1787 - 1801 - 1834 - 1840 -1845 - 1855 - 1860 - 1870 - 1880 - 1890 - 1911
Gård - Matr.no 7
Peder Peter Madsen 53 år, huusfader, Sognefoged, Gaardbruger
Mette Katrine Sørensen 52 år, huusmoder
Ane Pedersen 28 år, barn, som tjenestetyende
Maren Pedersen 27 år, barn, som tjenestetyende
Søren Pedersen 25 år, barn, som tjenestetyende
Rasmus Rasmusen 66 år, fraskilt, tjener, Sømand
Hans Peter Marcusen 19 år, tjener, dreng, *Glud

Gård - Matr.no 9b
Niels Rasmusen 49 år, huusfader, gaardbruger
Maren Stephansen 50 år, huusmoder
Stephan Nielsen 11 år, barn, dreng

Hus - matr.no 10b
Jens Peter Sørensen 39 år, huusfader, jordbruger
Ane Katrine Sørensen 8 år, barn
Jensine Sørensen 5 år, barn

Huus - Matr.no 5c
Ole Laursen 39 år, huusfader, jordbruger
Ane Katrine Nielsen 37 år, huusmoder
Adam Sørensen 57 år, indsidder

Huus - Matr.no 14
Ole Jensen 49 år, huusfader, Smed
Karen Rasmusen 33 år, huusmoder
Ane Magrete Olesen 77 år, bedstemoder
Rasmus Olesen 10 år, barn, dreng
Laurs Olesen 6 år, barn, dreng
Jens Olesen 3 år, barn, dreng
Ane Magrete Olesen u/1 år, barn,

Skolen - Matr.no 25
Laust Knudsen 31 år, huusfader, Skolelærer, *Eiseng sogn
Pouline Tob. Hansen 27 år, huusmoder, * Viborg amt
Ida Kirstine Christensd. 62 år, svigermoder, *Anborg
Ida Cathrine Knudsen 5 år, barn
Marie Christine Knudsen 4 år, barn
Dagmar Antoni. Knudsen 1 år, barn

Gård - Matr.no 6
Rasmus Madsen 64 år, huusfader, jordbruger, blind?
Ane M.M.Madsen 55 år, huusmoder
Rasmine M. Rasmusen 23 år, barn, tjenestetyende
Mads Peter Rasmusen 22 år, barn, tjenestetyende
Dosinius P.Rasmusen 19 år, barn, tjenestetyende
Marie Kjerst.Rasmusen 16 år, barn, tjenestetyende
Johanes Nielsen 42 år, tjenestetyende, dreng, *Tranbjere sogn

Gård - Matr.no 21
Peder Klausen 51 år, huusfader, jordbruger
Ane Stephansen 52 år, huusmoder
Stephan Pedersen 21 år, søn, Fisker
Bodel Marie Pedersen 17 år, datter, tjenestetyende

Gård - Matr.no. 22
Hans Sørensen 60 år, huusfader, jordbruger
Eline Marie Olesen 59 år, huusmoder
Ole Hansen 27 år, søn, Fisker
Eline Hansine Hansen 15 år, datter, tjenestetyende
Hans Madsen 38 år, logerende, Skrædder, * Hunitund Sogn?

Gård - Matr.no. 1
Anders Sørensen 59 år, huusfader, jordbruger
Inger Kjerst. Madsd. 58 år, huusmoder
Maren Andersen 25 år, datter, tjenestetyende
Mads Andersen 23 år, tienestekarl og søn
Rasmus Rasmusen 18 år, tjenestekarl, svend
Søren P.Andersen 12 år, tjenestetyende, dreng, * Glud

Gård - Matr.no. 2
Søren Laursen 32 år, huusfader, jordbruger,
Mette Katrine Jensen 34 år, huusmoder
Jens Jørgen Laursen 22 år, tjenestetyende, Svend, *Raarup sogn
Sesilie Marie Sørensen 18 år, tjenestetyende, pige, * Rye sogn
Anton Jensen 12 år, tjenestetyende, dreng, * Raarup sogn
Mette Marie Sørensen 7 år, barn, datter
Niels Hansen 71 år, bedstefader, aftægtsmand
M.L.D. Jørgensen 56 år, bedstemoder, aftægtskone
Nielsigne D. Hansen 17 år, pleiedatter, * Jelling sogn

Gård - Matr.no 3
Jens Jørgensen 43 år, huusfader, Jordbruger
Bodil Marie Jensen 41 år, huusmoder
Jørgen Jensen 18 år, søn, tjenestetyende
Mette Kat. Jensen 14 år, datter, tjenestetyende
Ane Sophie Jensen 11 år, datter, barn
Jens Søren Jensen 2 år, søn, barn
Ane Johane Jensen 69 år, bedstemoder
Nielsine Olesen 10 år, pleiedatter, barn, *Raarup sogn
Jens Jacob Sørensen 27, logerende, Fisker
Jens Chrestensen 13 år, pleiesøn, * Alrø
Jacobine Jacobsen 46 år, tjenestepige, * Alrø
Ane Marie Jensen 21 år, Sypige, *Glud, har fast ophold der

Gård - matr.no 4
Jørgen Jørgensen 53 år, huusfader, jordbruger, * Skjold sogn
Maren Jensen 60 år, huusmoder, * Raarup sogn
Mette Kjerst. Jørgensen 22 år, datter, tjenestetyende
Jørgen Jørgensen 20 år, søn, Tømmrer
Berte Marie Johansen 6 år, pleiedatter, barn, * Hvesing sogn
Kjerstine Hansen 18 år, tjenestetyende, pige
Johan Mag. Svendsen 25 år, tjenestetyende, Svend, * Sii? Sogn
Jens Rasmusen 12 år, tjenestetyende, dreng
Nielsine Pedersen 30 år, logerende, medhjælper, *Velling sogn
Niels Chr. Jensen u/16 år, barn, * Glud sogn
Rasmus Jensen 42 år, Skrædder, * Engum sogn

Gård - Matr.no 5
Mads Rasmusen 47 år, huusfader, Lods, jordbruger
Maren Nielsen 41 år, huusmoder
Niels Rasmusen 13 år, søn, dreng
Jens Jørg. Rasmusen 8 år, søn, barn
Karen Marie Rasmusen 5 år, datter, barn
Mette Marie Rasmusen 2 år, datter, barn
Karline M. Hansen 20 år, tjenestetyende, pige, * Østrup Glud
Rasmus Nielsen 33 år, tjenestetyende, dreng
Jens Jensen 35 år, tjenestetyende, Svend

Gård - Matr.no 8
Jens Sørensen 54 år, huusfader, jordbruger
Ingeborg Jørgensen 51 år, huusmoder
Jørgen Jensen 31 år, søn
Søren Jensen 29 år, søn, Svend
Kjersten Sørensen 23 år, tjenestetyende
Ane Jensen 1 år, barn
Rasmus Jensen 23 år, søn, Svend
Jens Andersen 16 år, tjenestetyende, dreng, *Alrø

Gård - Matr.no 9
Rasmus Rasmusen 38 år, huusfader, jordbruger
Ane Magrete Nielsen 36 år, huusmoder
Karen Marie Nielsen 77 år, enke, bedstemoder
Ane Dorthe Tomsen 27 år, tjenestetyende, pige, *Tranbjerg sogn
Hans Jørgen Markusen 19 år, tjenestetyende, svend, *Tranbjerg sogn
Tomas Pedersen 12 år, tjenestetyende, dreng, * Ut sogn

Møllen - Matr.no 19
Jens Jørgensen Høgh 51 år, huusfader, Møller
Ane Katrine Pedersen 78 år, bedstemoder, * hundslund sogn
Jens Chr. Nielsen 34 år, tjenestetyende, Svend

Huus - Matr.no 20
Niels Sørensen 62 år, huusfader, jordbruger
Ane Kjerst. Rasmusen 69 år, huusmoder
Rasmus Nielsen 29 år, søn

Huus - Matr.no 16
Hans Sørensen 33 år, huusfader, jordbruger, *Glud
Katrine M.Rasmusen 31 år, huusmoder
Jens Søren Sørensen 3 år, søn, barn
Maren Sørensen 1 år, datter, barn
Jens Poulsen 76 år, bedstefader, *Glud
Karen Marie Jensen 59 år, bedstemoder, fraskildt ?

Gård - Matr.no 13
Niels Søren Jensen 69 år, huusfader, jordbruger
Mariane Hansen 71 år, huusmoder
Niels Marcus Nielsen 25 år, søn, tjenestetyende
Ellen Christensen 24 år, tjenestetyende, pige, *Hundslund
Søren Peder Andersen 19 år, tjenestetyende, svend, *Glud
Mical Jensen 18 år, tjenestetyende, dreng, *Ølsted
Knud Sørensen 20 år, tjenestetyemde, svend, *Gylling

Gård - Matr.no 12
Hans Stephansen 48 år, huusfader, jordbruger
Mariane Jørgensen 47 år, huusmoder
Jørgen Hansen 13 år, søn, dreng
Christiane Christensen 20 år, tjenestetyende, pige

Huus - Matr.no 18
Peder Christensen 37 år, huusfader, jordbruger, *Alrø
Enger Marie Nielsen 42 år, huusmoder
Niels Chr. Jensen 64 år, bedstefader
Niels Chr. Pedersen 15 år, barn

Huus - Matr.no 15
Chresten Jensen 62 år, huusfader, jordbruger, *Alrø
Mette Katr. Andersen 74 år, huusmoder
Niels Hansen 35 år, svigersøn, Snedker, *Klagring
Karen Marie Pedersen 36 år, datter, Gjordemoder
Else Marie Nielsen 6 år, datter, barn
Chresten P. Nielsen 4 år, søn, barn
Mette Kat. Nielsen 2 år, datter, barn
Hans Nielsen 15 år, søn, barn

Huus - Matr.no 17
Jens Sørensen 38 år, huusfader, jordbruger
Bodel marie Jørgensen 48 år, huusmoder

Gård - Matr.no 11
Laurs Jørgen Olesen 71 år, huusfader, jordbruger
Magr. L.D.Stephansen 55 år, huusmoder
Mette Marie Laursen 24 år, datter, tjenestetyende
Stephan Laursen 21 år, søn, karl
Maren Mortensen 33 år, tjenestetyende, pige, *Tranbjerg sogn
Rasmus Rasmusen 12 ¨år, tjenestedreng, *Horsens

Gård - Matr.no. 10
Jens Pedersen 27 år, huusfader, jordbruger
Mette Sørensen 33 år, huusmoder
Karen M. Pedersen 8 år, datter, barn
Jens Pedersen 5 år, søn, barn
Søren Pedersen 2 år, søn, barn
Peder Pedersen 1 år, søn, barn
Karen Marie Pedersen 24 år, tjenestetyende, pige
Niels Pedersen 14 år, tjenestetyende, dreng.
Fraværende
Carl Pedersen 23 år, søn, tjenestekarl, Fregaten Lolland

Ført efter vedlagte fortegnelse over folketallet den 1 Februar 1870 paa Hjarnø