Hjarnø 2001

Formålet med at offentliggøre dette lille lokalarkiv over Hjarnø og den befolkning der
engang levede og boede her, har været at række en hjælpende hånd til de der
har interesse i den slags gamle sager.
Hovedvægten er lagt på slægten og hvor den har boet.
Folk med familie rødder der går her til øen vil i nogle tilfælde kunne føre
denne gren af familien ned til først i 1700 tallet.

Min interessen for lokal historie og slægtsforskning startede med at min bedstemor
Maren Rasmussen Østergaard fortalte at hendes slægt altid havde siddet på
Østergaard, som har matrikel no. 1, og at den familie, ifølge hendes mor, var
lidt i familie med nogle kulsviere.
Det første passede.
Med en enkelt undtagelse så har Østergaard familien siddet på den gård i over
300 år som fæstere og senere ejere. Kulsvierne er det endnu ikke lykkedes mig
at opspore, men måske kan en af læserne, en dag hjælpe med det.

Jeg vil i det hele taget være glad for rettelser og tilføjelser til dette lille
arkiv, og enhver oplysning der bare lugter af Hjarnø vil være meget velkommen.

Med venlig hilsen.
Finn Østergaard
Østre Kirkevej 25
Hjarnø 8700 pr Horsens

Oplysninger der lugter af Hjarnø kan fx. være nærmere oplysninger om mennesker der
er flyttet til Hjarnø, eller hvor de der er flyttet fra øen er endt og sammen med hvem.
Det kan være noget; hvor navnet Hjarnø eller, som det hed engang: Hiernøe, indgår.
Alle oplysninger, hvad enten det er fra lægdsruller, protokoller, dombøger, eller
indberetninger af den ene eller den anden art, kan sendes til denne adr.
Det vil alt sammen blive modtaget med tak.