1787 - 1801 - 1834 - 1840 -1845- 1855 - 1860 - 1870 - 1880 - 1890 - 1911


Hjarnø sogn 1880 d. 1ste Februar. 17 gaarde og 9 huse, ialt 165 personer.
Sammentalt af Peder Peter Madsen. (Sognefoged)


1. Gaard - Matr nr 7
Peder Peter Madsen 63 år, enkemand, husfader. Gaardmand
Ane Petersen 38 - husholderske, hans datter
Søren Petersen 35 - medhjælp v/landbruget, hans søn.
Petrea Katr. Hansen 8 - pleiedatter. * Glud
Hansigne Jensen 29 - Tjenestepige. * Brund
Niels Hansen 19 - tjenestekarl * Glud

2. Hus - Matr nr 5c. Hvidkilde.
Ole Laursen 49 - husfader
Ane Kathrine Nielsen 47 - husmoder

3. Hus - Matr nr 10b
Søren Hansen 34 år, husfader. Fastlods.* Hornstrup
Ane Kjerstine Eskildsen 30 - hans kone * Gangsted
Johanne Eline Hansen 6 - deres barn, * Horsens

4. Gård - Matr nr 9b
Niels Rasmusen 59 år gift gårdmand
Maren Stephansd. 60 - hans kone
Stephan Nielsen 21 - ugift søn, medhjælper
Ane Kat. Sørensd. 18 - - tjenestepige

5. Gård - Matr nr 6
Rasmus Madsen 73 år gift gårdmand, blind
Ane Marie Mag. Mads. 65 - - hans kone
Rasmine Marie Rasm. 33 - ugift datter
Mads Peder Rasmusen 32 - - søn, medhjælper
Dusinius Peder Rasm. 29 - - - fisker
Marie Kjerstine - 26 - - datter

6. Hus - Matr nr 14 Smedien
Ole Jensen 59 år enkemand smed
Rasmus Olesen 20 - søn, fisker
Jens Olesen 13 - -
Ane Marie Mag. Olesen 10 - datter
Carl Alfred Olesen 6 - søn
Maren Cristiansen 36 - tjenestepige * Lystrup

7. Gård - Matr nr 19
Jens Jørgensen 62år ugift jordbruger
Ane Kathrine Pedersd. 90 - enke forsørges * Hundslund
Karen Jørgensen 25 - ugift tjeneste pige * Vejle egnen
Johan Nielsen 49 - - - karl * Østeby,Samsø

8. Hus - Matr nr 20
Ane Kjerstine Rasm. 72 år enke, husmoder, landbruger
Rasmus Nielsen 39 - ugift søn

9. Gård - Matr nr 13
Niels Markus Nielsen 35 år gift gårdmand
Ane Marie Sørensen 23 - - hans kone, * Falling sogn
Niels Nielsen Vesterg. 4 - søn
Søren Chr. Petersen 17 - ugift tjenestekarl * Horsens
Maren Frandsen 26 - - tjenestepige * Endelave
Mariane Hansd. 82 - enke, forsørges

10. Hus - Matr nr 16
Hans Sørensen 44 år gift jordbruger
Katrine Marie Rasm. 42 - hans kone
Jens Søren Sørensen 13 - deres barn
Maren Sørensen 11 - - -
Søren Sørensen 8 - - -
Marie Sørensen 5 - - -
Jens Pouelsen 86 - enkemand, forsørges * Glud
Karen Marie Jensd. 69 - enke -

11. Gård - Matr nr 12
Mariane Jørgensen 54 år enke, jordbruger
Jørgen Hansen 23 - ugift søn, medhjælper
Dorthea Jensen 22 - - tjeneste pige * Glud
Erik Peder Olsen 24 - - - karl * Tyrsted
Knud Helbæk Knudsen 11 - - - dreng * Glud

12. Hus - Matr nr 18
Peder Christensen 47 år gift jordbruger * Alrø
Inger Marie Nielsen 52 - hans kone
Niels Chr. Pedersen 10 - deres søn
Niels Chr. Jensen 74 - enkemand konens fader

13. Hus - Matr nr 15
Niels Hansen 45 år gift jordbruger (og snedker)
Karen Marie Pedersen 46 - hans kone, Jordemoder
Hans Nielsen 10 - deres børn
Jensigne Marie Nielsen 7 - - -
Nielsigne C.M. 4 - - -
Else Marie C. 2 - - -
Christen Jensen 72 - enkemand * Alrø
Hans Nielsen 87 - - * ? Vejle amt

14. Hus - Matr nr 17
Jens Sørensen 48 år gift 2nd, jordbruger
Bodil M. Jørgensen 59 - - - hans kone

15. Gård - Matr nr 11
Ole Hansen 37 år gift jordbruger
Mette Marie Laursen 34 - - hans kone
Magrethe D.Stephansen 65 - enke forsørges
Niels Rasmusen 22 - ugift tjeneste karl * Glud
Søren Chr. Sørensen 18 - - - dreng * ?
Bodil K. Sørensen 15 - - - pige * Endelave

16. Gård - Matr nr 10
Jens Pedersen 37 år gift jordbruger
Mette Sørensen 43 - hans kone
Karen Marie Pedersen 18 - deres børn
Jens Pedersen 15 - - -
Søren Pedersen 12 - - -
Peder Pedersen 11 - - -
Ane Pedersen 8 - - -
Niels Jørgen Pedersen 7 - - -
Jens Mathias Pedersen 4 - - -
Ane J.P.Pedersen 1 - - -
Jensigne Sørensen 15 - tjeneste pige

17. Gård - Matr nr 9
Rasmus Rasmusen 48 - gift jordbruger
Ane Magrethe Nielsen 46 - hans kone
Marie Christiansen 19 - tjeneste pige * Horsens
Mads Jørgen Jensen 17 - - dreng * Glud

18. Gård - Matr nr 8
Jens Sørensen 64 år enkemand jordbruger
Rasmus Jensen 33 - ugift søn, medhjælp hos faderen
Sophus Mortensen 14 - tjeneste dreng * Endelave
Jensigne Nielsen 18 - - pige * Glud
Jens Jensen 45 - - karl
Jørgen Jensen 41 - gift , af ham forsørget ?
Maren Jensen 26 - hans kone * Skjold
Ane Katr. Jensen 3 - deres børn, * Skjold
Ingeborg Jensen u.1 - - - * Horsens

19. Skolen - Matr nr 25
Laust Knudsen 41 år gift lærer * Living, Ringk. amt
Pouline T. Hansen 37 - kone * Vesterhaven sogn, Ålborg
Ida Katrine Knudsen 15 - deres børn
Maren Krestine 14 - - -
Dagmar A. Knudsen 11 - - -
Cecilie K. - 8 - - -
Knud P.V. - 6 - - -

20. Gård - Matr nr 5
Mads Rasmusen 57 år gift jordbruger (og Lods)
Maren Nielsen 51 - hans kone
Jens Jørgen Rasmusen 18 - deres barn
Karen Marie - 15 - - -
Mette Marie - 12 - - -
Rasmus Nielsen 44 - ugift, midlertidig forsørget

21. Gård - Matr nr 4
Jørgen Jørgensen 38 år gift jordbruger
Jensigne Christensen 24 - hans kone, * Hvirring
Maren Jørgensen 5 - deres barn
Christine B. Jørgensen 3 - - -
Jørgen Juul Jørgensen 3 - - -
Chresten Sør.Jørgensen 1 - - -
Johanne Jørgensen - u.1 - - -
Maren Jensen 40 - enke der forsørges * Rårup
Maren Christensen 22 - tjeneste pige, * Hvirring
Marie M.Christensen 15 - - - , * Endelave
Christen P. Nielsen 14 - - dreng
Jens Jørgen Lauersen 32 - fisker, * Rårup

22. Gård - Matr nr 3
Jens Jørgensen 53 - gift jordbruger
Bodil Marie Jensen 51 - hans kone * Alrø
Jørgen Jensen 28 - ugift søn
Mette Katr. Jensen 24 - - datter
Ane Sophie Jensen 21 - - -
Jens Søren Jensen 12 - - søn
Laues Olesen 16 - - tjeneste karl
Ane Johanne Jensen 79 - enke, har ophold af gården
Nielsigne Olesen 20 - ugift, midlertidig ophold * Rårup

23. Gård - Matr nr 2
Søren Lauersen 42 år gift jordbruger
Karen Marie Pedersen 34 - hans kone
Mette Marie Sørensen 12 - deres barn
Magrethe K. Sørensen 11 - - -
Mette Katrine Sørensen 5 - - -
Niels Sørensen 4 - - -
Ane Dortea Sørensen u.1 - - -
Jens Jø.Pedersen Bæk 19 - tjeneste karl, * Uth
Marie Steensen 21 - tjenestepige * Banlev
Niels Hansen 81 - gift nyder ophold af gården
Magr.L.D.Jørgensen 66 - - hans kone

24. Gård - Matr nr 1
Inger K. Pedersen 68 år enke jordbruger
Mads Andersen 33 - ugift søn bestyrer gården
Maren Andersen 35 - - datter
Maren Madsen 26 - - tjeneste pige * Falling
Jens Nielsen 14 - - - dreng * Endelave

25. Gård - Matr nr 22
Ellen Marie Olesen 69 år enke jordbruger
Hansigne Marie Hansen 25 - ugift datter
Peder Jensen 19 - - tjeneste karl

26. Gård - Matr nr 21
Peder Klausen 61 år gift jordbruger
Ane Stephansen 62 - hans kone
Karl Pedersen 33 - ugift søn fisker
Stephan Pedersen 31 - - - -
Bodil Marie Pedersen 27 - - datter
Niels Peter - 24 - - søn fisker

Ialt 1ste februar 1880 Mand 77, Kvinde 84, i alt 161 personer

Tillægsliste A.
Fra Skjold sogn med midlertidig ophold på Hjarnø:

Rasmus Jensen 53 år gift skolelærer * Engum
Ane Marie Christensen 19 - ugift ? * Hvirring
Jens Jørgen Sørensen 21 - - arbeider, * Bisholt
Niels Anders Nielsen 18 - - sømand, * Endelave