KONFIRMATIONER 1737 - 1891Konfirmationen blev indført ved lov i 1736, alderen svinger her
på øen mellem 15 og 19 aar, og fc. er beregnet som årstal -17
Hvor intet andet er anført er Konfirmationen sket på Hjarnø


7-1-1737 - 1 S.e.H3K (fc 1720)
Ane Kristine Rasmusd.
Karen Nielsd
Ane Magrete Pedersd

6-10-1737 - Mikkelsdag (fc.1720)
Jørgen Olufsøn
Peder Nielsøn
Christen Sørensøn
Jørgen Vestergaards 2nd søn.

6-4-1740 (fc.1723)
Jens Olufsøn hos sin fader Oluf Rasmusøn
Rasmus Nielsøn hos sin fader Niels Vestergaard
Niels Hansøn hos sin fader Hans Nielsøn
Niels Jørgensøn hos sin fader Jørgen Vestergaard
Inger Rasmusd. hos sin fader Rasmus Jensøn
Gunder Pedersd. hos sin broder Hans Pedersøn
Anna Jensd. hos sin fader fader Jens Hansøn

1-10-1741 - 18 S.e.Trin. (fc.1724)
Kirsten Hansd.
Anna Sørensd.
Anna Kierstina Sørensd.
Maren Nielsd.
Ellen Olufsd.

6-10-1743 - 17 S.e.Trin. (fc.1726)
Morten Olufsøn
Jens Christophersøn
Anna Hansdatter
Johanne Rasmusøn !
Anna Nielsdatter
Kirsten Pedersdatter.

7-1-1748 - 1 S.e.Epiph. (fc.1731)
Laurs Olufsøn og Anna Olufsd. hos deres fader Oluf Rasmusøn
Karen Sørensd. hos Rasmus Rasmusøn
Niels Rasmusøn og Maren Sørensd. hos hendes fader Sør.Nielsøn
Rasmus Christoffersøn hos Peder Sørensøn
Jens Hansøn og Bodild Lene Hansd. hos deres fader Hans Nielsøn
Karen Sørensd. hos sin fader Søren haumand
Søren Pedersøn hos sin fader Peder haumand.
alle af Hiarnøe land.

18-4-1751 - 1 S.e.Påske (fc.1734)
Søren Nielssøns søn Niels
Søren haumands søn Niels
Jørgen Vestergaards datter Anna Magrethe
Hans Nielsøns datter Maria
Niels Madsøns datter Anna Kierstina
Niels Vestergaards datter Karen
Jens Rasmusøns datters børn Kierstina og Maria Andersd.

6-4-1755 - 1 S.e.Påske (fc.1738)
Søren Rasmusøn hos sin moder Rasmus Vestergaards Enke
Anna Pedersdatter hos Christ.Sørensøn
Søren haumands børn Thomas og Mette
Christopher Vesterg. 2de sønner Peder og Søren
Søren Nielsøns datter Johanne
Niels Vestergaards datter Anna Kierstina
Peder Sørensens datter Anna
Mads Nielsøns datter Eva
Peder haumands datter Kjersten
Jørgen Vestergaards søn Søren

17 S.e.Trin. 1757 (fc.1740)
Niels Sørensøn hos Mads Jørgensøn
Niels Nielsøn hos sin fader Niels Vesterg.
Thomas Christophersøn hos Søren Pedersøn
Ingeborg Rasmusdatter hos sin stiffader Niels Sørensen
Maren Madsdatter hos sin fader Mads Nielsøn
Ane Cathrine Sørensd. hos sin fader Søren Nielsøn
Zidsel Sørensdatte hos Rasmus Rasmusen
Karen Pedersdatter hos sin fader Peder Haumand

18-3-1759 - 3 S.i Fasten
Af årsag at nogle af eftterfølgende Drenge skal strax til
Kiøbenhavn for at tiene som matroser på Kongens flåde, vare
efterfølgende børn på den dag til konfirmation i Hiarnøe kirke
nemli:
Niels Peter Hansøn hos sin fader Hans Nielsøn
Søren Christensøn hos sin morfar Søren Pedersøn
Niels Madsøn hos sin fader Mads Nielsøn
Karen Madsdatter samme steds
Karen Sørensdatter hos sin fader Søren Pedersøn
Anna Kierstina Sørensdatter hos sin fader Søren Nielsøn
Kierstina Pedersdatter hos sin fader Peder Sørensen
Bodil Pedersdatter hos Søren Hansøn

18-4-1762 - 1 S.e.Påaske, Konfirmeret i Glud K.
Jens Pedersøn h.s.fbror Ch. Sørensen
Mette Pederd. h.s.mbror Sør.Pedersen
Jens Madsen h.s.far Mads Nielsøn
Niels Rasmusøn h.s.far Ras.Rasmusøn
Kiersten Sørensd. h.s.far Sør.Nielsøn
Zidsel Maria Hansd. h.s.far H. Nielsøn
Rasmus Pedersøn h.s.far Ped.Nielsøn
Anna Pedersd. h.s.far den samme

26-4-1767 - 1 S.e.Påske: Konfirmeret i Glud K.
Adam og Peder Madsøn hos deres fader Mads Nielsøn
Rasmus og Jens Rasmusøn hod deres fader Rasmus Rasmusøn
Niels Pedersøn hos sin fader Peder Nielsøn
Karen Jensd. hos Oluf Andreas Møller
Anna Bodil Lene Pedersd. hos Laurids Olufsøn
Kirsten Pedersd. hos sin fader Peder Nielsøn

7-4-1771 - 1 S.e.Påske
Jens Christensøn hos sin fader Christen Sørensøn
Jørgen Madsøn hos sin fader Mads Jørgensøn
Peder Pedersøn do Peder Nielsøn
Anna Maria Madsd. do Mads Jørgensøn
Anna Marie Rasmusd. do Rasmus Rasmusøn
Anna Marie Pedersd. hos Søren Hansøn

23-4-1775 - 1 S.e.Påske, Konfirmeret i Glud Kirke
disse fra Hjarnø:
Søren Jørgensøn hos N. Sørensen
Søren Christensøn h.s.f. Chr. Sørensøn
Hans Pedersøn hos Søren Pedersøn
Hans Sørensøn h.s.f. Søren Hansøn
Mette Madsd. hos Mads Nielsøn.

4-10-1778 - 16 S.e.Trin.
Thomas Madsøn hos Niels Sørensen
Maria Nielsdatter h.s.f. Niels Jensøn
Oluf Lauridsøn h.s.f. Laurids Ulufsøn
Ingeborg Jørgensd. h.s.f. Jørgen Olufsøn
Rasmus Nielsøn h.s.f. Niels Rasmusøn
Jacob Jensøn hos Niels Rasmusen, hedgangen
Rasmus Sørensøn. h.s.f Søren Rasmusen
Hans og Peder Jensøn h.s.f. Jene Hansøn
Maren Jacobsd. hos Peder Nielsen
Anna Clemensd. h.s.f. Clemen N. af Østrup
Kiersten Poulsgaard h.s.f. Poul Jensøn Østrup.

Enhver for sig af disse 12? børn hafet given væsen lovet om
meget god kundskab hvilken jeg med menigheden med stor fornøjelse
anhørte. Gud give den nu naade til og vandre efter ?
Gud til dem og dem self til saligehed som agdes på hin dag
hvor? ? største glæde.


29-9-1783: Mikkelsdag
Søren Hansens søn Niels
Jens Jacobsens søn Jens Peter
Laurids Olesens søn Mads
Anne Mouridsd. pige
Niels Rasmusens datter
Søren Rasmusens Datter
Niels Olesens datter Maren
Søren Hansens datter

7-4-1787 - Påske: Konfirmation i glud kirke
fra Hiarnøe var:
Niels Jensen
Mette Jørgensd.
Maren Madsd.
Anne Margrethe Jensd.
Bodil Cathrine Jensd.
Anna Kierstine Jensd.
Sophie Sørensd.

11-4-1790 - 1 S.e.Påske
Niels Rasmusen
Søren Thomasen
Rasmus Nielsen
Mads Nielsen
Søren Nielsen
Søren Jensen
(NB - drengene er måske fra Glud)
Ingeborg Sørensd
Ingeborg Jensd
Kiersten Nielsd
Kirsten Sørensd
Catrine Marie Sørensd
Ingeborg Jensd

1792
Karen Nielsd.
Karen Nielsd.
Karen Pedersd.

13-10-1793 - 20 S.e.Trin:
Konfirmeredes af Hiarnøes ungdom følgende:
Rasmus Lauridtsen
Kristian Jensen
Kristen Sørensen
Klaus Rasmussen
Rasmus Nielsen fra Endelave
Sophie Sørensd.
Ingeborg Rasmusd.
Inger Pedersd.
Anna Sørensd.
Mette Cathrine Sørensd.
Grethe Hansd.
Karen Rasmusd.

5-10-1794 - 16 S.e.Trin:
Mads Jensen
Niels Nielsen
Søren Laursen

9-10-1796: Konfirmeret i Glud kirke
Rasmus Sørensen
Steffen Hansen møller
Mads Pedersen
Hans Jensen
Jens Nielsen
Søren Sørensen
Hans Kristensen
Anna Magrete Sørensd.
Bodil Maria Sørensd.
Anna Jensd.
Anna Sophie

19-10-1800 19 S.e.Trin
Hans Møllers: Søren Jørgen og Jens Jørgen
Peder Madsens: Niels og Ingeborg

1803 17 S.e.Trin.
Niels Sørensøn Vestergaard

20 okt 1805 - 19 S.e.Trin, Konfirmeret i glud kirke:
Peder Madsens søn Peder
Hans Møllers søn Rasmus
Rasmus Smeds søn Hans
Peter Madsens datter Anna Catrine

9-10-1808 17 S.e.Trin
Hans Møllers søn Niels
Jens Rasmusens søn Rasmus
Søren Kristensens søn Jens
Jens Peder Jensens søn Jens Jacob
Niels Madsens datter Karen Marie

14-10-1810 17 S.e.Trin
Jens Hansen 15 år
Jørgen Nielsen 16 år
Poul Hansen 15 år
Jens Nielsen 14 år
Søren Jensen, Glud 15 år
Eva Marie Pedersd. 16 år
Anne Magrethe Olesd. 16 år
Mette Cathrine Jensd. 14 år
Ellen Cathrine Sørensd. 15 år
Karen Madsdatter 15 år
Maren Olesdatter 15 år
Mette Cath. Andersd. 15 år
Maren Jørgensd., Bierre 15 år

20-10-1813 Confirmeret:
Søren Rasmusen 15 år
Søren Christoffer Nielsen 15 år
Søren Jensen, Glud 15 år
Søren Jensen 15 år
Jens Andersen 16 år
Niels Rasmusen 15 år
Niels Hansen 14 år
Laurids Andersen, Rårup 15 år
Laurs Jørgen Olesen 15 år
Dines Andersen 15 år
Ingeborg Rasmusd. 16 år
Mette Marie Jensd. 14 år
Mariane Hansdatter Høegh 14 år
Johanne Sørensd. 16 år
Kiersten Catrine Jensd. 14 år

CONFIRMEREDE DRENGE - HJARNØ KIRKEBOG 1815 - 1891
Hvor andet ikke er anført er personen fra Hjarnø
Barnets navn, forældre/husbond og barnets alder


1816
Niels Jensen Jens Nielsen 15 år
Søren Hansen Hans Jensen 14 år
Hans Sørensen Søren Hendriksen Assens 14 år
Søren Sørensen Søren Niels Sørensen 14 år
Laus Olesen Ole Lauritsen 14 år
Søren Thomasen Thomas Sørensen Stenderup 15 år
Vildhelm Jensen Husb. Mads Pedersen
Niels Madsen Mads Nielsen

1818
Jørgen Sørensen Søren Nielsen
Søren Jensen Jens Nielsen
Niels Andersen Anders Jensen
Søren Jørgen Jensen Jens Clemensen
Rasmus Rasmusen Rasmus Nielsen

1820
Jens Niels Andersen Anders Jensen
Niels Christian Jensen Jens Christiansen
Christian Jensen Bertel laursen
Niels Sørensen Søren Niels Sørensen

1821
Niels Sørensen Søren Nielsen gdm
Søren Chr. Jensen Jens Clemmensen gdm
Rasmus Madsen Mads Nielsen gdm

1823 Mikkelsdag
Hans Sørensen Søren Niels Sørensen Annexbonde
Peder Hansen Hans Jensen gdm
Rasmus Hansen Hans Jensen -
Hans Jørgen Andersen Anders Jensen Snedker
Jens Clausen Klaus Rasmusen Annexbonde

1825 Mikkelsdag
Anders Sørensen Søren Nielsen gdm
Søren Stephansen Stephan Hansen gdm

1826
Pedet Madsen Mads Nielsen gdm
Hans Hansen Hans Jensen gdm
Adam Sørensen Søren Nielsen gdm
Rasmus Clausen Klaus Rasmussen Annexbonde

1830
Peder Peter Madsen Mads Pedersen gdm
Hans Jørgensen Jørgen Hansen Møller
Niels Clausen Claus Rasmusen Boelsmand
Jens Sørensen Søren Nielsen gdm

1831
Bagge Jensen Jens Baggesen Kirkesanger på Øen
Rasmus Jensen Jens Rasmusen husm. og Smed
Jens Rasmusen Rasmus Jensen gdm
Jens Jørgensen Jørgen Hansen Høeg Møller

1833
Peter Clausen Claus Rasmussen boelsm.

1835
Niels Rasmusen Rasmus Jensen gdm
Ole Jensen Jens Rasmusen Smed
Christen Jensen Jens Nielsen aftægtsmand
Søren Peter Clausen Claus Rasmusen boelsmand
Hans Stephansen Stephan Hansen gdm

1838
Niels Jensen Jens Rasmusen Smed på Øen
Mads Rasmusen Rasmus Jensen gdm
Søren Pedersen Peder Sørensen husmd

1840
Jens Jørgen Jensen Jens Baggesen Skolelærer på Øen
Jens Jørgensen Jørgen Nielsen gdm, moder Cathrine Jensd.
Jens Jør. Stephansen Stephan Hansen gdm

1842 Mikkelsdag
Jens Nielsen Niels Søren Jensen gdm, Marianne Hansd.

1644 Mikkelsdag
Ole Laursen Laurs J. Olesen gdm,Mette Marie Hansd.
Jørgen Rasmusen Rasmus Jensen gdm, Karen Marie Nielsd.

1845
Jens Peter Sørensen Søren C. Nielsen gdm, Ane Johanne Nielsd.

1846
Jens Sørensen Søren Jensen husm, Bodil Marie Stephensd.
Rasmus Rasmusen Rasmus Jensen gdm, Karen Marie Nielsd.
Laurs Pedersen Stf. Jørgen Madsen gdm, Mette Nielsd.

1848 Sønd. efter Mikkelsdag
Niels Jørgen Laursen Søren C. Nielsen gdm , Anne Johanne Jensd.
Jens Jensen Jens Jørgen Rasmusen i glud, Karen Jensd.

1850 Påske
Jens Jørgen Rasmusen Rasmus Rasmusen husm, Karen Marie Jensd.
Stephan Sørensen Søren Jensen husm, Bodil Marie Stephd.
Jens Christian Nielsen Niels Chr. Jensen husm, Ellen Soph.Jensd.
Rasmus Nielsen Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.
Jens Jensen Jens Rasmusen husm, Ane Magr. Olesd.

1851 Mikkelsdag
Søren Laurs Laursen Laurs Jørgen Olesen gdm, Mette M. Hansd.
Rasmus Sørensen Søren Jensen husm Bodil Marie Stephd.
Hans Adolph Nielsen Niels Søren Jensen gdm, Marianne Hansd.
Søren Pedersen Peder Jensen husm i Østrup, Ane Jensd. hos
Husbond Peter Peder Madsen
Rasmus Hjarnø Karen Jensdatter, Niels Hansen Høeg

1853 Påsken
Søren Sørensen Aftm. Søren Christoffer Nielsen
Ane Johanne Jensd.
Søren Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen Marie Olesd.

1854 Mikkelsdag
Jens Jørgen Nielsen Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.
Rasmus Nielsen Niels Sørensen husm, Ane Kirst. Rasmusd.
Søren Jensen Jens Sørensen gdm, Ingeborg Jensd.
Jens Mortensen Morten Jensen husm Bisholt mark
Karen Nielsd.
Jørgen Jensen Jens Sørensen gdm, Ingeb. Jørgd.

1856 Mikkelsdag
Ole Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen Marie Olesd.
Jens Jacob Sørensen Søren C. Nielsen aftægtsmand, Ane J. Jensd.
Jens Pedersen Peder Clausen gdm, Anne Stephd.

1857
Mikkelsdag
Niels Nielsen Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.
Søren Sørensen Søren Bernhardsen matros af Endelave
Ane Catrine Jensd.

1858 Påske og Mikkelsdag
Søren Pedersen Peder P. Madsen gdm, Mette Catr. Sørensd.
Niels Markus Nielsen Niels S. Jensen gdm, Marianne Hansd.

1860 Mikkelsdag
Mads Pedersen Peder P.Madsen gdm, Mette Catr. Sørensd.
Mads Andersen Anders Sørensen gdm, Inger Kirst. Madsd.
Rasmus Jensen Jens Sørensen gdm, Ingeborg Jørgd.
Carl Pedersen Peder Clausen gdm, Ane Stephd.

1862 Mikkelsdag
Stephen Laursen Laurs J.Olesen gdm, M.L.D.Stephd.
Mads Peter Rasmusen Rasmus Madsen gdm, Ane M.M.Madsd.

1863 Påsken
Steffen Pedersen Peder Clausen gdm, Ane Steffd.
Søren Jensen Jens P.Sørensen husm af Østrup
Kirsten Sørensd.

Mikkelsdag.
Carl Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen M.Olesd.

1864 2den October
Dusinius Peter Rasmusen, Rasmus Madsen gdm, Ane M.M.Madsd.

1865 Søndag efter Mikkelsdag
Rasmus Rasmusen Rasmus Madsen gdm, Ane M.M.Madsd.

1867 Søndag efter Mikkelsdag
Jens Andersen Anders Rasmusen, Mette K.Jensd. af Alrø

1868 Mikkelsdag
Johan Johansen Poul Johansen, Johanne Bentsen, Åstrup
Søren Thomsen Søren Thomsen, Kirstine Sørensd. Horsens

1869 Mikkelsdag
Niels Pedersen Peder Clausen gdm, Ane Stephd.

1870 Påske
Michael Jensen Ingeborg Jensd., Mikael Brock, Ølsted
Jens Christensen Christ, Jensen, Maren Rasmusd. Alrø

1871 Påske
Niels Rasmusen Lods Mads Rasmusen, Maren Nielsd.
Jørgen Hansen Hans Steffensen gdm, Maren Jørgensd.

1872
Mikkelsdag
Peder Martin Christensen, Christen Jensen, Maren Rasmusen, Alrø
hos husbond Jens Jørgensen
1873 Påske
Stephan Nielsen Niels Rasmusen gdm, Maren Stephd.

1874 Mikkelsdag
Rasmus Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

1875 Mikkelsdag
Søren Rasmusen Ugift moder, Afd. Christiane Sørensen
Morten Rasmusen
Niels Anders Nielsen Hans Nielsen husm, Ane Østerg. Endelave
Jens Jørgen Rasmusen Mads Rasmusen gdm, Maren Nielsd.

1877 Mikkelsdag
Laurs Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

1878 Mikd.
Peder Pedersen Peder Nielsen (Bak) husm. Magr.Jensd. Sejet
Jens Pedersen Jens Pedersen gdm, Kirstine M.Sørensd.

1879 Mikd.
Christen Peter Nielsen Niels Hansen husm,Snedker, Karen M.Pedersd.

1880 Påske
Jens Søren Sørensen Hans Sørensen hmd, Cathrine M.Rasmusd.

1881 Påske
Jens Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.
Mikkelsdag
Søren Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.
Jens Søren Jensen Jens Jørgensen gdm, Bodil M.Jensd.

1882 2nd Søndag efter Michaelis (8 Oktober)
Peder Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.

1883 2nd S.e.Mikkelsdag
Niels Chr. Pedersen Pedr Christensen hmd, Inger M.Nielsd.
Hans Nielsen Niels Hansen Snedker og hustru
Jordemoder Karen Marie Pedrsdatter

1884 1 S.e.Påske i Glud Kirke
Ingvard Henriksen Laurs Henriksen lærer, Jacobine W.Jantzen

1885 2nd S.e.Mikd.
Søren Sørensen Hans Sørensen Bødker gdm, Katr.M.Rasmusd.
Cilius Joh. Henriksen Laurids Henriksen lærer, Jacob.W.Jantz.

1886 2nd S.e.Mik.
Niels Jørgen Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørd.
Jens Jensen Søren Jensen hmd, Kirsten Sørensen

1888 2nd S.e.Mik.
Carl Alfred Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

1889 2nd S.e.Mik. 15 Okt.
Hans Jacob Hansen Lods Søren Hansen, Ane K. Eskildsen
Jens Mathias Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.

1890 1st S.e.Mik. 5 Okt. i Glud Kirke
Søren Hansen Lods Søren Hansen, Ane K.Eskildsen
Niels Sørensen Søren Laurs Laursen gdm, Karen M.Pedersen

1891 2nd S.e. Påske 12te April Glud Kirke
Jørgen Juul Jørgensen Jørgen Jørgensen gdm, afd.Joh.Christensen
Johan Henrik Hansen Lods Søren Hansen, Ane K.Eskildsen


KONFIRMEREDE PIGER 1816 - 1891

1816
Ane Johanne Jensd. Jens Peter Jensen

1818
Sophie Sørensd. Søren Niels Sørensen
Inger Catrine Jensd. Jens Peter Jensen
Inger Catrine Madsd. Mads Nielsen
Ane Olesd. Ole Laursen
Mette Marie Hansd. Hans Jensen

1820
Mette Kirstine Rasmusd. Jørgen Madsen

1821
Ane Kirstine Rasmusd. Rasmus Njelsen, gdm
Karen Marie Stephansd. Stephan Hansen Høgh, gdm
Ane Catrine Clausd. Claus rasmusen, Annexbonde
Ingeborg Jensdatter Jens Njelsen, gdm

1823. Mikkelsdag
Karen Marie Andersd. Anders Jensen, snedker

1825. Mikkelsdag
Ane Marie Rasmusd. Rasmus Njelsen, gdm
Ellen Marie Olesd. Ole Laursen, gdm
Karen Marie Jensd. Jens Clemmensen, hsmd

1826
Inger Kirstine Madsd. Mads pedersen, gdm
Bodild Marie Steph.d. Stephan Hansen, gdm
Karen Sørensd. Søren Njels Sørensen, boelsmand
Karen Jensd. Jens Njelsen, gdm

1828
Ingeborg Clausd. Claus Rasmusen, annexbonde
Ane Marie Mag. Madsd. Mads Pedersen, gdm
Ingeborg Hansd. Hans jensen, gdm
Magrethe H.L. Steph.d. Stephan Hansen, gdm
Eva Madsd. Mads Njelsen, gdm

1830
Karen Jensd. Jens Rasmusen, smed
Mette Catrine Sørensd. Søren Niels Sørensen, boelsmand
Mette Catrine Jensd. Jens Nielsen, aftægtsmand
Anne Mette Madsd. Mads Nielsen, gdm

1831
Ingeborg Jørgensd. afd. Jørgen Nielsen, gdm
Mette Catrine Sørensd. Søren Nielsen, gdm
Anne Stephansd. Stephan Hansen, gdm

1833
Karen Marie Jørgensd. Jørgen Hansen, Møller
Anna Kirstina Pedersd. Peder Sørensen, hmd
Maren Stephansd. Stephan Hansen, gdm
Karen Marie Madsd. afd. Mads Nielsen, gdm

1835
Anne Marie Jensd. Jens Baggesen, skolelærer
Bodild Marie Jørgensd. Jørgen Hansen Høegh, Møller
Anne Marie Jørgensd. Jørgen Madsen, gdm
Anne Kirstine Jørgensd. afd. Jørgen Nielsen, gdm

1836. Påske
Anne Catrine Madsd. afd. Mads Nielsen, gdm
Anne Marie Pedersd. Peder Sørensen, gdm

1837. Påske
Anne M. K. Jørgensd. afd. Jørgen Nielsen, gdm

1838. Mikkelsdag
Anne Jensd. Jens Baggesen, skolelærer
Marianne Jørgensd. Jørgen Hansen Høeg, møller

1840
Ingeborg Sørensd. Søren Chr. Nielsen gdm, Anne Joh. Jensd.
Maren Sørensd. Søren Rasmusen, gdm i Kirkholm
Anna Marie Jensd.
Anne Kirstine Jensd. Jens Rasmusen smed, Anna M. Olesd.
Anne Bodilene Jørgensd. Jørgen Hansen H. møller, Anne C. Pedersd.

1842. Påske
Marianne Pedersd. Peder Sørensen hmd, Mette C. Andersd.

Mikkelsdag
Else Marie Pedersd. Stf. Jørgen Madsen gdm, Mette Nielsd.
Inger Marie Nielsd. Niels Chr Jensen hmd, Ellen S. Jensd.

1844. Mikkelsdag
Maren Nielsd. Niels Rasmusen gdm, Mette M. Jensd.
Ane Catrine Jørgensd. Jørgen Hansen H. møller, Ane C. Pedersd.
Diliane Pedersd. Peder Sørensen gdm, Mette Catr. Andersd.

1846. Mikkelsdag
Ane Catrine Nielsd. Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.

1848 Mikkelsdag (? 1ste Octb.?)
Kathrine Marie Nielsd. Niels Sørensen hmd, Ane K.Rasmusd.
Ane Bolene Nielsd. Niels Jensen sognefoged, Marianne Hansd.
Jensigne Jensd. Jens Madsen gdm i Herning?, Ane K. Jensd.
Ane Magrethe Nielsd. Niels Rasmusen afd.gdm, Mette M. Jensd.
Birthe Marie Lauridsd. Laurs Hansen gdm Skjold, Ane Nielsd.

1850. Påske
Mette Sørensd. Søren C. Nielsen gdm, Ane Joh. Jensd.
Mette Catrine Jensd. Jens Sørensen gdm, Ingeborg Jørgensd.
Karen Marie Rasmusd. Rasmus Jensen gdm, Karen Marie Nielsd.

1851. Påske
Karen Rasmusd. Rasmus Madsen gdm,Ane M.M.Madsd.
Susanne Joh. Hansd. Hans Sørensen gdm, Ellem M. Olesd.
Kathrine Marie Rasmusd. Rasmus Rasmusen forh.hmd, Karen M.Jensd.

1853. Påske
Maren Rasmusd. Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsd.

1854 Mikkelsdag
Trine Hansd. Tj pige Karen Hansd., Hans Jørgensen
Pleiefader Gdm Niels Hansen
Bodil Marie Nielsd. Niels Søren Jensen gdm, Marianne Hansd.

1856. Mikkelsdag
Ingeborg Rasmusd. Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsd.
Maren Pedersd. Peder P. Madsen gdm, Mette C. Sørensd.

1858. Påske
Maren Andersd. Anders Sørensen gdm, Inger Kirstine Madsd.

1859. Påske
Mette Marie Laursd. Laurs Jørg. Olesen gdm, Magr. L.D.Stephd.
Karen Marie Pedersd. Peder Clausen gmd, Ane Steph.d.

1861. Påske
Rasmine Marie Rasmusen, Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsen

1865 Mikkelsdag
Kirstine Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen M. Olesen

1866. Mikkelsdag
Nielsigne Dorth. Hansen, gdm Niels Hansen, Magr. L.D. Jørgensd.
forældrene Snedker Hans Hansen og hustru
Cathrine de Place af Jellinge
Bodil Marie Petersen Peder Clausen gdm, Ane Stephansd.

1867. S.e.Mikkelsdag
Marie Kirst. Rasmussen Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsd.

1868. Mikkelsdag
Hansigne E.M.Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen M. Olesd.

1872. Mikkelsdag
Ane Sophie Jensen Jens Jørgensen gdm, Bodil Marie Jensen

1873. Mikkelsdag
Nielsigne Olesen Ole Peder Sørensen og Ingeborg Sørensd.
hos husbonde Jens Jørgensen gdm.

1875. Mikkelsdag
Karen Marie Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.
Ane Catrine Sørensen Jens P.Sørensen hmd, Catrine Jørgensd.

1878. Mikkelsdag
Jensigne Sørensen Jens P. Sørensen hmd, Ane C. Jørgensd.
Ane Sofie Hansen fisker Hans Jacob Sørensen i Vejle og
hustru Abelone Hansdatter
Ida Cathrine Knudsen Skolelærer og kirkesanger Laust Knudsen
og h. Pauline Tobine Pallesen
Karen Marie Rasmusd. Mads Rasmusen gdm, Maren Nielsd.

1880. Påske
Marie Christine Knudsen, Skolelær. L. Knudsen, Pauline Pallesen

1881. Mikkelsdag
Mette Marie Rasmusen, Mads Rasmusen gdm, Maren Nielsd.
Mette Marie Sørensen Søren Laurs Laursen gdm, og afd.
Cathrine Marie Jensd.
Maren Sørensen Hans Sørensen hmd, Cathr. Marie Rasmusd.

1882 2nd S.e Mikkelsdag
Ane Jensen Søren Jensen hmd, Kirsten Sørensen

1883 2nd S.e.Mikkelsdag
Ane M.M.Olesen Ole Jensen smed, Karen Rasmusd.

1884 1 S.e.Mikk. i Glud kirke
Magrethe C. Sørensen Søren Laursen gdm, afd. Mette K. Jensen

1885 2nd S.e.Mikk.
Ane Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensen
Petrea C. S. Hansen Peter Hansen tømrer, Bisholt mark og
hustr. Maren Pedersen

1886. 2nd S.e.Mikk.
Jensigne Marie Nielsen, Niels Hansen snedker, Karen M. Pedersen

1887 1 S.e.Mik. i Glud kirke
Elisabeth C.T.Henriksen, Laurs Henriksen lærer, Jacobine v.Jantzen

1888 2nd S.e.Mik.
Maren Jørgensen (Juul), Jørgen Jørgensen gdm, og
afd. Johanne Christensen
Mette C. Sørensen, Søren L. Laursen gdm, Karen Marie Pedersen
Marie Hansen Hans Sørensen hmd, Cathrine M. Rasmusd.

1889. 2nd S.e.Mik.
Nielsigne K.M. Nielsen Niels Hansen snedker, Karen M. Pedersd.

1890. 3 S.e.Påske i Glud Kirke
Christine B.M.Jørgensen (Juul), Jørgen Jørgensen gdm,
og afd. Johanne Christensen

1891 2nd S.e.Mik.
Else M.C. Nielsen Niels Hansen snedker, Karen M. Pedersd.