1787 - 1801 - 1834 - 1840 -1845 - 1855 - 1860 -1880 - 1890 - 1911
1. En gaard, Møllen - Matr.19
Jens Jørgensen Høgh 43 år, ugift, Møller og huusfader
Ane Kathrine Pedersd. 69 år, enke,* Hundslund, huusfaders moder der af ham forsørges
Ane Kathrine Jørgensd. 29 år, ug, huusfaders søster der af ham forsørges
Hans Hansen 28 år, ug, tjenestekarl, *Glud

2. Et Huus - Matr.20
Niels Sørensen 53 år, gift, huusmand og huusfader
Ane Kierstine Rasmusd 53 år, gift, hans kone
Cathrine Maria Nielsd 26 år, ug, deres datter

3. En gaard - Matr.13
Niels Søren Jensen 60 år, gift, gaardmand huusfader
Mariane Hansen 62 år, gift, hans kone
Ane Bodilene Nielsdat. 26 år, ug, deres børn
Hans Adolf Nielsen 23 år, ug, do
Bodild Marie Nielsen 20 år, ug, do
Niels Markus Nielsen 16 år, ug, do
Søren Hansen 44 år, gift, stienhugger, * ?sogn, Veile amt
Frederik Pedersen 30 år, gift, Stienhugger, * ?sogn Skanderborg amt
Jens Jensen 28 år, ug, huusfaders pleiesøn

4. En gaard - Matr.12
Hans Steffensen 39 år, gift, gaardmand huusfader
Mariane Jørgensen 37 år, gift, hans kone
Bodil Marie hansen 5 år, ug, deres narn
Jørgen Hansen 4 år , ug, do
Bodild Maria Sørensen 77 år, enke, husfaders moder der af ham forsørges
Bodild Maria Jørgensen 39 år, ug, huusfaders svigerinde
Jens Jørgen Rasmusen 25 år, ug, tjenestekarl
Karen Jensen 24 år, ug, tjenestepige, * paa ? Snarums? hvor
Karl Pedersen 14 år, ug, tjenestedreng

5. Et huus - Matr.16
Jens Povlsen 67 år, gift, Glud, huusmand og huusfader
Ane Magr. Sørensen 79 år, gift, hans kone
Karen Marie Jensen 49 år, fraskildt, huusfaders steddatter

6. Et Huus - Matr.18
Niels Christian Jensen 56 år, gift, huusmand og huusfader
Karen Jensen 45 år, gift, hans kone
Inger Marie Nielsen 33 år, ug, deres barn
Jens Christian Nielsen 25 år, ug, do

7. Et Huus - Matr.15
Kristian Jensen 53 år, gift, huusmand og huusfader, *Alrø
Mette Cath. Andersen 65 år, gift, hans kone
Niels Hansen 26 år, gift, deres svigersøn, snedker, *Klakring
Karen Marie Pedersen 27 år, gift, hans kone
Mette Catrine Nielsen 1 år, ug, det sidste pars datter

8. Et huus - Matr.17
Jens Sørensen 29 år, ugift, huusmand

9. En gaard - Matr.9b
Niels Rasmusen 40 år, gift, gaardmand og huusfader
Maren Steffensen 41 år, gift, hans kone
Karen Marie Nielsen 5 år , ug, deres barn
Steffen Nielsen 2 år, ug, do
Cat. Marie Rasmusen 23 år, ug, tjenestepige

10. En Gaard - Matr.11
Laurs Jørgen Olesen 62 år, gift, gaardmand og huusfader
Margr. L.D. Steffensen 46 år, gift, hans kone
Ole Laursen 30 år, ug, deres barn
Mette Marie Laursen 15 år, ug, do
Ane Catrine Nielsen 29 år, ug, tjenestepige

11. En gaard - Matr.10
Jens Nielsen 65 år, enkemand, gaardmand og huusfader
Jens Pedersen 18 år, ug, pleiesøn
Mette Sørensdatter 23 år, ug, pleiedatter
Jens Peder Sørensen 30 år, ug, tjenestekarl
Ane Mette Christensen 19 år, ug, tjenestepige, *Alrø
Steffen Pedersen 12 år, ug, tjenestedreng

12. En gaard - Matr.9
Rasmus Jensen 67 år, gift, gaardmand og huusfader
Karen Marie Nielsen 68 år, gift, hans kone
Rasmus Rasmusen 29 år, ug, deres søn, hjælpelods
Jens Jensen 26 år, ug, tjenestekarl
Ane Magrethe Nielsen 27 år, ug, tjenestepige

13. En gaard - Matr.8
Jens Sørensen 45 år, gift, gaardmand og huusfader
Ingeborg Jørgensen 43 år, gift, hans kone
Mette katrine Jensen 25 år, ug, deres barn
Jørgen Jensen 22 år, ug, do
Søren Jensen 20 år, ug, do
Rasmus Jensen 14 år, ug, do
Ane Jensen 8 år, ug, do
Rasmus Nielsen 20 år, ug, tjenestekarl

14. Et Huus - Matr.14
Ole Jensen 40 år, gift huusmand og huusfader, smed
Karen Rasmusen 24 år, gift, hans kone
Jens Olesen 4 år, ug, deres barn
Rasmus Olesen 1 år, ug, do
Ane Magrethe Olesen 66 år, enke, huusfaders moder, der af ham forsørges

15. En gaard - Matr.7
Peder Peter Madsen 44 år, gift, gaardmand husfader og sognefoged.
Mette Catrine Sørensen 43 år, gift, hans kone
Ane Pedersen 19 år, ug, deres barn
Maren Pedersen 18 år, ug, do
Søren Pedersen 16 år, ug, do
Mads Pedersen 15 år, ug, do
Jens Mathiasen år, gift, steenhugger, * Hornborg
Niels Johansen 44 år, gift, steenhugger, *? sogn ? amt
Jens Jørgensen 20 år, ug fisker

16. En gaard - Matr.6
Rasmus Madsen 54 år, gift, gaardmand og huusfader
Ane M.M.Madsdatter 46 år, gift, hans kone (MM:Maria Margrethe)
Maren Rasmusen 21 år, ug, deres barn
Ingeborg Rasmusen 18 år, ug, do
Rasmine M. Rasmusen 14 år, ug, do
Mads Peder rasmusen 13 år, ug, do
Dusinius P. Rasmusen 10 år, ug, do
Rasmus Rasmusen 9 år, ug, do
Marie Kirstine Rasmusen 7 år, ug, do
Bernhard Sørensen 21 år, ug, tjenestekarl, *Endelave
Rasmus Rasmusen 57 år, fraskildt, tjenestekarl

17. Skolen - Matr.25
Laurits Nielsen Hørlyk 25 år, gift, Skolelærer, kirkesanger, husfader *Haderslev amt
Elise Gydesen 22 år, gift, hans kone, *Vrigsted
Niels Christian Hørlyk 2 år, ug, deres søn

18. Et Huus - Matr.5c
Adam Sørensen 48 år, ugift, huusmand

19. En gaard - Matr.5
Mads Rasmusen 38 år, gift gaardmand, lods og husfader.
Maren Nielsen 31 år, gift, hans kone
Mette Marie Rasmusen 5 år, ug, deres barn
Niels Rasmusen 4 år, ug, do
Rasmus Rasmusen 2 år, ug, do
Rasmus Nielsen 25 år, ug, tjenestekarl
Niels Nielsen, 17 år, ug, do
Anders Laursen 40 år, ug, do, *Halling sogn
Ane Kirstine Pedersen 17 år, ug, tjenestepige, *Endelave

20. En gaard - Matr.4
Jørgen Jørgensen 44 år, gift, Skjolde, gaardmand og huusfader
Maren Jensen 51 år, gift, hans kone, *Raarup
Mette Kirstine Jørgens. 12 år, ug, deres barn
Jørgen Jørgensen 11 år, ug, do
Jørgen Peder Jørgensen 9 år, ug, do
Laurs Jørgen Jensen 25 år, ug, tjenestekarl, *Alrø
Hans Eriksen 49 år, ug, do, *Skjold
Else Kirstine Laursen 31 år, ug, tjenestepige, *Falling sogn

21. En Gaard - Matr.3
Jens Jørgensen 33 år, gift, gaardmand og huusfader
Bodil Maria Jensen 31 år, do, Alrø, hans kone
Jørgen Jensen 9 år, ug, deres barn
Jens Jensen 7 år, ug, do
Mette Catrine Jensen 5 år, ug, do
Ane Sofie Jensen 2 år, ug, do
Jens Jacob Sørensen 18 år, ug, tjenestekarl.
Rasmus J. Christensen 17 år, ug, do, * Alrø
Mette Sørensen 20 år, ug, tjenestepige, *Falling
Karen Rasmusen 18 år, ug, do, *Falling

22. Et Huus - Matr. ?
Ane Johanne Jensen 60 år, enke, aftægtskone

23. En Gaard - Matr. 2
Niels Hansen 62 år, gift, gaardmand og huusfader
Margrete LD. Jørgensen 47 år, gift, hans kone
Thrine Hansen 20 år, ug, deres pleiedatter
Nielsine Dorthea Hansen 8 år, deres pleiedatter, *Jelling sogn
Søren Laurs Laursen 23 år, ug, tjenestekarl
Søren Jensen 11 år, ug, tjenestedreng, *Glud

24. En Gaard - Matr. 1
Anders Sørensen 50 år, gift, gaardmand og huusfader
Inger kirstine Madsen 49 år, gift, hans kone
Maren Andersen 16 år, ug, deres barn
Mads Andersen 14 år, ug, do
Mads Pedersen 79 år, enkemand, huusfaders svigerfader der af ham forsørges
Søren Sørensen 21 år, ug, tjenestekarl
Ane Marie Jensen 17 år, ug, tjenestepige, *Alrø

25. En Gaard - Matr. 21
Peder Klausen 42 år, gift gaardmand og huusfader
Ane Steffensen 43 år, gift, hans kone
Karen Marie Pedersen 15 år, ug, deres barn
Bodil Marie Pedersen 8 år, ug, do
Niels Pedersen 5 år, ug, do
Karen Marie Jensen 77 år, enke, huusfaders moder der af ham forsørges

26. En gaard - Matr.22
Hans Sørensen 52 år, gift, gaardmand og huusfader
Ellen Marie Olesen 50 år, gift, hans kone
Susanne Joh. Hansen 23 år, ug, deres barn
Søren Hansen 21 år, ug, do
Ole Hansen 18 år, ug, do
Karl Hansen 11 år, ug, do
Hansine E.M. Hansen 6 år, ug, do (EM:Eline Marie)

Summa Hjarnø: Gaarde og huse 26, Familier 26
Personer som hører til familier 152
Personer der leve udenfor familier 1
Ialt 153 personer, heraf en af de opførte i udlandet.

Hjarnø d. 2den februar 1860 L.N.Hørlyk, skolelærer.