1750DÅB s.173
12-4-1750 - 2 S.e.Påske:
Jens Pedersøn Alrøe barn, født d. 6 apr, døbt og i sin dåb kaldet
KAREN, Bå.a. Unge Søren Pedersøns Hustru.
Fadd: Unge Søren Pedersøn, Rasmus Vestergaard, Søren Nielsøn,
Rasmus Rasmusøns hustru,Peder haumands hustru


6.S.e.Trin. Jens Pedersøn Alrø's hustru intro.

1751

TROLOVELSE s.184
6-4-1751:
Jørgen Eriksøn fra Alrøe og Maren Nielsd. af Hiarnøe


KONFIRMATION s.185
18-4-1751 - 1 S.e.Påske: Konfirmation
Søren Nielsøns søn NIELS
Søren haumands søn NIELS
Jørgen Vestergaards datter ANNA MARGRETHE
Hans Nielsøns datter MARIA
Niels Madsøns datter ANNA KIERSTINA
Niels Vestergaards datter KAREN
Jens Rasmusøns datters børn KIERSTINA og MARIA Andersd.


VIELSE s.187
30-6-1751:
Jørgen Erichsøn fra Alrøe og Maren Nielsdatter fra Hiarnøe


DØD s.188
22-6-1751:
Jens Pedersøn Alrøe, på Hiarnøe, død d. 18 d., 49 år gl


DÅB s.189
25-7-1751 - 7 S.e.Trin:
Mads Nielsøns barn, født d. 21 juli og i dåben kaldet PEDER,
blev Bå.a.: Hans Nielsøns hustru.
Fadd:Søren Pedersøn, Rasmus Vestergaard ,Peder Østerg.,
Peder Sørensøns hustru, Eva Sørensd.s yngste datter


13.S.e.Trin. Mads Nielsøns hustru intro.


DÅB
15-9-1751:
Peder Nielsøn Østergaard hans barn f.d.8 sept og i dåben kaldet
ANNA, Bå.a. Niels Vestergaards hustru.
Fadd: Niels Vestergaard, Thomas Vestergaard, Rasmus Rasmusøn,
Peder Sørensøn, Niels Vestergaard's datter Karen.


19.S.e.Trin. Peder Nielsøn Østergaard's hustru intro.

1752

TROLOVELSE s.194
16-1-1752 - 2 S.e.H3K:
Christen Sørensøn og Anna Margrethe Pedersdatter, begge af
Hiernøe


DØD
Onsdag d 19 Jan.
Søren Sørensøn i haven døde d. 16 d, 95 år gl.


VIELSE s.196
9-3-1752: Vielse
Christen Sørensøn og Anna Margrethe Pedersdatter


DÅB s.197
23-5-1752 - 3de Påskedag:
Rasmus Rasmusøns barn fød d. 31 marts, døbt og ved sin dåb
kaldet JENS, Bå.a.: Peder Nielsøns hustru.
Fadd: Thomas og Niels Rasmusøn, Oluf Rasmusøns søn Jørgen,
Mads Nielsøns hustru, Mads Nielsøns søster Anna Kierstina.


2nd Pinsedag. Rasmus Rasmusøns hustru intro.


DÅB s.201
24-9-1752 - 17 S.e.Trin:
Christen Sørensøns barn f.d. 20 sept, døbt og kaldet ANNA,
Bå.a.: Søren Pedersøns Hustru
Fadd: Søren Pedersøn, Peder Sørensøn, Rasmus Vestergaard,
Hans Nielsøns datter Bodil, Niels Vestergaards datter Karen.


DØD
22-10-1752 - 21 S.e.Trin:
Christen Sørensøns datter ANNA døde d. 18 okt, 1 md. gl.


DÅB s.203
10-12-1752 - 2 S. i Advent:
Mads Nielsøns barn f.d.5 dec døbt og kaldet Michel Gylding,
blev Bå.a.: Rasmus Vestergaards hustru.
Fadd: Peder haumands søn Søren, Jens Skræder af Raarup,
Rasmus Rasmusøns hustru, Oluf Rasmusøns hustru, og
Niels Madsøns datter Anna Kierstina

1753

COM s.206 comun bla.a. Peder Johansøn skoleholder


DØD s.209
4-7-1753:
Jens Rasmusøns som døde d. 1 juli, 82 år gl


TROLOVELSE
13-7-1753: s.109-10
Mads Jørgensøn og Anna Kierstina Sørensdatter,
Løste kongebrev da de var nær=sødskende=børn.


VIELSE s.212
26-10-1753:
Mads Jørgensøn og Anna Kierstina Sørensdatter

1754

DÅB s.218
15-4-1754 - 2nd Påske dag:
Christen Sørensøns barn født d. 14 apr. døbt og kaldet JENS og
blev Bå.a.: Søren Pedersøns Hustru.
Fadd: Peder Sørensøn, Søren Pedersøn, Rasmus Vestergaard,
Peder Nielsøns hustru, Hans Nielsøns datter Bodil Lene.


3.Pinsed. Christen Sørensøns hustru intro.


DÅB s.220
26-4-1754 - 2nd fredag efter påske:
Peder Nielsøns barn f.d. 8 maj, døbt og kaldet PEDER, Bå.a.:
Rasmus Rasmusøns hustru.
Fadd: Rasmus Rasmusøn, Niels Vestergaard , Mads Sørensøn,
Hans Nielsøns hustru, Jørgen Vestergaards datter Mette.


2.S.e.Trin. Peder Nielsøn Østergaards hustru intro.


DØD
20-10-1754 - 19 S.e.Trin:
Søren Nielsøns svigermoder Maren Nielsd. død d.15 okt, 81 år gl.


FØDT OG DØD s.225
17-11-1754 - 23 S.e.Trin:
Peder Sørensøns barn der blev født d. 8 Nov. og samme dag
formedelst svaghed hjemmedøbt og ved sin dåb kaldet
INGER KIERSTINA, begravet, da det tilforn var dødt d.15 Nov.


2nd. Juledag Peder Sørensøns hustru intro.


DÅB
24-11-1754 - 24 S.e.Trin:
Mads Jørgensøns barn f.d. 17 nov, døbt og kaldet ANNA MARIA,
Bå.a.: Rasmus Vestergaards hustru.
Fadd: Thomas Vestergaard, Søren haumand, Søren Hansøn,
Peder Nielsøns hustru, Mette Jørgensd. hos Mads Jørgensøn


TROLOVELSE
29-11-1754: Søren Hansøn og Anne Sørensd.

1755

Epiph. Mads Jørgensøns hustru intro.


DØD
22-1-1755:
Rasmus Sørensøn Vestergaard død d. 19 ds, 50 år gl


KONFIRMATION s.227
6-4-1755 - 1 S.e.Påske:
SØREN Rasmusøn hos sin moder Rasmus Vestergaards Enke
ANNA Pedersdatter hos Christen Sørensøn
Søren haumands børn THOMAS og METTE
Christopher Vestergaard 2de sønner PEDER og SØREN
Søren Nielsøns datter JOHANNE
Niels Vestergaards datter ANNA KIERSTINA
Peder Sørensøns datter ANNA
Mads Nielsøns datter EVA
Peder haumands datter KJERSTEN
Jørgen Vestergaards søn SØREN


VIELSE s.229
4-7-1755:
Søren Hansøn og Anna Sørensdatter


DÅB s.234
9-11-1755 - 24 S.e.Trin:
Mads Jørgensøns barn født d. 7 nov, døbt og kaldet JØRGEN, båret
af: Søren Hansøns hustru i Haven?
Fadd: Thomas Vestergaard, Søren Hansøn, Niels Rasmusøn tienendes,
Peder Østergaards hustru og Jøren Vestergaards Datter Mette.


DÅB
30-11-1755 - Advent:
Rasmus Rasmusøns barn f.d. 24 nov, døbt og kaldet ANNA MARIA, og
blev Bå.a.: Peder haumands hustru
Fadd: Søren Nielsøn, Niels Vestergaard, Niels Rasmusøn tienendes,
Peder Østergaards hustru, Søren Nielsøns datter Johanne


SKRIFTE s.234-35
3-12-1755:
Udstod Karen Sørensdatter på Hiernøe, kirkens disiplin for hendes
forseelse imod det 6te bud og udlagde til sin barnefader Niels
Olufsøn fra Alrøe, vare den tiid tienendes Christen Sørensøn paa
Hiernøe

10-12-1755:
Udstod Niels Olufsøn fra Alrøe Kirkens Disiplin for hans
begangen forseelse imod det 6te Bud bedrevet med Karen Sørensd.
af Hiernøe.


4.S.i.Adv. Mads Jørgensøns hustru intro.

3.Juledag Rasmus Rasmusøns hustru intro.

1756

TROLOVELSE s.238
5-3-1756:
Niels Sørensøn og Sophie Olufdatter


DÅB
Dom. Invoc. (født 7-3-1756): Dåb af uægte barn
blev Karen Sørensdatter hendes uægte barn, som var født d 7 Marts
og var avlet med Niels Olufsøn af Alrøe, døbt og kaldet PEDER
Ved dåben var nærværendes:
Søren Pedersøn den ældre, Christen Sørensøn, Mads Jørgensøn,
Søren Pedersøn den yngres hustru, Oluf Rasmusøns datter Anna.


DØD s.239
21-3-1756 - 3 S.i Fasten:
Thomas Rasmusøn Vestergaards Hustru døde d.17 marts, 59 år gl


DØD
4-4-1756 - 5 S.i Fasten:
Mads Nielsøns barn Michel Gylding døde d.21 marts, 4 år gl


DØD
21-4-1756:
Niels Madsøns uægte datter Maren Nielsd. døde d.17 apr, 60 år gl


VIELSE s.241
3-7-1756 - Juli: Vielse
Niels Sørensøn og Sophia Olufsdatter


DØD s.242
4-8-1756:
Oluf Rasmusøn død d. 29 juli, 78 år gl


TROLOVELSE
5-10-1756:
Laurids Jensøn af Aggestrup og Kirsten Pedersd. af Hiarnøe


VIELSE s.245
9-11-1756:
Viet Laurids Jensøn af Aggestrup og Kiersten Pedersd. af Hiernøe.


DÅB s.247
26-12-1756 - 2nd Juledag:
Christen Sørensøns barn f.d.20 dec, døbt og kaldet SØREN, båret
af: Peder Sørensøns ældste datter Anna.
Fadd: Søren Pedersøn, Rasmus Rasmusøn, Peder haumands søn Søren,
Mads Jørgensøns hustru, Hans Nielsøns datter Marie.

1757

VIELSE s.252
6-7-1757:
Jens Thomasøn af Endelave og Anna Olufsdatter, de havde løst
kongebrev og blev deraf viet uden forudgående trolovelse.


KONFIRMATION i Glud Kirke 17 S.e.Trin. s.255
Fra Hjarnø var:
NIELS Sørensøn hos Mads Jørgensøn
NIELS Nielsøn hos sin fader Niels Vestergaard
THOMAS Christophersøn hos Søren Pedersøn
INGEBORG Rasmusd. hos sin stiffader Niels Sørensøn
MAREN Madsd. hos sin fader Mads Nielsøn
ANE CATHRINE Sørensd. hos sin fader Søren Nielsøn
ZIDSEL Sørensd. hos Rasmus Rasmusøn
KAREN Pedersd. hos sin fader Peder haumand

1758

DØD s.260
29-3-1758:
Søren Hansøn i haven, hans hustru døde d. 23 , 35 år gl.


TROLOVELSE s.263
4-7-1758: blev Søren Hansøn og Johanne Sørensd. Trolovede


VIELSE s.265
13-10-1758: Vielse Søren Hansøn og Johanne Sørensdatter

1759

KONFIRMATION s.269
18-3-1759 - 3 S.i Fasten:
Af årsag at nogle af eftterfølgende Drenge skal strax til
kiøbenhavn for at tiene som matroser på Kongens flåde, vare
efterfølgende børn på den dag til konfirmation i Kjarnø kirke
nemli:
NIELS PETER Hansøn hos sin fader Hans Nielsøn
SØREN Christensøn hos sin morfar Søren Pedersøn
NIELS Madsøn hos sin fader Mads Nielsøn
KAREN Madsdatter samme steds
KAREN Sørensdatter hos sin fader Søren Pedersøn
ANNA KIERSTINA Sørensdatter hos sin fader Søren Nielsøn
KIERSTINA Pedersdatter hos sin fader Peder Sørensøn
BODIL Pedersdatter hos Søren Hansøn


DØD
22.S.e.Trin. s.276
Jens Hansøn som døde d.31, begravet i hans alders 66 år.


VIELSE s.277
14-12-1759:
Jens Hansøn og Maren Pedersdatter, uden forudgående trolovelse
og lysning, de havde løst kongebrev.


DÅB
16-12-1759 - 3 S.i Advent:
Blev Søren Hansøn på Hiarnøe hans barn som blev fød d 11 Dec.,
født og ved sin dåb kaldet HANS, og blev Bå.a. Søren Nielsøns
Datter Anna Cathrina.
Fadd: Søren Nielsøn, Peder Nielsøn, Søren Rasmusøn, Niels
Vestergaards datter Karen, Morten Thomassøns hustru af Østrup.

Med ovennævnte fødsel slutter denne kirkebog.

GLUD - HJARNØ KIRKEBOG 1760 - 1780
Denne kirkebog er også ført af Hans Glud der jo var præst fra 1740 - 1780.
Kun få Introduktioner er fremover afskrevet.


1760

DÅB s.4
22-4-1760:
Jens Hansøn Daugaard barn fød.d. 3 april, døbt og kaldet HANS,
blev Bå.a.: Hans Nielsøns Datter Marie
Fad: Peder Haumand, Hans Nielsøn, Jens Jacobsøn skræder,
Søren Hansøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen.


DÅB s.7
22-6-1760 - 3 S.e.Trin
Mads Jørgensøns barn f.d.16 Juni, døbt og kaldet METTE, Bå.a.:
Jørgen Vestergaards datter Mette.
Fadd: Peder Østergaard, Jørgen Olufsøn, Niels Jensøn skræder,
Søren Hansøns hustru, Niels Vestergaard datter Karen.


DØD s.8
5-8-1760:
Peder Rasmusøn Vestergaard døde d. 31 juli, 76 år gl


24-8-1760 - 12 S.e.Trin: Begravelse
Peder Sørensøn haumand hans hustru er død d. 18 aug, 53 år gl


TROLOVET s.9
7-9-1760 - 14 S.e.Trin:
Niels Olufsøn og Karen Sørensdatter


VIET s.11 Fredag d 24 okt: Niels Olufsøn og Karen Sørensd.


TROLOVET s.13
30-12-1760: Niels Jensøn Skræder og Mette Jørgensd.

1761

VIET 10-3-1761: Niels Jensøn Skræder og Mette Jørgensd.


VIET s.16
13-3-1761: Jens Jacobsøn og Anna Pedersd.
Havde kongebrev med tilladelse til vielse uden trolovelse.


TROLOVET 23-3-1761 - 2 Påske dag:
Jørgen Olufsøn og Anna Kierstina Sørensd.


TROLOVET 30-3-1761: Laurids Olufsøn og Maren Madsd.


DØD 3-4-1761:
Morten Olufsøn døde d. 29 marts, 36 år gl.


DÅB s.18
26-4-1761 - 5 S.e.Påske
Niels Olufsøns barn f.d.25 April døbt og kaldet MARIA CATHRINA
Bå.a.: Jens Jacobsøns Hustru.
Fadd: Hans Nielsøn, Søren Pedersøn, Jens Hansøn,
Mads Jørgensøns hustru, Niels Sørensøn stif-datter Ingeborg


VIET s.19 1-7-1761: Jørgen Olufsøn og Anna Kierstina Sørensd.


TROLOVET 17-7-1761: Niels Rasmusøn og Karen Nielsd.


VIET 24-7-1761: Laurids Olufsøn og Maren Madsd.


DÅB s.20 30-7-1761 - 15 S.e.Trin:
Søren Hansøns barn fød d. 29 aug, døbt og kaldet SØREN Bå.a.:
Søren Nielsøns datter Anna Cathrina.
Fadd: Søren Nielsøn, Søren Rasmusøn, Jørgen Olufsøn,
Jens Hansøns hustru, Niels Sørensøns stif-datter Ingeborg.


VIET s.23 6-11-1761: Niels Rasmusøn og Karen Nielsd.


DØD S. 24 29-11-1761 - 1 S.i Adv:
Begravet Niels Jensøn skræders dødfødte barn.


DÅB s.24 13-12-1761 - 3 S.i Advent:
Laurids Olufsøns barn fød d. 18 dec, døbt og kaldet OLUF og blev
Bå.a.: Niels Sørensøns stif-datter Ingeborg Rasmusd.
Fadd: Mads Nielsøn, Jørgen Olufsøn, Niels Sørensøn,
Søren Hansøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen.


DØD s.25
26-12-1761 - 2nd juledag:
Søren Pedersøn Huusmand? døde d 22 dec, 70 år gl
(eventuelt Hiulmand)

1762

DÅB s.26
22-2-1762 - fastelavn:
Jørgen Olufsøns barn født d. 23 feb , døbt og kaldet INGEBORG
og Bå.a.: Søren Nielsøns datter Anna Cathrina.
Fad: Søren Nielsøn, Søren Hansøn, Laurids Olufsøns hustru,
Niels Sørensøn, Niels Rasmusøns datter Anna Kierstina.


KONFIRMATION s.28
18-4-1762 - 1 S.e.Påaske: Konfirmation i Glud K.
Jens Pedersøn h.s.fbror Ch. Sørensøn
Mette Pederd. h.s.mbror Søren Pedersøn
Jens Madsøn h.s.f. Mads Nielsøn
Niels Rasmusøn h.s.f Rasmus Rasmusøn
Kiersten Sørensd. hsf Søren Nielsøn
Zidsel Maria Hansd. hsf H. Nielsøn
Rasmus Pedersøn hsf Peder Nielsøn
Anna Pedersd. hsf den samme


DØD s.29
26-4-1762: Jens Sørensøn døde d. 19 ds, 52 år gl


DØD 3-5-1762:
Søren Rasmusøn Vestergaard døde d. 26 apr, 85 år gl.


DÅB s.30
16-5-1762 - 5 S.e.Påske:
Jens Jacobsøns barn f.d. 15 maj, døbt og kaldet JACOB, Bå.a.
Søren Pedersøns datter
Fadd: Søren Pedersøn, Christen Sørensøn, Jens Hansøn,
Søren Hansøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria.


DØD 16-5-1762
samme dag blev en pige der var Degnens datter af Vester-Vinding,
begravet på Hiarnøe Kirkegaard. Hun var en af de mennisker der
druknede her i Hiarnøe-sund i sidste afvigte efterår ved Skipper
Jens Bendsøns Baads kuldsejling fra Horsens, men nu først
funden ved Hiarnøe-land d. 9 May.


VIET s.31
30-8-1762: Søren Rasmusøn og Anna Cathrina Sørensd.


DØD s.34
3-10-1762 - 17 S.e.Trin: Jens Hansøns dødfødte barn begravet.


DÅB s.35
10-10-1762 - 18 S.e.Trin:
Mads Jørgensøns barn f.d.6 Oct, døbt og kaldet THOMAS, Bå.a.:
Niels Jensøns Hustru.
Fadd: Thomas Vestergaard, Søren Hansøn, Niels Rasmusøn,
Jørgen Olufsøns hustru, Niels Vestergaards datter Anna K.


DØD s.36 8-11-1762:
Søren Nielsøns Hustru, Mette Pedersd. død.d.2, 57 år gl

1763
Udskrifterne, ikke kirkebogen, er fremover mere kortfattet.

s.39
25-2-1763: Begraves Jens Rasmusøns Enke død d.17, 88 år gl


s.40
25-3-1763:
Begraves Jens Hansøn Daugaards barn Hans død d. 22 marts 3 år gl


s.41
31-3-1763 - Skærtorsdag:
Begraves Niels Jensøn skræders dødfødte barn


DÅB s.43
23-5-1763 - 2nd pinse d.:
Søren Hansøns barn METTE f.d. 17 maj, Bå.a. sin moster
Kiersten Sørensd.
Fadd: Søren Nielsøn, Jørgen Olufsøn, Søren Rasmusøn,
Niels Sørensøn hustru, Peder Østergaards hustru


DÅB s.44
19-6-1763 - 3 S.e.Trin:
Søren Rasmusøns barn RASMUS f.d. 15 jun, Bå.a.:
Niels Sørensøns stif-datter Ingeborg Rasmusd.
Fad: Søren Nielsøn, Niels Sørensøn, Søren Hansøn,
Jørgen Olufsøns hustru, Peder Nielsøns datter Anna.


DÅB s.47
29-9-1763 - Sct Michaels:
Jens Hansøn Daugaards barn HANS f.d. 27 sept, Bå.a.:
Peder Haumands datter Karen
Fad: Niels Madsøn, Jens Madsøn, Jens Jacobsøns hustru, Niels
Sørensøn hos Mads Jørgensøn, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria.

1764

DØD s.53
25-3-1764: Peder Sørensøn haumand død d. 23, 71 år gl.


DÅB s.54
1-4-1764 - 4 S.i Fasten:
Niels Jensøn skræder barn MARIA, f.d. 26 marts, Bå.a.:
Jørgen Vestgaards datter Anna Margrethe.
Fad: Rasmus Rasmus, Niels Rasmusøn, Søren Jørgensøn tienendes,
Mads Jørgensøn hustru, Søren Pedersøns datter Karen


DÅB s.55
23-4-1764 - 2nd påske:
Niels Rasmusøns barn RASMUS f.d. 4 maj.
Båret: Peder Nielsøns datter Anna
Fad: Rasmus Rasmusøn, Peder Nielsøn, Mads Nielsøn,
Mads Jørgensøn hustru, Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg


DØD s.56
19-5-1764: Søren Pedersøns hustru død d. 15, 59 år gl


DÅB s.59
26-8-1764 - 10 S.e.Trin:
Niels Olufsøns barn OLUF f.d.22 aug
Båren af: Niels Sørensøn hustru
Fad: Christen Sørensøn, Jens Hansøn, Niels Sørensøn hos Mads
Jørgensøn, Mads Jørgensøn hustru, Niels Sørensøn stifdatter
Ingeborg.


DÅB s.60
23-9-1764 - 14 S.e.Trin:
Jens Jacobsøns barn JENS PETER f.d. 16 sept
Bå.a. Hans Nielsøns datter Zidsel Maria
Fa: Christen Sørensøn, Niels Madsøn, Peder Sørensøns søn Jens,
Søren Rasmusøn hustru, Peder Østergaards datter Anna

1765

DÅB 24-2-1765 - 1 S.i Fasten:
Søren Rasmusøns barn SØREN f.d. 18 feb
Bå.a: Søren Nielsøn datter Kiersten
Fad: Niels Sørensøn, Jørgen Olufsøn, Søren Hansøn
Jens Jacobsøns hustru, Peder Østergaards datter Anna


DØD s.65
17-3-1765 - 4 S.i Fasten:
Begravet Søren Rasmusøns barn Søren død d. 10 marts 4 uger gl.


DÅB s.68
27-5-1765 - 2 Pinse dag:
Søren Hansøns barn METTE fød d. 20 May
BÅ.a: Niels Sørensøn hustru
Fad: Niels Sørensøn, Rasmus Rasmusøn, Søren Rasmusøn,
Jens Hansøns hustru, Søren Nielsøns datter Kiersten


DÅB s.69
16-6-1765 - 2 S.e.Trin:
Laurids Olufsøns barn MADS fød.d. 12 jun
Bå.a: Mads Nielsøns datter Karen
Fad: Jørgen Olufsøn, Niels Madsøn, Jens Madsøn,
Niels Skræders hustru, Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg


DÅB s.71 25-8-1765 - 12 S.e.Trin:
Jørgen Olufsøns barn SØREN født d. 13 aug
Bå.a. Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg Rasmusd.
Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Søren Rasmusøn,
Laurids Olufsøns hustru, Søren Nielsøn datter Kiersten


DÅB 1-9-1765 - 13 S.e.Trin:
Niels Rasmusøns barn ANNA f. 25 aug
Bå.a. Peder Østergaards datter Anna
Fad: Peder Østergaard, Rasmus Rasmusøn, Søren Rasmusøn,
Niels Skræders hustru, Søren Nielsøns datter Kiersten

1766

SKRIFTE 29-1-1766:
Udstod Anna Mouridsd. på Hiarnøe Kirkens Disiplin for hendes
begangen forsyndelse imod det 6te Bud, bedrevet med Niels
Rasmusøn af Hiarnøe


DÅB s.77
9-2-1766 - Faste.:
Jens Hansøn Daugaards barn PEDER født 1 feb.
B.A: Peder haumands datter Karen
Fad: Niels Madsøn, Jens Madsøn, Niels Peter Hansøn,
Jens Jacobsøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen


DØD s.80
13-4-1766 - 2 S.e.Påske:
Søren Pedersøns Enke, død d.6 apr, 82 år


DØD 27-4-1766 - 4 S.e.Påske:
Niels Madsøns enke, Eva Sørensdatter død 22 apr, 79 år gl.


DÅB s.83
10-8-1766 - 11 S.E.Trin:
Søren Rasmusøns barn METTE f. 9 aug
Bå.a: Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg Rasmusd.
Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Jens Jacobsøn,
Jørgen Olufsøns hustru, Peder haumands datter Karen


DÅB s.84
14-9-1766 - 16 S.e.trin:
Mads Jørgensøns barn MAREN født d. 8 sept
Bå.a. Niels Jensøn skræders hustru.
Fad: Jens Hansøn Daugaard, Søren Jørgensøn hos Mads Nielsøn,
Niels Sørensøn hos Mads Jørgensøn, Niels Rasmusøns hustru,
Jørgen Vestergaards datter Anna Margrethe


DØD 17-9-1766:
Thomas Rasmusøn Vestergaard død d. 12, 82 år gl.


VIET s.86
15-12-1766: med kongebrev, Jens Madsøn og Karen Pedersdatter

1767

DÅB 6-1-1767 - Hellig 3 kongersd:
Søren Hansøns barn NIELS f. 30 dec 1766
Bå.a: Niels Sørensøn hustru
Fad: Niels Sørensøn, Mads Jørgensøn, Niels Rasmusøn,
Søren Rasmusøn hustru, Jens Madsøns hustru


KONFIRMATION s.90
26-4-1767 - 1 S.e.Påske:
Konfirmation i Glud Kirke de her anførte fra Hjarnø.
ADAM og PEDER Madsøn hos deres fader Mads Nielsøn
RASMUS og JENS Rasmusøn hod deres fader Rasmus Rasmusøn
NIELS Pedersøn hos sin fader Peder Nielsøn
KAREN Jensd. hos Oluf Andreas Møller
ANNA BODIL LENE Pedersd. hos Laurids Olufsøn
KIERSTEN Pedersd. hos sin fader Peder Nielsøn


DÅB s.91
10-5-1767 - 3 S.e.Påske:
Jens Jacobsøns barn RASMUS f. 9 maj
Bå.a: Søren Pedersøns datter Karen
Fad: Jens Hansøn Daugaard, Christen Sørensøn, Niels Madsøn,
Søren Rasmusøn hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel


DØD 20-5-1767:
Mads Jørgensøns barn Maren, død 17 maj 1 år


DØD 22-5-1767:
Søren Hansøns barn Søren død d.19, 6 år gl.
druknede uforvarendes i en brønd ved huset.


DÅB s.93
26-7-1767 - 6 S.e.Trin:
Niels Jensøn skræders barn JENS f. 19 juli
Bå.a. Jørgen Vestergaard Datter Anna Margretha
Fad: Niels Sørensøn, Mads Jørgensøn, Søren Jørgensøn tienendes,
Niels Rasmusøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen


TROLOVET 29-7-1767:
Jørgen Sørensøn af Rårup med Anna Kirstina Nielsd.


TROLOVET s.94
17-8-1767: Oluf Hansøn, Endelauge og Kiersten Sørensd.


VIET s.95
15-9-1767: Jørgen Sørensøn af Rårup og Anna Kierstina Nielsd.


DÅB s.96
11-10-1767 - 17 S.e.Trin:

Jens Madsøns barn ANNA MARGRETHE f. 6 okt.
Bå.a. Jens Hansøns hustru
Fad: Mads Nielsøn, Christen Sørensøn, Niels Madsøn,
Jens Jacobsøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen


VIET s.97
30-10-1767: Vielse med kongebrev (Øens første Møller)
Oluf Andreas Møller og Bodil Lene Hansd.


VIET 3-11-1767:
Oluf Hansøn af Endelauge og Kiersten Sørensdatter


DØD s.99
23-11-1767: Søren Nielsøn haumand død d. 18, 74 år

1768

DØD 2-1-1768:
Jørgen Olufsøns barn Søren død d. 29 dec 3 år gammel.


DØD s.100
24-1-1768 - 3 S.e.H3K:
Jens Madsøns barn Anna Margrethe død 20 jan. i sit alders 1st år.


DØD s.101
7-2-1768 - Sexagesima:
Christopher Rasmusøn Vestergaards hustru
Bodil Jensdatter død d. 3 feb, 66 år gl.


DØD 28-2-1768 - 2 S.i.Fasten:
Jørgen Rasmusøn Vestergaard som havde levet i ægtestand med
Maren Madsdatter i 55 år, og døde 25 feb, 80 år


DÅB s.105
10-7-1768 - 6 S.e.Trin:
Mads Jørgensøns barn MAREN f.4 juli
Bå.a. Jørgen Vestergaards datter Anna Magretha
Fad: Jens Hansøn, Niels Rasmusøn, Søren Jørgensøn,
Niels Jensøn skræders hustru, Hans Nielsøns datter Zidzel Maria


DÅB s.106
28-8-1768 - 13 S.e.Trin:
Oluf Andreas Møllers barn ARNDT ANDREAS født 20 aug
Bå.a. Hans Nielsøns datter Zidsel Maria
Fad: Søren Pedersøn, Jens Hansøn, Niels Sørensøn Hauve,
Mads Jørgensøn hustru, Peder Sørensøns datter Mette


VIET s.109
Fredag d.18 Nov. med kongebrev uden forudgående trolovelse og
tillysning, Niels Madsøn og Karen Sørensdatter

1769

DÅB 15-1-1769 - 2.S.e.H3K:
Jens Hansøns barn NIELS født 12 jan
Bå.a. Oluf Andreas Møllers hustru.
Fad: Jørgen Olufsøn, Niels Madsøn, Jens Madsøn,
Jens Jacobsøns hustru, Anna Kierstina Nielsd.


DÅB s.112
22-1-1769 - Septuagesima:
Søren Hansøns barn ANNA fød 19 jan
Bå.a. Niels Sørensøns hustru
Fad: Niels Sørensøn, Jørgen Olufsøn, Jens Madsøn,
Jens Jacobsøns hustru, Peder Nielsøn datter Kiersten


DÅB 29-1-1769 - Sexagesima.:
Søren Rasmusøns barn SOPHIE, født 22 jan
Bå.a. Niels Sørensøns stifdatter Ingeborg Rasmusd.
Fad: Niels Sørensøn, Jørgen Olufsøn, Søren Hansøn,
Jens Jacobsøns hustru, Jørgen Vestergaards datter Anna Margrethe


DÅB s.113 1-3-1769:
Jens Madsøns barn ANNA MARGRETHE født 25 feb
Bå.a. Mads Nielsøns datter Karen
Fad: Mads Nielsøn, Jens Hansøn, Jørgen Bendsøn af kirkholm,
Jens Jacobsøns hustru, Bodil Cathrine Pedersd. hos Jens Madsøn


TROLOVET s.114
27-3-1769 - 2nd påsked.:
Jørgen Bendsøn af kirkholm med Bodil Cathrine Pedersd.


COM. OG SKRIFTE s.116
23-4-1769 - 4 S.e.Påske
bla.a. Gl Niels Vestergaard og hustru og søn Niels som har begået
ligermaal med Maren Mortensd. der tiente da i gaarden med ham.
Han er virkelig Matros og derfor forskaanet efter Kongelig
søeordning for at side på vand og brød i steden for aabenbare
skriftemål.


s.117, I Glud 3 S.e.Trin 1769
Maren Mortensdatter hos Jeppe Sørensøn i Østrup som har begået
ligemaal med Niels Nielsøn matros af Hiarnøe, hvorfor hun har
sadt paa Vand og Brød i Horsens i 8te dage efter
attest i steden for åbenbar skriftemål.


18-6-1769 - 4 S.e.Trin DÅB i GLUD uægte barn
Maren Mortensd.s af Østrup,barn født d 11 jun, avlet med Niels
Nielsøn fra Hiernøe blev døbt og kaldet ANNA MARIA
Båret af Mormoderen.
Fad: Jeppe Sørensøn af Østrup, Jacob Mortensøn tienendes i Bidsholt
Poul Mortensøn tienendes i Glud, Rasmus Møllers hustru i Østrup,
Niels Pedersøns hustru i Østrup.


VIET s.118 7-7-1769:
Viet Jørgen Bendsøn af Kirkholm med Bodil Catharina Pedersd.


20-8-1769 - 13 S.e.Trin
Begravet Jørgen Olufsøns barn Mette død d. 17 aug i sit 1st år.


DÅB OG DØD s.119
10-9-1769 - 16 S.e.Trin:
Niels Madsøns barn født d 27 aug og samme dag hiemmedøbt
formedelst svaghed og ved sin dåb kaldet MADS, begravet
efterat det tilforn var død d 7 sept i sin alders 2nd uge.

1770

DÅB s.129 17-6-1770:
Jens Jacobsøns barn Bodil Cathrine født d 12 juni.
Bå.a.: Peder Sørensøns datter Mette Cathrine
Fad: Oluf Andreas Møller, Søren Hansøn, Niels Madsøn,
Søren Rasmusøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen


DÅB s.130 22-7-1770
Jørgen Olufsøns barn METTE fød d. 20 jun ell juli.
Bå.a. Niels Sørensøns hustru
Fad: Laurids Olufsøn, Søren Rasmusøn, Søren Hansøn,
Mads Jørgensøns hustru, Niels Sørensøns stifdatter Ingeborg


DÅB s.131
5-8-1770 - 8 S.e.Trin:
Oluf Andreas møllers barn INGER KIERSTINE født 8 aug
Bå.a. Niels Sørensøns hustru
Fad: Søren Pedersøn, Mads Nielsøn, Niels Sørensøn,
Mads Jørgensøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria


DÅB s.132
9-9-1770 - 13 S.e.Trin:
Niels Madsøns barn MADS født d. 8 sept
Bå.a. Mads Nielsøns hustru
Fad: Christen Sørensøn, Oluf Andreas Møller, Peder Madsøn,
Jens Madsøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel maria.


VIET s.133
27-9-1770: Vielse med kongebrev uden trolovelse og tillysning.
Niels Rasmusøn og Ingeborg Rasmusd.


DÅB s.134
14-10-1770 - 18 S.e.trin:
Niels Jensøn skræders barn ANNA KIERSTINA født 11 okt
Bå.a. Jørgen Vestergaards datter Anna Margrethe
Fad: Niels Sørensøn, Niels Madsøn, Søren Jørgensøn,
Mads Jørgensøns hustru, Peder Sørensøns datter Mette Cathrine


DÅB s.136
16-12-1770 - 3 S.i Advent:
Søren Hansøns barn SØREN f.d. 9 dec
Bå.a. Peder Nielsøns datter Anna
Fad: Niels Sørensøn, Søren Rasmusøn, Niels Rasmusøn,
Jens Madsøns hustru, Peder Nielsøns datter Kierstine

1771

DÅB s.138
25-3-1771 - Marie bebudelsesdag:
Søren Rasmusøns barn INGEBORG f.d.16 marts
Bå.a. Niels Rasmusøns hustru
Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Rasmus Rasmusøn Smed,
Jens Jacobsøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria


KONFIRMATION s.139
7-4-1771 - 1 S.e.Påske:
Jens Christensøn hos sin fader Christen Sørensøn
Jørgen Madsøn hos sin fader Mads Jørgensøn
Peder Pedersøn do Peder Nielsøn
Anna Maria Madsd. do Mads Jørgensøn
Anna Marie Rasmusd. do Rasmus Rasmusøn
Anna Marie Pedersd. hos Søren Hansøn


VIET s.147
8-11-1771: Vielse med kongebrev uden trolovelse og tillysning.
Oluf Hansøn af Endelave og Anna Pedersd.


TROLOVET 8-11-1771:
Rasmus Pedersøn af hosbye med Anna Margretha Jørgensd.

1772

VIET s.152
1-5-1772: Rasmus Pedersøn af Hosbye og Anna Margrethe Jørgensd.


DØD 12-5-1772: Søren Nielsøn, død 8 maj, 79 år gl.


DÅB OG DØD s.154
1-7-1772:
Laurids Olufsøns barn, født 26 jun og dagen efter hiemmedøbt og
kaldet RASMUS, begravet efter at det var død d 28 i sin 1st uge.


DÅB s.155
26-7-1772 - 6 S.e.Trin:
Jens Madsøns barn INGEBORG f. 9 jul og hjemmedøbt dagen efter
Båret af: Niels Madsøns hustru
Fad: Mads Nielsøn, Peder Østergaard søn Rasmus, Jens Hansøn,
Søren Hansøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen


DÅB s.156
20-9-1772 - 14 S.e.Trin:
Niels Rasmusøns barn RASMUS f. 17 aug hj.døbt d 18
Bå.a. sin Faster Rasmus Rasmusøns datter Anna Maria.
Fad: Rasmus Rasmusøn, Niels Sørensøn, Rasmus Smed,
Niels Madsøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen


DÅB s.159
25-10-1772 - 19 S.i.Trin:
Rasmus Rasmusøn Smed paa Hiarnøe, hans barn RASMUS, fød d 14 okt
Bå.a.: sin faster Rasmus Rasmusøns datter Anna Maria
Fad: Rasmus Rasmusøn, Niels Rasmusøn, Søren Rasmusøn,
Niels Madsøns hustru, Peder Nielsøns datter Kiersten

1773

DØD s.165
14-5-1773: Mads Jørgensøn død d.8 , 54 år gl


DÅB s.166
27-6-1773 - 3 S.e.Trin:
Oluf Andreas Møllers barn HANS PETER f.d. 22 jun
bå.a. Niels Madsøns hustru
Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Niels Madsøn, Jens Hansøn,
Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter Maria


DØD s.167
28-7-1773: Peder Sørensøn død d. 25, 66 år gl


DÅB s.171
21-11-1773 - 24 S.e.Trin:
Niels Madsøns barn SØREN f. 5 nov hj.døbt 6 nov
Bå.a. Mads Nielsøns datter Karen
Fad: Jens Madsøn, Peder Madsøn, Rasmus Pedersøn Østergaard,
Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter A? Maria

1774

DÅB 1-1-1774 - Nytårsdag:
Niels Rasmusøns barn KIERSTEN f. 22 dec 1773 hj.døbt d 23 dec
Bå.a. Peder Nielsøns datter Kiersten
Fad: Niels Sørensøn, Niels Rasmusøn, Jens Rasmusøn,
Niels Madsøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Margrethe


DÅB s.173
13-3-1774 - 4 S.i Fasten:
Søren Rasmusøns barn KIERSTEN f. 16 feb hj.d. d.17
Bå.a. Jørgen Olufsøns hustru
Fad: Niels Sørensøn, Jens Jacobsøn, Rasmus Rasmusøn Smed,
Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel maria


DØD s.176
3-5-1774: Niels Rasmusøn Vestergaard som døde d 29
april, i hans alders 85 år han levede i ægteskab med sin hustru i
56 år og såe sine børen og børne børen.


DÅB s.178
5.S.e.Trin.
Rasmus Rasmusøn Smed paa Hiarnøe, hans barn CATHRINA MARIA
født 12 Juni og Baaret af sin faster, Anna M. Rasmusdatter
Fad: Niels Vestergaard, Jens Rasmusøn, Søren Rasmusøn,
Niels Rasmusøns hustru, Peder Nielsøns datter Kiersten


DÅB s.179
31-7-1774 - 9 S.e.Trin:
Jens Jacobsøns barn INGER MARIA f. 18 juli, hjd.d.19
Bå.a. Hans Nielsøns datter Zidsel Maria
Fad: Jens Pedersøn matros, Niels Nielsøn, Jens Christensøn,
Søren Rasmusøns hustru, Karen Jensd. hos Mads Nielsøn


DØD 23-8-1774: Hans Nielsøn død d. 17, 79 år gl. han havde
levet i ægteskab med sin hustru i 54 år og så sine børn og
børnebørn, 18 i tallet.


DÅB s.182
13.S.e.Trin
Søren Hansøn hans barn BODIL KIERSTINA, født 26 Okt.
Bå.a. Peder Nielsøns datter Kiersten
Fad: Niels Sørensøn, Jens Madsøn, Rasmus Pedersøn,
Søren Rasmusøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Maria


DÅB OG DØD s.183
4-12-1774 - 2 S.i Advent:
Laurids Olufsøns barn f. d 21 Nov. og samme dag hjemme døbt
og kaldet ANNA MAGRETHA, begravet efter at det var dødt d.
1 Dec. i sit alders 2nd uge.