1787 - 1801 - 1834 - 1840 -1845 - 1855 - 1860 - 1880 - 1890 - 1911
1. en Mølle - Matr nr 19
Jørgen Hansen Høeg 50 år, gift. Møller
Ane Katrine Pedersd. 44 - hans kone
Hans Jørgensen 19 - deres børn
Jens Jørgensen 17 - - -
Karen Marie Jørgensd. 15 - - -
Bodil Marie Jørgensd. 13 - - -
Mariane Jørgensd. 11 - - -
Ane Bodilene Jørgensd. 9 - - -
Ane Catrine Jørgensd. 5 - - -
Rasmus Hansen Høegh 46 - huusfaders broder, der af fattigvæsnet forsørges.

2. et Huus - Matr nr 20
Niels Sørensen 27 år, gift. Huusmand, lever af sin jordlod.
Ane Kirstine Rasmusd. 27 - hans kone
Søren Nielsen 1 - deres søn

3. en Gaard - Matr nr 13
Niels Søren Jensen 33 år, gift. Gaardmand
Mariane Hansd. Høeg 36 - hans kone
Jens Nielsen 7 - deres sønner
Hans Nielsen 2 - - -
Ole Madsen 42 - tieneste folk
Frederik Jensen 17 - - -
Ane Lisbeth Rasmusd. 18 - - -
Ane Kirstine Pedersd. 16 - - -
Jens Nielse 52 år, gift. Inderste og aftægtsfolk.
Ane Sørensd. 54 - - - - -
Christen Jensen 14 - deres søn
Karen Jensd. 22 - deres datter
Jens Jensen 1 - Karen Jensd. børn
Ingeborg Jensd. 1 - - - -

4. en Gaard - Matr nr 12
Steffen Hansen Høeg 53 år, gift. Gaardmand
Bodil Marie Sørensd. 52 - hans kone
Søren Stephensen 24 - deres børn
Hans Stephensen 14 - - -
Jens Jørg. Stephensen 9 - - -
Magrethe L.D.Stephd. 20 - - -
Maren Stephensd. 13 - - -

5. et Huus - Matr nr 16
Jens Poulsen 42 år, gift. (Skræder) har jordlod
Ane Magrethe Sørensd. 53 år, hans kone
Karen Marie Jensd. 24 år, deres datter

6. et Huus - Matr nr 18
Niels Christian Jensen 29 år, gift. Huusmand,lever af sin jordlod
Else Sophie Jensd. 41 år, hans kone
Inger Marie Nielsd. 7 - deres datter
Marie Catrine Nielsd. 74 - enke huusfaders moder, der af ham forsørges.

7. et Huus - Matr nr 15
Peder Sørensen 45 år, gift. (Væver) har jordlod.
Mette Catrine Andersd. 39 - hans kone
Søren Pedersen 11 - deres børn
Ane Marie Pedersd. 13 - - -
Mariane Pedersd. 7 - - -
Diliane Pedersd. 4 - - -
Karen Marie Pedersd. 1 - - -
Anders Jensen 72 - gift Inderste, Snedker. Aftægts folk
Ane Kirstine Nielsd. 63 - hans kone, Væver, Aftægts folk
Niels Andersen 31 - Søfarende

8. et Huus - Matr nr 17
Søren Jensen 32 år, gift. Søfarende, har jordlod.
Bodil Marie Stephd. 22 - hans kone. Jordemoder.
Jens Sørensen 3 - deres søn

9. en Gaard - Matr nr 11
Laurs Jørgen Olesen 36 år, gift. Gaardmand
Mette Marie Hansd. 30 - hans kone
Ole Laursen 4 - deres søn
Hans Laursen 2 - - -
Ole Laursen 73 - gift. Aftægtsfolk
Kirstine Laursd. 62 - hans kone
Peder Hansen 29 - tjenestefolk
Elle Marie Olesd. 24 - -

10. en Gaard - Matr nr 10
Jens Nielsen 39 år, gift. Gaardmand
Karen marie Stephd. 27 - hans kone
Niels Jensen 66 - Sognefoged, aftægtsfolk
Ingeborg Jørgensd. 72 - hans kone -
Niels Johan Nielsen 36 - tjenestefolk
Ane Stephansd. 17 - -

11. en Gaard - Matr nr 9
Rasmus Jensen 41 år, gift. Gaardmand
Karen Marie Nielsd 42 - hans kone
Jens Rasmusen 17 - deres barn. Søfarende
Niels Rasmusen 14 - - -
Mads Rasmusen 12 - - -
Jørgen Rasmusen 6 - - -
Rasmus Rasmusen 3 - - -
Ane Marie Rasmusd. 9 - - -
Jens Henrik Jørgensen 19 - Tjenestekarl

12. en Gaard - Matr nr 8
Rasmus Sørensen 71 år, enkemand. Gaardmand
Jens Jørgensen 8 - hans plejebarn
Ingeborg Jørgensd. 17 - - -
Ane Kirstine Jørgensd. 15 - - -
Ane Magdalene K. - 12 - - -
Rasmus Klausen 22 - Tjenestefolk
Søren Christensen 16 - -
Ane Marie Willumsd. 21 - -

13. et Huus - Matr nr 14
Jens Rasmussen 48 år, gift. Huusmand og Smed, har jordlod
Ane Magrethe Olesd 41 - hans kone
Niels Jensen 11 - deres barn
Laurs Jensen 4 - - -
Karen Jensd. 19 - - -
Ane Kirstine Jensd. 8 - - -
Ane Kirstine Klausd. 88 år, enke. Huusfaders Moder, der af ham forsørges.

14. en Gaard - Matr nr 7
Søren Nielsen 61 år, gift. Gaardmand
Ane Andersd. 51 - hans kone
Adam Sørensen 22 - deres barn
Jens Sørensen 19 - - -
Mette Cath. Sørensd. 17 - - -
Karen Marie Nielsd. 25 - tjenestepige

15. en Gaard - Matr nr 6
Rasmus Madsen 28 år, gift. Gaardmand
Karen Sørensd. 35 - hans kone
Ingeborg Rasmusd. 56 - enke Inderste og aftægtskone
Ane Cathrine Madsd. 13 - hendes datter
Jens Madsen 25 - Søfarende
Niels Madsen 34 - Tjenestefolk
Ane Mette Madsd. 19 - -

16. Skolehuuset - Matr nr 25
Jens Baggesen 63 år, gift. Skolelærer og Kirkesanger
Maren Jensd. 40 - hans kone
Dorthea Maria Jensd. 13 - deres børn
Ane Jensd. 10 - - -
Jens Jørgen Jensen 8 - - -
Maren Jensd. 5 - - -
Johanne Maria Jensd. 1 - - -

17. en Gaard - Matr nr 5
Niels Rasmussen 36 år, gift. Gaardmand
Mette Marie Jensd. 35 - hans kone
Rasmus Nielsen 4 - deres børn
Maren Nielsd. 6 - - -
Ane Cathrine Nielsd. 2 - - -
Ane Magrethe - 1 - - -
Rasmus Nielsen 63 - Aftægtsfolk
Cathrine M. Rasmusd. 61 - hans kone
Rasmus Rasmusen 32 - tjenestefolk
Rasmus Jensen 17 - -
Ane Marie Rasmusd. 24 - -

18. en Gaard - Matr nr 4
Jørgen Madsen 49 år, gift. Gaardmand
Ane Pedersd 53 - hans kone
Ane Marie Jørgensd. 14 - deres datter
Søren rasmusen 36 - tjenestefolk
Bagge Jensen 17 - -
Zissel Marie Thomasd. 45 år -

19. en Gaard - Matr nr 3
Søren Christop. Nielsen 36 år, gift. Gaardmand
Ane Johane Jensd. 34 - hans kone
Jens Peter Sørensen 4 - deres børn
Niels Jørgen Sørensen 1 - - -
Ingeborg Sørensd. 8 - - -
Bertel Laursen 56 - gift Aftægtsfolk
Mette Sørensd. 69 - hans kone
Kristian Jensen 29 - Søfarende
Niels Sørensen 20 - tjeneste folk
Kirstine Rasmusd. 29 - - -

20. en Gaard - Matr nr 2
Niels Hansen 36 år, gift. Gaardmand
Magrethe L.D.Jørgensd. 21 - hans kone
Hans Jensen 71 - gift Aftægtmand
Karen Nielsd. 60 - hans kone
Peder Hansen 26 - Søfarende
Rasmus Hansen 26 - Tjeneste folk
Ole Jensen 14 - - -
Ingeborg Hansd 20 - - -

21. en Gaard - Matr nr 1
Mads Pedersen 53 år, gift. Gaardmand
Maren Wilhelmsd 54 - hans kone
Peder Peter Madsen 18 - deres børn
Inge Kirstine Madsd. 23 - - -
Ane Magrethe Madsd. 20 - - -
Kirstine Pedersd. 84 - enke Husfaders moder der af ham forsørges
Søren Olesen 20 - Tjenestekarl

22. et Boelssted - Matr nr 21
Klaus Rasmussen 58 år, gift. Boelsmand
Karen Marie Jensd. 53 - hans kone
Niels Klausen 18 - deres børn
Peter Klausen 15 - - -
Søren Peter Klausen 13 - - -
Ingeborg Klausd. 21 - - -

23. et Boelssted - Matr nr 22
Karen Nielsd. 59 år, enke. Boelsmands enke.
Hans Sørensen 25 - hendes børn
Mette Cathrine Sørensd. 19 - - -
Jens Peter Jensen 19 - hendes tjenste dreng
Johan Jensen Borre 29 - gift Styrmand
Karen Sørensd. 23 - hans kone, er hos enken hendes moder
Søren Johansen 1 - deres søn.

Summa.. 168 Personer
Hjarnøe d. 18 Febuari 1834 J. Baggesen, Skolelærer.

Foranstående optegnelse er af mig gjennemset og rigtig befunden, og bemærkes med hensyn til inddelingen under nærings klassens tabel, at hvor 2nd prædikater findes anført for en person, gjælder det som ikke er indsluttet under parantes tegnet. Glud Præstegard af 1st April 1834. Plesner.