Lokal historie fra Hjarnø samlet af Lærer Adsersen