1787 - 1801 - 1834 - 1840 - 1845 - 1855 - 1860 - 1880 - 1890 - 1911


Hjarnø Sogn 1st Februar 1845, sammentalt af skolelærer Th.Hansen

1. - matr nr 19
Ane Cathr. Pedersd. 54 år enke, har mølle i fæste.* Hundslund
Jens Jørgensen 28 - ugift, søn og Møllersvend
Mariane Jørgensd. 22 - - datter
Ane Bodilene Jørgensd. 20 - - -
Ane Cath. Jørgensd. 16 - - -
Rasmus Hansen 53 - - almisselem

2. - matr nr 20
Niels Sørensen 38 år, gift, husmand lever af sin jordlod
Ane Kirstine Rasmusd 38 - hans kone
Cathrine Marie N.d 11 - deres barn
Søren Nielsen 8 - - -
Rasmus Nielsen 5 - - -
Niels Nielsen 2 - - -

3. - matr nr 13
Niels Søren Jensen 45 år, gift gårdmand
Mariane Hansd. 47 - hans kone
Jens Nielsen 8 - deres barn
Ane Bodilene N.d 5 - - -
Niels Marcus N. 1 - - -
Thomas Jensen 20 - tjeneste karl, * As
Karen Marie Jensd. 27 - tjeneste pige, * Skanderborg
Jens Nielsen 63 - gift mandens forældre på aftægt
Ane Sørensd. 65 - - - -
Ingeborg Rasmusd. 12 - almisselem
Rasmus Hjarnø 9 - -

4. - matr nr 16
Jens Povelsen 52 år gift husmand, * Glud
Ane Marie Sørensd. 64 - hans kone
Karen Marie Jensd. 35 - enke, datter, lever af håndgerning
Jens Jørgen Rasmusen 10 - hendes barn
Cathrine Marie Ras. 8 - - -

5. - matr nr 12
Steffen Hansen 64 år gift gårdmand
Bodil Marie Sørensd. 63 - hans kone
Hans Steffensen 24 - deres søn
Jens Steffensen 20 - - -
Maren Steffensd. 26 - - datter
Jens Hansen 18 - tjenestefolk * Alrø
Karen Nielsd. 18 - tjenestefolk * Endelave

6. - matr nr 18
Niels Chr. Jensen 40 år gift husmand med jordlod
Ellen Sophie Jensd. 52 - hans kone
Jens Chr. Nielsen 10 - deres søn

7. - matr nr 15
Christen Jensen 38 år gift husmand med jordlod, * Alrø
Mette Catr. Andersd. 50 - hans kone, gift 3de gang
Karen Marie Pedersd. 12 - deres datter
Ane Kristine Nielsd. 73 - enke, Konens moder
Niels Andersen 42 - ugift hendes søn, matros

8. - matr nr 17
Søren Jensen 43 år gift husmand med jord
Bodil M. Steffensd 33 - hans kone, jordemoder
Jens Sørensen 14 - deres søn
Steffen Sørensen 10 - - -
Rasmus Sørensen 8 - - -

9. - matr nr 11
Laurs Jørgen Olesen 47 år gift gårdmand
Magrethe L.D.Stef.d. 31 - hans kone
Ole Laursen 15 - deres barn
Hans Laursen 13 - - -
Kirsten Laursen 10 - - -
Søren Laursen 8 - - -
Peder Hansen 40 - ugift tjenestefolk, * Endelave
Karen Laboriusen 29 - - - * Alrø

10. - matr nr 10
Jens Nielsen 50 år gift gårdmand
Karen Marie Stef.d 38 - hans kone
Jens Pedersen 3 - deres plejesøn
Niels Jensen 77 - enkem. mandens fader på aftægt, sognefoged
Jens Jørgensen 19 år tjenestefolk
Inger Marie Nielsd. 18 - -
Jens Jensen 12 - almisselem

11. - matr nr 9
Rasmus Jensen 52 år gift gårdmand
Karen Marie Nielsd 53 - hans kone
Mads Rasmusen 23 - deres søn, søfarende
Niels Rasmusen 25 - - - , søfarende
Rasmus Rasmusen 14 - - -
Karen Rasmusd. 10 - - datter
Ane Rasmusd. 21 - tjenestepige, * Endelave

12. - matr nr 8
Jens Sørensen 30 år gift gårdmand
Ingeborg Jørgensd. 28 - hans kone
Mette Catr. Jensen 10 - deres barn
Jørgen Jensen 7 - - -
Søren Jensen 5 - - -
Anders Laursen 25 - tjeneste karl * Halling
Joh.Marie Rasmusd 25 - tjenestepige * Skjold
Ane Magdal. Nielsd. 16 - tjenestepige * Glud

13. - matr nr 14
Jens Rasmussen 59 år gift husmand og Smed
Ane Magr. Olesd. 52 - hans kone
Ole Jensen 25 - deres søn, smedesvend
Karen Jensen 30 - - datter
Jens Jensen 11 - - søn

14. - matr nr 7
Peder Peter Madsen 29 år, gift gårdmand
Mette Cathr. Sørensd. 28 - hans kone
Ane Pedersen 4 - deres barn
Maren Pedersen 3 - - -
Søren Pedersen 1 - - -
Adam Sørensen 33 - ugift tjeneste karl * Endelave
Ingeborg Thomasd. 27 - ugift tjenestepigepige
Søren Nielsen 72 - gift Konens forældre
Ane Andersd. 63 - - - -

15. - matr nr 6
Rasmus Madsen 39 år gift gårdmand
Ane Marie Mag.Madsd. 31 - hans kone
Karen Rasmusen 9 - deres barn
Maren Rasmusen 6 - - -
Ingeborg Rasmusen 3 - - -
Ole Sørensen 19 - søfarende * Endelave
Karen Samulesd. 27 - tjeneste pige * Glud
Maren Jensd. 19 - - - * Glud
Ingeborg Rasmusd. 67 - enke Mandens moder
Inger Catr. Madsd. 40 - ugift datter lever af sin håndgerning
Peder Madsen 2 - almisselem

16. - matr nr 5
Niels Rasmusen 46 år gift gårdmand
Me'tte Marie Jensd. 45 - hans kone
Maren Nielsen 16 - deres børn
Ane Catr. Nielsen 13 - - -
Ane Magr. Nielsen 12- - -
Rasmus Nielsen 10 - - -
Jens Jørg. Nielsen 5 - - -
Niels Nielsen 2 - - -
Rasmus Nielsen 73 - enkem. mandens fader på aftægt
Søren P.Clausen 24 - tjenestefolk
Karen Marie Madsd. 17 - -

17. - matr nr 4
Jørgen Madsen 60 år gift gårdmand, * Rårup
Mette Nielsd. 49 - hans kone, * Langerskov
Else Marie Pedersen 17 - deres børn, * Uldum
Laurs Pedersen 14 - - - , * Uldum
ElsePedersen - 12 - - - , * Uldum
Johan Ulrik Laursen 4 - - plejebarn, * Rårup
Niels Jørgensen Hass 21 - tjenestefolk, * Glud
Cathr.Marie Jørgensd 21 - - , * Klakring

18. - matr nr 3
Søren Christ. Nielsen 47 år gift gårdmand
Ane Johanne Jensd. 45 - hans kone
Ingeborg Sørensen 19 - deres børn
Jens Peter Sørensen 15 - - -
Niels Jørg. Sørensen 12 - - -
Mette Sørensen 9 - - -
Søren Sørensen 6 - - -
Jens Jacob Sørensen 3 - - -
Bertel Laursen 66 - enkem. mandens fader på aftægt * Alrø

19. - matr nr 2
Niels Hansen 47 år gift gårdmand
Magrethe H.D.Jørg.d. 32 - hans kone
Trine Hansd. 5 - deres plejedatter
Rasmus Rasmusen 44 - enkemand
Rasmus Nielsen 19 - tjenestekarl * Endelave
Bodil Marie Jørgensd. 24 - ? (konens søster)
Karen Nielsd. 71 - enke, faderens moder

20. - matr nr 1
Anders Sørensen 35 år gift gårdmand
Inger Kirstine Madsd 34 - hans kone
Maren Andersd. 1 - deres datter
Peder Chr. Sørensen 23 - matros, * Tamdrup
Søren Peter Rasmusen 18 - tjeneste karl, * Endelave
Niels Rasmusen 17 - - -
Ane Johanne Nielsd. 22 - - pige
Mads Pedersen 64 - gift konens forældre
Maren Wilhelmsd. 66 - - - * Torsted

21. - matr nr 22
Hans Sørensen 36 år gift gårdmand
Elle Marie Olesd. 25 - hans kone
Søren Hansen 3 - deres børn
Ole Hansen 6 - - -
Susanne Hansen 8 - - -
Ane Kirstine Jensd. 19 - tjeneste pige

22. - matr nr 21
Claus Rasmusen 68 år gift gårdmand
Karen Marie Jensd. 62 - hans kone
Ingeborg Clausen 31 - ugift datter
Peder Clausen 27 - gift søn, bestyrer
Ane Stephansd. 28 - hans kone

23. - matr nr 25
Thomas Hansen 33 år gift skolelærer * Jernved
Cathrine Nielsd. 26 - hans kone * Engom
Niels Chr. Hansen 2 - deres søn
Jens Thomsen Nielsen 18 - forberedes til elev på seminariet. * Engom

I alt 162 personer, Hjarnø Skole 1 Febr. 1845. Th. Hansen