FØDTE QVINDEKIØN - HJARNØ KIRKEBOG 1815 - 1891


Alle bosat paa Hjarnø hvis intet andet er anført.
kd betyder døbt i kirken, modsat hjd = Hjemmedøbt


7-5-1816 ANE METTE, kd 11-6
Mads Nielsen
Karen Madsdatter, Bønder og gaardfolk
Fad. Ole Laursen, Jens Nielsen, Rasmus Jensen alle
bønderfolk på Hjarnø, og Sofie Sørensd., Steffen Nielsens hustru
NB. Moderens navn er forkert, Karen M. er Mads'es
datter, hans kone hedder Ingeborg Rasmusd.

26-3-1816 KAREN kd 2-5
Jens Rasmussen Smed
Ane Margrethe Olesdatter
fad. Niels Jensen, Laus Jørgen Olesen, Claus Rasmusen
Rasmus Nielsens hustru og Maren Olesd.

19-3-1816 ANE CATRINE kd 23-4
Jens Nielsen
Ane Sørensdatter
fad. Ellen Sofie Sørensd., Mariane Hansd. Høeg,
Rasmus Jensen, Søren Sørensen, Mads Nielsen alle bondefolk

3-1-18156 ANE JOHANE og METTE CATRINE kd 17-3
Søren Sørensen
Karen Nielsdatter, bønder
fad. Rasmus Jensen, Christen Nielsen, Herman Madsen,
Claus Rasmusen, Jens Jacob Jensen, Søren Rasmusen
Hans Jensens hustru Ane Johanne Jensd. Karen Madsd.

4-2-18156 ANE KIERSTINE hjd 12-2
Rasmus Jensen
Karen Marie Nielsdatter , bønder folk
fad. Jens Rasmusen Smed, Jens Hansen, Jørgen Nielsen
Mette Catrine Jensd., Jens Nielsens hustru
alle af bondestand på Hjarnø

17-7-1817 MAREN STEFFANSDATTER
Stefan Hansen
Bodil Sørensdatter, bønder
død før dåbspubl.

21-3-1817 INGEBORG kd 11-5
Jøren Nielsen, hos faderen
Mette Catrine Jensd., bønder
fad. Rasmus Jensen, Niels Jensen, Søren Christoffer
Nielsen, Mette Marie Hansd., Anna M. Olesd.

30-6-1817 ANE STEFFANSDATTER kd 3-8
Steffan Hansen
Bodil Sørensd.
fad. Jørgen Møller, Laus Olesen, Niels Sørensen,
Eva Pedersd., Kristen Corfitsens hustru alle af Hjarnø

30-10-1817 METTE CATRINE SØRENSDATTER kd 23-11
Søren Nielsen
Ane Andersd., bønderfolk på Hjarnøe
fad. Jens Nielsen, Jens Rasmusen, Niels Madsen,
Ingeborg Pedersd. Rasmus Jensens hustru

13-4-1818 KAREN MARIE MADSDATTER kd 17-6
Mads Nielsen
Ingeborg Pedersd., bønder og gaardfolk
fad. Jørgen Møller, Claus Rasmusen, Niels Jensen i
Vestergaard, Ingeborg Rasmusd., Søren Nielsens hustru

29-7-1818 ANE KIERSTINE PEDERSDATTER
Peder Sørensen Damand
Mette Catrine Andersd.
fad. Kristen Nielsen, Rasmus Hansen, Jens Andersen
Jørgen Møllers hustru, Ellen Sofie Jensd.

28-12-1818 KAREN MARIA PEDERSDATTER kd 27-2
Peder Rasmussen
Ellen Catrine Sørensd., Skolelæren på Hiernø
fad. Mads Pedersen, Rasmus Hansen
Jens Poulsen af Glud
Jørgen Møllers hustru, Jens Nielsens hustru

13-4-1819 MAREN STEPHANS DATTER kd 31-5
Stephan Hansen
Bodil Maria Sørensd.
Bønder og gaardfolk
fad. Christen Nielsen og Søren Jensen
Jens Sørensen i Glud
Mette Marie Jensd., Jørgen Møllers hustru

27-10-1819 KAREN MARIE JØRGENSDATTER hjd 28-10
Jørgen Hansen
Ane Catrine Pedersd.
Møller folk på Hiernø
fad. Niels Hansen, Niels Jensen i Vest.
Stephan Hansen og hustru, Ingeborg Rasmusd.

28-1-1820 ANE KIERSTINE JØRGENSDATTER kd 26-3
Jørgen Nielsen
Mette Catrine Jensd.
han hos faderen, konen hos hendes morbroder
fad. Rasmus Jensen, Jens Nielsen, Søren Jensen i
Vestergaard, Ellen Sophia Jensd., Mette Rasmusd.

16-8-1820 ANE MARIA JØRGENSDATTER hjd 20-8
Jørgen Madsen
Ane Jensd., bønder og gårdfolk
fad. Peder Laursen, Søren Madsen af Nøttrup
Jens Madsen og hans hustru af Krageborg
Hermand Madsens hustru, Hjarnø

7-5-1821 INGER KIERSTINE CHRISTENSDATTER hjd 7-5
Christen Nielsen, Væver og Huusmand
Sophia Sørensdatter
fad. Søren Niels Sørensen, Rasmus Hansen Høeg,
Christian Jensen, Jens Nielsens hustru, Ane Johanne Jensd.

18-6-1821 BODIL MARIE JØRGENSDATTER hjd 18-6
Jørgen Hansen, Møller
Ane Catrine Pedersd.
fad. Rasmus Jørgensen af Sciolde, Niels Pedersen af
Hundslund, Laus Jørgen Olesen, Jens Nielsens
hustru og Karen Marie Stephansd.

12-9-1821 ANE MARIA JENSDATTER hjd 13-9
Jens Baggesen, kirkesang. og skolelærer på Hiernø
Maren Jensd.
fad. hr. Aalstrup Kirkesanger og Skolelærer i Glud
Niels Jensen Sognefoged, Rasmus Njelsen,
Mads Njelsens hustru og Ane Johane Jensd.

9-2-1822 ANE CATRINE MADSDATTER hjd 10-2
Mads Nielsen
Ingeborg Rasmusd. Bønder og gaardfolk
fad. Mads Pedersen, Jens Njelsen Vestergaard,
Jørgen Sørensen, Skolelærer Jens Baggesens hustru og Ane Olesd.

30-1-1822 ANE MARIE PEDERSDATTER hjd 1-2
Peder Sørensen
Mette Catrine Andersd. Huusfolk
fad. Christen Njelsen og Hans Sørensen af Sønderby
Dines Andersen, Jens Njelsens hustru og Karen Maria Stephansd.

11-2-1823 ANNE MAGDELENE KIERSTINE JØRGENSDATTER hjd 12-2
Jørgen Nielsen
Mette Catrine Jensd., gaardfolk
fad. Niels Jensen Sognefoged, Niels Hansen, Søren
Rasmusen, Jens Smeds hustru, Karen M. Stephansd.

28-2-1823 ANE KIERSTINE KLAUSDATTER hjd 28-2
Klaus Rasmussen, Bondemand
Karen Maria Jensd.
fad. Mads Pedersen, Vilhelm Jensen, Søren Sørensen,
Jens Smeds hustru, Ana Maria Rasmusd.

12-10-1823 Dødfødt
Stephan Hansen, gaardmand
Bodil Marie Sørensd.

20-10-1823 MARIANE JØRGENSDATTER hjd 20-10
Jørgen Hansen, møller
Ane Katrine Pedersd.
fad. Hans Pedersen af Hundslund, Christen Nielsen,
Niels Rasmusen, Rasmus Jensens hustru og Ingeborg Jensd.

9-3-1824 ANE JENSDATTER hjd 10-3
Jens Baggesen, kirkesang og skolelærer
Maren Jensd.
fad. Mads Pedersen, Jens Jacob Jensen, Njels Sørensen
Jens Rasmusen Smeds hustru, Ane Kierstine Rasmusd.

23-7-1824 ELLE CATRINE STEPHANSDATTER hjd 23-7
Stephan Hansen ,gårdmand
Bodil Maria Sørensd.
død før dåbs publ.

11-7-1824 DORTHEA MARIE HANSDATTER hjd 12-7
Hans Gregersen, huusmand
Mette Kjerstine Rasmusd.
fad. Ole Laursen, Søren Rasmusen og Peder Sørensens
hustru på Hjarnø, Laurs Nielsen af Kragborg,
Else Gregersd. af Bruunsvang, alle bønder

5-12-1825 ANE BODIL LENE JØRGENSDATTER hjd 6-12
Jørgen Hansen Møller
Ane Catrine Pedersd.
fad. Niels Pedersen af Hundslund,
Rasmus Jensen, Søren Stephansen, Stephan Hansens
hustru, Ane Marie Rasmusdatter.

28-12-1825 ANE MARIE RASMUSDATTER hjd 29-12
Rasmus Jensen, gårdmand
Karen Marie Nielsd.
fad. Søren Christopher Nielsen, Laurs Jørgen Olesen,
Hans Sørensen, Peder Sørensens hustru,
Mette Marie Hansdatter

3-4-1826 INGEBORG SØRENSDATTER hjd 4-4
Søren Christophersen Nielsen, hos forældrene
Ane Johanne Jensdatter, ligeledes hos sine forældre
fad. Sognefoged Niels Jensen, Skipper Søren Jensen,
Laurs Jørgen Olesen, Rasmus Jensens hustru, Mette Maria Hansdatter.

12-5-1826 ANE KIERSTINE JENSDATTER hjd 14-5
Jens Rasmussen Smed
Ane Magrethe Olesd.
fad. Jens Hansen af Brund,
Jens Nielsen, Niels Sørensen, Jørgen Nielsens
hustru, og Elle Maria Olesdatter

16-6-1826 METTE KJERSTINE HANSDATTER hjd 18-6
Husmand Hans Grægersen
Karen Nielsd.
fad. Laurs Nielsen af Kragborg,
Søren Christoffer Nielsen, Søren Rasmusen,
Elle Maria Olesdatter paa Hiernøe,
Jørgen Christen Hasses hustru i Glud

10-9-1827 MARIANE PEDERSDATTER hjd 11-9
Huusmand Peder Sørensen
Mette Catrine Andersd.
fad. Erik Sørensen af Synderbye
Jens Nielsen, Christian Jørgensen, Rasmus
Jensens hustru og Elle Maria Olesdatter

17-1-1828 INGER MARIA NJELSDATTER hjd 18-1
Huusmand Njels Christian Jensen
Elle Sophia Jensd.
fad. Stephan Hansen, Christen Nielsen, Søren Rasmusen,
Peder Sørensens hustru, Maria Rasmusdatter

15-2-1829 MAREN NJELSDATTER, kd 5-4
Njels Rasmussen
Mette Jensd. begge hos hans forældre
fad. Niels Sørensen, Søren Rasmusen, Rasmus Rasmusen,
Ane Marie Rasmusd. og Karen Marie Jensd.

28-3-1829 MAREN JENSDATTER, Kd 15-5
Jens Baggesen, kirksanger og skolelærer
Maren Jensd.
fad. Søren Christopher Nielsen, Rasmus Jensen, Rasmus
Rasmusen, Inger Kierstine Madsd., Ingeborg Hansd.

2-9-1829 ANE CATRINE JØRGESDATTER, Kd 25-10
Jørgen Hansen Møller
Ane Catrine Pedersd.
fad. Jens Njelsen Vestergaard, Jens Njelsen,
Jens Poulsen, Bodil Maria Stephansdatter,
Magrethe Lene Dorthea Jørgensdatter

4-6-1830 ANE BODILDLENE NJELSDATTER, Kd 11-7
Gaardmand Niels Sørensen
Marianna Hansd.
fad. Peder Sørensen, Jens Poulsen, Niels Rasmusen,
Jørgen Møllers hustru,
Karen Jensdatter Bidsholt Mark

28-5-1830 DILIANE PEDERSDATTER, Kd 26-6
Huusmand Peder Sørensen
Mette Catrine Andersd.
fad. Laurs Jørgen Olesen, Niels Rasmusen, Søren
Stephansen, Karen Marie Andersd., Maren Rasmusd.

12-5-1831 ANE SØRENSDATTER, hjd 22-5
Søren Christian Jensen, tjener hos Rasmus Sørensen på Øen
Maren Rasmusd,.hos forældrene
fad. Stephan Hansen, Laurs Jørgen Olesen, Søren
Rasmusen, Karen Marie Jensdatter.
Herman Madsens hustru af Glattrup Rårup sogn.

19-3-1832 ANE CATHRINE NIELSDATTER kd 6-5
Gaardmd Niels Rasmusen
Mette Maria Jensd.
fad. Claus rasmusen, Jens Poulsen, Niels Hansen,
Ane Maria Rasmusd., Karen Marie Jensd.

6-5-1832 BODILD MARIA JENSDATTER hjd 6-5
Jens Nielsen Gaardmd.
Karen Maria Stephansd.
Døde før dåbs publ.

11-6-1833 KAREN MARIA PEDERSDATTER kd 4-8
Huusmd Peder Sørensen
Mette Cathrine Andersd.
fad. Jørgen Møller, Jens Poulsen, Søren Jensen,
Magrethe Lene Dorthea Stephansd. Karen Marie Jensd.

17-7-1833 JOHANNE MARIA JENSDATTER kd 1-9
Jens Baggesen Kirkesanger og skolelærer
Maren Jensd.
fad. Ole Baggesen på Jensgaard, Rasmus Madsen, Rasmus Hansen,
Mette Cathrine Sørensd., Ane Marie Rasmusd.

8-12-1833 ANE MAGRETHE NIELSDATTER kd 2-2
gaardmd Niels Rasmusen
Mette Marie Jensd.
fad. Gdm Rasmus Nielsen, Jens Rasmusen Smed,
Peder Hansen, Niels Sørensens hustru, Ingeborg Klausdatter

28-1-1834 INGEBORG JENSDATTER hjd 31-1
Karen Jensdatter
Datter af Jens Nielsen Vestergaard
som barnets fader udlagdes Tjenestekarl
Jens Jørgen Rasmusen af Vester Bisholt

14-8-1834 CATHRINE MARIA NIELSDATTER kd 5-10
Husm Niels Sørensen
Ane Kirstine Rasmusd.
fad. Gdm Rasmus Nielsen, Rasmus Madsen og Niels Søren
Jensen, Gdm Søren Nielsens datter Mette Cathrine,
Husm. Jens Poulsens datter Karen Marie

27-11-1834 ANE BODELLENE NIELSDATTER kd 4-1
Gdm Niels Søren Jensen
Mariane Hansd.
fad. Husm. Christian Jørgensen Borre på Østrup Mark
Gdm Jens Nielsen, Husm Niels Sørensen,
gdm Stephan Hansens datter Magrethe L.D.
gdm Rasmus Sørensens pleje datter Ane Kirstine Jørgensd.

2-2-1835 BODEL-MARIA JENSDATTER hjd 2-2
Gdm Jens Nielsen
Karen Maria Stephansd.
Født, døbt og død samme dag.

26-2-1835 KIRSTEN LAUERSDATTER hjd 2-3
gdm Laurs Jørgen Olesen
Mette Maria Hansd.
fad. Gdm Jens Hansen i Brund
Aftægtsmand Bertel Laursen, Aftægtsm. Hans Jensens søn Rasmus,
gdm Niels Hansens hustru, gdm Stephan Hansens datter.

23-5-1835 KAREN MARIA RASMUSDATTER kd 5-6
gdm Rasmus Jensen
Karen Marie Nielsd.
fad. gdm Rasmus Nielsen, husm Niels Sørensen,
boelsmand Søren Niels Sørensens enkes søn Hans
Sørensen, Jørgen Møllers hustru, gdm Rasmus
Madsens tjenestepige Ane Mette Madsd.

17-1-1836 METTE CATHRINE JENSDATTER hjd 7-3
gmd Jens Sørensen
Ingeborg Jørgensd.
fad. gdm Rasmus Madsen og Niels Søren Jensen,
Gdm Mads Pedersens søn Peter, gdm Søren Nielsens
datter Mette Cathrine, afdøde gdm Jørgen Nielsens
datter Ane Kierstine

11-4-1836 METTE SØRENSDATTER kd 23-5
gdm Søren Christoffer Nielsen
Ane Johanne Jensd.
fad. gdm Niels Hansen, Jens Nielsen og Jens Jørgensen,
aftægtsmand Hans Jensens datter Ingeborg,
Skipper Søren Jensens hustru af Horsens

18-8-1836 KAREN RASMUSDATTER kd 30-10
gdm Rasmus Madsen
Ane Marie Magrethe Madsd.
fad. Hr Forvalter Stjernholm på Jensgaard
Gdm Rasmus Jensen og Jens Sørensen
gdm Mads Pedersens datter Inger Kierstine,
gdm Jens Rasmusens tjenestepige Eva Madsd. i Glud

10-2-1837 SUSANE JOHANE HANSDATTER kd 21-5
Hans Sørensen
Ellen Maria Olesd.
hos Moder Gaardbrugende Enke
fad. gdm Jens Sørensen, husm Jens Rasmusen Smed,
aftægtsmand Bertel Laursen, Gdm Rasmus Jensens
tjenestepige Ane Mette Madsd. gdm Jens Hansens hustru af Brund

15-9-1837 BODEL MARIA SØRENSDATTER hjd 3-11
Søren Stephansen
Ane Maria Rasmusd.
Hver hos sine forældre
fad. Sognefoged Niels Jensen, Aftægtsmænd Rasmus Nielsen
og Jens Poulsen, gdm Jens Nielsens hustru, gdm
Stephan Hansens datter Magrethe L.D.

16-12-1838 CATHRINE MARIA RASMUSDATTER, hjd 17-2
husm Rasmus Rasmusen
Karen Maria Jensd.
fad. gdm Niels Søren Jensen, husm Søren Jensen,
husm Peder Sørensen, gdm Niels Rasmusens hustru,
gdm Stephan Hansens datter Ane

13-4-1839 MAREN RASMUSDATTER, kd 9-6
gdm Rasmus Madsen
Ane Maria Magrethe Madsd.
fad. gdm Jens Sørensen, boelsm Hans Sørensen,
gdm Rasmus Jensens søn Niels, gdm Mads Pedersens
datter Inger Kierstine, Stph. Severin Lauers
tjenestepige Ane Mette Madsd. af Horsens

5-5-1840 INGEBORG JENSDATTER, hjd 5-5
gdm Jens Nielsen
Karen Maria Stephansd.
Født,døbt og død en dag, er i præstens bog
indført iblandt de dødfødte.

27-10-1840 THRINE HANSDATTER , kd 13-12
Karen Hansd., som barnets fader udlagdes
ungkarl Hans Jørgensen, møllersvend på Hjarnø
fad. gdm Niels Søren Jensen og Søren Christophersen,
Jørgen Møllers søn Jens og datter Bodil Maria,
gdm Niels Hansens hustru

15-1-1841 BODILD MARIA NIELSDATTER, kd 28-3
gdm Niels Søren Jensen
Mariane Hansd.
fad. gdm Niels Hansen og Jens Sørensen, gdm Stephan
Hansens søn Jens, husm Søren Jensens hustru,
Jørgen Møllers datter Mariane

3-1-1842 ANE PEDERSDATTER, kd 27-2
Peter Peder Madsen
Mette Cathrine Sørensdatter
hver hos sine forældre
fad. gdm Mads Pedersen, husm Niels Sørensen, gdm Søren
Nielsens søn Adam, gdm Rasmus Madsens hustru

10-10-1842 INGEBORG RASMUSDATTER kd 4-12
gdm Rasmus Madsen
Ane Marie Magrethe Madsd.
fad. Husm Niels Sørensen, gdm.søn Peder Peter Madsen
gdm Søren Christopher Nielsens tjenestekarl
Niels Madsen, gdm Hans Sørensens hustru, gdm
Rasmus Madsens tjenestepige Christiane Sørensd.

27-11-1842 ANE JENSDATTER kd 15-1
gdm Jens Sørensen
Ingeborg Jørgensd. fad. gdm Rasmus Jensens hustru, gdm.søn Peder Clausen
ungkarl Anders Sørensens hustru og tjenestepige Lene Marie Hansd.

30-12-1842 MAREN PEDERSDATTER hjd 3-1
Peder Peter Madsen
Mette Cathrine Sørensd.
hver hos sine forældre
fad. gdm Rasmus Madsen og Jens Sørensen, ungkarl
Anders Sørensen, gdm Mads Pedersens datter
Inger Kierstine og tjenestepige Ane Magdalene Kierstine Jørgensdatter

1-1-1844 MADSINE WILHELMINE RASMUSDATTER hjd 26-2
gdm Rasmus Madsen
Ane Marie Magrethe Madsd.
død 12-3, før sin dåbs publikation

23-4-1844 MAREN ANDERSDATTER hjd 3-5
Snedker Anders Sørensen
Inger Kirstine Madsd.
begge hos hinnes forældre
fad. gdm Peder Peter Madsen og Niels Hansen
husm Niels Sørensen, gdm Rasmus Madsens hustru,
gdm Claus Rasmusens datter Ingeborg

9-2-1845 METTE MARIE LAURSDATTER kd 10-4
gdm Laurs Jørgen Olesen
Magrethe Lene Dorthea Stephensd.
fad. gdm Stephan Hansen, Niels Søren Jensen og
Peder Clausen, gdm Jens Nielsens hustru og
pigen Mette Catrine Jensd. af Brande

21-2-1845 KAREN MARIA PEDERSDATTER kd 16-5
gaardmandssøn Peder Clausen
Ane Stephansd.
fad. gdm Jens Nielsen, Niels Rasmusen og Hans Sørensen
husm Søren Jensens hustru, pigen Maren Stephansd.

24-6-1845 RASMINE MARIE RASMUSDATTER kd 17-8
gdm Rasmus Madsen
Ane Marie Magrethe Madsd.
fad. Aftægtsmand Mads Pedersen, gdm Rasmus Jensen,
husm Jens Rasmusen Smed, gdm Niels Rasmusens
hustru, Pigen Ane Catrine Sørensd. af Seith.

24-6-1845 ANE BIRTHE KIRSTINE HANSEN kd 10-8
Skolelærer Th. Hansen
Petrine Nielsd.
fad. gdm Rasmus Madsen og Peder Peter Madsen,
husm Søren Jensen, gdm Jørgen Madsens hustru og
pigen Maren Nielsdatter

8-12-1846 RASMINE MARIE RASMUSEN hjd 16-12
gdm Rasmus Madsen
Ane Marie Magrethe Madsd.
fad. gdm Hans Sørensen, Peder Peter Madsen og Jens
Sørensen, gdm Laurids Jørgen Olesens tjenestepige
Karen Samuelsd. og pige Maren Nielsd.

28-3-1847 METTE CHRISTINE JENSDATTER hjd 12-4
Indsidder Jens Sørensen
Ane Marie Pedersd.
fad. husm Christen Jensen på Hjarnø, ungkarl Niels
Thomsen og tjenestepige Mariane Pedersd. i Glud.
Ungkarl Jens Jørgensen og pige Maren Stephansd.

25-4-1847 PETREA KATRINE PEDERSDATTER hjd 26-6
gdm Peder Peter Madsen
Mette Catrine Sørensd.
døde 26-8
fad. Lods Jørgen Sørensen i Horsens
gdm Rasmus Madsen og Hans Sørensen
Pige Ane Magdalene Kierstine Jørgensd. i Østrup
Tjenestepige Ane Johanne Nielsd.

5-2-1848 METTE KIRSTINE JØRGENSDATTER hjd 7-2
gdm Jørgen Jørgensen
Else Marie Pedersd.
fad. gdm Niels Jørgensen i Skjold, gdm Peder Jørgensen
Juul i Stourup, ungkarl Laurs pedersen på Hjarnø,
Pige Ane Jørgensd. i Skjold og pige Mette marie
Jørgensdatter i Glattrup Raarup sogn

17-5-1850 PETREA KATRINE PEDERSDATTER hjd 16-6
Gdm Peder Peter Madsen
Mette Catrine Sørensd.
fad. gdm Anders Sørensen og Rasmus Madsen, Ungkarl Niels
Rasmusen, pige Kathrine Marie Nielsd. og
tjenestepige Zidsel Marie Jensdatter

1-10-1850 KAREN MADSDATTER kd 19-11
Ane Katrine Madsdatter, afd. aftægtsmand
Mads Nielsens datter. Faderen var en vis Christian, der tiligemed
Moderen tjente på Møballegård i Kattrup sogn.
fad. husm Niels Sørensen, gdm Peder Peter Madsen,
ungkarl Jens Jørgensen, pige Maren Nielsdatter og
pige Karen Marie Rasmusdatter
Barnet fødsel er inden 8de Dec. 1850 tilmeldt Sognepræsten I Kattrup,
da Moderen 9 Måneder før fødslen tjente i dette sogn.

28-4-1851 døde den 1-6 uden at værer døbt
gdm Peder Klausen
Ane Stephansd. , moderen 34 år

8-6-1851 KIRSTINE HANSDATTER kd 3-8
gdm Hans Sørensen
Ellen Marie Olesd., moderen 41 år
fad. gdm Niels Hansen og Jens Sørensen, ungkarl
Mads Rasmusen, gdm Laurs Jørgen Olesens hustru og
pige Karen Rasmusdatter

9-1-1852 NIELSINE MAGRETHE JENSDATTER, hjd 18-1
Jens Nielsen
Bodild Marie Jørgensd.
han hjemme hos sine forældre, hun hos
Sogneforstander Niels Hansen på Hjarnø
Moderen 31 år og barnet døde 6-2 før dåbs public.

1-4-1852 FRANDSINE PETREA PEDERSEN hjd 4-4
indesidder og Skomagersvend
Christen Pedersen
Ane Christine Lutholtz , 29 år
fad. gdm og sogneforstander Niels Hansen, ungkarl
Rasmus Rasmusen, ungkarl Jens Peter Sørensen,
pigerne Karen Marie Pedersd. og Ane Hedvig Jensen

18-5-1852 BODILD MARIE PEDERSDATTER hjd 20-5
gdm Peder Klausen
Ane Stephansd. 35 år
fad. gdm Jens Nielsen, tjenestekarl Rasmus Rasmusen
ungkarl Ole Laursen, pige Maren Stefansd. og
tjenestepige Inger Marie Nielsdatter

28-9-1852 ANE JENSDATTER, hjd 2-10
gdm Jens Sørensen
Ingeborg Jørgensd. 35 år
fad. gdm Anders Sørensen og Rasmus madsen, hjælpelods
Rasmus Rasmusen, sognefoged Peder peter Madsens
hustru og pige Kathrine Marie Nielsdatter

7-9-1853 MARIE KIRSTINE RASMUSDATTER, hjd 7-9
gdm Rasmus Madsen
Ane Marie Magrete Madsd. 39 år
fad. gdm Anders Sørensen, husm Niels Sørensen, ungkarl
og hjælpelods Rasmus Rasmusen, pige Mette
Kathrine Jensdatter og pige Susanne Johanne Hansd.

8-8-1854 HANSINE ELINE MARIE HANSDATTER, kd 22-10
gdm Hans Sørensen
Ellen Marie Olesd. 44 år
fad. gdm Jens Sørensen og Peder Clausen, ungkarl Smed
Ole Jensen, gdm Anders Sørensens hustru og pige Trine Hansdatter

7-5-1855 METTE MARIE RASMUSEN, hjd 13-5
Gdm og Lods Mads Rasmusen
Maren Nielsd. 26 år
fad. gdm Jørgen Jørgensen og Rasmus Madsen, ungkarl
Søren Hansen, pige Ane Magrethe Nielsd., pige
Mette Cathrine Jensdatter.

19-5-1855 BODILD MARIE HANSEN, hjd 19-5
Hans Stephansen
Mariane Jørgensd. 31 år
fad. gdm Laurs J. Olesen, Niels Hansen og Peder Clausen
gdm Jens Nielsens hustru og pige Ane K. Jørgensd.

18-6-1855 KAREN MARIE NIELSEN, hjd 18-6
gdm.søn Niels Rasmusen
Maren Stephansd. 36 år
begge hos hans forældre
fad. Sognefoged P.P.Madsen, gdm Anders Sørensen,
ungkarl og fisker Rasmus Rasmusen, gdm Mads
Rasmusens hustru og pige Susanne Johanne Hansd.

26-10-1855 METTE CATHRINE JENSEN, hjd 14-11
gdm Jens Jørgensen
Bodild Marie Jensd. 27 år
fad. gdm Niels Hansen og Jørgen Jørgensen, ungkarl
Laurs Jørgen Jensen, gdm Jens Sørensens hustru,
og tjenestepige Mette Sørensdatter

16-2-1857 JENSINE MARIE PEDERSDATTER, hjd 18-2
gdm Peder Clausen
Ane Stephansd. 40 år
død 31-3 før dåbs publ.

8-8-1858 ANE SOFIE JENSEN, kd 19-9
gdm Jens Sørensen
Bodild Marie Jensd. 31 år
fad. gdm og lods Mads Rasmusen og ungkarl Jens
Christian Nielsen af Hjarnø, gdm Søren Christensen
og ungkarl Peder Jensen af Alrø, gdm Jørgen
Jørgensens hustru af Hjarnø og pigen Ingeborg
Sørensdatter af Glud

29-6-1859 METTE CHATRINE NIELSEN, hjd 3-7
Snedker Niels Hansen
Karen Marie Pedersd. 26 år
fad. husm Kristen Jensen, gdm Easmus Jensens søn
Rasmus Rasmusen, husm Søren Jensens enkes søn
Jens Sørensen
Pigen Diliane Pedersd. af Horsens, og pigen
Mathilde Frederikke Hansdatter af Klakring

9-3-1861 ANE CHATRINE MARIE HØRLYK hjd 10-3
Skolel. og Kirkesang.
L.N.Hårlyk
Elise Hårlyk, født Gydesen. 23 år
fad. gdm Rasmus Madsen og Peder Peter Madsen,
ungkarl Jens Nielsen af Breth, gdm Frederik
Frederiksens hustru af Breth
gdm Mads Rasmusens hustru

9-3-1861 KAREN MARIE RASMUSSEN, hjd 10-3
gaardeier Rasmus Rasmusen
Ane Margrete Nielsen 28 år
fad. gdm Anders Sørensen, Jørgen Jørgensen og Mads
Rasmusen, tjenestekarl Niels Nielsen, gdm Laurs
Jørgen Olesens tjenestepige Ane Cathrine Nielsen
og husm Niels Sørensens datter Cathrine Marie Nielsen

30-4-1861 KAREN MARIE PEDERSEN, hjd 5-5
gdm Jens Pedersen
Mette Sørensd. 25 år
fad. gdm Jens Jørgensen, Rasmus Rasmusen og Hans
Stephansen, gdm Laurs Jørgen Olesens hustru, og
gdm Peder Klausens datter Karen Marie Pedersd.

30-7-1861 ANE CATHRINE SØRENSEN, hjd 1-8
husm Jens Peter Sørensen
Ane Cathrine Jørgensd. 32 år
fad. gdm Niels Hansen og Hans Stephansen, Møller Jens
Jørgensen, Møller enken Ane Cathrine Pedersd.,
og gdm Niels Søren Jensens datter Bodild Marie Nielsdatter

26-1-1863 JENSINE PEDERSEN, hjd 26-1
gdm Jens Pedersen
Mette Sørensd. 27 år
fad. gdm Laurs Jørgen Olesen og Peder Clausen
ungkarl Jens Jacob Sørensen, husm Jens Peter
Sørensens hustru Ane Cathrine Jørgensd., og pigen
Mette Cathrine Jensdatter
Anm. barnet døde 21-7

17-2-1863 ELSE MARIE NIELSEN, hjd 18-2
Snedk. Niels Hansen
Karen Marie Pedersd. 29 år
fad. Husm Hans Nielsen af Glud, sognefoged Jens Hansen
af Sønderby mark, ungkarl Jens Rasmusen af
Tøndballe, husm og Bødker Hans Pedersens hustru
Ane Hansdatter af Stourup og pige Mette Christine
Jensen tjenende gdm Jørgen Stougaard i Glud

19-7-1864 JENSIGNE SØRENSEN, hjd 19-7
husm Jens Peter Sørensen
Ane Cathrine Jørgensd. 34 år
fad. gdm Niels Søren Jensen, Jens Jørgensen og Jens
Petersen, gdm Jens Sørensens hustru og gdm Hans
Steffansens hustru

18-8-1864 IDA KATRINE KNUDSEN kd 16-10
Skolelærer og Kirkesanger
Laus Knudsen
Pouline Tobine Knudsen f. Pallesen. 22 år
fad. gdm Rasmus Madsen, husm Niels Sørensens søn Rasmus
Nielsen, gdm Hans Sørensens søn Carl Hansen, gdm
Peter Madsens datter Ane Petersen og gdm Jørgen
Jørgensens datter Mette Kierstine Jørgensen

30-12-1864 KAREN MARIE RASMUSSEN, hjd 8-1
gdm og lods Mads Rasmussen
Maren Nielsd. 36 år
fad. Husm Niels Sørensen og Ole Laursen, ungkarl
Niels Nielsen, gdm Jørgen Jørgensens hustru og
pige Kathrine Marie Rasmusdatter

6-1-1866 MARIE CHRISTINE KNUDSEN, hjd 7-1
Skolel. og kirkesang.
Laust Knudsen
Pouline Tobine Knudsen f. Pallesen. 23 år
fad. Gdm Jørgen Jørgensen, Peter Madsen og Jens
Sørensen, gdm Jens Jørgensens hustru og pigen
Ingeborg Rasmusdatter

4-6-1866 METTE MARIE SØRENSEN, kd 22-7
gdm Søren Lauers Lauersen
Mette Cathrine Jensen. 30 år
fad. Aftægtsmand Niels Hansen, gdm Laurs Jørgen Olesen,
ungkarl Søren Jensen, husm Ole Laursens hustru,
og pigen Mette Marie Laursen

2-6-1867 METTE CATHRINE NIELSEN, hjd 3-6
Snedk. Niels Hansen
Karen Marie Petersd. 34 år
fad. gdm Jens Petersen og Jens Sørensen, ungkarl
Steffen Laursen, Smed Rasmus Petersens hustru af
Stourup, pigen Inger Marie Nielsen

15-6-1867 METTE MARIE RASMUSSEN, hjd 16-6
gdm og lods Mads Rasmusen
Maren Nielsd. 38 år
fad. gdm Niels Rasmusen og Hans Sørensen, ungkarl
Jørgen Jørgensen, gdm Rasmus Rasmusens hustru,
og pigen Maren Petersen

4-10-1867 METTE MARIE SØRENSEN fra 1906 LAUERSEN, hjd 6-10
gdm Søren Laurs Laursen
Mette Cathrine Jensd. 31 år
fad. gdm Peder Peter Madsen og Jens Sørensen, husm
Ole Laursen, gdm Laurs Jørgen Olesens hustru og
pigen Maren Andersdatter

5-2-1868 MAREN SØRENSEN, hjd 9-2
hmd. Hans Sørensen
Cathrine Marie Rasmusd. 30 år
fad. Møller Jens Jørgensen Høeg, gdm Hans Steffensen,
husm Niels Sørensen, gdm og Lods Mads Rasmusens
hustru og pigen Inger Marie Nielsen

22-5-1868 ANE JENSEN, hjd 23-5
gdm Jens Sørensens søn:
Søren Jensen
Kirsten Sørensd. 22 år
til huse hos mandens fader
fad. Ungkarlene Mads Andersen, Søren Pedersen og
Jørgen Jensen, gdm Søren Laursens hustru og pigen
Ane Dorthea Tommersdatter

10-9-1868 DAGMAR ANTONINE KNUDSEN, kd 18-10
Skolelær. Laust Knudsen
Pouline Tobine f Pallesen. 25 år
fad. gdm Peder Clausen, Jens Pedersen og Niels
Rasmusen, Lods Mads Rasmusens hustru og gdm
Rasmus Rasmusens hustru


17-11-1869 ANE MARIE MAGRETHE OLESEN hjd 21-11
Smed Ole Jensen
Karen Rasmusd. 33 år
fad. Ungkarlene Jens Jensen, Rasmus Rasmusen og
Steffen Laursen, pigen Maren Andersen og pigen
Marie Kierstine Rasmusmusen

2-2-1870 MAGRETHE CATHRINE SØRENSEN fra 1906 LAUERSEN
gdm Søren Lauers Lauersen hjd 20-2
Mette Cathrine Jensen 34 år
fad. gdm Hans Sørensen, husm Niels Sørensen, ungkarl
Steffen Laursen, aftægtsmand Niels Hansens hustru
og pigen Mette Cathrine Jensen

13-4-1870 RASMINE CAROLINE MARIE RASMUSSEN, hjd 14-4
Gmd og lods Mads Rasmussen
Maren Nielsd. 41 år
døde inden dåbs publik.

14-2-1871 ANE PEDERSEN, kd 2-4
gmd Jens Pedersen
Mette Sørensd. 35 år
fad. Ungkarlene Jens Jacob Sørensen, Rasmus Jensen og
Niels Pedersen, Pige Karen Marie Pedersen og
pigen Mette Cathrine Jensen

16-3-1871 CECILIE CATHRINE KNUDSEN, hjd 29-3
Skolelærer Laust Knudsen
Pouline Tobine f. Hansen Pallesen. 28 år
fad. Ungkarlene Niels Rasmusen, Jørgen Jørgensen,
Niels Marius Nielsen og Mads Andersen, gdm Peder
Clausens hustru, pigen Mette Marie Laursen

27-7-1872 JENSINE MARIE NIELSEN, kd 8-9
Snedker Niels Hansen
Karen Marie Pedersen 39 år
fad. husm Christen Jensen og Peder Christensen
husm Hans Nielsen i Glud
pigen Mette Marie Laursen

30-8-1872 NIELSINE LAUGINE SØRENSEN, hjd 30-8
gmd Søren Laurs Laursen
Mette Chatrine Jensen, 36 år
moderen død 14-9
fad. gdm Laurs Jørgen Olesen, husm Ole Laursen,
aftægtsmand Niels Hansens hustru og pigen Hansine
Eline Marie Hansen

4-4-1874 MARIE SØRENSEN, kd 14-5
gmd Hans Sørensen
Cathrine Marie Rasmusd. 34 år
fad. gdm Niels Markus Nielsen, ungkarl Jørgen Hansen,
moderen og pigen Marie Frandsen

30-6-1874 METTE CATHRINE SØRENSEN fra 1906 LAUERSEN
gdm Søren Laurs Laursen hjd 2-8
Karen Marie Pedersen. 29 år
fad. gdm Peder Clausen, husm Ole Laursen, ungkarl
Steffen Laursen, barnets moder og pigen Bodil
Marie Pedersen

11-10-1874 MAREN JØRGENSEN fra 1906 Jørgensen Juul, hjd 16-10
gdm Jørgen Jørgensen
Johanne Christensen 20 år
fad. Ungkarlene Jørgen Jensen, Jens Jørgen Laursen og
Niels Rasmusen, gdm Niels Markus Nielsens hustru
og Snedker Niels Hansens hustru

7-5-1875 NIELSINE CAROLINE MARIE NIELSEN, hjd 11-5
Snedker Niels Hansen
Karen Marie Pedersd. 41 år
fad. Aftægtsmand Niels Søren Jensen, gdm Mads Rasmusen
husm Hans Nielsen af Glud
Pigen Mette Marie Laursen og
pigen Else Marie Vilhelmsen, Snaptun

26-2-1876 CHRISTINE BIRGITTE MARIE JØRGENSEN fra 1905 JUUL
gdm Jørgen Jørgensen hjd 9-3
Johanne Christensen, 22 år
fad. Husm Christen Sørensen af Hvirring
gdm Mads Rasmusen, Sognefoged Rasmus Rasmusen
pigen Jensine Christensen
pigen Mette Cathrine Hansen af Glud

17-1-1877 ANE CATHRINE JENSEN, hjd 2-2
Ugift moder Maren Jensen af Brund
udlagt fader karlen Jørgen Jensen på hjarnø
Barnet fødtes i skjolde sogn, men moderen tjente
på Hjarnø timånedersdagen før barnets fødtes.

6-4-1877 ELSE MARIE CATHRINE NIELSEN hjd 15-4
Snedker Niels Hansen
Karen Marie Pedersd. 43 år
fad. Aftægtsmand Christen Jensen, Sognefoged Rasmus
Rasmusen, gdm Niels Markus Nielsen
Skovfoged Jens Hansens hustru af Sønderby Mark og
boelsmand Rasmus Nielsens hustru , Skjolde Mark.

4-9-1878 ANE JENSINE PETREA PEDERSEN, hjd 8-9
gdm Jens Pedersen
Mette Sørensd. 42 år
fad. gdm Søren Laursen, Ole Hansen og Jens Jørgensens
hustru, pigen Ane Cathrine Sørensen

21-12-1878 ANNA KIRSTINE HANSEN, hjd 26-12
Lods Søren Hansen
Ane Kirstine Eskildsen, 29 år
fad. gdm Niels Markus Nielsen, ungkarlene Steffen
Pedersen og Jørgen Jensen, Sognefoged Rasmus
Rasmusens hustru og pigen Karen Marie Rasmusen

11-2-1879 ANE DORTHEA SØRENSEN fra 1906 LAUERSEN, hjd 23-2
Gmd Søren Laurs Laursen
Karen Marie Pedersen, 33½ år
fad. Gdm Peder Clausen, ungkarl Jørgen Jensen, gdm
Jens Pedersens hustru, Ole Hansens hustru

18-1-1880 JOHANNE JØRGENSEN fra 1905 JUUL, hjd 19-1
gmd Jørgen Jørgensen
Jensine Christensen, 24 år
fad. Sognefoged Rasmus Rasmusen, Lods Søren Hansen,
Niels Markus Nielsens hustru og pigen Mette Cathrine Jensen

30-1-1880 JOHANNE ABELONE HANSEN, hjd 10-2
Lods Søren Hansen
Ane Kirstine Eskildsen, 30 år
fad. Husm Ole Laursen, ungkarlene Steffen Nielsen og
Jørgen Hansen, Lærer Knudsens hustru og gdm Niels
Markus Nielsens hustru

7-5-1880 HANSINE CATHRINE MARIE SØRENSEN, hjd 8-5
hmd Hans Sørensen
Cathrine Marie Rasmusd. 42 år
fad. Husm Jens Nielsen Gjedved af Glud, ungkarl Jørgen
Sørensen af Glud, gdm Niels Markus Nielsens
hustru af Hjarnø og pigen Maren Sørensen af Bisholt

13-6-1881 KIRSTINE ANDERSEN ØSTERGAARD hjd 14-6
Gmd Mads Andersen
Rasmine Marie Rasmussen, 34 år
fad. Ungkarlene Rasmus Jensen, Søren Pedersen og Thomas Chr. Jensen
Boelsmand Mads Peter Rasmusens hustru af Hosby
Mark og pigen Marie Rasmusen af Hjarnø

9-1-1882 MARIANE HANSEN hjd 15-1
gdm Jørgen Hansen
Mette Cathrine Jensen, 26 år
fad. Gdm Niels Markus Nielsen og Niels Rasmusen
Møller Jørgen Jensen, gdm Hans Steffensens enke,
husm Jens Sørensens hustru

3-3-1882 ANE MAGRETHE CATHRINE MARIE JENSEN hjd 5-3
Hmd Søren Jensen
Kirsten Sørensd. 36 år
fad. Gdm Anders Simonsen på Alrø
Sognefoged Rasmus Rasmusen, husmand Peder
Christensen, gdm Niels Markus Nielsens hustru og
pigen Mette Marie Sørensen

7-8-1882 ELSE MARIE JØRGENSEN fra 1905 JUUL
Hjemmedøbt 13-8
Gdm Jørgen Jørgensen Juul
Jensigne Christensen, 26 år
fad. Pigen Maren Christensen
Ungk. Jørgen Hansen
Barnets forældre

5-8-1883 METTE KIRSTINE NIELSEN VESTERGAARD
Hjemmedøbt 7-8
gdr. Niels Markus Nielsen Vestergaard
Ane Marie Sørensen, 26 år
fad. Forpagt. Jensens hustru af Snaptun
Pigen Severine Kirstine Sørensen , Falling
gdr Søren Olesen, Falling, Hads Hr.
gdr Jørgen J. Juul, gdr Jørgen Hansen

10-9-1883 BODIL MARIE JENSEN
Hjemmedøbt 16-9
Møller, gdr. Jørgen Jensen
Ane Cathrine Sørensen, 21 år
fad. Gdm.enke Bodil Marie Jensen, Pige Jensigne Sørensen
gdr Jørgen Hansen, gårdbestyr. Thomas Jensen
Møllersv. Emil Petersen

18-4-1884 ANNINE ANDERSEN ØSTERGAARD
Hjemmedøbt 19-4
Gdr Mads Andersen (Østergaard)
Rasmine Marie Rasmussen, 37 år
fad. Murer Søren Rasmussens hustru, Brund
Pige Hansigne Nielsen, Smed Ole Jensen
Ungk. Jens Jensen, Gdm. Mads Peter Rasmussen, Hosby
anm. Barnet havde en dødfødt tvillingsøster.

21-4-1884 PETREA OLINE SØRENSEN fra 1906 P.O.LAUERSEN
Hjemmedøbt 27-4
gdr Søren Lauers Lauersen
Karen Marie Pedersen, 38 år
fad. Pige Bodil Marie Pedersen, Pige Mette Marie sørensen
gdm Peder Clausen, gd.bestyr. Thomas Jensen

16-5-1884 HANSIGNE MARIE HANSEN
hjemmedøbt 22-5
Gdr Jørgen Hansen
Mette Kathrine Jensen, 28 år
fad. Gdr Niels Rasmussens Hustru, Pige Ane Sofie Jensen
gdr Peder Clausen, Husm Jens Sørensen, gdm Jens Sørensen

7-7-1884 KIRSTEN NIELSEN VESTERGAARD
hjemmedøbt 13-7
Niels Markus Nielsen Vestergaard
Ane Marie Sørensen, 27 år
fad. Pige Christiane sørensen, Falling, Pige Maren Marie hansen
gdr Jens Jensen, Gylling skov, Ungk. Niels Peter Pedersen
Ungk. Søren Peter Sørensen, Snaptun

10-2-1885 CAROLINE PEDERSEN
hjemmedøbt Februar
gdm Stefan Pedersen
Eline Marie Hansen, 30 år
fad. Barnets moder, pige Kirstine Hansen
gdr Ole Hansen, ungk Carl Pedersen

11-3-1887 MARIE JACOBINE LAUERSEN døbt 14-3
Ugift moder Ane Margrethe Husholm Sørensen af Daugaard sogn
anm. Barnet fødtes i Daugaard sogn, men moderen havde
10 mdr før fødslen tjent på Hjarnø.

27-6-1887 MARY LAUERSEN
hjemmedøbt 1-7
Husm. reservelods Jens Jørgen Lauersen
Maren Christensen, 29 år
fad. pige Mette Marie Rasmussen,pige Karen Marie Hansen
gdm Jørgen J. Juul,gårdbestyr. Thomas Chr. Jensen
ungk. Jens Pedersen

15-8-1887 EMMA MARIA PEDERSEN
hjemmedøbt 21-8
Husejer Carl Pedersen
Dorthea Jensen, 30 år
fad. gdbst. Th.Chr.Jensens hustru Ane Sofie Jensen
pige Karen Marie Pedersen,gdm Markus Nielsen, Nordby mark
ungk Niels Peter Pedersen, ungk Stefan Nielsen
anm. Moderen ikke indledt i kirken

20-1-1888 MARIE PEDERSEN
døbt i kirken ? maj
gdr stefan pedersen
Hansine Eline Marie Hansen, 33 år
fad. gdr Christen Juels hustru Susanne, Glud sogn
pige Bodil Marie Pedersen,gdr Jens Pedersen
gdr Søren Lauersen
anm. Moderen ikke indledt i kirken

13-4-1888 JENSINE MARIE JENSEN
hjemmedøbt 25-4
gårdbest. Thomas Christian jensen
Ane Sofie Jensen, 29 år
fad. gdr Jørgen Hansens hustru, Mette Kathrine Jensen
Dorthea Jensen, husejer Carl Petersens hustru
gdr Markus Nielsen, Nordby mark, Glud sogn
møller Jørgen Jensen, ungk. Jens Søren Jensen

2-8-1888 AGNES KIRSTINE ANDERSEN
døbt i kirken 11-11
ugift moder Ane Jensen
faderen møllersv. Anders Peter Andersen, født i Them sogn
fad. gdm Søren Jensens hustru, gdm Hans Sørensens hustru
sognef. Rasmus Rasmussen, gdm Rasmus Jensen, husm Jens Jensen

15-11-1888 ANNA ABELONE HANSEN
hjemmedøbt 18-11
Lods Søren Hansen
Ane Kirstine Eskildsen, 39 år
fad. Lærer N.Rasmussen Lodsgaards hustru, gdr M.Rasmussens datter
Mette Marie ? ,gdr Rasmus Jensen, ungk Jens Pedersen
snedk.sv. Kristen P. Nielsen

22-3-1889 METTE KIRSTINE JØRGENSEN
døbt i kirken 17-5
gdr Jørgen Jørgensen Juul
Jensigne Kristensen, 33 år
fad. lods Jens Jørgen Lauersens hustru
pigen Maren Jørgensen, barnets fader

17-9-1889 KAROLINE MARGRETHE OLESEN
hjemmedøbt 29-9
husejer Rasmus Olesen
Ane Beate Martensdatter, 37 år
fad. gdr Mads Andersens hustru, smed Ole Jensen
husejer Jens jensen, ungk. Jens Olesen, Alfred olesen

31-1-1891 ANE CATHRINE JENSEN
døbt 17-5
møller Jørgen jensen
Ane Katrine Sørensen, 29 år. Hjarnø Mølle
fad. gdm Thomas Chr.Jensens hustru, pigen Marie Jørgensen
gdm Jørgen Hansen, Ungk Søren Pedersen, husm. Jens jensen

28-3-1891 OCTAVIA MARIE LAUERSEN
hjemmedøbt 23-4
husm. reservelods Jens Jørgen Lauersen
Maren Kristensen, 33 år
fad. landm. Vilhelm Hinclus ? hustru, Horsens
pige Birgitte Marie Jørgensen, ungk. Jens Søren jensen
Mejerist Peter Nørregaard, ungk Jørgen Juul Jørgensen
anm. Moderen blev ikke indledt

12-2-1891 ?
Ugift moder Hansigne Jensen fødte den 12-2 et pigebarn,
som fader er udlagt tjenestekarl Hans Peter Hansen
anm. Barnet fødtes i Horsens, men moderen tjente 10
mdr før fødslen hos Søren Petersen på Hjarnø