Peder og Peter - Relaterede personer
 
Hop til født efter: 1700 - 1800
 
FUS : (årstal angiver tid på gaard)
1604-06 Peder Nielsøn matr 8
1627-      Peder Mortensøn
 
 
1695 Til dåb i Glud:
Fra Hiernøe, Morten Pedersøn og Anna Mortensdatter
 
1664 Peder Sørensøn boer i hus
1683 Søren Pedersøn bor i hus
1664 Peder Nielsøn har en gaard
1664 Peder Nielsøn med tilføjelsen "igien" har en gaard
de to gaarde matr 8 og 9 ligger ved siden af hinanden.
 
 
Mette Pedersd død 3-2-1737   alder ?
Bodil Pedersd.    kon 1759   fc 1741-44
   
1769 Bodil Catrine Pedersdatter vies med Jørgen Bendsøn, Kirkholm. As kb: 1 barn Bendt f. 1770, baa.afpræstens kone, fad: Rasmus Mortensøns stifsøn Jens, Anders Smed, Jens Bornemand, Haumøllers datter Else, præstens udepige Maren. Børn: 1770 Bent, 1773 Dorthe, 1775 Kirsten, 1778 Jørgen, 1780 Karen, og måske endnu flere, men der ses til nævnte dåb ingen med tilføjelsen fra Hiernøe.
Jørgen Bendsøn, Kirkholm står 1-3-1769 fadder til Jens Madsøns og Karen Pedersdatters barn Anna Magrethe.
Karen Pedersd. Og Catrine Pedersd. er eventuelt søskende  ??
   
Com 1736: Skipper Peder og hustru
 
1773 Peder Sørensøn død 66 år gl. (fc.1707)
 
1778 Anna Pedersd., hos Christen Sørensøn, død 48 år gl.(fc.1730)
 
 
 
 
PEDER NIELSØN             (ikke Alrø)      matr 3/4

født          1661                                                far:
død   6-8-1741 ,   80 år gl.                              mor:
 
Viet ?
 
MAREN NIELSDATTER
 
født 1673
død 15-10-1754    81 år gl.
 
 
Mette   1705      viet 1728 Søren Nielsøn på matr. 3
 
 
Com.
1733-40: Peder Nielsøn og hustru
1741-52: Peder Nielsøns enke
 
   

 

 
 
PEDER SØRENSEN         Vestergaard       matr 12

født          1669                                            far: Søren Sørensen Vest., matr.12
død 28-1-1739 ,   70 år                               mor:  måske Maren
 
viet ca 1708
 
KAREN HANSDATTER      (bliver enke i Vestergaard)
født   ?
død   ?      1750 eller senere
 
 
Søren              1709   viet 1739 Karen Jensdatter , matr.7
Hans               1711   død 31-12-1747, 34 år gl.
Anna Mag.      1720   kon 1737   viet 1747 Jens Pedersøn Alrø , matr.12
Gunder            1723   kon 1740   viet 1749 til Jens Tornam, skoleh., til Bisholt
Kirsten           1727   kon 1746   død 15-5-1746, 19 år gl.
 
 
Sørul 1733: PEDER Sørensen 60 år Ugift. htk. 3-3-2-1
søn Søren Pedersøn, 24 år gift, fisker.
søn Hans Pedersøn, 22 år ug., fisker.
 
NB. Det er underligt at PEDER er noteret som Ugift i sørullen og sønnen Søren som gift. Der må være skrevet forkert, så det er omvendt. Søren ses gentagne gange i Com listerne uden kone !.
 
KAREN HANSD. navn kendes fra Com. listerne.
Hun driver tilsyneladende gården videre efter PEDERs død, idet der i Com. listerne i en lang periode ses mange tjfolk og deriblandt en svend ved navn Jens Pedersøn Alrø der senere bliver gift med hendes datter Anna Magrethe.
 
Com 1744:
Søren Vest., Rasmus Vest. og hustru og broder Jens, Peder, Sørensøns Enke og datter Kirsten og svend Jens Pedersøn alle 7 af Vestergaard.
 
Da Gunder bliver konfirmeret er hun hos sin sin broder Hans, der også ses til com 1740. Det ser ud til at Hans aldrig bliver gift men driver gaarden for sin moder KAREN.
 
Com.
1735-48:Børn: Søren, Hans, Gunder, Kirsten
1739: Peder Verstergaards enke med søn Hans
1739-45:svend Jens Pedersøn
1742: Peder Vest's enke + Hans + Ane Magrethe
1748: Karen Hansdatter og datter Gunder af Vestergaard
1750: Jens Pedersøn Vest. + hustru og svigermoder
Dette er sidste gang Karen Hansd. nævnes i Com. listerne men hendes begravelse ses ikke i KB.
 
 
Angående navnet GUNDER eller   GUNER
 
1675-76: Gunder Nielsdatter af Sejet   (ang. Skrifte)
 
Guner Sørensdatter
1705: Dåb hos Peder Pedersøn i Bieregaard   "Maren"
1709: Dåb hos Niels Sørensøn i Fejgran   "Magrethe", til samme daab ses Søren og Peder Vestergaard fra Hjarnø + Rasmus Bieregaard.
 
1712: Dåb hos Niels Sørensøn i Glud   "Magrethe", til samme daab ses Søren vestergaard fra Hjarnø + Peder Pedersøn Bieregaard.
 
1716: Dåb hos Peder Pedersøn Bieregaard   "Ane-Mari"
 
1716: Dåb hos Mette saugqvinde   "Ingeborg"
 
1718: Guner Sørensdatter i Bieregaard til dåb hos Johan Jensdatter i Tygeborg
 
1719: Guner S. i Glud til dåb hos Rasmus Nielsøn i Glud   "Jeppe"
 
1720: Guner S. i Glud til dåb hos Søren Bendsøn i Østrup   "Søren"
 
1720: Guner S. i Glud til dåb hos Mourids Sørensøn i Nørbye   "Søren"
 
1723: Rasmus Pedersøn i Bieregaard's datter "GUNER"
 
 
 
   
 
 
PEDER NIELSEN Alrøe                         Ingen jord

født ?       1670                                            far: Niels Sørensen Alrøe, matr.3/4
død   5-6-1746   76 år gl.                            mor:
 
viet ca 1697
 
KAREN JENSDATTER Skonning
født        1660                                           far: Jens ? (måske Skonning)
død 3-1-1736    76 år                               mor:
 
 
 
Jens    1698   viet 1747 Anna Magrethe Pedersdat.
 
 
   
Sørul 1733:
PEDER Nielsen (60 år), ingen jord nævnt.
søn Jens Pedersøn 35 år ugift, tjener på landet.
 
KARENs tilnavn kendes fra hendes begravelse. I Glud boer en Jens Skonning som er gift, se offerbogen fra samme tid.
 
Com ang. Peder Alrø:
1733-35: Peder Alrø med hustru
1736-45: Peder Alrø
1737-46: Gl Peder Alrø
1742: Peder Alrø beredet på sengen.
1748: Jens Alrø og hustru
1749:    do    + svigermoder
 
 
 
 
 
 
PEDER RASMUSØN Vestergaard                             matr 6

født           1684                                          far: Rasmus Sørensøn Vest, matr.13.
død 31-7-1760   76 år                                mor: Anna Rasmusdat.
 
Hustru             ?    (muligvis Søren Sørensøns enke, Maren Rasmusdatter, matr.6)
 
født 1662 se text                                         far:
død    25-1-1743                                        mor:
 
 
Stifdatter Ane Marie   (muligvis født omkring 1715-20, se com 1745)
 
 
 
Sørul 1733: PEDER Rasmusøn 50 år gift, 8-4 td htk.
 
Hvis PEDER har giftet sig med en enke kan det eventuelt være Søren Sørensøn's idet han havde gården før PEDER. i Så fald er Stifdatterens navn Ane Marie Sørensdatter.
 
29-1-1743 Blev Peder Rasmusøns hustru som døde den 25-1 begravet i sit alders 81år!.
 
Com:
1733-34: Peder Rasmusøn med hustru og stifdatter
1735:     Stifdatter Anne Marie som enkelt person
1736:     Peder Rasmusøns datter som tjener hos Søren Vest.
1733-43: Peder Rasmusøn og hustru
1739:                  -                     -                   Vest med hustru.
1733-39: Peder Rasmusøn har tjenestepiger
1743:     Konen dør og Peder kaldes fremover mest Peder Vestergaard
1747+48: Peder Vest + karl og pige
1755-59: Gl Peder Vest.
1745+46+51: Peder Vest og Maren Nielsd. hos Mads Nielsøn
 
folk.
1733: Tjenestepige fra Dyngby, 1738-39: pige fra Hads herred
1743: Peder Vest. og Maren Nielsdatter
 
1745:   Anna Marie Sørensdatter tjener hos Thomas Vestergaard
 
Mads Nielsøns datter Karen bliver 1776 gift med Rasmus Pedersøn Øst. der ifl. Ft 1787 har gården matr. 6
 
 
   
 
PEDER SØRENSØN    Haumand           matr 21

født          1693                                           far: Gl. Søren Haumand, matr.21, se text
død   23/3-1764    71 år                                    fc. 1657 og død 1752
 
viet ca 1729
 
hustru              ?
 
født           1684                                             far:
død   31-7-1760    76 år gl.                          Mor:
 
 
Søren                      1730      kon 7-1-1748   Til Horsens, se text *
Kjersten             1737-40      kon 6-4-1755   viet 1756 Laurids Je. se text **
Maren             29-5-1733     viet 1759 Jens Hansøn Daugaard, matr.2
Karen             12-6-1741     viet 1766 Jens Madsøn , matr.21
Niels               8-12-1745     død 26-7-1748
 
 
PEDER Sørensøn haumands hustru død 31-7-1760, 76 år gl.
 
PEDERs far kan kun være: Søren Sørensøn på hauen (gl. Søren haumand) som døde d. 16 Jan.1752 og blev begravet i hans alders 95 år.(fc. 1657)
 
* Søren Pedersøn tog borgerskab i Horsens 6-12-1756, angav at være født på Annexgaarden på Hiernøe. Sørul 1770: Søren Pedersøn, skipper, 38 år, ugift, boer i Horsens. Ft 1787 Horsens: Søren Pedersøn Hiernøe, ugift skipper, 57 år logerende i Fugholm no 20
 
Fra juli til dec 1748 dør 6 børn her på Hjarnø, der iblandt Niels, det ligner epidemi og er det også. I samme tidsrum dør 16 børn i Glud og omegn.
 
** 1-10-1756 trolovet Laurids Jensøn af Aggestrup og Kirsten Pedersd., Laurids døde i 1759 og Kirsten gifter sig igen med Rasmus Sørensen i Aggestrup.
 
Com.
1733-60: Peder Sørensøn haumand og hustru
1740:   Peder Sørensøn og hustru i hafven
1743+47-50: Peder haumand og hustru og sviger fader.
1748-66: Børn: Søren, Maren, Kiersten, Karen
 
folk
1760-65: pige Bodil Pedersdatter
1762-64: Jens Madsøn
1766: Jens M. vies med Karen der siden 1758 har været hjemme
 
 
 
Født efter 1700
 

 

 

PEDER SØRENSEN                               matr. 4

født             1709                                         far: Søren Pedersøn , matr. 4
død    27-8-1786                                        mor: måske Anna
 
trol 21-8 og viet 20-11-1735
 
BODIL JENSDATTER
født         1707                                            far: Jens Rasmusøn Tryker, matr.7
død 18-8-1760                                          mor: Kiersten Nielsdatter
 
 
Kirsten.                 14-1-1736   død 14-10-1736
Anna                     5-12-1737   viet 1761 Jens Jacobsøn , matr.4
Kiersten                18-8-1740    kon 18-3-1759
Jens                    12-10-1743    matros i Horsens 1801 se text,*
Mette Kathrina      16-3-1746
Anna Bodil Lene 13-10-1749   viet 1785 Søren Jensøn, skibstømrerkarl, Horsens
Inger Kierstina       8-11-1754   død 15-11-54
 
 
Sørul 1733:
Søren Pedersøn 60 år gift, 4-5 td htk. (matr 4)
søn PEDER SØRENSØN 24 år ugift tjener hjemme
-    Niels Pedersøn 21 år ugift,     do
 
17-10-1736 Begravet unge Peder Sørensøn hans barn.
 
Com.
1735-72: Peder Sørensøn og hustru
1739-46: + broder Christen, 1740: + broder Niels
1740-65: + moder
1739-46: + broder Christen.
1740:       + broder Niels
1755-72: Børn: Anna, Kiersten, Jens, Mette, Mette C., Bodil Lene
1762-72: Jens er hjemme hele perioden, måske længere
1777: Jens Jacobsøn og hustru + svigerfader Peder Sørensøn
 
Folk
1749: Rasmus Christophersøn, 1750: Rasmus Olufsøn
1751-52: Rasmus Jørgensøn, 1754: Niels Olufsøn
1755: Søren Nielsøn, 1755-56: Rasmus Nielsøn
1759-60: Søren Christophersøn, 1762: Anna Mouridsdatter
1767: Kiersten Rasmusdatter
 
Svigersønnen Jens Jacobsøn overtager gaarden ca 1762-65 fra 1765 nævnes han få gange med en karl eller pige Jens ser ud til at flytte til Horsens da Jens Jacob og Anna overtager gaarden. 
 
*Ft.1801: Jens Pedersøn Hiernøe, 60 år , gift, matros.
 

 

 
PEDER NIELSØN   Østergaard                Matr 1.

født           1720                                          far: Niels Rasmusøn Vestergaard , matr.8
begr 27-3-1801    81 år                               mor: Ane Pedersdatter
 
viet 9-12-1743
 
INGER RASMUSD.
født              1722                                       far: Rasmus Jensøn , matr.5
begr 15-11-1792     70 år                           mor: Kiersten Nielsdatter
 
 
Rasmus            3-10-1744    kon 18-4-1762   viet 1776 Karen Madsdat., matr.6
Anna               16-11-1746    ?
Niels                 20-3-1749    kon 26-4-1767
Anna                   8-9-1751    kon 18-4-1762   viet 1771 Oluf Hansøn, Endel., til Hors.
Peder                  8-5-1754    kon 7-4-1771     viet 1810 Sophie Sørensd. , matr.20
Kiersten                     1752    kon 26-4-1767   viet 1777 Peder Madsøn , matr.1
 
PEDER N. ses i Com.1740 at sejle. Det ser ud til at han overtager fæstet på Østergaard inden sit bryllup med Inger Rasmusd.
 
8-11-1771 viet Oluf Hansøn af Endelave og Anna Pedersd.
 
Hors Havn 1794: Niels Pedersøn anløb havnen 1 gang i 94
 
Sørul 1777:   Niels P. var på sesion 16-8-1777
 
Com.
1743:              Peder Nielsøn Øst. med fæstemø og broder Rasmus
1744-89:        Peder Nielsøn og hustru
1747:              + søster Maren
fra 1780         Gl. Peder Østergaard og hustru, 1792 Gl.Peder Østerg.
fra 1788         Peder Øst. den unge
 
Børn:
1762-66:        Rasmus + Anna
1767-69:            + Niels + Kiersten
1771-72:            + Peder +   Kiersten   +   (1772 Adam?)
1774-76:        Rasmus + Peder + Kiersten
1777:              Kiersten
1778-82:        Peder
 
Folk
1745:             Niels Vestergaards datter Anna, 1747: Rasmus Jørgensøn
1748-52:        Søren Hansøn, 1750: Anna Jensd., 1751: Anna M. Jørgensd.
1752:             Rasmus Jørgensøn, 1753:Rasmus Christophersøn
1754-55:        Søren Thomasøn, 1755-58: Peder Christophersøn
1755-56:        Kiersten Nielsdatter, 1758 Niels Nielsøn
1777:             svend Peder Madsøn (der gifter sig med Kiersten)
 

 

 
PEDER MADSØN                                  Østergaard, matr 1

født   21-7-1751                                           far: Mads Nielsøn , matr.6
død   13-8-1826 ,    75 år                             mor: Ingeborg Jensd., Endelave
 
viet 17-10-1777
 
KIRSTEN PEDERSD.
Født           1752                                         far: Peder Nielsøn Østergaard , matr.1
død   27-8-1840    89 år                              mor: Inger Rasmusd.
 
Inger        27-11-1778    Viet 1800 Niels Nielsen Lavesen, Endelave, til Endel.
Ingeborg    10-3-1780    død   12-3-1780
Mads         24-3-1781    viet 1810 Maren Vilhelmsd., matr.1
Niels            3-3-1784    viet o.1814 Edel Jensdat. Endelave se text *
Ingeborg     25-6-1786    viet 1824 Niels Sørensøn Gylding, Endelave, til Endel.
Anne Cath.   5-6-1791
Peder             1787-90    kon 20-10-1805   se text
Eva Marie  10-2-1794     viet 1818 Jens Sørensen, til Hors,. ell. Glud
 
 
 
PEDER anløb Hors.havn 1gang i 93 og 1 i 94.
 
Ft 1787:
PEDER og KIERSTEN har Peder Nielsøn og Ingeborg Rasmusd. konens forældre, samt husbondens bror Peder Pedersen på aftægt
 
Sørul: PEDER Pedersen, søpat 1807, taget til Kiel 1809, skal være død, men dødsfaldet kan ikke bevises da han er faldet ved et fjendtlig skibs erobring ved Fladstrand 29-10-1809 under Falhens komando, senere opgives 1818, men er måske notat tidspunktet.
 
Sørul: NIELS Pedersøn, halbefaren som 18 årig, sejler med skipper Bertelsen fra Horsens, til orlogs 1802+03 med fregatten Rothe, 2 år på Middelhavet med samme, styrmandseksamen 1801 uden karakter, beviste 5 års fart, har gjort 3 togter, heraf 2 på
Middelhavet. Frilov 1805. Sørul 1803: sejlede med skipper Jens Bertelsen fra Horsens
 
Sørul 1811: 26 år, fremlagde skøde på 2 skp htk 1-10-1810 og attest givet, er på Endelave   ?   1814.
 
Ifølge Sofus: Niels er skipper på Endelave, hans børn: Jens Peter
1815, Carl Georg 1819, Kiersten 1822, Søren 1828.
 
* Ft 1855 Endelave:
Niels Pedersen gift med Edel Jensdatter, begge 71 år gl. boer hos deres søn Jens Peter Nielsen, Endelave, gift med Grethe Sørensdatter som er født i Thyrsted.
 
Com.
1767-68:Peder Madsøn er dreng hos Søren Pedersøn
1777:    Peder Madsøn og Kiersten Pedersdatter af Østergaard
1777:    Peder Madsøn hos Peder Nielsøn
1777:    Peder Madsøn og kiæreste
1778-:   Peder Madsøn og hustru
1788+91:Peder Østergaard den unge
 
folk
1778:    Maren Jacobsdatter
1779:    svend Peder Pedersøn
 
 
   
 
PEDER PEDERSØN Østergaard                                 matr 20

Født   : 8-5-1754                                        Far: Peder Nielsøn Østergaard , matr.1
begr 19-11-1813 ,     59 år                           Mor: Inger Rasmusd.
 
viet 12-10-1810
 
SOPHIE SØRENSD.
født 27-11-1778                                        far: Søren Hansøn , matr.20
død                                                            mor: Johanne Sørensdat.
 
 
 
1801 listen: Peder bor hos sin søster Kirsten og dennes mand
Peder Madsen i Østergaard.
 
30-4-1814 Vies Christen Nielsen af Østrup til enken Sophie S.
 
Ft 1845 Glud: Sophie S. boer hos en søn i Østrup.
 
 
 
 
 
PEDER SØRENSØN DAMMAND          matr 15

født   7-3-1789                                           far: Søren Pedersøn Dammand, Sønderby
død 8-10-1842     52 år gl                           mor: Ane Jensdat. død 46 år gl.1793
 
viet 28-3-1818
 
METTE CATRINE ANDERSDATTER
født 3-6-1795                                             far: Anders Jensøn , matr.15
død         1874                                            mor: Ane Kirstine Nielsdat.
 
 
Ane Kierstine   29-7-1818
Ane Marie        30-1-1822   se Jens Sørensøn på matr.17
Søren                19-1-1824   viet 1839 Karen Marie Jensdat., Glud, til aastrup
Mariane            10-9-1827   viet   ?    Hans Nielsen, Glud , til Glud
Diliane              28-5-1830
Karen Maria     11-6-1833   viet 1859 Niels Hansen , matr.17
 
 
 
Da PEDER dør gifter METTE CATRINE sig igen med Erik Sørensen.
 
1794 vies en Rasmus Sørensøn Damand til Marie Nielsdatter.
1834 Afgår Søren Pedersøn Damand til Skjold
 
1829 Død: Søren Rasmusen Damand fc 1798.    Familie ??
 
Ft 1880 Aastrup matr 14f.
SØREN Pedersen H. Husejer, daglejer, 56 år født på Hjarnø
Karen Marie Jensdatter hans kone 42 år gl,     -   i Glud
+ Karens forældre indesidder Jens Sørensen og kone Lene Rasmusd.
 
Søren og Karen Marie var viet 6-9-1839 i Rårup Kirke
 
MARIANE dør 25-2-1888 som husm. Hans Nielsens enke i Glud, de boede i et hus på Nord banken
 
Mariane og Deliane må ud at tjene som 12 årig, de kom til Glud og Østrup.
1845: Mariane tjener hos Peder Stærk i Over Glud og Diliane hos Christen Nielsen i Sønderby 
 
 
Født efter 1800
 
  
PEDER PETER MADSEN                     matr 7

født  12-8-1816                                          far: Mads Pedersen , matr.1
død    7-7-1893                                          mor: Maren Vilhelmsdat.
 
viet 30-10-1841
 
METTE CATRINE SØRENSDATTER
født 13-10-1817.                                            far: gdm. Søren Nielsen, matr.7
død   27-6-1875 ,    57 år gl                          mor: Anna Andersdat.
 
 
Ane                     3-1-1842   viet 1882 Jens Jensen, til bisholt, se text
Maren             30-12-1842   viet 1871 Peder Hansen, Bisholt Mølle *
Søren                21-2-1844   viet 1884 Anne Marie Rasmussen , matr.7
Petrea Katrine   25-4-1847   døde 26-8   4 mdr gl
Petrea Katrine   17-5-1850   død 17-9-1866   16 år gl, halssyge
Mads              20-10-1845   viet 1868 enken Ane Marie Holgersen, til Glud
 
 
 
Ifl skøde: PEDER PETER Madsen havde fæstebrev fra 24-8-1845 og en købekontrakt på gården som han overfører til sin søn SØREN, der får skøde 21-12-83.   Har Peders P.s aftægtskontrakt.
 
ANEs mand Jens var Enkemand og husmand fra Skjold sogn, hans far var Gdm Jens Jørgen Jensen.
   
* MAREN som var gift med Peder Hansen, forpagter på Bisholt Mølle begraves ved sin død 1923 her på Hjarnø, som Maren Hansen.
 
Endnu ved Sørens dåb bor de hver hos deres forældre, men da PETREA dør i 66 kaldes Peder P. for sognefoged. Fra andre kilder vides at han var sognefoged i 1854 og 1867.
 
MADS gifter sig 12-12-1868 i Glud kirke med Anne M. Holgersen, 25 årig enke efter gdm. Jørgen Jensen
 
Sørul:
1835:   PEDER P.   18 år, søvandt, mødte 1835, mødte søvandt som været på expedition, SS 1836, mødte 1837+38
1849: PEDER P. 33 år søvandt gdm. har engang betalt 1 Rbd. for udeblivelse 1853, beregnet 30-9-53, møder i sin stilling fra 1851 til SS 1855 hvor han overføres til E.R.
1854: Afsked 1862.
 
   
 
PEDER CLAUSEN                                  matr 21

født    16-8-1818                                        far: boelsm. Claus Rasmusen , matr.21
død 28-11-1900                                        mor: Karen Marie Jensd.
 
viet 6-10-1842
 
ANE STEPHANSDATTER
født 30-6-1817                                          far: gdm Stephan Hansen Høegh , matr.12
død   21-1-1908                                         mor: Bodil Maria Sørensd.
 
Jens                 29-12-1842    viet 1861 Mette Sørensd. , matr.10
Karen Maria      21-2-1845    viet 1873 Søren Lauersen , matr.2
Carl                   30-9-1846    viet 1886 Dorthea Jensen , matr.10b
Stephan           13-12-1848    viet   1881  Hansine Eline Hansen , matr.22
pige                   28-4-1851    døde uden at være døbt. 5 uger gl
Bodil Marie       18-5-1853    død 28-10-1910 se text
Niels                  13-2-1855    død 28-10-1933 som ungkarl , matr.21
Jensigne Marie  16-2-1857    død 31-3-1857   6 uger gl
 
 
 
Jens blev plejebarn hos sin moster Karen Marie, gift med Jens Nielsen. Karen Marie fik aldrig selv et leve dygtigt barn.
 
Carl køber i 1876 matr 10b. og lejer den ud til Lods Søren Hansen der boer der indtil 1886 hvor det gule Lodshus bliver bygget.
 
Steffen og Niels Peter fiskede især ål og Sild.
 
Bodil Marie, ifl gravsten født 19-5-1852 og død 28-10-1910
 
Ft 1890: Niels betegnes fisker.
Ft 1911: Niels har gaarden og er ugift, men har en husbestyrerinde, (siden 1910), Johanne Jensen fra Tolstrup som er født 19-10-1898
 
Sørul:
1835: Peter C.   16 år usøvandt, taget i eede, mødte 1836+37, mødte og Gms. bevidst SS 1838
1849: Peter C. 36 år, søvandt, betalt 1 Rbd. For udeblivelse 30-9-1853 mødte 1851+52+54+55
1854: Peter C. 36 år, usøvandt gdm. mødte 1856, har en gang betalt mulkt for udeblivelse, afsked 1862.
1861: Jens Pedersen, 18 år, f.1842, søvandt, 1 togt 1861, 1 togt 10/1862
1861 mødt overført til H.R., udkom til møde 19/4. Dimit. 29-4-61 som stillede for sig, tillagt 1 togt, mødt til udkomd. På u ordre
SS1862, 29-4-62 stillet for sig 102-53 JENS, tillagt 1 togt 10/62
 
   
 
 
PEDER CHRISTENSEN                        matr 18

født 1833       Alrø                                 far:
død                                                            mor:
 
viet 12-6-1868
 
INGER MARIE NIELSDATTER
født 17-1-1828                                          far: gdm Niels Chr. Jensen , matr.18
død                                                            mor: Elle Sophie Jensd.
 
 
Niels Christian Pedersen 27-7-1869,   viet 1891 med Ane Petrea Jensen, Østrup
  
 
Ifl skøde af 21-12-83 havde han fæstebrev fra 10-10-1868, Peder sælger til Niels Chr. 1902.
 
Ane Petrea Jensen var 24 år ved vielsen 11-4-1891, hendes far var husmand Jens Pedersen (Madum), Nørby
 Niels Chr. Pedersen overtager i 1902 ejendommen efter hans fader, samme år er "Elmely" bygget på jordlodden 18a, men fra sælges 1948 under matr.15d 
Niels Chr. P. sælger 1905 til Mads P. rasmussen 
 

 

 
 
PETER MADSEN HANSEN                          matr 9e,  senere 10b

født  16-3-1877                                                  far:
død   10-7-1956                                                mor:
 
viet
 
OTILIA LUND
født 10-9-1881                                          far: Søren Christian Pedersen Lund , aastrup
død   18-2-1957                                         mor: Vilhelmine Caroline Schrøder
Kristian
Alma                                                                                            
 Mary
Søren  
 
PETER havde skøde på 9e i 1911, og fik skøde på 10b i 1946
   
Ft 1911:
Peter Madsen H. født i Århus, kom ca 1910 fra Rårup
Otilia                     -   - Rårup     do
Kristian Peder H. -   - Søvind 13-12-1901
Alma H.                -   - Rårup   13-2-1903
Marry H.               -   -    -        1-12-1906
Søren Lund H.      -   -    -           7-7-1909  vies med Thyra ? og overtager ejendommen 9e efter faderen P.Madsen Hansen
 
 
   
 
PETER BLÅBJERG                             MATR 16

født 21-12-1882                                         far:
død   27-10-1963                                       mor:
   
viet
 
CAROLINE PEDERSEN
født 10-2-1885                                          far: Steffen Pedersen
død   23-1-1976                                         mor: Hansine Eline Marie Hansdat.
 
 
Ellen  10-12-1923         viet       Ejler Jensen