OLE / OLUF relaterede personer
 
Hop til født efter: 1700 - 1800
 
 
 
 
 
 
 
 
OLUF RASMUSØN           Sognefoged matr 11

Født           1678                                            far: Rasmus Jensøn, matr.11
død   29-7-1756,      78 år                             mor:
 
Viet ca 1710
 
INGEBORG
født på Alrø ca 1682
død        16-1-1782, op imod 100 år gl.
 
 
Rasmus            1711                      viet 1749 Marta Laursdatter, Horsens , til Hors..
Simon              1712                      viet    ?      Birthe Sørensdatter, til Horsens
Sofie                1713                      viet 1735 Rasmus Sørensen , matr.13
Inger                                             viet 1740 Bertel Andersøn af Alrø, til Alrø
Jørgen              1720   kon 1737     viet 1761 Anna Kierstine Sørensd., matr.10
Jens                  1721   kon 1740     1746 søfarende, 1747 skipper, til Horsens, 1803 død
Ellen                 1724   kon 1741     ?
Morten             1726   kon 1743     død 29-3-1761   36 år gl.
Anna                1728   kon 1748     viet 1757 Jens Thomasøn af Endel., til Endel.
Laurids             1727   kon 1748     viet 1761 Maren Madsd., matr.11
 
 
Sørul 1733:
OLUF Rasmusøn 56 år gift, 8-4-3-1 td htk, Øvrighed paa Landet.
søn Simon Olesen, 20 ugift, første aar til skibs.
søn Rasmus Olesen, 22 år ugift, tiener Raadmand Rodenborg i Hors.
 
OLUF Rasmusøns fars navn baserer sig på navnene fra de forrige fæstere og de navne hans efterkommere får, Simon, Laurids m.fl. Der ses en tydelig sammenhæng i disse forhold.
 
Ingeborg: I Com listerne nævnt som enke sidste gang 1776 og som Jørgens Olufsøns moder sidste gang april 1779.
 
Com.
1733-56: Oluf Rasmusøn og hustru
1756-:    Oluf Rasmusøns enke
1733-59: + børnene: Simon, Sofie, Inger, Jørgen, Jens, Ellen, Morten, Laurids og Anna.
Især nævnes:
1733-42: Simon, Sophie, Inger, Jørgen, Jens
1743-50: Jørgen, Jens, Morten, Ellen, Laurids, Anna
1751-57: Jørgen, Jens, Laurids, Morten, Anna
1740:      nævnes en Kiersten, men kun denne ene gang, måske tj-pige.
 
1747+1755-56: Jens Olufsøn Skipper
1740: Simon er matros
 
Folk.
1733-34: Jens Alrø og Søren Rasmusøn, 1739: Jens Nielsøn
1740-41: Jens Eschesøn, 1741: Kiersten Sørensd+ Kiersten Dyngby
1742-43: Maren Nielsdatter fra Endelave,
1745:     Ellen Olufsdatter og Kiersten Dyngbye, 1749: Bodil
1750-51: Magrethe Jensdatter og Rasmus Olufsøn
1752:     Rasmus Thomasøn, 1752-55: Kierstine Rasmusdatter
1753-54: Rasmus Nielsøn, 1756-57: Magrethe Jensdatter
1758:     Søren Jørgensøn og Anna Pedersdatter
1759:     Kiersten Pedersdatter, 1760: Anna Mouridsdatter
 
Gården deles 1761 af Jørgen og Laurids
1761: Laurids nævnes med Anna Mouridsdatter og Søren Christensøn
1761: Jørgen nævnes med Jørgen Sørensøn og Kiersten Sørensdatter
men ellers især i starten ses de samme folk hos begge brødrene.
 
RASMUS O. får 22-3-1751 borgerskab i Horsens for Handel og Værtshushold. Han var viet 12-12-1749 med Marta Laursd.
 
SIMON kaldes i com 1740 for Matros, han flytter til Horsens hans kone Birthe S. er født ca 1709
 
Sørul 1770:
Simon Ollesen Hiernøe, skipper 59 år gift, bor i Horsens
Jens   Ollesen Hiernøe,     ?            49 år ugift,        do
 
Jens Olesøn bliver begravet på Hjarnø d. 9-12-1803, 82 år gl.
 
Trafikliste Horsens Havn:
Jens Olesen anløb Horsens havn 1 gang i 1794
Laurits Olesen do                  do      -  1793
 
 
 
 
 
 
 
OLUF ANDREAS Møller                        Møllen matr 19

Øens første møller    kom hvorfra ?, og flytter inden 1781 hvorhen ?
 
viet 30-10-1767
 
BODIL LENE HANSD.
født 1730-33                                               far: Hans Nielsøn, matr.2
død                                                             mor: Inger Jensd.
 
Arndt Andreas  20-8-1768  viet 1797 Karen Rasmusdatter i Hvejsel
Inger Kierstine    8-8-1770
Hans Peter        22-6-1773
 
Oluf ses første gang i Kb til alters i jan. 1766, han må være øens første møller.
 
Kb: Lørverdagen d 31 Oct. blef Oluf Andreas Møller og Bodil Lene Hansdatter, begge af Hiarnøe copulerede med hveranden, efter at de tilforn har løst Konge-bref paa at di maatte have bryllup uden forudgående Trolovelse og tillysning.
 
Begge af Hiarnøe !. Selv tror jeg Oluf er kommet ind udefra, men måske har han boet en tid på øen inden han blev viet med Bodil Lene Hansdatter, hvis far er Hans Nielsøn på matr 2.
 
Diverse opl. om familien:
 
Oluf er til alters noteret sidste gang 30-10-1776
 
JACOB J: Familien syntes at forsvinde sporløst, men blandt fattige og i reglen forældreløse børn af sognet, ses på Jensgaard i 1787 en Hans Møller14 år gl.
 
En Andreas Møller får Borgerskab i Horsens 17-7-1794 som Købmand, hans fødested ikke anført.
    
Ft. 1834 i Ørum
Anders Olesen 63 år, husmand, møllebygger
Mette C. Christendat. 29 år hans kone
Børn: Berthel Mikkelsen 6 år, Christen Andersen   3år.
 
Ft 1845 i Uldum:
Andreas Olesen, 75 år, møllebygger, født på Hjarnø
Mette Cathrine Christendatter, 43 år, hans kone født i Grejs, Vejle
Børn: Christen, Birthe, Jens, Johanne Marie
 
 
 
Født efter 1700 
 
  
 
OLUF HANSØN                                      flytter til Horsens

Født   1736                                                 Far: Hans Rasmusøn, Endelave
død                                                             mor: Anne Sørensd./Bendsdat.
 
Tro 17-8-1767   viet 3-11-1767
 
KIRSTEN SØRENSD.
født   19-12-1745                                        far: Søren Nielsøn , matr.3
død ?                                                           mor: Mette Nielsd.
 
 
2nd gang viet 8-11-1771    havde kongebrev .
 
ANNA PEDERSD.
født   8-9-1751                                            far: Peder Nielsøn Østergaard , matr.1
død                                                             mor: Anna Rasmusd.
 
Ingen børn reg. på Hj.
 
OLUF er ikke let at finde på Endelave, hverken før eller efter vielserne.
Men ifl. SOFUS's Endelaves kernefamilier, kan hans familie være: Hans Rasmusøn viet 1723 med Anna (Sørensd.) Bendsdatter De har bla.a. en søn OLE født 1736.
 
Se også Olufs broder Søren Hansøn (i Haven) på matr 22
 
Ifl. et skifte efter Sophie Olufsdatter er Kiersten og Oluf bosat i Horsens. 

 

 
OLE LAURIDSØN                                      matr 11

født   18-2-1761                                            far: Laurids Olufsøn, mat.11
død   12-1-1841 ,   79 år                               mor: Maren Madsd.
 
tro 8-5   viet 8-6-1793 i Alrø Kirke
 
KIRSTEN LAUERSD .
født   22-3-1772                                             far: Laurits Jørgensøn Vestergaard, Alrø
død   25-9-1837   65 år                                 mor: Anna Rasmusd.  
 
 
Anne Magrethe     9-3-1794    viet 1814 Jens Rasmusøn smed , matr.14
Maren                 11-5-1796    viet 1819 Jens Hansen , til Brund
Laurs Jørgen     10-11-1798    viet 1829 Mette Marie Hansd. , matr.11
Laurits                 12-5-1802    død 28-11-1825   23 år, var matros
Anne                 18-10-1804    viet 1825 Niels Hansen Bæk, til Horsens
Ellen Marie            8-3-1810    viet 1836 Hans Sørensen , matr.22
 
 
KIRSTENs forældre viet 1771 havde kongebrev pga. slægtsk. i 3 led.
 
OLE anløber Hors. havn 2 gange i 1793 og 1 i 94,
Peder Laursen         do      1 gang i 1794, hver er han ??
 
Laurs dør 1825 på Endelave, men begraves her. Se Skp. 1825.
 
Laurs Jørgen får gården efter sin fader
 
Niels Hansen Bæk er matros fra Klakring,(se også Niels snedker.) Anne afgår 1826 til Horsens som Niels Hansen Bæks hustru, 22 år.
 
Horsens Avis 1841: Skipper Jørgen Hansen Bæk sejler snarest til Aalborg, er det en broder til Niels ?
 
Ft 1845 Øster Aae 187:
Niels Bæk, 49 år født i klakring, Baadfører
Anna Olesdatter, 39 år, hans kone, født på Hjarnø
samt børnene Jørgen 17 år, Hans, Anna, Ole, og Jens 2 år.
 
 
Født efter 1800  

 

 
OLE JENSEN     smed                              matr 14

født  3-10-1820                                           far: Jens Rasmusen, smed , matr.14
død    3-3-1900                                           mor: Anne Magrethe Olesd.
 
viet 9-11-1855
 
KAREN RASMUSDATTER
født   18-8-1836                                           far: gdm Rasmus Madsen , matr.6
død   22-5-1878   42 år gl                             mor: Ane Marie Magrethe Madsd.
 
 
Jens                      31-3-1856     død 21-4-1864   8 år gl af halssyge
Rasmus               23-10-1859     viet 1888 Ane Beate Mortensen , matr.16
Laus                      2-10-1863    
Jens                      7-11-1865     død 5-12   1 md gl
Jens                     23-12-1866   
Ane Marie Mag.  17-11-1869    viet ? Jens Jensen, murer fra falling, matr.14
Carl Alfred            9-12-1873    udvandret til Minnesota.
 
 
OLE:
..1840 til Stouby som tj-dreng
 
..ankommer 1840 fra Skjold , 18 år
..der tjente Niels Jensen rejser 1840 til Skjold, 19 år
..tjente Poul Smed i Sønderby afgår til Skiold, 23 år
..ankom som 28 årig fra Skiold 1844 som Smedesvend.
..afgår til Skiold 1846 og Ankommer igen 1848.
..1844 som Smedesvend fra Sønderby til Skjold, er her til 1846
..Skudsmål fra Sønderby, ufordelagtigt ei bekendt.
 
Ifølge skøde af 21-12-83 havde han fæstebrev fra 15-12-1858.
 
Jens dør i 64 af en ondartet halssyge, der i løbet af 3/4 år koster 6 børn livet her på øen.
Carl Alfred sejlede 1899 med Hekla til USA Minnesota, Sct. Pauls. reg. dato 31-5-1899 
 
Sørul:
1846 OLE J: 26 år søvandt 1 togt 1848, comand. 14/48, Dimit.
4-10-48, 1 togt 1/49   hv.L. 20-12-48, mødte 1851-55
1854 OLE J. 34 år, søvandt, 1 togt, mødte 1856+58+59, afsked
1862.
 
Ft 1890:
Ole Jensen enkemand 67 år
Marie Olesen, 20 år, ugift, husholder
Alfred Olesen, 16 år, ugift, søn
 
 
 
 
 
 
OLE LAUERSEN               husejer og reservelods       matr 5c

født   17-8-1830                                           far: Laurs Jørgen Olesen , matr.11
død   16-7-1883    52 år gl                            mor: Mette Marie Hansd.
 
viet 16-11-1861
 
ANE CATRINE NIELSDATTER
født   19-3-1832                                          far: gdm Niels Rasmusen , matr.5
død   27-1-1904                                          mor: Mette Marie Jensd.
 
ingen børn reg.
 
OLE var hjælpelods for Lods Hansen og født på no 11.
Lods Hansen kalder sin 7nd søn for Ole Lauersen Hjarne Hansen, efter sin hjælpelods som ingen børn fik.
 
OLE står i 1867 som beboer af 5c "Hvidkilde", før ham hed manden Adam Sørensen, født på no 7.
 
Sørul.1846:
OLE 16 år, søvandt, mødte 1848+49, mødte comand. SS 1850, udskr. hævet Just.M. skr. 9-7-50 36/50, mødte frilod SS 1853, mødte udcomand SS 1854, demitt. efter hv.l. 30-9-54, mødt 1854.
1854:
OLE 24 år, søvandt, 1 togt, Udmed? på nærmere ordre 1861, mødt 21-5-61   14/61, mødt SS 1862.
 
 
 
 
   
OLE HANSEN                                          matr 11

født    6-1-1842                                           far: gdm Hans Sørensen , matr.22
død 18-2-1930                                           mor: Ellen Maria Olesd.
 
viet 22-10-1875
 
METTE MARIE LAUERSDAT.
født    9-2-1845                                           far: gdm Laurs Jørgen Olesen, matr.11
død 22-9-1903                                           mor: Magrethe Lene Dorthea Steffensd.
 
 
2nd viet ? 1904 ?
 
MARIANE BIRGITTE HANSEN
født 29-12-1877                                         far: husm. Niels Hansen, Nim
død     6-5-1954                                          mor: Rasmine Jensen
 
 
Mette Marie   22-4-1905
Hans Hauge    21-3-1906
Ella Minna     25-11-1908
Niels Hauge    23-6-1910
 
 
 
OLE havde iflg. skøde fra 21-12-83, et fæstebrev fra 8-2-77.
 
MARIANEs forældre var fra Underup sogn. I øvrigt blev Mariane altid kaldt for Birgitte her på øen. og var født i Nim, Skanderborg Amt.
 
 
Ft 1890: Enken Magrethe L.D. Steffensd. boer hos dem. 75 år gl.
 
Sørul.1861: Ole H., 18 år, f.1842, søvandt, mødte 1861, overført til H.R.   Møder 2/3, mødt punktligt SS1862