Fra årene:  1787 - 1801 - 1834 - 1840 -1845 - 1855 - 1860 - 1870 - 1880 - 1890 - 1911
 
Tælling blev indtil 1870 foretaget af præsten eller degnen. Generelt gælder for følgende afskrevne lister:
 
Hvor intet andet er anført er personen født og bosat på Hjarnø. Hvis en person er gift eller har været det, er det anført. Gift 2nd, betyder at personen nu er i andet ægteskab. En * betyder, født i eller på, feks. * Alrø, viser at personen i tællingen er anført som født på Alrø. (1845 tæl. og senere) Matrikel nr er de nuværende, og påført hvor det er muligt. De var først fra 1911 anført i de orginale tællingslister.
Benævnelser og stavemåde følger til dels de oprindelige listers.
Enkelte misvisende fejl i orginalerne er her rettet.
 
Se også forslægts skemaer til familien der ses i folketællingen fra
1787 og 1880
 
Lidt om folketællingerne:
 
1787    afholdt 1-7
1801    afholdtes indtil 1925 i februar måned
1834
1840 + trosretning
1845 + fødested, fysiske og mentale handicap
1850
1855    (svært læselig)
1860
1870    tællingen foretages nu sognefogeden
1880
1890
1901 + oplysning om tilflytning, ægteskab og arbejdssted
1911
1916
1921
1925    tællingen afholdes fremover hvert 5te år den 5-11.
1930
osv.