1787 -1801 - 1834 - 1840 -1845 - 1855 - 1860 -1880 - 1890 - 19111. Møllen - Matr.19
Jens Jørgensen Høgh 38 år, ugift, Møller og huusfader
Ane Kathrine Pedersd. 63 år, enke, Hundslund, huusfaders moder
Ane Kathrine Jørgensd. 25 år, ug, tjenestepige
Jens Peter Sørensen 25 år, ug, tjenestekarl

2. Et Huus - Matr.20
Niels Sørensen 48 år, gift, huusmand og huusfader, lever af sin jordlod
Ane Kierstine Rasmusd. 48 år, gift, hans kone
Cathrine Maria Nielsd. 21 år, ug, deres datter
Niels Nielsen 12 år, ug, deres søn

3. En gaard - Matr.13
Niels Søren Jensen 55 år, gift, gaardmand huusfader
Mariane Hansdatter 57 år, gift, hans kone
Ane Bodilene Nielsd. 21 år, ug, deres børn
Hans Adolf Nielsen 18 år, ug, do
Niels Markus Nielsen 11 år, ug, do
Bodild Marie Nielsdatter 15 år, ug, do
Jens Nielsen 28 år, gift,, do
Bodil Marie Jørgensd. 34 år, gift, sidstnævntes hustru
Niels Jørgen Jensen 1 år, ug, deres barn
Ane Sørensdatter 76 år, enke, huusfaders moder

4. En gaard - Matr.12
Hans Steffensen 34 år, gift, gaardmand huusfader
Mariane Jørgensdatter 32 år, gift, hans kone
Jens Sørensen 24 år, ug, tjenestefolk
Ane Bodilene Jørgensd. 30 år, ug, do
Bodild Maria Sørensd. 72 år, enke, husfaders moder

5. Et huus - Matr.16
Jens Povlsen 62 år, gift, huusmand og huusfader *Glud
Ane Magrethe Sørensd. 74 år, gift, hans kone
Karen Marie Jensdatter 47 år, fraskildt, deres datter
Kathrine M. Rasmusd. 18 år, ug, sidstnævtes datter

6. Et Huus - Matr.18
Niels Christian Jensen 50 år, gift, huusmand og huusfader, lever af sin jordlod
Karen Jensdatter 40 år, gift, hans hustru

7. Et Huus - Matr.15
Kristian Jensen 48 år, gift, huusmand, huusfader, lever af sin jordlod *Alrø
Mette Cath. Andersd. 60 år, gift, Hjarnø, hans kone
Mette Catrine Nielsdat. 1 år, ug, det sidste pars datter

8. Et huus - Matr.17
Ane Kirstine Nielsdatter 85 år, enke, aftægtskone, almisselem
Bodil Maria Stefansdat. 43 år, enke, huusmandsenke, Gjordekmoder, huusmoder
Rasmus Sørensen 18 år, ug, hendes søn
Stephan Sørensen 20 år, ug, hendes søn, matros
Ane Mette Christend. 14 år, ug, tjenestepige, *Alrø

9. En Gaard - Matr.11
Laurs Jørgen Olesen 58 år, gift, gaardmand og huusfader
Margrethe LD Steffensd 41 år, gift, hans kone
Ole Laursen 25 år, ug, deres barn
Søren Laurs Laursen 18 år, ug, do
Mette Marie Laursdatter 10 år, ug, do
Stephan Laursen 7 år, ug, do
Ane Kirstine Jensdatter 29 år, ug, tjenestepige

10. En gaard - Matr.10
Jens Nielsen 60 år, gift, gaardmand og huusfader
Karen Maria Stephansd 48 år, gift, hans kone
Jens Pedersen 13 år, ug, pleiebarn i søns sted
Jens Jørgen Rasmusen 20 år, ug, tjenestefolk
Simon Christensen 17 år, ug, do, *Alrø
Inger Marie Nielsdatter 28 år, ug, do
Mette Sørensdatter 19 år, ug, do

11. En gaard - Matr.9
Rasmus Jensen 62 år, gift, gaardmand og huusfader
Karen Marie Nielsd. 63 år, gift, hans kone
Mads Rasmusen 23 år, ug, deres søn, Lods
Rasmus Rasmusen 24 år, ug, deres søn, fisker
Niels Rasmusen 35 år, gift, deres søn
Maren Stephansdatter 36 år, gift, sidstnævntes datter
Karen Marie Pedersd. 22 år, ug, tjenestepige
Jens Jørgen Nielsen 15 år, ug, tjenestedreng

12. En gaard - Matr.8
Jens Sørensen 40 år, gift, gaardmand og huusfader
Ingeborg Jørgensdatter 38 år, gift, hans kone
Mette Katrine Jensdat. 20 år, ug, deres barn
Jørgen Jensen 17 år, ug, do
Søren Jensen 15 år, ug, do
Rasmus Jensen 9 år, ug, do
Ane Jensdatter 3 år, ug, do

13. Et Huus - Matr.14
Jens Rasmusen 69 år, gift, huusmand lever af sin jordlod, husfader
Ane Magrethe Olesdat. 62 år, gift, hans kone
Ole Jensen 35 år, ugift, deres søn, smed

14. En gaard - Matr.7
Peder Peter Madsen 39 år, gift, gaardmand husfader og sognefoged.
Mette Catrine Sørensd. 38 år, gift, hans kone
Ane Pedersdatter 14 år, ug, deres barn
Maren Pedersen 13 år, ug, do
Søren Pedersen 11 år, ug, do
Mads Pedersen 10 år, ug, do
Petrea Katrine Pedersd. 5 år, ug, do
Adam Sørensen 43 år, ug, tjenestefolk
Søren Hansen 16 år, ug, do

15. En gaard - Matr.6
Rasmus Madsen 49 år, gift, gaardmand og huusfader
Ane M.M. Madsdatter 41 år, gift, hans kone (MM:Marie Magrethe)
Karen Rasmusdatter 19 år, ug, deres barn
Maren Rasmusdatter 16 år, ug, do
Ingeborg Rasmusen 13 år, ug, do
Rasmine Marie Rasmd. 9 år, ug, do
Mads Peder Rasmusen 8 år, ug, do
Dusinius Rasmusen 5 år, ug, do
Rasmus Rasmusen 4 år, ug, do
Marie Kirstine Rasmusd. 2 år, ug, do
Johannes Nielsen 26 år, ug, tjenestefolk, * Østerby sogn Holbæk amt
Rasmus Hjarnø 19 år, ug, do
Ingeborg Rasmusdatter 78 år, enke, aftægtskone
Inger Kathrine Madsd. 52 år, ugift, hendes datter og almisse lem
Peder Madsen 12 år, ug, aftægtskonens dattersøn.

16. Skolen - Matr.25
Jens Videbæk Madsen 34 år, gift, skolelærer og kirkesanger *Sønderomme,
Ane C.M. Jensen 34 år, gift, hans kone (CM:Cecilie Marie) *Hanning sogn,
Mads Chr.Videb. Madsen 8 år, ug deres barn
Jens Madsen 5 år, ug, do
Nielsine Madsen 10 år, ug, pleiebarn, *Sønderomme
Ane Hedvig Jensen 25 år, ug, tjenestepige , *Hanning sogn, Ringkjøbing amt

17. En gaard - Matr.5
Maren Nielsdatter 26 år, gift, Barn efter afdøde Niels Rasmusen
Ane Kathrine Nielsd. 23 år, ug, do
Rasmus Nielsen 20 år, ug, do
Niels Nielsen 12 år, ug, do
Rasmus Rasmusen 54 år, fraskildt, tjenestefolk
Niels Madsen 55 år, ug do

18. En gaard - Matr.4
Jørgen Jørgensen 39 år, gift, gaardmand og huusfader, *Skjolde
Maren Jensdatter 46 år, gifthans kone, *Raarup,
Mette Kirstine Jørgensd. 7 år, ug, deres barn
Jørgen Jørgensen 6, år ug, do
Else Kirstine Laursdat. 26 år, ug, tjenestepige, *Falling sogn
Jens Jensen 21 år, ug, tjenestekarl
Christian Carl Jensen 27 år, ug, do, *Engom sogn

19. Et huus - Matr. ?
Søren Christof. Nielsen 57 år, gift, aftægtsmand, huusfader
Ane Johanne Jensdat. 55 år, gift, hans kone
Jens Jacob Sørensen 13 år, ug, deres søn

20. En Gaard - Matr. 3
Jens Jørgensen 29 år, gift, gaardmand og huusfader
Bodil Maria Jensdatter 27 år, gift, hans kone, *Alrø
Jørgen Jensen 4 år, ug, deres barn
Jens Jensen 2 år, ug, do
Mette Catrine Jensdatter 5 år, ug, do
Ane Sofie Jensdatter 2 år, ug, do
Laurs Jørgen Jensen 20 år, ug, Alrø sogn, tjenestefolk
Mikkel Nielsen 18 år, ug, Alrø, do
Maren V.Johannesd 49 år, enke, do (V:Valbor) *Nordby sogn Holbæk Amt,
Bertel Laursen 76 år, enkemand, aftægtsmand, *Alrø

21. En Gaard - Matr.2
Niels Hansen 58 år, gift, gaardmand og huusfader
Margrete LD Jørgensd. 43 år, gift, hans kone
Trine Hansdatter 15 år, ug, deres pleiebarn i datters sted
Jens Christian Nielsen 20 år, ug, tjenestefolk
Rasmus Nielsen 15 år, ug, do
Ane Kathrine Laursd. 21 år, ug, do, *Falling
Karen Nielsdatter 80 år, enke, aftægtskone huusfaders moder

22. En Gaard - Matr.1
Anders Sørensen 45 år, gift, gaardmand og huusfader
Inger Kirstine Madsd. 43 år, gift, hans kone
Maren Andersdatter 11 år, ug, deres barn
Mads Andersen 9 år, ug, do
Hans Peter Jensen 23 år, ug, tjenestefolk, *Taulov sogn
øren Nielsen 23 år, ug, do, *Trandberg sogn Holbæk Amt
Maren Pedersdatter 25 år, ug, do, *Alrø sogn
Mads Pedersen 74 år, gift, aftægtsmand
Maren Wilhelmsdatter 76 år, gift, hans kone, *Thorsted sogn

23. En gaard - Matr.22
Hans Sørensen 47 år, gift, gaardmand og huusfader
Ellen Marie Olesdatter 45 år, gift, hans kone
Ole Hansen 13 år, ug, deres barn
Susanne Joh.Hansdat. 18 år, ug, do
Karl Hansen 6 år, ug, do
Kierstine Hansdatte 4 år, ug, do
Hansine EM Hansdatter 1 år, ug do (EM:Eline Marie)

24. En Gaard - Matr. 21
Peder Klausen 37 år, gift gaardmand og huusfader
Ane Steffensddatter 38 år, gift, hans kone
Karen Marie Pedersdat. 10 år, ug, deres barn
Karl Pedersen 9 år, ug, do
Stephan Pedersen 7 år, ug, do
Bodil Marie Pedersdatter 3 år, ug, do
Karen Marie Jensdatter 71 år, enke, Aftægtskone huusfaders moder

Summa Hjarnø Gaarde og huse 24, Familier 26

Ialt 153 personer, heraf en af de opførte i udlandet.

De sidste dage af jannuar maaned var Hjarnø sund belagt med grødis hvorfor jeg først den 2den Februar modtog befaling om at foretage folketælling.
Hjarnø d. 3die Februar 1855 J.Videbæk Madsen, skolelærer