1787 - 1801 - 1834 - 1845 - 1855 - 1860 - 1880 - 1890 - 1911


Udført af Søren Petersen den 2nd Februar. 19 gaarde og 13 huse,
164 personer ialt. 81 Mandekøn og 83 Kvindekøn.


1.Gård - Matr nr 12
Jørgen Hansen 33 år, Gift husfader, landmand
Mette Katrine Jensen 34 - gift husmoder
Marianne Hansen 8 - Barn
Hansigne M. Hansen 5 - -
Hans Steffen Hansen 3 - -
Niels Johan Hansen 22 - tj.karl * Nørby
Marie Rasmine Sør. 18 - tj.pige * Endelave

2. Huus - Matr nr 18
Peter Christensen 56 år, gift husfader, landmand, * Alrø
Inge Marie Nielsdat. 62 - gift husmoder
Niels Chr. Petersen 20 - søn

3. Huus - Matr nr 15
Niels Hansen 55 år, gift, husfader,landmand og Snedker * Klakring
Karen Marie Petersen 56 - , - husmoder, Jordemoder
Christen P. Nielsen 24 år, søn, snedker
Nielsigne K.M.Nielsen 14 - datter
Else Marie K.Nielsen 12 - -

4. Huus - Matr nr 17
Jens Sørensen 58 år, gift, husfader, landmand
Bodil marie Jørgensen 68 år, - husmoder

5. Gaard - Matr nr 11
Ole Hansen 44 år, gift, husfader, landmand
Mette Marie Laursen 44 år - husmoder
Magrete L.D. Steffdat. 75 - enke
Christen M. Kjeldsen 19 - tjenestekarl * Hosbye
Maren Hansen 15 - tjenestepige *Glud

6. Gaard - Matr nr 10
Jens Petersen 47 år gift, husfader, landmand
Mette Sørensdat 53 - - husmoder
Jens Petersen 25 - søn, fisker
Søren Petersen 22 - - -
Ane Petersen 19 - datter
Niels Jørgen Petersen 17 - søn
Jens Mathias Petersen 14 - -

7. Gaard - Matr nr 9
Rasmus Rasmusen 53 år, gift, husfader,landmand,sognefoged
Ane Magr. Nielsdat. 56 - - husmoder
Ane Petrea Jensen 23 - tjenestepige * Nørbye
Bertel Elisius Hansen 17 - tjenestekarl * Sønderbye

8. Gaard - Matr nr 8
Jens Sørensen 74 år, enkem. på aftægt
Rasmus Jensen 43 - husfader og landmand
Jens Jensen 17 - tjenestekarl
Kjerstine Olsen 50 - enke, husholder * Vorladegaard
Julius Rasmussen 12 - tjenestedreng

9. Huus - Matr nr 14
Ole Jensen 67 år, enkem., husfader, landmand og smed
Marie Olesen 20 - husholder
Alfred Olesen 16 - søn

10. Huus - Matr nr 25
Niels Rasm. Lodsgård 33 år gift, husfader og Lærer
Birthe Marie Jensen 29 år gift, husmoder * Vitved
Svend Aa.Jepsen Bredal 6 år, barn * Rårup

11. Gaard - Matr nr 6
Dusinius P. Rasmusen 39 år, husfader, landmand
Marie Kjerstine Rasm. 36 - husholder
Rasmus Madsen 83 - gift, på aftægt
Ane M.M. Madsen 75 - - - -
Marie Emilie Petersen 17 år tjenestepige * Endelave
Karl Marius Andersen 15 år tjenestekarl * Østrup

12. Gaard - Matr nr 5
Mads Rasmussen 67 år, gift, husfader og landmand
Maren Nielsdat. 61 - - husmoder
Karen Marie Rasm. 25 - datter
Mette marie - 21 - -
Hans Jørgen Nielsen 24 - tjenestekarl * Møen

13. Huus - Matr nr ?
Ane Joh. Jensdatter 90 år, på aftægt
Nielsigne Olesen 27 - sypige (* Rårup)
Peter Sørensen 9 - hendes søn

14. Gaard - Matr nr 3
Bodil Marie Jensdat. 61 år, enke og husmoder,* Alrø
Jens Søren Jensen 22 - bestyrer og landmand
Karen Marie Petersen 28 - tjenestepige
Jens Peter Nielsen 11 - tjenestedreng * Gjerstruplund

15. Gaard - Matr nr 1
Mads Andersen 43 år, gift, husfader og landmand
Rasmine Marie Rasm. 43 - - husmoder
Kjerstine An. Østergaard 8 - datter
Ane Marie Petersen 18 - tjenestepige * Nøttrup
Peter Gunner Petersen 16 - tjenestekarl * Aalle
1. Gaard - Matr nr 4a
Jørgen Jørgensen 40 år gift husfader og landmand
Jørgen Juul Jørgensen 13 - søn
Kresten Sørensen - 11 - -
Anders Jørgensen 8 - -
Jens Jørgensen 5 - -
Jens Otto Jørgensen 3 - -
Peter Vilhelm Jørg. 2 - -
Jensigne Christensen 34 - gift, husmoder
Maren Jørgensen 15 - datter * Hvirring
Kirstine B.M. Jørg. 13 - -
Johanne Jørgensen 11 - -
Else Marie Jørgensen 7 - -
Mette Kirstine Jørg. 0 - -
Maren Jensen 80 - enke, aftægts kone, * Rårup

2. Gaard - Matr nr 3b
Thomas Chr. Jensen 36 år, gift husfader og landmand, * Nørby
Ane Sophie Jensdat. 31 - - husmoder
Jensigne M. Jensen 1 - datter

3. Huus - Matr nr 4b
Jens Jørgen Laursen 42 år, gift husfader og landmand * Raarup
Maren Christensen 32 - - husmoder * Hvirring
Mary Laursen 2 - datter

4. Huus - Matr nr 5d
Jens Jørgen Rasmusen 28 år, gift husfader og landmand
Anine Petrea Sørensen 22 - - husmoder
Maren Rasm. Lodsgaard 1 - datter

5. Huus - Matr nr 5c
Niels Nielsen 46 år, gift husfader og landmand
Else M.B.Christensen 27 - - husmoder * Glud
Ane Karoline Nielsdat 57 - enke husmoder

6. Gaard - Matr nr 9b
Niels Rasmussen 69 år, gift husfader og landmand
Maren Steffensdat. 70 - - husmoder
Steffen Nielsen 31 - søn og bestyrer
Bodil Sophie Hansen 16 - tjenestepige, * Bisholt mark

7. Huus - Matr nr 10b
Karl Petersen 43 år, gift husfader og fisker
Dorthea Jensen 32 - - husmoder * Nørby mark
Emma marie Petersen 2 - datter

8. Huus - Matr nr 13f
Søren Hansen 44 år gift, husfader,lods, * Bredballe strand
Ane Kjerst. Eskildsen 41 år gifthusmoder, * Elbæk mark
Søren Hansen 13 - søn
Johan H. Hansen 12 - -
Emil Hansen 9 - -
Otto Klaus Hansen 7 - -
Ole L.H. Hansen 6 - -
Axel Mikael Hansen 4 - -
Peter C.E. Hansen 2 - -
Ane Abelone Hansen 1 - datter

9. Huus - Matr nr
Jens Jensen 55 år, husfader og landmand
Maria Sørensen 26 - husholder * Aslykke
Kjerstine J.Sørensen 1 - datter

10. Huus - Matr nr 16
Rasmus Olsen 30 år , gift husfader og fisker
Ane Mortensen 37 - - husmoder * Sverig
Morten P. Nielsen 11 år barn * Rårup
Kirstine Magr. Olesen 0 - -

11. Gaard - Matr nr 19
Jørgen Jensen 38 år gift husfader, landmand og møller
Ane Katrine Sørensen 28 - - husmoder
Jens Jørgen Jensen 7 - søn
Bodil marie - 6 - datter
Jens Peter - 2 - søn
Hans Adolph - 1 - -
Drenge barn 0 - -
Harald E.T.Orneborg 30 - møllersvend * Hjøsballe?

12. Gaard - Matr nr 20
Søren Jensen 49 år gift husfader, landmand
Kjersten Sørensen 45 - - husmoder * Rye
Ane Jensen 21 - datter
Ane Magrethe Jensen 7 - -
Agnes Kjerst. Andersen 1 - (Anes og Anders datter)
Anders Peter Andersen 28 - muresvend * Virklund

13. Gaard - Matr nr 13
Hans Sørensen 54 år gift husfader, landmand * Glud
Katrine M. Rasmussen 52 - - husmoder
Jens Søren Sørensen 23 - søn
Marie Sørensen 15 - datter
Hansigne M. Sørensen 9 - -
Karen Marie jensdat. 80 - enke

14. Gaard - Matr nr 7
Søren Petersen 45 år gift husfader, landmand
Ane Marie Rasmussen 37 - - husmoder
Peder Peter Madsen 73 - enkemand på aftægt
Hansigne Jensen 30 - tjenestepige * ??
Hans Peter Hansen 20 - tjenestekarl * ??

1. Gaard Matr nr 2
Søren Laursen 52 år gift husfader, landmand
Karen Marie Pedersen 42 - - husmoder
Magrethe K. Sørensen 19 - datter
Mette K. Sørensen 15 - datter
Niels Sørensen 14 - søn
Ane Dorthe Sørensen 10 - datter
Laurs Jørgen Sørensen 7 - søn
Petra Oline Sørensen 5 - datter
Rasmus P. Nielsen 19 - tjenestekarl * Overbye

2. Gaard - Matr nr 22
Steffen Petersen 41 år gift husfader, landmand
Hansigne E.M.Hansen 35 - - husmoder
Hans Pedersen 7 - søn
Karoline Pedersen 4 - datter
Marie Pedersen 2 - -
Elle Marie Olesdat 79 - enke på aftægt
Johanne M. Jensen 16 - tjenestepige * Endelave

3. Gaard - Matr nr 21
Peter Klausen 71 år, gift husfader, landmand
Ane Steffensdat. 72 - - husmoder
Niels Petersen 34 - søn, fisker
Bodil Marie Petersen 37 - datter