RASMUS - Relaterede personer
 
Hop til født efter: 1700 - 1800
 
FUS: 1604 Rasmus Turesøn som døde?   matr 3
 
FUS: Østrup 1627 - (57) Rasmus Rasmusøn fra Hjarnø steder en gaard.
 
1664 RASMUS CHRISTENSØN bor i hus
 
1670 Rasmus Rasmusøn ses til dåb i Glud (Pe.Ra.s Maren)
1676 Rasmus Rasmusøn huusmand ang. hans barn fød eller død?
1683 Rasmus Rasmusøn bor i Niels (Sørensen) Alrøes hus
 
 
JOHANNE RASMUSD. kon 1743 fc 1725-28 er måske den Johanne R. der bliver viet 1-4-1749 til Morten Thomasøn fra Brunde. Hun er også til barnedåb hos Rasmus Rasmusøn 1747 hvor hun anføres at være hos Jens Rasmusøn.
 
NIELS RASMUSØN, hos Søren Nielsøn, kon 1748   (født ca 1731)
 
RASMUS JENSØN der er født i 1699 her på Hjarnø flytter til Horsens og tager borgerskab som Skipper i 1742. Samme år ægter han Mette Catrine Olufsdatter, født omkring 1722, og overtager ejendommen på hjørnet af Borgergade og Badstuestræde efter sin svigerfader Oluf Mortensen.
RASMUS og METTE får to børn, Ole, født 1847 der bliver købmand og Jens født 1848, der først bliver købmand, men siden Billedhugger. RASMUS fik tilnavnet Hjernø da han flyttede til Horsens og det antager hans børn nu som slægtsnavn.
Grundet slette økonomiske forhold må RASMUS afstå ejendommen kort før sin død i 1749.
Jens, der fra sin tid som købmand ved hvad betydning handel har, får stor betydning for havnens forbedring og uddybning. Han bliver en anerkendt Billedhugger og overtager sin stedfader Jens Jensen Samsøe's værksted ved dennes død, selv dør han i 1801 og kan således ikke have skåret altertavlen til Hjarnø Kirke hvis den er fornyet efter branden i 1803.
Eneste  mulig fader til RASMUS  J. er Jens Rasmusønmatr.7
 
 
 
 
 
RASMUS JENSØN                                 matr   10/11

født ca 1640                                               far: Jens Simonsøn , matr.10/11
død ca 1710
 
viet omkring 1670
 
kone ?
 
Jens   1671   viet ca 1704 Kiersten Nielsdatter , Matr.7
Oluf   1678   viet ca 1710 med Ingeborg fra Alrø, matr.10/11
 
RASMUS har 1683 gaarden og i 1663 hed manden Jens Simonsen.
At Jens Simonsen er far til RASMUS er skønnet udfra navnet der igen og igen bruges i efterslægten.
 
Oluf får gården efter sin far.
 
1700 RASMUS J. er til Barnedåb i Glud hos Peder Pedersøn i Bierregaard, barnet døbes "Peder"
 
1705 er Jens og Oluf til dåb sammesteds. "Maren"
 
1711 er Søren og Peder Vestergaard til dåb sammesteds. "Peder"
 
1712 er Peder Vestergaard til dåb i Glud hos Niels Sørensen hvis førstefødte kommer til at hedde "Magrethe"
 
Niels Sørensøn er eventuelt en bror til Søren og Peder Vest. eller måske gift med en søster til dem.
 
1727 er Jens og Oluf til Dåb i Glud, Hans Rasmusøn's "Karen"
 
 

 

 
RASMUS SØRENSEN    Vestergaard     matr 12/13   fælles med Sø.Sø

født   ?                                                       far: Søren ?
død inden 1733                                          mor:
 
Viet o. 1676
 
ANNA RASMUSDATTER                     far: Rasmus ?
født              1650                                      mor:
død   23-12-1735
 
Søren                  1677 - 1762    viet   ?     konen død 1734, navn ukendt , matr.13
Peder                  1684 - 1760    måske viet med Sø.Sø's enke, matr 6
Thomas               1684 - 1766    viet   1718  Mette Nielsdatter , matr.9
Jørgen                 1688 - 1768    viet   1713  Maren Madsdatter , bosat i Hus
Niels                   1689 - 1774    viet   1718  Ane Pedersdatter, matr.8
Christopher         1696 - 1764    viet   1725   Bodil Jensdatter, bosat i hus
 
Ifølge Matriklen fra 1688 og Græsmålslistem fra 1683 har Rasmus og Søren Sørensen Vestergaarden i fællesskab, "er lige om jorden" Rasmus og Søren er brødre og måske har de eller den ene giftet sig til gården, som før de kom til,  var fæstet af Jørgen Bendtsøn.
 
 
23-12-1735 Begravet Gl. Anna Rasmusdatter i Vestergaard 85 år gl. (født ca 1650)
 
Com:
1733-34: Søren Rasmusøn Vestergaard med hustru og moder
1735: Søren Rasmusøn og moder
 
 
Peder Rasmusøn (Vest.) 1684 - 1760, Matr no 6 og var muligvis viet med Søren Sørensøns enke.
 
 
 
 
RASMUS BENDSØN       ingen jord

født ca     1673                         far: Bent Bentsen
død 16-4-1740
 
Viet omkr. 1706
 
Hustru ?
 
Bent   1707   viet 1733 Maren Jensdatter på Alrø.
Søren 1713   viet 1741 Maren Sørensdat. , til Horsens
Kiersten     se text
 
 
Sørul 1733: RASMUS Bendsøn, 60 år gift.
søn Bent 26 år ugift, tjener præsten på Alrø.
søn Søren 20 år ugift, tjener på landet.
 
Formodentlig er RASMUS Bendtsøns fader Bent Bentsen som 1688 boer i et hus der tilhører Hans daugaard (matr 2)
 
BENT Gifter sig 1733 på Alrø med Maren Jensdatter født 1702, hendes far er Jens Pedersøn på Alrø. Børn: 1733 Karen, 1738 Rasmus, 1741 Kirsten, 1745 Johanne, 1750 Jens, Johanne blev båret til dåben af Inger Olufsdatter fra Hjernø der var gift med Bertel Andersøn på Alrø.
 
SØREN ses 1743 i Horsens borgerskabs protokol da hen til byens kasse betaler 1 Rd., han angiver at ville ernære sig af fiskeri her på øen.
 
25-4-1734 hafde KIRSTEN Rasmusdatter som er Ras. Bendsøns datter tvende uægte børn fødde d. 24 April til deres christendaab ved nafn PEDER og ANE MARI.
 
Com.
1733-39: Rasmus Bendsøn og hustru
1733-34: + datter og søn, 1733: Bend Rasmusøn
1735-39: + søn, 1735: Søren
1735: Madz Bendsøns enke
1740: Rasmus Bendsøns enke, (hendes begravelse ikke fundet, hun er måske flyttet til Alrø eller Horsens)
lrø ell. Horsens)
1740: Søren som sejler fra Horsens.
1738-41: Søren Rasmusøn Baadsmand (bla. til dåb hos Pe. haumand)
 
FUS: nævner Bendt Jørgensøn 1610-27 på Vestergaarden (matr 12/13) på samme gård sidder i 1663 Jørgen Bendtsen
 
Anna Bendsd. 1730 - 11-1-1778,    48 år
 
   
 
 
RASMUS JENSØN                                matr 5

født          1677                                           far: Jens Rasmusen, matr.5
død 15-6-1741   64 år                                mor:
 
viet 1ste.?   viet 2nd 23 S.e.Trin. 1714 på Endelave**
 
KIERSTEN NIELSD.
født            1687                                        far: Niels Sørensen, skipper, Endelave
død 19-11-1745    58 år                             mor: Johanne Jensdatter
 
 
Maren             1708     død 14-3-1741, 33 år
Anna               1710     viet 1734 Niels Sørensøn, til Østrup, se text
Rasmus           1711      viet 1742 Karen Nielsdat.,fra  Alrø , matr.5
Inger               1722      kon 1740   viet 1743 Peder Nielsøn (Østergaard *) matr.1
Ane Kirstine    1719-22    kon 1737
 
 
Sørul 1733: RASMUS Jensøn 56 år gift, 6 td htk + kirkejord -2-2
søn Rasmus Rasmusen 22 år ugift, tjener hjemme.
 
* Peder N. er født i Vestergaard familien, men bliver fæster i Østergaarden
** I Endelave kirkebog står der ikke noget om at han event. er enkemand. 
 
18-7-1734 Vies Niels Sørensen af Østrup med Ane Rasmusd. Men i Skifteprotokollen stå der at hun er enke efter Niels Povelsen. Og at hun er gift 2nd gang 1739 med Søren Mouridsøn af Østrup. Børnene er: Gye 1736 med Niels Povelsøn, og med Niels Sørensøn: Sidsel 1739, Niels 1743, Thomas 1747. Børnenes morbroder Rasmus Rasmusen fra Hjarnø er til stede ligeledes Morten Thomsøn fra Hjarnø. Gye blev båret til dåben af Rasmus Jensøns kone paa Hiernøe Kirsten Nielsdatter.
 
Com.
1733-40: Rasmus Jensøn og hustru + børn
Maren, Rasmus, Inger, Ane Kirstine
1741-45: Rasmus Jensøns enke.
1741:   Rasmus Jensøns datter blev beredt på sengen
 
1733-45: Ingen tjenestefolk nævnt i com.listerne
 
 
Født efter 1700
 
  
RASMUS SØRENSØN Vestergaard                          matr 13

født          1705                                           far: Søren Rasmusøn, Vest., matr.13
død 19-1-1755   50 år                                mor:   ?   død 1734
 
trolov 1-12-1734 viet 3-1-1735
 
SOPHIE OLUFSD.
født            1713                                         far: Oluf Rasmusøn , matr.11
død 20-10-1813    100 år gl                        mor: Ingeborg fra Alrø
 
 
Søren              5-2-1737   kon 1755             viet 1762 Anna Catr. Sørensd, matr.4.
Ingeborg          9-6-1740                             viet 1770 med Niels Rasmusøn, matr.5
 
 
 
Gården er blevet delt, nu matr 12 og 13, men bygget op som  tvillinggård.
 
RASMUS har overtaget efter sin far og Sønnen Søren overtager efter Rasmus.
Rasmus Sørensen og Sophie Olufs daater, Bønderfolk af Hiarnøe Sogn og Bierre Herret, maa udi Rgteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtet.   Friederichsberg Slot den 5 Novembr. 1734. Til Horsens Hospital 6 mk.
 
Da RASMUS dør gifter enken SOPHIE sig 1756 med Niels Sørensen, der således bliver mand på matr 13.  
 
Com.
1735-54: Rasmus Sørensøn Vestergaard og hustru
1743-54: + broder Jens og + fader
1755:     Rasmus Vestergaards enke + søn Søren
1744:     Søren Vest., Rasmus Vest. og hustru og broder Jens,
Peder Sørensøns Enke og datter Kirsten og
svend Jens Pedersøn alle 7 af Vestergaard.
 
Folk
1739-55: kun tjenestepiger (+ broder Jens)
1740: Karen Nielsdatter, 1741-42: Maren Nielsdatter, Endelave
1747: Kiersten Rasmusdatter, 1751+53: Kirsten Andersdatter
1755: Kirsten Pedersdatter
 
1756: Enken gifter sig med Niels Sørensøn
 
   
 
 
 
RASMUS RASMUSØN                         matr 5

født            1711                                         far: Rasmus Jensøn, matr.5
død 24-12-1792,    81 år                            mor: Kirsten Nielsdat.
 
tro 13-12-41   viet 19-5-1742 på Alrø
 
KAREN NIELSDATTER
født     1-12-1713                                       far: Niels Jensøn, Alrø
død   18-10-1787,   75 år                            mor: ?
 
 
Anna                   30-6-1743 død 3-8-1748   5 år epidemi
Niels                   23-3-1745   kon 1762         viet 1770 Ingeborg Rasmusd., matr.5
Mette                23-10-1747
Rasmus               18-8-1749   kon 26-4-1767 viet 1771 Ane Kierst.Clausd. , matr.14
Jens                    31-3-1752   kon 26-4-1767 viet 1775 Anna Maria Madsd., matr.9
Anna Maria       24-11-1755   kon   7-4-1771 viet 1775 Jens Jensøn, Hosbye, til Hosbye
 
 
RASMUS der dør Juleaften bliver begravet 3-1-1793.
 
RASMUS har iflg Skp. en søster Anna der bliver enke og gifter sig 2nd gang 1739 med Søren Mouridsøn, Østrup.
 
KAREN N. er ud af smedefamilie se barnedåbene.
 
NIELS er nævnt ved barnedåb i 1776 som skudeejer.
 
RASMUS bliver Øens smed, han gifter sig med Ane Kirstine der er fra Alrø og som forlovere har han Søren Rasmusøn Vest. og Thomas Rasmusøn Vest.
 
ANNE MARIE trolovet 1-7-1775 og viet 29-9-1775 med Jens Jensøn af Hosbye. De har ifølge skpr 1787 (efter Karen N.) to børn, Karen og Rasmus. Anna Maria er da død. Se skifte nr 6 KAREN og nr 8 RASMUS. Jacob J: Anna M's broder Rasmus ses som morbroder ved skifte i Hosby 1783
 
Horsens 1793-94:
Niels Smed anløb havnen 1 gang i 1793
Niels Hiernøe   do              2   do   i 1793
 
Ved Sørens daab i 1737 ses Peder Skippers kone og ved Com. 1736 ses Skipper Peder og kone
 
Com.
1741:   Rasmus Rasmusøn og søster Inger
1742:   Rasmus Ras. og fæstemø
1743-86: Rasmus Rasmusøn og hustru, fra 1780: Gamle Ras.Ras.
1745:   + Moder (der dør og Ras. overtager gaarden)
Børn:
1762-71: + Niels, 1767-72: + Jens, 1771-75: + Anna Maria
 
1753:   Eva Sørensdatter og datter Kiersten Nielsd. hos Ra.Ra.
1775:   Niels Rasmusøn og hustru hos Ra.Ra.
 
Folk:
1745:   svend Rasmus Jørgensøn, Ane Kirstine Sørensdatter,
          Ane Magrethe Pedersdatter, Kirsten Dyngbye
1746:   Ane M. pedersd., 1747-51: Christen Sørensøn
1748-49: Kirsten Nielsdatter, 1751-52: Maria Andersdatter
1753:   Niels Sørensøn og Kirsten Nielsdatter
1754:   Frands ?   , 1754-57:   Rasmus Thomasøn
1755-56: Johanne Sørensdatter, 1757-61: Zidsel Sørensdatter
1758-59: Thomas Christophersøn, 1759: Rasmus Nielsøn Tryker
1761:   Søren Jørgensøn, 1762-66: Anna Mouridsdatter
1766+77: Mette Sørensdatter, 1778: Maren Thomasd. og Jacob Jensøn
1779:   Maren Thomasd., 1780: Maren Madsd.
 
   Jacob J:
Sk.Pant.   B 66 C. - SP1, fol 38b.
Da min bonde Rasmus Rasmusøn på Hiernøe i Bierre Herredt i Stiernholm Amt her ved Auctionen over Brændevins District No.2, budet at svare af samme forpagtning 2 Rd aarligen i de 6 næste paafølgende aaringer og dermed er blevet høistbydende paa samme, saa caverer jeg som hans hosbonde for at samme 2 Rd. Aarligen i rette tiid, skal blive betalt af ham i Aarhus Amtstue, hvilken caution velædle Hr. Herredsfoged Friederichsen ville efter Høije Øfrigheds ordre tinglyse paa Bierre Hatting Herreders ting, samme protokollere og mig igien tilbage sendt.
Glud Præstegaard d.19 Janv. 1770
J.GLUD
 
 
 
 
RASMUS RASMUSØN Smed                 matr 14

født    18-8-1749                                        far: Rasmus Rasmusøn, matr.5
begr 16-11-1810   62 år gl.                         mor: Karen Nielsd.
 
tro 20-3   viet 21-6-1771   Alrø Kirke
 
ANE KIERSTINE CLAUSDATTER
født  11-2-1747                                          far: Claus Sørensøn, Alrø
død    1-4-1835                                          mor: Catrine Marie Pedersd.
 
 
Rasmus            14-10-1772   viet ca 1806 Marianne Helene Jensd., Horsens, til Hors.
Catrine Marie              1775   viet 1797 Rasmus Nielsen, matr.5
Claus                 29-9-1777   viet 1807 Karen Marie Jensd., matr.21
Karen                9-12-1779   viet 1814 Jens Hansen , smed fra Åstrup, til Aastrup
datter             ?   20-1-1782  død begr 6-3-1782
Niels                   13-4-1783  død begr 11-11-1799 børnekopper
Jens                    20-9-1786   viet 1814 med Ane Magrete Olesd., matr.14
 
 
Sørul 1777: RASMUS var på sesion 16-8-1777
 
Ved Rasmus's fødsel benævnes RA.RA. som Smed på Hjarnø
 
NB. RASMUS er eventuelt gift to gange, først med Anna Kierstine Jensd. og anden gang Med A.K.Clausd.   se barnedåbene
 
JPB: Mølleren og RASMUS smed har været i strid og gav derfor hver 1 Rdl til fattigkassen.
 
Sørul 1803:
RASMUS R. 30 år, søpatent 1803, 20-10-1803 sejlet fra Horsens med skipper Niels Block af Horsens 4-3 SS 1803, været styrmand siden 1796, afgb? Novb. 1803. Styrmands certifikat afgivet i Horsens 1804.
 
RASMUS tog borgerskab i Horsens 11-2-1805 som skipper og er medejer af Jagten "Antonette" . Fik skipper eksamen 7-10-1795.
Ved dåb 25-2-98 optræder Skipper Rasmus smed og Karen Rasmusd. Smed.
 
Skp. 1818: I skiftet som Ane Kirstine holder inden sin død ses det at sønnen RASMUS er død, men har 4 levende børn, Jens 11 år, Anne Kjerstine 7 år, Rasmus 5 år, Rasmine 3 år.
 
Sørul/Lodspro: CLAUS er i kongens tjeneste 1799 til 1802, i 1800 med Orlogskonnerten Oldenborg, han regnes 1800 for ½ befaren og har patent no 3.
 
JENS Bliver smed efter sin far.
 
KAREN drukner ifl.Skp. 1814, 14 dage efter sin vielse. Som søskende
nævnes Rasmus (i Horsens), Claus, Jens og Catrine Marie.
 

 

 
RASMUS PEDERSØN   Østergaard         matr 6

født 3-10-1744                                          far: Peder Nielsøn Østergaard, matr.1
død 15-5-1820,    76 år                              mor: Inger Rasmusdatter
 
viet 15-11-1776
 
KAREN MADSD.
født   12-7-1743                                         far: Mads Nielsøn Østergaard , matr.6
død   29-12-1816    73 år                            mor: Ingeborg Jensdatter
 
 
Peder              12-7-1777    død 17-7-77
Ingeborg           6-6-1778    viet 1796 Mads Nielsøn , matr.6
Inger                 4-8-1780    død 20-8-80
 
 
I 1801 listen ses RASMUS og KAREN på aftægt hos deres datter Ingeborg gift med Mads Nielsøn på matr.nr.6.
 
 
Skp: RASMUS er sognefoged fra skp start 1777 til 1806, han kaldes her for Rasmus (Pedersen) Østergaard.
 
Com.
1777-93: Rasmus Pedersøn og hustru,
1778:     Rasmus P. Østerg. og hustru
1793:     Rasmus P. og hustru og hendes moder.
   
 
 
  
  
RASMUS SØRENSØN                          matr 8

født   15-6-1763                                          far: Søren Rasmusøn , matr.4
død   26-2-1835,    71 år                             mor: Anna Catrine Sørensd.
   
viet 26-10-1792
 
ANNA NIELSD.
født 25-8-1765                                            far: Niels Rasmusøn , matr.8
begr 11-9-1796,     31 år                             mor: Karen Nielsd.
 
 
Niels               12-3-1794    død 19-2-1797
Karen             17-3-1795    død 22-3-1795
 
 
 
viet 9-6-1797,   2nd gang
 
KIERSTEN NIELSD.
født  22-12-1773                                         far: Niels Rasmusøn , matr.8
død      3-1-1831,   57 år                             mor: Karen Nielsd.
 
 
 
KB: viet Enkemand Rasmus Sørensen og pigen Kiersten Nielsdatter, hans afdøde hustrus søster.
 
Skp: 1796 skifte nr 11 efter ANNA NIELSD.
 
Skp: 1831 fæster eller bestyrer RASMUS og KIRSTEN igen gården og passer børnene efter det afdøde ægtepar Jørgen Nielsen og Mette Catrine Jensd. der dør med få måneders mellemrum og efterlader 4 mindre børn. Ifl Bummer dør de af Nervebetændelse.
 
Skp: 1831 KIRSTEN død, men intet skifte, der er oprettet testamente 4-11-1808. ? Ingen Børn ?   1796 var Niels levende ??
 
Ft 1801: Kiersten har sin moder og sin afsindige broder boende, Rasmus betegens som hospitals lem.
 
   
 
 
RASMUS NIELSØN                               matr 5

født   17-8-1772                                            far: Niels Rasmusøn , matr.5
død   24-4-1847 ,   75 år                               mor: Ingeborg Rasmusd.
 
 
tro 25-11-96   viet 24-2-1797
 
CATHRINE MARIE RASMUSD.
født  12-6-1774                                           far: Rasmus Rasmusen smed , matr.14
død    4-5-1842,     67 år                             mor: Anna Kierstine Clausd.
 
 
Ingeborg                  3-1-1798   viet 1820 Niels Hansen Høegh , Til Horsens
Niels                      4-12-1799   viet 1827 Mette Marie Jensdat., matr.5
Rasmus            hjd 17-9-1800   antagelig død
Rasmus           dåb 7-11-1802   viet 1835 Karen Marie Jensd. , matr.16
Anne Kierstine   hjd 4-7-1805   begr 6-6-1806
Anne Kierstine   hjd 3-4-1807   viet 1828 Niels Sørensen , matr.20
Anne Marie           20-7-1810   viet 1837 Søren Stephansen , til Skjold
 
 
 
RASMUS begr. som aftægtsmand. Niels får gården efter sin fader.
 
 
1801 Listen: RASMUS ugifte broder Niels Nielsen og Ingeborg Rasmusd. deres mor, boer på gaardem
 
 
 
 
 
RASMUS LAURSEN                              Matr 4

født    31-3-1776                                        far: Laurids Olufsøn , matr.11
begr.   3-12-1813,    37 år gl.                       mor: Maren Madsd
 
1st   viet 2-3-1798
 
KIRSTEN SØRENSD.
født   16-2-1774                                         far: Søren Rasmusøn , matr.4
begr 10-9-1798,    25 år                             mor: Anna Catrine Sørensd.
 
Søren   døbt 7-10-1798     viet 1885 Zidsel M. Thomasdatter, Aastrup                         
 
KIRSTEN dør i Barselseng.   Skp: 1798 skifte nr 12
 
 
2nd   viet 5-7-1799
 
METTE SØRENSD.
født    9-8-1766                                          far: Søren Rasmusøn , matr.4
død 19-5-1800   30 år ?                              mor: Anna Catrine Sørensd.
 
Dødfødt søn begr 11-5-1800   -    METTE S.dør i barselseng.
 
 
3de   Viet 31-3-1801
 
ANNA JENSD.
født   8-5-1782                                            far: Jens Rasmusøn, matr.9
død   3-7-1834 ,    53 år                              mor: Anna Maria Madsd.
 
 
Jens                    16-1-1802    død begr 8-8-1802
Mette Kierstine     5-2-1803    viet 1822 Hans Gregersen fra Rårup, matr.17
Jens                    17-4-1805    død 18-6-1805
Laurs                  14-4-1806    begr 24-1-1808   tvilling
Mads                  14-4-1806    begr 21-10-1806 tvilling
Maren                   8-8-1808    viet 1831 Søren Chr. Jensen, Glatrup, til Glatrup
Mads                           1810    begr 24-5-1812
Ane Catrine     hjd ?-2-1812    begr 13-6-1813
Rasmine              10-4-1814    død 2-3-1823   9 år gl
 
 
 
RASMUS i sørullen:
Søpatent 1802, højde 62", 5-1 td htk, 2 togter 1794 og 1795,
hjemme i 1804, død 1814 bevist ved Præstens attest.
 
 
SØREN i Sørullen:
Søpatent 1815, været i farten fra Horsens til Norge 22-8-1817 med skipper Niels Smed, søvandt i 1818, mødte på SS 1818-26
 
Gården brændt i efteråret 1806, hvorved også nabogården matr 3 brændte, de var tvillinggårde. Se Skp og Brandtax.
 
se kb. Begr RaLau. Søn Mads 2 år gl d 14-6-1812. se også 1-6-1806 ang fødsel af tvill. L og M.
 
1801 listen: broderen Søren Lauersen er enroulleret matros.
 
Signe: ANE bliver enke og gifter sig 1816 med Jørgen Madsen hendes f: Jens Rasmusen 1752-1808 og Anne Marie Madsd. 1754-1817
 
Signe: 1-11-1812 kom der til Hjarnø en tj-karl, Søren Thomsen som fik tjeneste hos Rasmus Lauersen. Søren var da 30 år og var en af "de opvakte". Han begyndte nu at gå omkring i gårdene " i det øjemed at udbrede religion eller undervise dem" som det kom til at hedde i forhøret over ham. 1 Juli indgiver Sognefogeden Niels Jensen en anmeldelse imod ham. Det hedder heri at Søren Thomsen har talt imod lærebøger og salmebog, og han har allerede såvidt det kan skønnes fået hans husbond og familie til at blive "sekterisk". Efter forhør bliver han bortvist fra Øen. Hans indflydelse mærkedes længe efter og da Rasmus Lauersen dør gifter hans enke Ane Jensdatter sig med Jørgen Madsen, der også tilhører de opvakte.
 
Ft.1834: Søren Rasmusøn 36 år, tjenestekarl på Matr 4 (fc.1798)
 
 
 
 
 
 
RASMUS JENSEN                                 matr 9

født    18-8-1792                                        far: Jens Rasmusøn , matr.9
død 13-11-1865,      72 år gl.                      mor: Anna Marie Madsdat.
 
 
Viet 20-10-1815
 
KAREN MARIE NIELSDAT .
født   24-7-1792                                         far: Niels Madsen, matr.7
død   11-4-1874,      81 år gl.                      mor: Karen Jensdat. fra Alrø
 
 
Ane Kierstine      4-2-1816   død 18-5-1816
Jens                  20-7-1817   død 1835 som skibskok i Antwerpen
Niels                 28-2-1820   viet 1852 Maren Stephansdat., matr.9b
Mads              30-12-1822   viet 1854 Maren Nielsdat., matr.5
Ane Marie       28-12-1825   død 28-1-1835   9   år gl
Jørgen               24-1-1829   død 19-1-1845   15 år gl
Rasmus             28-1-1832   viet 1860 Ane Magrethe Nielsd., matr.9
Karen Maria     23-5-1835   død 12-9-1853   18½ år gl
 
 
 
 
Ved Anes dåb i 16 Kaldes de for bønderfolk, ved Jenses dåb i 17 bondegårdfolk, og senere benævnes Jens som gaardmand.
 
Mads bliver øens første fastansatte lods og Rasmus bliver hjælpelods, eller den foretrukne hjælper af de "Kendt Mand", hvoraf der findes en del.
 
Det bliver Rasmus der får gården og i 1859 køber den til selveje.
 
RASMUS J. død 1865 som aftægtsmand
KAREN M.   død 1874 som enke og aftægtskone
 
Ang Jens se Skp. 1835
 
Sørul.
1814: RASMUS J. usøvandt, søpatent 1811, mødte 1815-20
1817: Gdm. på afdøde moders gaard, er bevist, fik Gdm. patent 1818
1823: Gdm. patent på 4-7-0-0 td htk.
 
Karen Maria tjente som 15årig Thomas Laursen i Glud
 
 
 
Født efter 1800 
   
 
 
RASMUS RASMUSEN                          matr 16

født   7-11-1802                                          far: Rasmus Nielsøn , matr.5
død 23-12-1872,    69 år                            mor: Catrine Marie Rasmusd.
 
viet 12-4-1835
 
KAREN MARIE JENSDATTER
født   10-7-1810                                          far: Jens Clemmensen , matr.16
død   27-4-1890,  79 år                              mor: Anna Magrethe Sørensd
 
 
Jens Jørgen         29-7-1835      viet 1865 Maren Rasmusdat.
Cathrine Maria 16-12-1838      viet 1865 Hans Sørensen, Bisholt
 
  
Sørul.
1820: RASMUS R. 17 år, søvandt, søpatent 1819, mødte 1820, mødte søvandt efter ekspidition 1821+23
 
1835: RASMUS R.   32 år, søvandt, mødt 1834+35+36, bevist Husmand 1836, 0-5-0-0 td Htk
 
RASMUS dør som Partikulier og bliver begravet på Glud Kirkegaard idet han den sidste tid har opholdt sig i Bisholdt.
 
Ifølge Kb. er Karen Marie, Jens Poulsens datter, men han blev først gift med Anna Magrethe i 1824 da Jens Clemmensen var død
 
Sørul. Jens Jørgen Ras.
1849: 14 år, søvandt, SS1852 3-4-52 fra Horsens med C.Houg? til England, afmønstret 23-8-52, SS1853, cont? 7-4-1850, mødt indtil 1855 1854: søvandt, 1 togt 1858, mødte udmønstret, møder 1-5-1858, dimiteret 25-5-1858, mødte 1859+60, ordre 1861, mødt 11-5-61   11/61
 
 
 
 
 
RASMUS MADSEN                                 matr 6

født 2-11-1806                                            far: Mads Nielsøn , matr.6
død 17-1-1891,    84 år gl.                          mor: Ingeborg Rasmusd.
 
viet ?               hvor ?
 
KAREN SØRENSDATTER
født          1799                                            far: Søren Pedersen Degn, Alrø
død 24-2-1835,   35 år 8 mdr gl.                 mor: Kiersten Pedersdatter
 
 
KAREN barsler 3-2-1835 en dødfødt pige, og dør selv 3 uger efter.
 
Da KAREN dør er RASMUS Tjenestekarl ifl. Skp. 1835.
 
 
viet 2nd gang   25-4-1835
 
ANE MARIE MAGRETHE MADSDATTER
født 6-3-1814                                           far: Mads Pedersøn , matr.1
død                                                            mor: Maren Vilhelmsd.
 
 
Karen               18-8-1836   viet 1855 Ole Jensen , matr.14
Peter Mads        9-1-1838   død 3-5-1838   4 mdr gl
Maren              13-4-1839   viet 1865 Jens Jørgen Rasmusen, Murer, til ?
Peder Mads        5-6-1840   død 20-9-1840, 15 uger gl
Mads                30-9-1841   død før dåbs publ.
Ingeborg         10-10-1842
Madsine Vilhm.   1-1-1844   død 12-3-1844, 2 mdr gl
Rasmine Marie  26-4-1845   død 14-2-1846, 7 mdr gl
Rasmine Marie  8-12-1846   viet 1880 Mads Andersen , matr.1     
Mads Peter       2-12-1847   viet 1880 Maren Andersen , matr.18+16   
Peder                20-2-1849   død 8-7-49   5 mdr gl
Dusinius Peter     1-6-1850    viet 1891 Nielsigne Olsen , matr.6
Rasmus             30-6-1851
Marie Kirstine     7-9-1853  
 
 
Ved vielsen anføres RASMUS som enkemand 28 år gl. og ved sin død er han aftægtsmand hos Dusinius, og har da været blind de sidste 20 år af sit liv.
 
Ifl skøde: fæstebrev fra 30-11-1835. Dusinius køber 21-12-83 gården til selveje. Har deres Aftægtskontrakt fra 1883.
 
RASMUS Madsens søster Ane Catrine ankom 1850 frugtsommelig, hun bor lidt hos sin broder, men bliver så gift med Anders Madsen der er enkemand i Odder.
 
RASMINE og MADS PETER bliver begge viet 20-11-1880.
 
Sørul 1823: Rasmus M. 16 år søvandt, søpatent 1823, sejler Horsens - Gøteborg 18-2-1826 med skipper H. Stein
1835: 28 år, søvandt, mødt Gdm. bevist på 4-7-0-0 td Htk fik Gdm. Patent SS1836, i sin stilling 1837+38
 
Dusinius og Rasmine er noteret for fravær i skolen 1856 for henholdsvis 12 og 24 dage (måske sygdom?)
 
Maren tjente som 14 årig i Glud
 
 
 
 
 
 
RASMUS RASMUSEN    Sognefoged og hjælpelods        matr 9

født 28-1-1832                                          far: Rasmus Jensen , matr.9
død                                                            mor: Karen Marie Nielsd.
 
viet 15-6-1860
 
ANE MAGRETHE NIELSDATTER
født 8-12-1833                                          far: Niels Rasmusen, matr.5
død    9-7-1923                                          mor: Mette Marie Jensd.
 
 
Karen Marie      9-3-1861   død 23-6-1864   3 år gl, halssyge
Rasmus           23-5-1863   død 26-6-1864   1 år gl, Halssyge
 
 
RASMUS overtager i 1859 gården efter sin far, og sælger i 1896 gården til Anton Kresten Simonsen, Alrø. Samtidig med at RASMUS køber gaarden udstykkes en matr 9c og ved
salg i 1896 skiftes et stykke jord således paracellen der før lå langs Nordvejen ved skoven nu går fra Sønder til Nordre vej. RASMUS og Ane Magrethe i daglig tale kaldet GRETHE sognefogeds, flytter ind der.
 
Sammen med Karen Marie og Rasmus dør 10 andre, i samme periode af "Ondartet Halssyge".
 
RASMUS der er bror til Mads Lods, bliver sognefoged og hjælpelods.
Hjælpelods forståes her som den af de kendte mænd på Hjarnø der har fortrinsret til at lodse når lodsen er optaget andet steds.
 
RASMUS var ifølge gravstenen fhv. sognefoged og Dannebrogsmand. Se databasen for dannebrogsmænd: Kilde: FS1903, side i FS, P1015
 
Sørul.
1846: RASMUS R. 15 år søvandt efter eksp., SS 1849, mødte 48-50
1849: Er antagen som hjælpelods ved Horsens lodseri efter Capt. Kiærulffs skr. 2-9-1851, mødte i sin stilling 1851-55
1854: Hjælpelods ved Horsens lodseri, mødte i sin stilling 56-60 Ved nærmere ordre udskrivelse hævet J.M.cirkulære 8-6-61 16/61. Ret til at gå i kofardifart, såvel inden som
udenrigs. J.M.cirkulære 24-5-62.
 
Ft 1911:
Rasmus har Mejeribestyrer Nicolai Marius Nicolaisen og mejerske Ida Petrea Svendsen som naboer.
 
 
 
RASMUS OLESEN                                 matr 16

født 23-10-1859.                                        far: Ole Jensen, smed , matr.14
død                                                             mor: Karen Rasmusd.
 
viet 10-11-1888
 
ANNA BEATE MORTENSEN
født 22-10-1852                                        far: Morten Svendsen. Frø? sogn.
 
 
Karoline Magrethe Olesen 17-9-1889
 
 
ANNA BEATE var fraskilt og født i Sverrige
 
RASMUS betegnes som Husejer og Fisker, han har skøde på: matr 16 i 1885 fra Hans Sørensen, og 15b i 1901 fra Niels Hansen og sælger det hele til Mads Peter i 1909.
 
Ft 1890: RASMUS kaldes husmand og fisker + ANNA hans kone og datteren Caroline, desuden Martin P.Nielsen, 11 år, født i Rårup, er det mon Anna's søn ?
 
 
   
 
 
RASMUS JENSEN                                 Matr 8

født    9-3-1846                                          far: Jens Sørensen , matr.8
død 19-8-1910, på Endelave                      mor: Ingeborg Jørgensdat.
 
Ugift.
 
Ft. 1890:
Enkemand Jens Sørensen på aftægt, 74 år gl.
Kjerstine Olesen, 50 år, enke og husholder, født i Voerladegaard
 
Jens Sørensen afstår ejendommen matr.8 til sønnen Rasmus J. der køber gården til selveje 1883 og i 1900 mageskifter med Hans Hansen, der havde en ejendom i Glattrup skov. Senere flyttede  Rasmus til Endelave og døde der i 1910, men bliver begravet på Hjarnø.  
 
 
 
 
   
 
RASMUS PETER RASMUSEN                                  Matr 4

født     26-.4-54    i Odder
død  26-7-1854
 
Viet
 
METTELENE KRESTINE ?
født 26-10-1852   i Odder
død  16-9-1911
 
 
Anders Rasmusen   26-3-1887 i Ørting
Ane Rasmusen      18-10-1889      do
 
 
Ft 1911: hele familien der ankom 1906  +  Morten Rasmusen f. 12-5-1823, enkemand og pensionær, født i Skanderup.
 
 
 
 
 
RASMUS CARL SIMONSEN                          matr.5

født  8-2-1876                                                        far: Simon Christensen, Alrø
død 19-5-1931                                                      mor: Ane Kirstine Jørgensen
viet ?

BERTHA JENSIGNE ?

født  29-4-1880                                                   far:
død 12-9-1969                                                   mor:
 
 
 
 
Gudrun      1-7-1908   død 27-5-1977
Simon   15-10-1905   død   1-2-1973
Gerda    23-9-1912
+ pige mere