: Søren Jørgensøn og Mette Olufsd.


VIET s.209
25-10-1776 : Søren Jørgensøn og Mette Olufsdatter


VIET 15-11-1776: med kongebrev uden trolovelse og tillysning
Rasmus Pedersøn og Karen Madsd.

1777

DØD s.212
19-3-1777: Søren Rasmusøns barn Søren død d.12, 1 år


DØD 19-3-1777:
Niels Olufsøn død d. 1 jan. ? år gl., sådant
kunde ej skee før formedelst isliggende i Sundet.


FØD og DØD s.217
22-7-1777:
Rasmus Pedersøns barn PEDER som var født d. 13 og død d. 17


INTRO s.218
7-9-1777: Rasmus Pedersøns hustru


DÅB s.219
1-10-1777:
Jens Jacobsøns barn CHRISTIAN f. 9 sep hjd d. 10
Bå.a. Søren Rasmusøns hustru
Fad: Niels Madsøn, Niels Sørensøn Hauve, Søren Christensøn,
Jens Hansøns hustru, Karen Jensd. hos Niels Madsøn.


DÅB 12-10-1777 - 20 S.e.Trin:
Rasmus Rasmusøn Smed på Hiernøe, hans barn CLAUS f. 29 sept
hjd.d.30. Bå.a. Mette Sørensd. Tienende Niels Rasmusøn.
Fad: Søren Clausøn på Alrøe, Niels Rasmusøn, Peder Nielsøn,
Niels Madsøns hustru, Juliana Justed. tinenede på Alrøe


VIET s.220
17-10-1777: Vielse med kongebrev
Peder Madssøn og Kiersten Pedersdatter


TROLOVET 17-10-1777: Søren Christensøn og Karen Rasmusd.


VIET s.221
21-11-1777: Søren Christensøn og Karen Rasmusd.

1778

DÅB 6-1-1778 - Hellig 3 konger:
Jens Rasmusøns barn MADS f. 19 dec hjd.d.20
Bå.a. Mette Madsd. tienende
Fad: Rasmus Rasmusøn, Søren Christophersøn, Jørgen Madsøn,
Rasmus Smeds hustru, Mette Sørend. tienende


DÅB 6-1-1778 - H3K:
Søren Christensøns barn CHRISTEN f. 15 dec hjd.s.d.
Bå.a. Karen Jensd. tienende
Fad: Niels Rasmusøn, Peder Pedersøn Østergaard, Søren Jørgensøn
Smed? tienende, Niels Madsøns hustru, Ellin Rasmusd. tienende.


DØD 11-1-1778 - 1 S.e.H3k:
Anna Pedersdatter, hos Christen Sørensøn, død 4-1, 48 år


DØD s.225
2-4-1778: Jens Rasmusøns barn Mads død 6 marts, 1 år


DÅB s.228
28-5-1778 - Chr Himmelfart:
Niels Rasmusøns barn ANNA SOPHIA f.3 maj hjd.s.d.
Bå.a. Jens Jensøns hustru af Hvosbye (hendes faster)
Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Niels Sørensøn hos Hans
Nielsøns enke, Peder Pedersøn Østergaard, Jens Skræders hustru,
Mette Sørensd. hos Niels Madsøn


DÅB s.229
28-6-1778 - 2 S.e.Trin:
Rasmus Pedersøns barn INGER f. 6 jun hjd.d.7
Bå.a. Jomfrun A. Magrethe Langballe af Præstegården
Fad: Mads Nielsøn, Søren Christophersøn, Peder Pedersøn,
Niels Madsøns hustru, Fride Dorthea Johansd. af Præstegården.


DØD 23-7-1778: Niels Rasmusøns barn ANNA SOPHIA død d. 19


FØD OG DØD 27-7-1778:
Jørgen Olufsøns barn SØREN fød d 18 og hjd.d.19, død den 20.


KONFIRMATION s.232
4-10-1778 - 16 S.e.trin: Konfirmation på Hiarnøe
Thomas Madsøn hos Niels Sørensøn
Maria Nielsd. hos sin fader Niels Jensøn
Oluf Lauridsøn hos sin fader Laurids Ulufsøn
Ingeborg Jørgensd. h.s.f. Jørgen Olufsøn
Rasmus Nielsøn do Niels Rasmusøn
Jacob Jensøn hos Niels Rasmusøn hedgangen
Rasmus Sørensøn h.s.f Søren Rasmusøn
Hans og Peder Jensøn, do Jens Hansøn
Maren Jacobsd. hos Peder Nielsøn
Anna Clemensd. h.s.f. Clemen N. af Østrup
Kiersten Poulsgaard, do Poul Jensøn, Østrup.


Enhver for sig af disse 12 børn hafet given væred lovet om
meget god kundskab hvilken jeg med menigheden med stor fornøjelse
anhørte. Gud give den nu naade til og vandre efter ?
Gud til dem og dem self til saligehed som agdes på hin dag
hvoraf ? største glæde.


DÅB s.234
6-12-1778 - 2 S.i Advent:
Søren Hansøns barn SOPHIE f. 27 nov hjd.d.28
Bå.a. Niels Sørensøn Vestergaards hustru
Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Søren Christophersøn,
Søren Rasmusøns søn Rasmus, Jens Madsøns hustru,
Jørgen Olufsøns datter Ingeborg


DÅB 6-12-1778 - 2 S.i Advent:
Peder Madsøns barn INGER f. 27 nov. hjd.d.28
Bå.a. Rasmus Pedersøns hustru
Fad: Peder Nielsøn Østergaard, Mads Nielsøn, Niels Sørensøn
hos Hans Nielsøns enke, Niels Madsøns hustru, Karen Jensd. hos
Mads Nielsøn.


DÅB 26-12-1778 - 2nd juled.:
Jens Rasmusøns barn MADS f. 22 dec hjd.s.d.
Bå.a. sin Moster Mette Masdd.
Fad: Rasmus Rasmusøn, Niels Rasmusøn, Jørgen Madsøn tjenende,
Rasmus Smeds hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

1779

DØD s.237
19-3-1779: Søren Hansøns datter Anna Johanna død
d.14 marts, 3 år


DØD s.238
28-3-1779 - Palmesøndag:
Jens Madsøns søn, Peder død 25 marts, 4 år


DØD s.241
6-6-1779 - 1 S.e.Trin:
Christen Sørensøn som kuldsejlede og druknend i et hart vejer d.
20 april på sin tilbage reise fra Endelauge samt fundet og synet
af herreds fogeden i hads herred ved Gyldenæs hvor fra han med
tilladelse blev overbragt til fædrene sted og land og er
begravet i hans alders 60 år.


DÅB s.242
18-7-1779 - 7 S.e.Trin:
Jens Madsøns barn PEDER f. 23 juni hjd.s.d.
Bå.a. Jens Hansøns hustru
Fad:Niels Madsøn, Niels Sørensøns hauve, Peder Nielsøns søn Peder,
Rasmus Pedersøns hustru, Niels Nielsøns datter Zidsel Maria


TROLOVET s.245
16-10-1779: Anders Jensøn af Hosbye og Zidsel Marie Hansd.


DÅB s.246
24-10-1779 - 21 S.e.Trin:
Søren Christensøns barn ANNA f. 11 okt hjd.s.d.
Bå.a. Niels Sørensøns hustru
Fad: Niels Sørensøn, Niels Madsøn, Niels Rasmusøns søn Rasmus,
Jens Rasmusøns hustru, Karen Jensd. tienende Mads Nielsøn


VIET 26-11-1779: Anders Jensøn af Hvosbye og Zidsel M. Hansd.


DÅB s.247
19-12-1779 - 4 S. i Advent:
Rasmus Rasmusøn Smeds barn KAREN, f. 9 dec hjd.d.11
bå.a. Peder Nielsøn Østergaards hustru
Fad: Niels Rasmusøn, Peder Østergaards søn Peder,
Niels Rasmusøns søn Rasmus, Jens Rasmusøns hustru,
Ellin Rasmusd. tienende Niels Sørensøn.


DØD 23-12-1779:
Niels Madsøns Hustru Karen Sørensd. 37 år gl død d. 19, begravet
tillige med hendes dødfødte pigebarn.

1780

DÅB s.249
5-3-1780 - 4 S.i fasten:
Niels Rasmusøns barn NIELS f. 18 jan hjd.d.19
Bå.a. Jens Rasmusøns hustru
Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Peder Nielsøn søn Peder,
Søren Rasmusøns søn Rasmus, Jens Jacobsøns hustru,
Jørgen Olufsøns datter Ingeborg


FØDT OG DØD 15-3-1780
Peder Madsøns barn Ingeborg f. d.10 og hjd.s.d og død d 12


DÅB s.251
9-4-1780 - 2 S.e. Påske:
Laurits Olufsøns barn SØREN f. 5 apr og hiemmedøbt
bå.a. Niels Sørensøns hustru
Fad: Rasmus Pedersøn, Søren Christophersøn, Laurids Olufsøn,
Jens Rasmusøns hustru, Jørgen Olufsøns datter Ingeborg


(s.252 Skriften i kirkebogen bliver en anden)

DÅB s.253
25-6-1780 - 5 S.e.Trin:
Søren Rasmusøns barn METTE CATHRINE f. 28 apr hjd.d.29
bå.a. Niels Rasmusøns hustru
Fad: Søren Smed Jørgensøn, Søren Hansøn, Niels Sørensøn i
Vestergaard, Jens Jacobsøns hustru, Jørgen Olufsøns datter


TROLOVET 19-8-1780: Niels Madsøn og Karen Jensd.


DÅB 20-8-1780 - 13 S.e.Trin:
Rasmus Pedersøns barn INGER f. 4 aug hjd.d.6.
Bå.a. Niels Madsøns hustru


DØD 23-8-1780: Rasmus Pedersøns barn INGER død d.20aug


GLUD HJARNØ KIRKEBOG 1780 - 1797
Poul Christian Clausøn er nu præst

VIET s.5
10-11-1780: Enkemand Niels Madsøn og Karen Jensdatter som
havde løst kongebrev.

1781

DÅB 21-1-1781 - 3 S.e.H3K:
Hans Adolph Høeg Møller på Hiernøe, hans datter MAREN f.17-12,
Bå.a. Magrethe Høeg fra Rårup mølle
Fad: Peder Madsøn, Søren Christophersøn, Hans Adolph Høeg
fra Fyhn, Niels Madsøns hustru og Ellen i Vestergaarden.


DØD s.9
23-3-1781: Matrosen Johan Godtfried Sinok? som døde i
Hiernøe sund, ombord på et Dragøe skib.


DØD s.10
8-4-1781 - Palmesøndag:
Hans Adolph Høegs datter Maren død. 3 apr


DÅB s.11
12-4-1781 - skærtordsag:
Jens Rasmusøns barn RASMUS f. 21 marts
Bå.a. Niels Rasmusøns hustru
Fad: Niels Rasmusøn, Hans Jensøn, Søren Christophersøn,
Anna Kirstine Clausd., Mette Madsd.


DÅB s.14
6-5-1781 - 3 S.e.Påske:
Peder Madsøns barn MADS f. 24 marts
Bå.a. -
Fadd: Niels Madsøn, Peder Pedersøn, Ole Lauridsøn,
Ellen Rasmusd., Karen Pedersd.


DÅB s.15
2-6-1781:
Søren Christensøns barn ANNE MAGRETHE f. 16 maj
bå.a. Møllerens kone
Fad: Møller Hans Adolph Høeg, Niels Sørensøn,
Søren Christophersøn, Mette Rasmusd.


DØD 24-6-1781 - 2 S.e.trin:
Jens Rasmusøns barn Rasmus død 18 juni


DÅB s.17
4-11-1781 - 21 S.e.trin:
Jens Jacobsøn og Anne Pedersd.s barn HANS f. 16 sep.
Fad: Hans Høeg, Jens Madsøn, Hans Jensøn,
Ingeborg Jørgensd., Bodil Lene Pedersd.

1782

DØD s.18
19-1-1782: gamle Ingeborg som var fød på Alrøe og død
d. 16 og var imod 100 år gammel.


DÅB 20-1-1782 - 2 S.e.H3K:
Rasmus Rasmusøn Smeds datter
Bå.a. Niels Rasmusøns hustru
Fad: Jens Rasmusøn, Søren Christophersøn, Ole Lauridsøn,
Ellen i Vestgaarden, Mette Jørgensd.


DØD s.20
6-3-1782: Rasmus Rasmusøn Smeds barn


DØD 19-3-1782 - 4 S.i fasten:
Søren Pedersøn død 3 marts, 72 år


DÅB 13-3-1782:
Møller Hans Adolph Høegs søn STEPHEN hjd.
Bå.a. Knud Hendriksøns hustru
Fad: Steffen Høeg af Rårup og Hans Adolphh Høeg


DÅB s.22
24-3-1782 - Palmesøndag:
Søren Christensøns datter BODIL MARIE f. 9 feb
Fad: Hans Høeg, Niels Sørensøn, Jens Christensøn,
Bodil M. Rasmusd. og Ellen


DÅB s.23
30-5-1782 - Chr Himmelfart:
Niels Madsøns søn JENS f. 15 apr
Bå.a. Mette Madsd.
Fad: Søren Christensøn, Hans Jensøn, Peder Pedersøn, karen Madsd.


DÅB 12-5-1782 - 6 S.e.Påske: Hjemmedåb
Jens Rasmusøns tvillinger, f. 8 maj, ANNE KIERSTINE og ANNE


DÅB s.24
16-6-1782 - 3 S.e.Trin:
Jens Rasmusøns tvillinger er i kirke
ANNE KIERSTINE
Bå.a. Ingeborg Jørgensd.
Fad: Søren Jørgensøn, Søren Christophersøn, Peder Pedersøn,
Ingeborg Rasmusd. - hans datter?

ANNE
Bå.a. Maren Madsd.
Fad: Rasmus Rasmusøn Smed, Hans Jensøn, Ole Lauridsøn,
Anne Marie Pedersd.


DØD s.25
23-6-1782 - 4 S.e.Trin:
Den ene af Jens Rasmusøn. tvillinger Anna Kierstine fød 8 maj


DØD s.32
23-11-1782: Niels Rasmusøns sviger moder 72 år

1783

DÅB s.35
27-4-1783 - 1 S.e.Påske:
Rasmus Smeds barn NIELS f. 13 apr
bå.a. Ellen Rasmusd.
Fad: Niels Rasmusøn, Peder Pedersøn, Søren Christophersøn,
Mette Rasmusd.


DÅB s.37
27-7-1783 - 6 S.e.Trin:
Niels Rasmusøns datter ANNE SOPHIE f. 18 juni
Fad: Jens Jensøn fra Nørbye, Jens Rasmusøn, Rasmus Sørensøn,
Mette Madsd., Anne Pedersd.


DÅB s.38
21-9-1783 - 14 S.e.Trin:
Jens Rasmusøns datter ANNE KIERSTINE f. 16 sep
Fad: Niels Rasmusøn, Rasmus Smed, Søren Christophersøn,
Karen Christensd., Anne Marie Nielsd.


DÅB 21-9-1783 - 14 S.e.Trin:
Møller Hans A.Høeg og Bodil Rasmusd.s søn JØRGEN f. 18 marts hjd
Fad: Steffen Høeg, Jørgen Michelsøn, Rasmus Rasmusøn,
Karen Rasmusd, Anne Rasmusd.


KONFIRMATION I HJARNØ KIRKE s.41
29-9-1783: Mikkelsdag:
Søren Hansøns søn NIELS
Jens Jacobsøns søn JENS PETER
Laurids Olesøns søn MADS
Anne Mouridsdatters pige ?
Niels Rasmusøns datter ?
øren Rasmusøns Datter ?
Niels Olesøns datter MAREN
Søren Hansøns datter ?

1784

DÅB s.46
15-2-1784 - Sexagesima:
Jens Madsøns datter KAREN MARIE f. 12 jan
Bå.a. Kiersten Pedersd.
Fad: Jens Hansøn, Peder Madsøn, Ole Lauridsøn, Anne Nielsd.


DÅB s.48
4-4-1784 - Palmesøndag:
Peder Madsøns barn NIELS f. 3 marts
Bå.a. Anne Nielsd.
Fad: Hans Adolphh Høeg, Jens Madsøn, Peder Pedersøn,
Anne Kierstine Clausd.


DÅB s.53
1-8-1784 - 8 S.e.Trin:
Søren Christensøns barn RASMUS f. 28 juni
Bå.a. Karen Jensdatter
Fad: Hans Adolph Høeg, Niels Madsøn, Rasmus Nielsøn,
Sophie Olufsd.

1785

DÅB s.60
13-2-1785 - 1 S.i fasten:
Jens Madsøns barn KAREN MARIE f. 19 jan


DÅB 24-3-1785 - Skærtorsd.:
Hans Adolph Høegs søn JENS JØRGEN f. 2 marts
Fad: Steffen Høeg, Rasmus Rasmusøn, Rasmus Nielsøn,
Karen Rasmusd., Ingeborg Jørgensd.


DØD s.62
Viridium, Skærtorsdag d. 24-3-1785:
Begravet Jens Jacobsøn som druknede nogle dage forhen,
da han vilde gå over isen, 58 år gl


DØD s.69
27-11-1785 - 1 S.i Adv.:
Søren Christensøns barn der var fød i juni

1786

DØD s.73
5-4-1786:
Begravet Jacob Jensøn som druknede på fiorden den 29 Marts
da han vilde gå over isen. 25 år gl.


DÅB s.78
30-7-1786 - 7 S.e.Trin:
Peder Madsøns datter INGEBORG f. 25 juni
Fad: Niels Madsøn, Rasmus Pedersøn, Peder Pedersøn,
Karen Pedersd., Anne Magrethe Jensd.


DØD 15-8-1786
Jens Rasmusøns sviger moder, Mads Jørgensøns enke død 11 aug,
62 år gl


DØD 27-8-1786 - 11 S.e.Trin:
Mads Nielsøn død 23 aug, 78 år gl.


DØD s.79
3-9-1786 - 12 S.e.Trin: Peder Sørensøn død 27-8, 76 år


DÅB s.80
29-9-1786: Rasmus Smeds JENS født og næste søndag hjemmedøbt
DØD s.81 Sogendegnen for Glud og Hiarnø død 78 år gl
havde været i embede og ægteskab i 52 år.


s.82
DÅB 22-10-1786 - 19 S.e.Trin:
Rasmus Rasmusøn Smeds JENS f. 20 sep
Bå.a. Søren Rasmusøns hustru,
Fadd: Jens Rasmusøn, Rasmus Nielsøn, Peder Østergaard


DÅB s.83
3-12-1786 - 1 S.i Advent:
Jens Rasmusøns barn METTE MARIE f. 10 nov
Bå.a. Mette Jørgd.
Fad: Niels Rasmusøn, Søren Jørgensøn, Hans Jensøn,
Smedens hustru, Niels Rasmusøns datter Anna


DØD s.83
10-12-1786 - 2 S.i adv:
Søren Christensøns dødfødte pigebarn

1787

KONFIRMATION i Glud Kirke s.86-87
7-4-1787 - Påske:
fra Hiarnøe var:
Niels Jensøn
Mette Jørgensd.
Maren Madsd.
Anne Margrethe Jensd.
Bodil Cathrine Jensd.
Anna Kierstine Jensd.
Sophie Sørensd.


DØD s.98
24-10-1787: Gl Rasmus Rasmusøns kone der var død d. 18 ds.
i hendes alders 75 år.


DØD s.99 28-10-1787 - 21 S.i Trin:
Niels Madsøns og Karen Sørensd. dødfødte drenge barn.

1788

s.101
Anm: 4-3-1788 Maren Madsd. død d. 2 S.i Fasten, 16-2-1788,
i sit 99 år og 10 mdr 1 uge og 3 dage.


DØD s.102
1-4-1788 - Palmesøndag:
Maren Madsd. død d 19 feb, 100 år gl.


(s.107 En ny og til tider meget tæt håndskrift ses nu i Kb

1789

1790

VIELSE s.121
Jens Peter og Mette Sørensd. trolovet i Marts måned og bryllup
6 uger derefter


s.122
11-4-1790 - 1 S.e. Påske; Konfirmation
Niels Rasmusen
Søren Thomasen
Rasmus Nielsen
Mads Nielsen
Søren Nielsen
Søren Jensen
(NB - drengene er måske fra Glud.)
Ingeborg Sørensd
Ingeborg Jensd
Kiersten Nielsd
Kirsten Sørensd
Catrine Marie Sørensd
Ingeborg Jensd
Bodil Kierstin Sørensd


VIELSE
Søren Christoffersen holdt trolovelse med Jørgen Olesens Enke i
Juli måned og deres bryllup holdtes 6 uger derefter på Hiernøe


DÅB 2-1-1790:
Jens Peters barn ANE JOHANNE f.14 okt
Bå.a. Bodelene Cathrine
Fad: Niels Sørensen i Vesterg, Søren Niels Sørensen, Hans Jensen,
Peder Madsens hustru, Sophie Sørensd.


DÅB s.127 2-1-1790:
Jens Rasmusens barn METTE MARIE f. 20 nov
Bå.a. Mette Madsdatter
Fad: Skipper Peter Jensen Hiarnøe, Jens Nielsen,
Jens Peters hustru Ingeborg Jørgensd.


VIET 5-12-1790:
Blev Niels Hansen i Synderhaab og Ane Margrethe Jensd.
fra Hiarnøe trolovede og bryllup 6 uger senere

1791

DØD s.128
24-1-1791: Niels Rasmusen på Hjarnø og 8te dage derefter
begraven i sit alders 60 år.


INTRO 20-5 Hans Møllers hustru


(s.131 Ny skrift i Kirkebogen)

DÅB s.134
5-6-1791 - 6 S.e.Påske
Peder Madsens datter ANNE CATHRINE


DØD s.136
2-8-1791: Jens Madsens Søn Peder 12 år


DÅB s.138
28-9-1791: Søren Christensens og Karen Rasmusd. søn RASMUS
båren til kirke d.6 nov af: Niels Madsens hustru
Fad: Mølleren, Jens Christensen, Jens Pedersens hustru,
Kirsten Nielsd. af Øen?, Rasmus Skræder af Alrøe


DØD 15-11-1791:
Peder Nielsens hustru Inger Rasmusd. begravet d 15 nov, 70 gl


DØD s.141
9-12-1791 - 2 S.i.Advent:
Søren Christensens søn Rasmus 1/4 år gl

1792

DÅB s.144
16-4-1792:
Jens Peters og Mette Sørensd.s søn JENS JACOB i kirke
Fad: Søren Hansen, Søren Christensen, Søren Jensen,
Mads Jørgensens datter


KONFIRMATION i Glud Kirke
Karen Nielsd.
Karen Nielsd.
Karen Jensd.


DÅB s.147
1-7-1792 - 4 S.e.Trin:
Hans Møllers og Bodil Maries søn NIELS f. 22 maj
Bå.a. Søren Christensens hustru
Fad: Rasmus Pedersen, Rasmus Sørensen, Rasmus Skræder fra Alrø,
Rasmus Pedersens hustru


DÅB s.148
24-7-1792: Niels Madsens og Karen Jensd.s datter KAREN MARIE


DÅB s.149
18-8-1792: Jens Rasmusens og Anna Marie Madsd.s søn RASMUS


DØD s.151
?-10-1792: Anne Magrethe Pedersd. 72 år gl


VIET s.152
26-10-1792: Rasmus Sørensen ungkarl og pigen Anna Nielsd.

1793

DØD 3-1-1793: gl Rasmus Rasmussen , 81 år gl


VIET s.155
22-3-1793: Ungk. Jens Nielsen og pigen Ingeborg Sørensd.


DØD s.159
29-4-1793: Mourits Hansens enke Ane Marie Johannesd. blev
begravet, 99 år gl.


TROLOVET + VIET s.161
7-8-1793: ungk. Hans Jensen og pigen Mette Madsd. Trolovet
18-10-1793: blev disse viet


TRO + VIET s.162
4-10-1793: ungk. Niels Jensen og pigen Ingeborg Jørgensd.
22-11-1793: blev disse viet


KONFIRMATION s.162 13-10-1793 - 20 S.e.Trin:
Konfirmeredes af Hiarnøes ungdom følgende:
Rasmus Lauridtsen
Kristian Jensen
Kristen Sørensen
Klaus Rasmussen
Rasmus Nielsen fra Endelave
Sophie sørensd.
Ingeborg Rasmusd.
Inger Pedersd.
Anna Sørensd.
Mette Cathrine Sørensd.
Grethe Hansd.
Karen Rasmusd.


DÅB s.163
27-10-1793 - 22 S.e.Trin:
Søren Krestensen og Karen Rasmusd. barn JENS f. 24 sept hjd.s.d.
Bå.a. Niels Madsens datter Karen
Fad: Jens Pedersens hustru, Peder Østergaard, Niels Madsen søn
Søren, Bodil Kathrine Jensd. og Møllerens hustru.


DÅB s.165
22-12-1793 - 4 S.i Advent:
Jens Nielsens og Ingeborg sørensd. barn ELLEN SOPHIE f. 27 nov
hjd.s.d. Båret af: Søren Rasmusens datter Sophie.
Fad: Søren Rasmusen, Anders Møller svend, Rasmus Pedersen,
faderens ældste søster, Søren Christensens hustru


COM 17-11-1793 Niels Jensen og fæstemøen

1794

Ved årsskiftet dør nogle børn på fastlandet af børnekopper 3 S.e.H3K begraves 3 børn og to uger senere yderligere to.


DØD s.167
10-2-1794 - 5 S.e.H3K: Jens Peters dødfødte barn begraves


DÅB 10-2-1794 - 5 S.e.H3K:
Peder Madsen og Kierstine Pedersd.s EVA MARIA er til dåbs public.
Bå.a. Rasmus Pedersens datter
Fad: Jens Madsen, Mads Nielsen, Peder ? ,
Niels Madsens hustru, Søren Hansens datter


DØD s.168
14-3-1794: Søren Rasmusens datter Mette Catrine 14 år gl.


TROLOVET 9-3-1794 - 1 S.i fasten:
Ungk. Rasmus Sørensen Damand med pigen Maria Nielsdatter


DÅB 9-3-1794 - 1 S.i fasten:
Ole Laursen og Kirsten Laursd. deres barn ANNE MAGRETHE
Bå.a. Søren Nielsens hustru på Alrøe,
Fad: Mads Laursen, Mads Nielsen, Mølleren,
Søren Christensen, Rasmus Østergaards datter


VIET s.169
17-4-1794 - Skærtorsdag
Ungk. Rasmus Sørensen Damand og pigen Marie Nielsdatter


DÅB 17-4-1794 - Skærtorsdag:
Rasmus Sørensen og Anna Nielsd.s søn NIELS født og døbt d 12
marts. Bå.a. moster Kirsten Nielsd., født Jensd.
Fad: Søren Rasmusen, unge Peder Østergaard, Søren Hansen,
Søren Rasmusen's datter Kirsten, Søren Christensens hustru.


KONFIRMATION s.175
5-10-1794 - 16 S.e.Trin:
Konfirmeret i Hjarnø kirke
Mads Jensen
Niels Nielsen
Søren Laursen


TROLOVET s.177
8-11-1794: ungk. Anders Jensen og pigen Ane Kirstine Nielsd.
30 jan 1795 blev de VIET


DÅB 8-11-1794:
Niels Jensens og Ingeborg Jørgensd.s søn JØRGEN, fød og
døbt d.21 okt og til dåbs public.
Bå.a: Mette Jørgensd.
Fad: Jens Hansen og søn Peder, Søren Nielsen,
Ole Lauridsens hustru, Jens Madsens datter Ingeborg

1795

DÅB s.181
3-4-1795 - Langfredag:
Hans Jensen og Mette Madsd.s barn JENS, født og døbt d 16 feb
Bå.a. Niels Rasmusens hustru
Fad: var: Farbrødrene Niels og Peder og farfar Hans Jensen,
mostrene ...


DØD 3-4-1795:
Rasmus Sørensens barn Karen født d 17 og død d. 22 marts 4 dg gl.


DÅB s.186
2-8-1795 - 9 S.e.Trin:
Anders Jensen Møller og Anne Krist.Nielsd.s barn METTE CATHRINE
som var født og døbt d 3 juni. Det var deres førstefødte.
Bå.a. Jens Rasmusens datter Karen
Fad: Niels Vestergaard, Søren Jørgensen, Niels Sørensen,
Jens Vestergaards hustru, Grethe Hansd. i Møllen.


DÅB s.187
11-10-1795 - 19 S.e.Trin:
Mølleren Hans Adolphh Høeg og Bodild Maria Rasmusd.s søn, var
døbt d 3 sep og kaldet POVEL GLUD.
Bå.a. Søren Kristensens hustru
Fad: Niels Vestergaard, Mads Nielsen, Mølleren i Rårup,
Ole Lauridsens hustru, Kristine Sørensd.


VIET s.188
16-10-1795: ungk. Søren Nielsen Sørensen og pigen Sophie
Sørensd de havde konge bevilling at måtte vies uden forudgående
trolovelse.


DØD s.189
8-11-1795 - 23 S.e.Trin: Niels Rasmusen 51 år gl


DÅB s.192
13-12-1795 - 3 S.i Advent:
Jens Peter Jensens og Mette Sørensd.s barn INGER KIERSTINE som
den 26 nov var født og døbt.
Bå.a. Anne Sørensd.
Fad: Søren Rasmusen, Søren Niels Sørensen, Kristen Jensen,
Inger Marie Jensd, Peder Madsens hustru
anm: død 1799


DØD 14-12-1795: Hans Jensens hustru Mette Madsd. 35 år gl

1796

DÅB 7-2-1796 - Fastelavnsendag:
Niels Jensens og Ingeborg Jørgensd.s søn JENS,
født og døbt d.9 jan.
Bå.a. Niels Madsens Datter Karen.
Fad: Søren Kristophersen, Ole Lauridsen, Søren Jensen,
Møllerens hustru, Mette Jørgensd.


VIET 2-2-1796: Ungk. Niels Madsen til Pigen Ingeborg Rasmusd.


DØD 15-3-1796: Jens Hansens søn Søren, 21 år gl


DÅB 28-3-1796 - 2nd påsked:
Jens Nielsen og Ingeborg Sørensd.s barn METTE CATRINE, født og
døbt d 15 feb.
Bå.a. Mostren Kirsten
Fad: Niels Vestergaard, Rasmus Jensen, Rasmus Laursen,
Anders Snedkers hustru, Søren Hansens datter Bodil Catrine


DÅB s.194
19-6-1796 - 4 S.e.Trin:
Ole Laursen og Kirsten Laursd.s datter MAREN hjd.d. 11 maj
Bå.a. Mette Jørgensd.
Fad: Søren Rasmusens datter Kirstine, Mads Nielsen,
Niels Jørgensen, Søren Laursen


DÅB 26-6-1796 - 5 S.e.Trin:
Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters datter KAREN, født og
døbt d. 4 maj
Bå.a. Niels Madsens datter Karen
Fad: Jens Madsens datter Ingeborg, Niels Madsen, Ole Lauritsen,
Peder Østergaard


DÅB 31-7-1796 - 10 S.e.Trin:
Søren Kristensens og Karen Rasmusd.s datter ELLEN CATRINE som var
født og døbt d 26 juni
Bå.a. Jens Olesens hustru ved Hovelskouv?
Fad: Rasmus Østergaard, Søren Jørgensen, Søren Nielsen,
Møllerens datter Grethe?


DØD s.195 11-9-1796 - 16 S.e.Trin:
Rasmus Sørensens hustru Anna Nielsd. 31 år


KONFIRMATION s.196 9-10-1796: Konfirmeret i Glud kirke
Rasmus Sørensen
Steffen Hansen møller
Mads Pedersen
Hans Jensen
Jens Nielsen
Søren Sørensen
Hans Kristensen
Anna Magrete Sørensd.
Bodil Maria Sørensd.
Anna Jensd.
Anna Sophie


DÅB 23-10-1796 - 22 S.e.Trin:
Søren N. Sørensen og Sophie Sørensd.s datter JOHANNE f.9 sep
Bå.a. Fasteren
Fad: Søren Rasmusen, Rasmus Sørensen, Jens ? ,
Niels Jensens hustru, Sophie Sørensd.


VIET s.197
25-11-1796: enkem. Hans Jensen og pigen Karen Nielsd.


TROLOVET 25-11-1796:
ungk. Rasmus Nielsen og pigen Catrine Marie Rasmusd.

1797

DØD s.198
19-2-1797: Rasmus Sørens søn Niels 3 år gl


VIET 24-2-1797: Rasmus Nielsen og pigen Catrine Marie Rasmusd.


DÅB 12-3-1797:
Anders Jensen snedker og Anna Kirstine Nielsd.s søn JENS
født d. 25 jan d.å.
Bå.a. Søren Hansens datter Sophie


VIET s.199
9-6-1797: Enkemand Rasmus Sørensen og pigen Kirsten Nielsd.,
hans afdøde kones søster og derfor havde kgl bevilling.


VIET s.3
15 juli bleve Morten Isaachsen ungkarl af Østrup og
pigen Anne Magrethe Nielsdatter Endelave ægteviede i
Hjarnø kirke. (begge havde tjent her på øen)


s.4
VIET
24 nov. bleve copulerede på Hiarnøe ungkarl Søren Nielsen
og pigen Mette Jørgensdatter begge af Hiarnøe.

1798

s.5 DØD 21 feb.
ungkarl Rasmus Jensen af Hiarnøe som døde
den 15 ds af bryst-svaghed 28 år gammel.


DÅB 25 feb: Rasmus Nielsens og Katrine Marie Rasmusd. datter
som var født d 3 Jan og i dåben kaldet INGEBORG,
Bå.a. Hans Jensens Hustru.
Fadd: Niels Sørensen Vestergrd. Skipper Rasmus Smed,
Niels Nielsens, Mads Nielsøns hustru og Karen Rasmusd. Smed


VIET 2 marts ungkarl Rasmus Laursen og
pigen Kirsten Sørensdatter, begge af Hiarnøe


DØD 18 Marts Begraven Søren Nielsens førstefødte søn
Niels af Hiarnøe 5 dage gammel


s. 6
INTRO 2 apr Søren Nielsens hustru Mette af Hiarnøe
hvis barn af 18 marts var begravet.


s.7
VIET 28 apr.
Bleve i Hiarnøe kirke ægteviet ungkarl af Østrup Søren
Jørgensen Terkelsen og pigen af Hiarnøe Inger Marie
Jensdatter


DÅB s. 8
24-6 3de søndag efter trinitatis:
havde Niels Jensen af
Hiarnøe og hustru Ingeborg Jørgensdatter i kirke en søn,
der var født og døbt d. 8 Maj og kaldet SØREN Cristophersen.
Bå.a. Rasmus Nielsens hustru
Fad: Niels Vestergaard, Steffen Hansen Møller
Søren Christoffersen, Ole Laursens hustru.


TROLOVET 29 juni
ungkarl Jens Clemensen af Østrup
til Pigen Maren Madsdatter af Hiarnøe


DÅB 22-6 7 S.e.Trin.:
have Jens Peder Jensen af Hiarnøe og Hustru
Mette Sørensdatter en søn til kirke, son var født og døbt
den 10 juni og kaldet SØREN.
Bå.a. Søren Jørgensens hustru i Østrup
Fadderne: Søren Jørgensen af Østrup, Søren Sørensen,
Kresten Sørensen, Rasmus Nielsens hustru
og Sophie Sørensd. alle af Hiarnøe


s. 9
DØD 10-9: Rasmus Laursens Hustru Kirsten Sørensen 25 år


DÅB 23-9, 16 S.e.Trin.:
Var Hans Møller og hustru Bodild Marie
Rasmusdatter, deres Datter MARIE ANNA 1ste fød i kirke
til dåbspublicationen,
Bå.a. Niels Kanbors hustru i Hvosbye.
Fadderne var: Mølleren i Raarup mølle Niels Jensen,
Kresten Sørensen, Inger Pedersdatter og
Anders Jensens hustru alle af Hiarnøe


DÅB 7-10 18 S.e.Trin.:
Havde Rasmus Laursen af Hiarnøe et barn i kirke, som var
født d 31 august og i dåben kaldet SØREN
Båren af Rasmus Sørensens hustru.
Fadder Ole Lauridsen, Niels Sørensen, Hans Nielsen,
Jens Peder H. og Anna Sørensdatter
Barnets Moder Kirsten Sørensdatter var død og beg. d.10-9


VIET 9 Nov. Blev Jens Clemensen af Nørbye viet i Hiarnøe kirke
til pigen Maren Madsdatter af Hiarnøe


DÅB 18-11, 24 S.e.Trin.:
Havde Søren Niels Sørensen af Hiarnøe et barn i kirke som
var født og døbt d. 1 oktober og kaldet SØREN. Moderen
hedder Sophie Sørensdatter
Bå.a. Anna Sørensdatter,
Fad: Rasmus Sørensen, Hans Jensen og Peder Østergaard,
Sophie Sørensdatter og Jens Peters hustru.
anm. død i 1800


DÅB Søn. d 25
Var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters barn nævned
INGER CATRINE født 2 okt i kirke.
Båret af Søren Nielses hustru.
Fad: Jens Krestensen, Søren Nielsen, Peder Pedersen
Østergaard, Inger Pedersdatter og Rasmus Nielsens hustru
Anm. død i 1799


s. 10
DÅB 3 søn. adv:
Havde Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Hiarnøe en Søn
i kirke, der var født og døbt d 2 Nov. og kaldet NIELS
Bå.a. Rasmus Nielsens hustru,
Fad: Jens Hansen, Niels Jensen, Mads Nielsen og Søster
og Peder Jensens hustru

1799

DÅB 1 Søn. eft. Helligtrekonger:
Var Søren Jørgensen af Østrup og Inger Marie Jensdatter
deres søn JØRGEN i kirke, han var født og døbt 27-11-1798
Båren af Jens Peters hustru på Hiarnøe.
Fad: Jens Peter og Broder Hans og Søster Bodild
Katrine alle af Hiarnøe, Jens Andersen og Rasmus
Rasmusens hustru af Østrup.


DÅB s.10 Mandagen d 14 jan.
Havde Ole Laursen af Hiarnøe og Kirsten Laursdatter en
Søn i kirke som var fød og døbt d. 10 nov. f.å. og
kaldtes LAURS JØRGEN,
Bå.a. Søster Krestensens datter Anna
Fad: Niels Sørensen, Rasmus Laursen, Stephen Hansen
Møller, Inger Pedersdatter og Niels Jensens Hustru


DÅB Mandagen d 18 feb
blev Jens Nielsens og Ingeborg Sørensd., deres barn
NIELS SØREN, født d 20 nov f.å.
båren i kirke af Rasmus Sørensens hustru.
Fad: Niels Sørensen, Søren Jørgensen, Niels Nielsen,
Anders Snedkers hustru, Karen Jensd.
Anm. dør 15 maj 1799


DØD 13 marts.: Begraven Søren Hansens hustru Johanne
Sørensdatter af Hiarnøe 61 år


s. 12
DØD Dom. Cantat. begravet Jens Clemnensens dødfødte datter.


COM 5 maj 6 S.e.Påske:
Jens Klemensens hustru introduceret efter et dødfødt
barns fødsel


DØD 15 maj: Søren Nielsens hustru Mette Jørgensd. 29 år


DØD 19 Mayi Jens Nielsens søn af Hiarnøe navnegivet
Niels Søren ½ år gl.


VIET 5 Juli: Havde Enkemanden Rasmus Laursen Brøllup med
Pigen Mette Sørensd.


s. 13
DØD 20 August:
Jens Rasmusens datter Karen af Hiarnøe 24 år


DØD 19 Søn p. Trin: Begraven Mads Nielsens Datter af Hiarnøe
Marie Inger Catrine 1 år gammel


s. 14
VIET 2 Nov. blev ungkarl Herman Madsen af Endelave viet til
Pigen Bodild Kirstine Sørensdatter, Hiarnøe


DØD 11-11 Rasmus Rasmusen Smeds søn på Hiarnøe navned
Niels som døde d. 5te af børnekopper 16" år gammel


DØD 1 Søn i Advent:
blev på Hiarnøe begravet en dreng fra Endelave
navn Anders Johan Bernt Jensen, tjenet Søren Rasmusen.
Han døde af Børnekopper og i sit 17 år.


DØD 13 Dec.
Begravet 2 af Jens Peder Jensens børn på Hiarnøe, navned:
Anne Johanne død d 8 dec. 9 år
Inger Kirstine død d 6 Dec 4 år
begge efter overstanden Børnekopper fik Hals syge og deraf qvales.