1787 - 1801 - 1834 - 1840 -1845 - 1855 - 1860 -1880 - 1890 - 1911


NB Alt ungt mandskab paa Hiernøe er fra vuggen af indrullert til
Kongens Søe tieneste, undtagen Møllerens sønner, de har ikke en
fæste men ikun en leje Mølle.


1st Familie - Matr nr 21
Jens Madsen 44 år, gift, hosbonde. Bonde og boelsmand.
Karen Pedersd. 47 år, gift, madmoder
Peder Jensen 7 år, deres søn
Ingeborg Jensd. 14 år, datter
Karen Marie - 2 år, datter

2nd familie - Matr nr 22
Søren Hansen 61 år, gift 2nd, hosbonde. Bonde og boelsmand.
Johanne Sørensd. 50 år, gift, madmoder
Hans Sørensen 16 år, søn
Bodil Cristine? 12 år, datter
Sophie Sørensd. 7 år, ligeledes

3de familie - Matr nr 1
Peder Madsen 36 år, gift hosbonde, Bonde og gaardmand
Kirsten Pedersd. 36 år, gift, madmoder
Mads Pedersen 6 år deres søn
Niels Pedersen 3 år ligeledes
Inger Pedersd. 7 år deres datter
Ingeborg - 1 år ligeledes
Peder Pedersen 33 år Konens broder
Ane Kirstine Nielsdat. 15 år, tieneste pige
Peder Nielsen 68 år, gift: konens forældre som lever af deres aftægt
Ingeborg Rasmusd. 66 år, gift

4de familie - Matr nr 2
Jens Hansen 59 år, hosbonde gift.Bonde og gaardmand
Maren Pedersdat. 55 år, gift, madmoder -
Hans Jensen 26 - , deres søn
Niels Jensen 17 - , deres søn
Søren Jensen 11 - , ligeledes
Mette Sørensd. 22 - , tieneste pige

5te familie - Matr nr 3
Søren Rasmusen 51 år, hosbonde gift. Bonde og gaardmand
Ane Cath. Sørensd. 47 - madmoder -
Rasmus Sørensen 25 - deres søn
Sophie Sørensd. 15 - deres datter
Kiersten - 10 - ligeledes.
Mette Cath. - 6 - ligel.
Jacob Simonsen 20 - Skoleholder

6te familie - Matr nr 4
Ane Pedersd. 50 år madmoder, enke 1st.ægteskab, Gaardbeboer
Jens Peter Jensen 22 - hendes søn
Rasmus Jensen 20 - - -
Bodil Catrine 16 - - datter
Inger Marie 14 - - -
Christian Jensen 9 - - søn
Hans Jensen 6 - - -

7nd familie - Matr nr 5
Niels Rasmusen 42 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand
Ingeborg Rasmusd 47 - madmoder -
Rasmus Nielsen 14 - deres søn
Niels Nielsen 7 - - -
Karen Nielsd. 10 - - datter
Ane Sophie Nielsd. 4 - - -
Rasmus Rasmusen 76 - hosbondens fader, gift, Lever begge af
Karen Nielsd. 73 - hosbondens moder - , deres aftægt.
Peder Nielsen 33 - tienest karl

8nd familie - Matr nr 6
Rasmus Pedersen 45 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand
Karen Madsd. 46 - madmoder -
Ingeborg Rasmusd 8 - deres datter
Rasmus Sørensen 29 - tienest karl
Ane Magr. Jensd. 16 - - pige
Ingeborg Jensd 75 - konens moder enke af 1st ægteskab.
Lever af hendes aftægt.

9nd familie - Matr nr 7
Niels Madsen 46 år, hosbondee, gift 2nd., Gaardmand
Karen Jensd 39 - madmoder -
Mads Nielsen 15 - søn af 1st ægteskab
Søren Nielsen 12 - ligeledes
Karen Nielsd. 10 - datter af 1st -
Jens Nielsen 4 - søn af 2nd -
Ane Knudsd. 24 - tienest pige

10nd familie - Matr nr 14
Rasmus Rasmusen 38 år, hosbonde, gift. Huusmand og smed
Ane Kirstine Clausd. 40 - madmoder -
Claus Rasmusen 9 - deres søn
Cath. Marie Rasmusd. 13 - - datter
Niels Rasmusen 3 - - søn
Jens - 1 - - -
Karen Rasmusd. 7 - - datter

11te familie - Matr nr 8
Niels Rasmusen 56 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand
Karen Nielsd. 55 år madmoder -
Rasmus Nielsen 24 - deres søn
Ane Nielsd. 22 - - datter
Kiersten Nielsd. 13 - - -

12de familie - Matr nr 9
Jens Rasmusen 35 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand
Ane Marie Madsd 33 - madmoder -
Mads Jensen 6 - deres søn
Karen Jensd. 10 - deres datter
Ane - 4 - - -
Ane Kirstine 3 - - -
Mette Marie Jensd 1 - - -

13de familie - Matr nr 10
Jørgen Olufsen 57 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand
Ane Kirst. Sørensd. 45 - madmoder -
Ingeborg Jørgensd. 25 - deres datter
Mette 15 - - -
Søren Christoffersen 50 år, tienest karl

14de familie - Matr nr 11
Laurids Olufsen 60 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand
Maren Madsd. 48 - madmoder, -
Ole Lauridsen 26 - deres søn
Mads - 24 - - -
Rasmus - 10 - - -
Søren - 6 - - -

15de familie - Matr nr ?
Ane Marie Owesd. 78 år enke Ernære sig af spinden
Anne Mouridsd. 46 - hendes datter, og liden almisse.

16de Familie - Matr nr 15
Niels Jensen 60 år, mand, gift. Huusmand og skræder
Mette Jørgensd. 57 - kone -
Jens Nielsen 16 - deres søn
Marie Nielsd. 24 - - datter, vanfør.

17de familie - Matr nr 16
Søren Jørgensen 51 år, huusmand, gift. Træskoe mand
Mette Olesd. 52 - kone -
Maren Madsdatter 100 - hans moder, enke. Underholdes af hendes søn.

18de familie - Matr nr 12
Søren Christensen 31 år, hosbonde, gift. Gaardmand
Karen Rasmusd. 31 - madmoder -
Christen Sørensen 9 - deres søn
Anne Sørensd. 7 - - datter
Anne Magr. Sørensd. 4 - - -
Bodil Marie Sørensd. 3 - - -

19de familie - Matr nr 13
Niels Sørensen 63 år, hosbonde gift. Bonde og gaardmand
Sophie Olesd. 74 - madmoder, gift 2nd gang
Niels Sørensen 21 - tienest folk
Søren Sørensen 15 - - -
Ingeborg Jensd. 23 - - -
Ingeborg Sørensd. 15 - - -

20de familie - Matr nr 19
Hans Adolph Høegh 36 år, mand, gift. Møller i en leje=mølle
Bodil Marie Rasmusd. 31 - madmoder, gift.
Magrethe Lene D. 8 - deres datter
Steffen Høegh 4 - - søn
Jørgen Høegh 3 - - -
Jens Jørgen Høegh 1 - - -
Knud Keysen 24 - tienest folk
Maren Rasmusd. 25 - - -

Summa Hiernøe Sogn 121 Personer

Glud Præstegaard den 24 August 1787 Poul Christ. Clausen

(Phontoppidan skriver i sit Danske Atlas 1763-1781, at Hiarnøe haver omtrent 110 mennesker)