1787 - 1801 - 1834 - 1840 - 1845 - 1855 - 1860 -1880 - 1890 - 1911Familie nr 1 - Matr nr 19
Hans Adolph Høg 50 år, manden, gift, Mølle
Bodil MariaRasmusd. 44 - konen
Steffen Høg 18 - deres barn, farer til søs
Jørgen - 16 - - - farer til søs
Jens - 15 - - -
Rasmus - 12 - - -
Niels - 10 - - -
Povel - 6 - - -
Grete - 21 - - - ( Magrethe L.D.)
Marianne Høg 3 - - -

Familie nr 2 - Matr nr 13
Jens Nielsen 32 år, hosbonde, gift 2nd. Gaardmand
Anna Sørensd. 21 - konen
Ellen Sofie 7 - hans barn
Mette Catrine 4 - - -
Kirsten Catrine 1 - - -
Rasmus Jensen 26 - tienest folk
Kirsten Andersd. 16 - - -
Inger Katrine 15 - - -

Familie nr 3 - (på aftægt fra matr 13)
Niels Sørensen 69 år, manden, gift, haver aftægt
Sophie Olesd. 89 - konen
Bodil Jensd. 30 - tienest pige, væver pige

Familie nr 4 - Matr nr 12
Søren Kristensen 49 år, hosbond, gift. Gaardmand
Karen Rasmusd. 49 - konen
Kristen Sørensen 23 - deres barn
Niels - 10 - - -
Jens - 6 - - -
Anna Magrete 17 - - -
Bodil 16 - - -
Ellen 4 - - -
Hans Kristensen 50 - mandens broder, farer til søs

Familie nr 5 - Matr nr 16
Jens Klemmensen 35 år, manden, gift. Husmand med jord.
Maren Madsd. 32 år konen
Mette Marie 1 - deres datter

Familie nr 6 - Matr nr 16
Søren Jørgensen 64 år, manden, gift, Inderste og træskomager
Mette Olesd. 65 - konen
Jens Olesen 74 - hendes broder, nyder almisse.

Familie nr 7 - Matr nr 18
Jens Kristensen 25 år, manden, gift. Huusmand uden jord
Maren Nielsd. 40 - konen
Karen Sørensd. 80 - konene moder, enke. Almisse lem

Familie nr 8 - Matr nr 15
Anders Jensen 38 år, manden, gift. Huusmand med jord og snedker
Anne Kristine 27 - konen
Jens Andersen 4 - deres barn
Dines - 1 - - -
Mette Katrine 6 - - -

Familie nr 9 - Matr nr 15
Niels Jensen 74 år, manden, gift. Inderste og skræder.
Mette Jørgensd. 60 - konen

Familie nr 10 - Matr nr 17
Herman Madsen 26 år, manden, gift. Husmand og skræder.
Bodil K.Sørensd. 26 - konen
Sophie Sørensd. 22 - konens søster. Væverske.

Familie nr 11 - Matr nr 11
Ole Laursen 39 år, hosbonde. Gaardmand.
Kirsten Laursd. 29 - konen
Lars 2 - deres børn
Anne Magrethe 7 - - -
Maren 5 - - -
Maren Madsd. 26 - tienest pige.
Laurs Olesen 75 - mandens forældre. Har ophold af gaarden.
Maren Madsd. 64 - - -

Familie nr 12 - Matr nr 10
Niels Jensen 32 år, hosbonde, gift. Gaardmand.
Ingeborg Jørgensd. 39 - konen
Jørgen 6 - deres børn
Søren Kristoffer 5 - - -
Jens 2 - - -
Anna M. Andersd. 22 - tienest pige
Søren Kristoffers. 64 - konens stiffader. Har ophold af gaarden.
Anne Kirstine 59 - konens moder.

Familie nr 13 - Matr nr 9
Jens Rasmussen 51 år, hosbond, gift. Gaardmand
Anna M. Madsd. 48 - konen
Rasmus 8 - deres barn
Anna 19 - - -
Anna Kirstine 17 - - -
Hans Pedersen 46 - tieneste karl

Familie nr 14 - Matr nr 8
Rasmus Sørensen 37 år, hosbonde, gift. Gaardmand.
Kirsten Nielsd. 27 - konen
Jens Jensen 23 - tineste folk
Karen Rasmusd. 23 - - -
Rasmus Nielsen 34 - konens broder. Afsindig og hospitals lem
Karen Nielsd. 71 - - moder, enke.

Familie nr 15 - Matr nr 4
Rasmus Laursen 26 år, hosbonde, enkemand 2nd gang, Gaardmand
Søren Rasmusen 2 - hans søn
Søren Lauridsen 21 - hans broder. Enrulleret matros.
Søren Jensen 10 - tieneste folk
Kirsten Nielsd. 14 - - -
Søren Rasmusen 65 - svigerforældre
Anna Sørensd. 61 - - -

Familie nr 16 - Matr nr 14
Rasmus Rasmusen 52 år, hosbonde, gift. Huusmand med jord og smed
Anna Kirstine 54 - konen
Rasmus Rasmusen 34 - deres søn, Skipper.
Klaus - 30 - - -, enrulleret matros.
Jens - 9 - - -
Karen - 21 - - datter

Familie nr 17 - Matr nr 7
Niels Madsen 60 år, hosbonde, gift 2nd gang. Gaardmand
Karen Madsd. 50 - konen
Søren Nielsen 28 - deres søn, gift 2nd gang
Anna Andersd. 20 - dennes kone.
Jens Nielsen 19 - de gamles børn
Karen M.Nielsd. 8 - - - -
Hans Madsen 12 - tieneste dreng

Familie nr 18 - Matr nr 6
Mads Nielsen 30 år, hosbonde, gift. Gaardmand
Ingeborg Rasmusd. 23 - konen
Karen Madsd. 4 - deres datter
Rasmus Pedersen 56 - konens forældre. Har ophold af gaarden.
Karen Madsd. 56 - - -
Ingeborg Pedersd. 90 - - mormoder, enke.
Anna Sørensd. 32 - tieneste folk
Morten Rasmusen 10 - - -

Familie nr 19 - Matr nr 5
Rasmus Nielsen 28 år, hosbonde, gift. Gaardmand
Katr. Marie Rasmusd. 26 - konen
Niels 1 - deres børn
Ingeborg 3 - - -
Niels Nielsen 26 - mandens broder
Ingeborg Rasmusd. 60 - - moder, enke. På aftægt.

Familie nr 20 - Matr nr 3
Jens Peter Jensen 36 år, hosbonde, gift. Gaardmand
Mette Sørensd. 36 - konen
Jens Jacob 8 - deres børn
Søren 2 - - -
Anna Johanne 1 - - -
Kristian Jensen 24 - mandens broder. Enrulleret matros.
Hans Jensen 19 - - -
Anna Pedersd. 64 - - moder, enke.

Familie nr 21 - Matr nr 2
Hans Jensen 40 år hosbonde, gift 2nd gang. Gaardmand
Karen Nielsd. 26 - konen
Jens Hansen 5 - deres børn
Niels - 2 - - -
Jens Hansen 74 - mandens forældre. Har ophold af gaarden.
Maren Pedersd. 70 - - -
Søren Iversen 60 - tieneste folk
Anna Sophie 18 - - -

Familie nr 22 - Matr nr 1
Peder Madsen 50 år, hosbonde. Gaardmand
Kirsten Pedersd. 50 - konen
Mads 25 - deres børn
Peder 17 - - -
Niels 9 - - -
Ingeborg 14 - - -
Anna katrine 7 - - -
Eva 5 - - -
Peder Nielsen 82 - konenes fader, enkemand. Nyder ophold af gaarden.
Peder Pedersen 54 - konens broder

Familie nr 23 - Matr nr 22
Søren Niels. Sørensen 30 år, hosbonde, gift 2nd gang, Gaardmand
Karen Nielsd. 34 - konen
Johanne Sørensd. 4 - hans datter af 1st ægtesk.
Maren Kirstine 17 - tieneste pige
Søren Hansen 74 - mandens broder, enkemand.

Familie nr 24 - Matr nr 21
Jens Madsen 60 år, manden. Boelsmand
Karen Pedersd. 60 - konen
Ingeborg 27 - deres børn
Karen Marie 16 - deres børn

Hiernøe Sogns Summa 146

Dettes rigtighed tilskriver Glud Præstegaard d. 1st Februar 1801 Crist. Plesner.