NIELS - relaterede personer
 
Hop til født efter: 1700 - 1800
 
 Fus:   årstal angiver tid på gaard
1604-27 : Niels Nielsøn + søn Niels Nielsøn 1627-46
1650 : Dorthe Nielsdatter
1650 : Niels Pedersøn
1604-22 : Niels Therkelsen + søn Peder Nielsøn 1622-
1637-56 : Niels Rasmusøn
 
 Matr:
1664 Niels Nielsøn    har en gaard    7-4-0 td htk    matr 5
1664 Niels Pedersøn            do        8-5-0    -
1664 Niels Rasmusøn           do        8-5-0    - ses 1688, dåb i Glud
1664 Niels Pedersøns enke do        8-5-0    -
 
1683 Niels Sørensøn Alrø    do        10-6-2   =   9-2   matr 3/4
 
Niels Rasmusøn 1635-1690 fra Hjarnø viet 23-8-1668 med Kirsten Larsdatter fra Endelave. Børn: Iver 1669, Maren 1672, Mette 1674, Anne 1678.
 
1676 i Glud vies enken Kiersten La ? dat. (fra Hjarnø) Niels Kirkeværgers hustru, til Søren Laugmand af Østrup.
 
1686 i Glud, viet Niels Rasmusøn fra Hjarnø med Karen Kandbore
1691 i Glud, Niels Rasmusøn i Kanbors søn "RASMUS" døbt
 
1697 Niels Pedersøn Alrøe nævnes i tingvidne udskrift (C13-1949) 
 
Niels Nielsøn skræder død 13-9-1736, 35 år. Ifl sørul 1733: var han karl hos Peder Rasmusøn på matr 6
 
Anna Nielsd.     kon 1743   fc 1725-28
 
Niels Olufsøn fra Alrø 1754+55
 
Endelave Kb 1874: Ungkarl Niels Rasmusøn fra Hjarnø udlagt som barnefader til fruentimret Kirsten Rasmine Sørensd.s (24 år) søn, døbt Jens Rasmusøn 10-3-1874. (ved drengens konf. er hun gift med Jens Holger Jensen på Endelave)
 
   
 
 
NIELS MADSØN                                    matr 1

født            1674                                         far: Mads Pedersøn, matr.1 se matr. fra 1688
død   29-5-1741,    67 år
 
viet   1 S.i.Adv.1708 i Glud kirke
 
EVA SØRENSD.
født   29-9-1689                                          far: Søren Jensøn, Østrup
død   22-4-1766,     79 år, enke                 mor: Maren Nielsdatter
 
 
Maren             1696          død   1756   se text
Mads              1709         viet 1736   Ane Magrethe Jensd., matr.6
Søren              1712          viet 1748   Anna Bodilene Mikkelsd.Gylding , til Horsens
Anna Kierstina 1733-36   kon 18-4-1751    se text
 
 
Sørul 1733:
NIELS Madsen 60 år, gift, bonde på 5-4 td htk.
søn Mads 24 år ugift, søvandt, farer på Norge.
søn Søren 21 år ugift, hjemme, fisker.
 
EVA.s forældre er viet i Glud 7-4-1689 og boer i Skouhuus.
Eva fødes 6 mdr efter brylluppet. I skovhuset døde 1679 Jens Jensen, muligvis hendes mors farfar.
EVA ses anført som jordemoder ved fødsel i 1740, hvor hun også hjemmedøber barnet.
 
MAREN:
Niels Madsøns uægte dat. Maren Nielsd. død 17-4-1756   60 år
Glud Kb. Niels fik hende med Anna Mortensdatter som var på Hjarnø 1695.
 
SØREN:
Sørul 1770: Søren Nielsøn Hiernøe skipper, 58 år gift, boer i
Horsens, hvor han fik borgerskab som Skipper 27-3-1743.
Sørul 1770 extra rulle for Horsens:
Niels Sørensøn Hiernøe, 20 år ugift født i Horsens (ca 1750)
 
 
ANNA K.: Ses (med moder eller alene) sidste gang til Com. 1770
 
Com:
1733-41: Niels Madsøn + hustru + Søren og Karen (2 søn og 2 døt)
1741-65: Niels Madsøns enke
1743:     Enken Eva Sørensdatter hos sin søn Mads Nielsøn
1742-59: Niels Madsøns datter Anna Kierstine (1753 "Kiersten")
1740:     Maren Nielsdatter hos Niels Madsøn
1740:     Søren er matros
 
 
  
 
NIELS RASMUSØN Vestergaard         matr 8

født          1689                                      far: Rasmus Sørensøn Vestergaard, matr.13
død 29-4-1774   85 år                           mor: Anna Rasmusdatter
 
Viet   1718       (Niels R. levede med sin hustru i 56 år)
 
ANE PEDERSDATTER
født              1690                                  far: Peder
død   23-11-1782                                  mor:
 
 
Peder              1720         kon 1737 viet 1743 Inger Rasmusd. , matr.1
Rasmus           1723         kon 1740 viet 1752 Karen Jørgensd., til Alrø
Maren             1725         kon 1741 viet 1749 Jørgen Michelsøn fra Rårup, til Rårup
Anna               1726         kon 1743 viet 1756 Rasmus Jensøn skræder, Alrø, til Alrø
Karen             1732         kon 1751 viet 1761 Niels Rasmusøn, matyr.8
Mette              1733         død 3-12-1748   15 år   epidemi
Mette Mari    6-7-1734
Niels          16-11-1736    død 21-11-1736
Ane Kiest. 21-11-1737    kon 1755 viet 1767 Jørgen Sørensøn, Rårup , til Rårup
Niels            28-8-1741    Kgl. Matros, død 1776, se text og skpr.
 
 
 
Sørul 1733: NIELS Rasmusøn, 44 år gift, 4-6 td htk
 
NIELS Rasmusøn Vesterg. levede med sin hustru i 56 år.  
Sammenholdt med:
Niels Rasmusøns svigermoder død 23-11-1782, 72 år gl. Hvis det er denne Ane Pedersdatter må hun være 92 år gl.
Karens mand hedder Niels Rasmusøn og Ane P. er således hans svigermor.
 
 
Com:
1733-73: Niels Rasmusøn Vest. og Hustru
1774: Niels Vestergaards enke
1775: + Niels
1778: og Jens Olufsøn
Børn: Peder, Rasmus, Maren, Anna, Karen, Niels og Anna Kirstine
1737: Peder, 1740: Peder + Rasmus, 1742: Rasmus + Maren
1744: Rasmus + Anna, 1752: Anna, 1755: Anna K., 1757: Niels
1769: Niels er matros
 
Folk
1733-34: Pige
1750-60: svend Niels Rasmusøn (som gifter sig til gaarden)
1761:   svend Søren Rasmusøn
 
PEDER som ifl. Com.1740 sejler, overtager inden sin vielse med Inger Rasmusd. Matr. no 1 Østergaard og kaldes især i starten Peder Nielsøn Østergaard.
 
RASMUS gifter sig med Karen Jørgensdat, fra Alrø og flytter derover, tro 22-3 og viet 21-4-1752, første barn Barbara f.1753 derpå Ellen, Anna, Jørgen, Niels, Jens og Kirsten.
 
MAREN tro 15-7 og viet 30-10-1749 med Jørgen Michelsøn, der ifølge skpr i 1776 er skoleholder i Rårup. 2 S.i.Adv 1751 har de en søn Michel til dåb, men der ses ingen fra Hjarnø.
Rårup Kb 1768 9.S.e.Trin. Døbt Jørgen Krages datter Kiersten, båret af barnets moster, Jørgen skoleholders hustru af Rårup, fadd. ? Nielsen barnets morbroder + flere bla.a. Barnets faster karen Sørensd. fra Skiolde præstegrd.
 
 ANNAs   navn og forældre kendes fra skpr 1776 (og com.listerne) Anna og Rasmus har barn (Niels) i kirke (Alrø) 19 S.e.Trin 1755 og igen i 1761 da de får tvillinger, kaldet Jens og Peder.
 
ANE KIERSTINEs vielse med Jørgen Sørensøn Krag fra Rårup skete 15-9-1767.
 
NIELS
23-4-1769 - 4 S.e.Påske Comun:
bla.a. Gl Niels Vestergaard og hustru og søn Niels som har begået ligermaal med Maren Mortensd. der tiente da i gaarden med ham. Han er vir?kelig Matros og derfor forskaanet eftter Kongelig søeordning for at ende på vand og brød i steden for aabenbare skriftemål.
 
3.S.e.Trin. 1769 til Com. i Glud:
Maren Mortensdatter hos Jeppe Sørensøn i Østrup som har begået ligemaal med Niels Nielsøn matros af Hiarnøe, hvorfor hun har sadt paa Vand og Brød i Horsens i ? 8,5, eller 3 dage efter attest i steden for åbenbar skriftemål.
 
18-6-1769 - 4 S.e.Trin i GLUD   uægte barn
Maren Mortensd.s af Østrups, barn født d 11 jun, avlet med Niels Nielsøn fra Hiarnø blev døbt og kaldet ANNA MARIA Båret af Mormoderen. Fad. fra Glud og omegn.
 
Niels dør i 1776 ugift, se skpr 1776.
 
 
 
Født efter 1700
 
 
NIELS SØRENSØN                               matr 13

født   20-5-1733                                          far: Søren Nielsøn , matr.13
død   24-5-1810                                          mor: Mette Pedersdatter
 
tro 5-3   viet 3-7-1756, med enken efter Rasmus Sørensøn Vesterg.
 
SOPHIE OLUFSD.
født               1713                                       far: Oluf Rasmusøn., matr.11
død    20-10-1813                                       mor: Ingeborg fra Alrø
 
 
SOPHIE begravet 20-10-1813, 100 1/2 år, var gift 2nd gang med Niels Sørensen. Ved vielsen i 1756 står der ikke noget om at Sophie er enke.
Se skifte efter Sophie Olufsdatter Bjerre Hatt. skp. B66C-101 s.245  
 
NIELS gifter sig til gården men kaldes ved sin død for Niels Sørensøn Vestergaard
 
Hors 1793-94: Niels Vestergaard anløb havnen henh.v.1 og 2 gange.
 
Com 1769: Niels Sørensøn og hustru og Stifdatter Ingeborg.
   
Sophies børn af 1st ægteskab:
Søren     1737    viet 1762 Anna C. Sørensd.
Ingeborg 1740    viet 1770 Niels Rasmusøn
   
Ifl. Ft 1787: Niels Sørensøn født 1724        ?
                   Sofie Olufsdat.   -   1713
 
 Com.
1756:   Niels Sørensøn og fæstekone
1757-: Niels Sørensøn af Vestergaard og hustru
1757-70: + stifdatter Ingeborg ?
1757: Søren Hansøn og hustru og svoger Niels Sørensøn ibid
1758: Christen Sørensøn og   hustru
1792: Niels Sørensøn fra Endelave
1792: Niels Sørensøns enke fra Endelave
 
folk
1757: pige Johanne Sørensdattter, 1762-67: Thomas Christophersøn
1763: Ingeborg Rasmusdatter   1767-68: Søren Christophersøn
1769: Niels Andersøn, 1769-74: Jens Olufsøn
1772: Zidsel Sørensdatter, 1774-80: Ellen Rasmusdatter
1775-79: Søren Jørgensøn,   1776-77: Jørgen Olufsøn
1778: dreng Thomas Madsøn,
1780: Søren Jørgensøn og svoger Jørgen Olufsøn
1786: pigen Ingeborg.
 
 
 
 
 
NIELS OLUFSØN                                   matr 18

født        1733                                            far: Oluf Rasmusøn, Alrø
død 1/1-1777
 
 tro   7/9   viet 24/8-1760
 
KAREN SØRENSD .
født    1721                                                         far: usikker enten Søren Pedersøn matr.4
død    1792                                                              eller Søren Pedersen Haumand haumand
 
Peder                 7-3-1756   se text
Maria Cathrina  25-3-1761   viet 2-5-1800 Jens Krestiansen, matr.18
Oluf                  22-8-1764
 
 
NIELS er født fest. Omnium Sanetorum 1733, hans far Oluf er død 1761, 73 år gl. på Alrø
 
KB: Onsdag d 19 marts blev NIELS Olufsøn på Hiarnøe som døde d. 1 Jan. begravet i hans alders ? , sådant kunde ej ske før formedelst isliggende i sundet.
 
Har ikke kunnet finde Karens begravelse i Hjarnø Kb.
 
Marie Cathrine er eneste ledige med det navn omkring det tidspunkt da Jens Kr. i 1800 bliver gift med en Marie C.Nielsd.
   
Com:
1754: Niels Olufsøn er svend hos Peder Sørensøn
1755:    do hos Christen Sørensøn
1755-56: Niels Olufsøn fra Alrø
1755:                 do                  har bedrevet hor med Karen Sørensdatter
1760-76: Niels Olufsøn og kone Karen Sørensdatter
1777-92: Niels Olufsøns enke
1778:     + søn Peder
1789-92:      do
 
Enken ses sidste gang i Com. 1792.
 
3-12-1755 Skrifte: Karen Sørensdatter og Niels Olufsøn fra Alrø
7-3-1756   Karen Sørensdatters uægte søn "PEDER"
 
Ft.1787: Karen Sørensdatter ses ikke ej heller Børnene: Peder 31år, Maria Cat. 26 år, Oluf 23år.
 
Ft.1801: Jens Krestiansen, husmand uden jord og konens moder betegnes som Almisselem fc.1721.
 
 
 
 
   
NIELS JENSØN                   Husmand og skræder         matr 15

født            1737                                         far: Jens   Skræder se text
begr 20-9-1807,    70 år                              mor:
   
tro   30-12-1760 viet 10/3-1761
 
METTE JØRGENSD.
født            1732.                                        far: Jørgen Rasmusøn Vest., bosat i hus
begr. 26-5-1805   72 år                               mor: Maren Madsdat.
 
dødfødt begr    29-11-1761
do    begr            31-3-1763
Maria                 27-9-1764     viet 1794 Rasmus Sørensøn Damand , til Glud
Jens                    19-7-1767     viet 1793 Ingeborg Sørensd. , matr.11
Anna Kierstina  11-10-1770     viet 1795 Anders Jensøn , mater.15
 
 
Jens Skræder fra Hiarnøe ses til Barnedåb i Glud 1712.
 
Hors. 1793-94: Jens Skræder anløb havnen 1 gang i 94, og Niels Jensøn anløb 3 gange i 94
 
Ft 1787: Datteren Marie er vanfør
Rasmus Sørensøn Damand og Maria tro 9-3 viet 17-4-1794, men har han giftet sig med en vanfør pige ?
 
Kb 1795 Glud: Rasmus Sørensøn Damand og Maria Nielsdatter har deres datter Mette Marie til dåb 30-12-94. Båret af Maren Madsd. fra Hiernøe. Fad. bla. Søren Rasmusønd datter og Jens Nielsen fra Hiernøe
 
Ft 1801; Rasmus S. Kaldes for husmand og væver bosat i Østrup f.ca.1755
 
1801 listen NIELS J. betegnes som Inderste og skræder. Det ser ud til at han bor i samme hus som sin svigersøn ANDERS der er Husmand og Snedker på matr nr 15.
 
Com.
1759-61: Niels Jensøn Skræder   1761: + Fæstemø
1763-94: Niels Jensøn skræder og hustru
1775: + Søren Jørgensøn
1794: + Anders Snedker
Børn
1778-83: Maria, 1783: Anna Maria, 1785: Maria, 1786: Anna
1791: Anna Maria og Jens, 1792: Mette, 1793: Jens
 
 
 
 
 
NIELS RASMUSØN                               matr 8

født           1731                                        far: Rasmus   ?
død   24-1-1791,      60 år
 
tro 17-7   viet 6-11-1761
 
KAREN NIELSD .
født   1729-32                                          far: Niels Rasmusøn Vestergaard , matr.8
død   3-7-1807,    78 år                            mor: Ane Pedersd.
 
 
Rasmus         4-5-1764    begr 5-5-1804   40 år se text, matr.8
Anna           25-8-1765    viet 1792   ungk. Rasmus Sørensen, matr.8
Kiersten     22-12-1773    viet 1797 enkem. Rasmus Sørensen, matr.8
 
 
 
KAREN ses til com 1791 som Ni.Ra.s enke. men ved begravelsen i 1807 skriver Præsten Maren Nielsdatter, men Karen ses i skifteprotokollen som Karen.
 
NIELS opholdt sig hos sin søn Rasmus ved sin død, Skp 1791. Rasmus havde overtaget gaarden.
 
Skiftet efter KARENs bror i 1776 skete her i gaarden.
 
Com 1790: Gl. Niels Rasmusøns søn Rasmus og syster Ane , Gl Ni.Ra må være ham her da næste Niels Rasmusøn er født 1745
 
Måske er NIELS R. født udenøs.
 
Ft 1801: RASMUS er afsindig hospitalslem der boer sammen med sin mor Karen Nielsd. på gaarden hos hendes datter og svigersøn.
 
KB 1804 Begravet den afsindige Rasmus Nielsen 40 år gammel.
Anna og hendes mand Rasmus Sørensen overtager gården efter Rasmus der blev afsindig, og da Anna døde giftede Rasmus Sørensen sig igen med hendes yngre søster Kiersten.  
 
Com.
1748-50: Niels Rasmusøn hos Jens Rasmusøn
1751-60: hos Niels Rasmusøn Vestergaard
1761:     Niels Rasmusøn og fæstemø
1762-74: Niels Rasmusøn og hustru
1776-80: + svigermoder
1778-85: + søn Rasmus, 1785: dat. Anna
1791:     Niels Rasmusøns enke
 
folk.
1763:     Anna Kierstine Nielsdatter, 1764-66: Maren Mortensdatter
1766-76: Niels Nielsøn, 1767: Anna Kierstine Nielsdatter
1768:     Maren Mortensdatter, 1775-77: Karen Rasmusdatter
1778:     Jens Olufsøn
 
 
 
 
NIELS RASMUSØN                               matr 5

født  23-3-1745                                          far: Rasmus Rasmusen, matr.5
begr 8-11-1795,     51 år                             mor: Karen Nielsd.
 
viet   27-9-1770    ved kongebrev fri for trol. og tillysning
 
INGEBORG RASMUSD .
født 9-6-1740                                            far: Rasmus Sørensen Vestergaard , matr.13
død   7-8-1815,     75 år                             mor: Sophie Olufsd.
 
 
Rasmus          17-8-1772   viet 1797 Catrine Marie Rasmusd., matr.6
Karen            18-6-1775   viet 1796 Hans Jensøn , matr.2
Anna Sophia    3-5-1778   død 19-7-78
Niels              18-1-1780   viet 1812 Johanne Dorthea Preuthun, Horsens flyt dertil
Anne Sophie 18-7-1783   viet 1815 Jens Hansen, smed af Åstrup, flyt dertil
 
 
Anna Soph. er skrøbelig af helbred se skp.1795 
 
Ved dåb 1776: Niels Rasmusøn skudeejers hustru
 
Hors.1793-94: Niels Rasmusøn anløb havnen 1 gang begge år.
Niels Smed       do                   1    -   1793
 
Ft 1787: NIELS R. har sine forældre, Rasmus Rasmusen og Karen Nielsd. på aftægt.
 
NIELS Rasmusøns bror Rasmus blev smed, var Niels det også ? og eller var deres far foruden landmand også smed.
Se Skp: skifte nr 9. 1795 efter NIELS R., intet nævnt om smedie.
 
Sørul:
1799: NIELS Nielsen indkaldt
1800:    -      -      med Orlogs sk. Oldenborg, halvbefaren. 1802: Igen med Oldenborg, men nu helbefaren. 1803: 24 år, 64 1/4" høj, søpatent 1803, findes ved Horsens Kiøbstads E.R no 56, patent afgivet, gik ud 1804, styrmand 1801, tilbageført Nov. 1803, sejlede fra Horsens med Skipper C.Basse 5-3.
 
Borgersk.pro.1804: Niels Nielsen tog borgerskab 25-6-1804 i Horsens, angav at være født på Hjarnø.
 
Com.
1771-:    Unge Niels Rasmusøn og hustru
1771-75: + søster Anna maria
1792:     + børn Rasmus, Karen og Niels
folk.
1779-80: dreng Jacob Jensøn
1779:     Maren Thomasdatter
1784:     pigen Mette
 
 
 
 
NIELS MADSØN                                    matr.7

født  17-4-1742                                          far: Mads Nielsen Østergaard, matr.6
død   efter 1801                                           mor: Ingeborg Jensd.
 
 
viet   18-11-1768
 
KAREN SØRENSD.
født      1-6-1743                                        far: Søren Pedersøn , matr.7
død 19-12-1779 ,   37 år                             mor: Karen Jensd.
 
 
Mads       27-8-1769   død  7-9-69
Mads         8-9-1770   viet 1796 Ingeborg Rasmusd. , matr.6
Søren       5-11-1773   v iet 1797 Mette Jørgensdat., matr.7
Karen       11-8-1776   viet 1800 Søren Niels Sørensen , matr.22
 
KAREN blev begravet sammen med sit dødfødte barn d. 23 dec.
 
 
 
viet   20-11-1780   2nd gang:
 
KAREN JENSD.
født 6-4-1750                                           far: Jens Pedersøn Alrø, matr.12
død   3-2-1823 ,   74 år enke                    mor: Anna Magrethe Pedersd.
 
 
Jens                          15-4-1782       viet 1806 Anna Sørensd., matr.13
dødfødt dreng begr 28-10-1787
Karen Marie     døbt 24-7-1792      viet 1815 Rasmus Jensen, matr.9
 
 
Sønnen Søren Nielsen får gården efter faderen.
 
I 1801 listen: hedder 2nd kone Karen Madsd. født 1751
 
 Com.
1762-68: Niels Madsøn tjener hos Søren Pedersøn
1769-79: Niels Madsøn og hustru (Niels har giftet sig til gården)
1779:     Niels Madsøn
1780:     + fæstemø
1781-:    Niels Madsøn og hustru
1790-92: børnene Mads, Søren og Karen
 
Folk
1773:     Jens Pedersøn og Mette Olufsdatter
1775:     Hans Pedersøn og Mette Olufsdatter
1777-78: dreng Peder Nielsøn
1777-80: Karen Jensdatter, 1778: Mette Sørensdatter
 
     
 
 
 
NIELS JENSØN                Sognefoged                        matr 10

født 12-1-1769                                        f ar: Jens Hansøn , matr.2
død   24-4-1847                                      Mor: Maren Pedersd.
 
tro   4-10   viet 22-11-1793
 
INGEBORG JØRGENSD .
født     23-2-1762.                                     far: Jørgen Olufsøn , matr.10
død   20-11-1839,   77 år gl                       mor: Anna Kierstine Sørensd.
 
 
 
Jørgen       21-10-1794   viet 1816 Mette Catrine Jensd., matr.8
Jens              9-1-1796   viet 1826 Karen Marie Stephansd. , matr.10
Søren            8-5-1798   viet 1825 Ane Johanne Jensd., matr.3
 
 
INGEBORG er ved vielsen Søren Christoffersens stifdatter, hendes mor hedder Anna Kierstine.
 
I 1801 listen kaldes Søren fra 1798 Søren Christoffer efter den tidligere fæster der var gift med hans mormor
 
Ved sin død kaldes NIELS Jensøn for Sognefoged. Skp: NIELS er sognefoged fra 1807 og ifølge Brandtax.prot. også Brandfoged.
 
JPB: Fattigkommisionen, Glud, Plesner og 4 mand, deriblandt Niels Jensøn fra Hjarnø. Oprettet 8-12-1803, ifølge reglement af 5-6-1803.
 
 
 
 
NIELS HANSEN HØEGH                      Søfarende, senere Lods i Horsens

født 22-5-1792                                      far: Hans Adolph Høegh , matr.19
død 22-11-1857                                    mor: Bodil Maria Rasmusd.
 
viet 25-11-1820
 
INGEBORG RASMUSDATTER
født 3-1-1798                                       far: Rasmus Nielsøn , matr.5
død 23-3-1882                                     mor: Catrine Marie Rasmusd.
 
 
Bodil Marie       1822
Hansigne C.M.  1826
Rasmus              1831
Jens Jørgen        1833
Niels Adolph      1836
Eline Christine.   1840
 
Alle ovenstående børn får slægtsnavnet Høegh og er født i Horsens.
 
 26-4-1821 får de en dødfødt pige. Samme år, 1821 flytter de til Horsens hvor NIELS   31-12-1821 tog borgerskab og betalte derfor til byens kasse 2 mk. sølv, han bliver registreret som skipper og 27-3-1835 antagen som reservelods, samt forfremmet til fastlods 1-5-1839.
 
NIELS og INGEBORG boer ved Åen i no 172. (Ft 1834: Øster åe 172)
NIELS får et barn uden for ægteskabet med Karen Jensdatter som bor på Hjarnø hos sin fader Jens Nielsen. Det bliver en dreng der fødes den 25-4-1836 og kaldes Rasmus Hjarnøe. Han boer hos sin morfar der også i 1843   indskriver ham i skolen. Hans navn ses i eksamens prot. den første gang 27-4-1843.
 
NIELS i Sørullen: I fart med Claus Cortens fra Horsens 1810, søpatent 1809, antaget for liden og klein, ej mødt for sygdom 1810, på søtogt 1813 med kanonchalup, 1814 comand. på canon Chaluppen litra B.N.5 og permiteret til 1 marti efter   ?   rullen, hjemkom som søvandt i 1814, fik styrmands patent da han efter Admiral Raahaugen? 11-3-1814 , har fået styrmands pat. i København efter Adm. Resul. 11-5-1815, sejlede til Norge med skipper P. Andersen.1820 gift og bosat i Horsens, afgav styrmands pat. i 1821. Flyttet til Horsens E.R. i 1821 og fremlagde borgerskab i 1822.
 
 
Ifl Havnefoged Petersens skrivelse er NIELS den 22-11-1857 som lods, gået ud med en Norsk skonnert og bliver senere fundet død drivende i sin lodsbåd ud for Gjerstruplund imellem Gyllingnæs og Tunøe.
 
 
 
 
 
NIELS RASMUSEN                                       matr 5

født 4-12-1799                                                   far: Rasmus Nielsøn, matr.5
død 14-2-1846,    46 år gl                                   mor: Catrine Marie Rasmusd.
 
viet 25-11-1827
 
METTE MARIE JENSDATTER
født   2-4-1800                                                    far: Jens Clemmensen , matr.16
død   13-9-1854,…54 år enke                              mor: Maren Madsdat.
 
 
Maren             15-2-1829    viet 1854 Mads Rasmusen lods , matr.5
Rasmus            31-7-1830   død 13-2-1835   4" år gl
Ane Catrine     19-3-1832    viet 1861 Ole Lauersen, matr.5c
Ane Magrethe  8-12-1833    viet 1860 Rasmus Rasmusen, matr.9
Rasmus          13-12-1835   død 21-11-1880 44 år gl, ungkarl
Jens Jørgen    18-12-1840
Niels                  8-7-1843    viet 1884 Else Marie Bolette Christiansen, matr.5c
 
 
Sørul:
1817 NIELS R. 16 år usøvandt, søpatent i 1817, mødte 1818-20
1820: mødte søvandt efter eksp. 1822, mødte 1820-26.
 
Ved Marens dåb bor de begge hos hans forældre, siden gaardfolk, og fra 1830 Huusmand. Da Maren bliver gift kaldes Niels for gdm.
Da hans kone METTE M. dør kaldes NIELS for gaardfæster
 
JPB: Gaardmand Niels Rasmusen fra Hjarnø var med i det første sogne forstanderskab i 1842.
 
MAREN og Mads som senere bliver Lods får gaarden.
 
ANE CATRINE og Ole L. flytter ind på 5c, Hvidkilde og Ole er huusmand og Reservelods, han dør i 1883 og året efter gifter NIELS N. sig med Else M. der er født i Randers af ugifte Rasmine Kristiansen og flytter ind hos enken Ane C.   nede på Hvidkilde. Elle M.B. er 22 år ved vielsen.
 
 

 

 
NIELS SØREN JENSEN                                             matr 13

født     9-4-1801                                    far: Jens Nielsen Vestergaard , matr.13
død   1-12-1878,    78 gl                        mor: Anna Sørensd.
 
viet 17-3-1827
 
MARIANA HANSDATTER
født  23-9-1798                                    f ar: Hans Adolph Høegh , matr.19
død    3-2-1880,    81 år                       mor: Bodil Maria Rasmusd.
 
 
Jens                     7-10-1827    viet 1851 Bodil maria Jørgensd. , matr.13
Ane Bodildlene      4-6-1830    død 22-2-1828   1 år gl
Hans                   6-11-1832
Ane Bodellene   27-11-1834    død 30-7-1869   35 år gl
Hans Adolph       18-9-1837
Bodil maria          15-1-1840    død 15-7-1868   28 år gl
Niels Markus       7-11-1844    viet 1873 Mette Kirstine Jørgensen , matr.13
 
 
 
NIELS:
Ved vielsen anført som matros, dette er overstreget og senere er der skrevet gaardmand. Senere kaldes han for NIELS Sørensen.
Skp: 1850 Sognefoged Niels Søren Jensen . I sørullen, søpatent 1820 . Ifl brandtax protokol Brandfoged i 1854
 
 Sørul.
1820: Niels Søren Jensen, 18 år, søvandt mødte fra 1820-26 sejler fra Horsens til Norge med N.Sørensen
 
1824: Hans Adolph, mødte SS 1856, igen 1858, brystsyghed udpas SS 1859, brystsvag, deformitet i ryggen
 
 
 
Født efter 1800 .
 
  
 
NIELS CHRISTIAN JENSEN                      matr 18

født 13-6-1805                                                 far: Jens Kristiansen , matr.18
død 28-1-1885,    ca 80 år gl                            mor: Marie Catrine Nielsd.
   
viet 16-5-1827
 
ELLE SOPHIE JENSDATTER
født 27-11-1793                                              far: Jens Nielsen Vesterg., matr.13
død 15-5-1849,    54 år gl                                mor: Ingeborg Sørensd.
 
 
Inger Maria     17-1-1828    viet 1868 Peder Christensen , matr.18
Jens                14-5-1831    død 24-1-1832   8 mdr gl
Jens Christian  30-3-1835
 
   
viet 2nd gang   2-10-1850
 
KAREN JENSDATTER
født   26-3-1816                                               far: husm. Jens Rasmusen , matr.14
død   28-5-1860,    44 år gl                               mor: Anna Magrethe Olesd.
 
 
 
NIELS i sørullen: 1823 søvandt, søpatent i 1822, sejlet på Norge 11-9-1824 sejlede rhus - Trondheim med skipper J.Hatting, SS 1835, mødte 1823+24+26
 
Da NIELS dør som 80 årig er han aftægts- og enkemand og bor hos husm Peder Christensen.
 
Sørul 1854: JENS Chr.Ni., søvandt, 1 togt i 1858, mødte SS 1856, mødte til udmønstring, møder 1-5-58, dimiteret 18-8-58, mødte SS 1859+60, ordre 1861, mødte 11-5-61,   11/61.
 
 

 

NIELS SØRENSEN                                matr 20

født   13-12-1807.                                       far: Søren Nielsøn , matr.7
død   19-11-1875,    68 år                           mor: Anna Andersd.
   
viet 18-10-1828
 
ANE KIERSTINE RASMUSDATTER
født       3-4-1807                                        far: Rasmus Nielsen , matr.5
død   26-11-1880,    73 år                           mor: Catrine Marie Rasmusd.
 
 
Søren                   6-1-1830   død    5-7-1830   6 mdr gl
Søren                   6-9-1831   død 19-1-1835    3 år gl
Cathrine Maria   14-8-1834   død  27-4-1864   20 år gl
Søren                   2-9-1837   død  20-8-1848   10 år gl
Rasmus            20-11-1840   død  15-2-1880   39 år gl af lungetæring
Niels                13-11-1843   død    5-8-1855   12 år gl
 
 
 
Ved Sørens dåb er anført: Han hos sine forældre og hun hos hendes forældre. Ved sin død Kaldes NIELS for huusmand, 2-9-1875 var hans broder Anders Sørensen i Østergaard død. (bemærkning i Kb)
 
Rasmus dør som ungkarl af lungetæring og Catrine Maria som 20 årig af ondartet halssyge, og med hende 11 andre af samme sygdom.
 
Skolepro:
Niels er i Nov. 54 noteret som kjertelsyg i flere år, og i april samme år syg 23+3 ud af 40 skoledage. Søren er i foråret 48 noteret som syg 35 ud af 46 skoledage og
med ham mange andre det år. Rasmus er i foråret 50 noteret med 27 sygedage ud af 38 skoledage, og med ham 3 andre i samme tidsrum
 
 

 

NIELS HANSEN                                    matr 2

født   2-11-1798                                         far: Hans Jensen , matr.2
død   13-1-1889   90 år gl                           mor: Karen Nielsd.
 
viet 19-3-1831
 
MAGRETHE LENE DORTHEA JØRGENSDATTER
 
født   22-3-1813                                        far: Jørgen Hansen   møller , matr.19
død   16-2-1887 ,   74 år gl                        mor: Karen Marie Sørensd.
 
Trine Hansd.   27-10-1840   pleiedatter død 1863
Hans                   5-3-1844   født, døbt og død samme dag.
 
 
 
MAGRETHE L.D.   får foruden Hans, 8 gange for tidligt fødte børn, de fleste i 6te måne.
 
NIELS i sørullen: søpatent 1815, søvant, mødte 1818-23.
 
NIELS dør som enkemand på aftægt hos gdm Søren Lauersen. Trine dør 23 år gl d. 25-8-1863 af Ondartet halssyge sammen med 12 andre, hun er anført som Gdm Niels Hansens pleiedatter.
 
TRINE er født 27-10-1840 moderen er Karen Hansdatter, som fader udlagdes ungk. Hans Jørgensen Høeg, møllersvend på Hjarnø.
Hans er en halvbror til MAGRETHE L.D. og dør 1842, 26 år gl. Karen Hansdatter er fra Endelave og flytter i 1841 til Horsens.
 
Trine er i foråret 1850 i skolepro. noteret som syg 40 dage ud af 73 skoledage i yngste klasse er 3 børn ligeledes syge 30-40 dage det år.
 
NIELS og MAGRETHE har således ingen børn der kan overtage gården men NIELSES søster Mette Marie bliver gift med Laurs Jørgen Olesen på no 11 og deres søn Søren Laurs Laursen får da gaarden efter Niels og Magrethe.
 
 
 
NIELS RASMUSEN                                  matr 9b

født   22-2-1820                                          far: Rasmus Jensen , matr.9
død   19-8-1902                                         mor: Karen Marie Nielsdat.
 
viet 2-10-1852
 
MAREN STEPHANSDATTER
født 13-9-1819                                          far: Stephan Hansen Høeg , matr.12
død 16-11-1910                                        mor: Bodil Marie Sørensdat.
 
 
Karen Marie  18-6-1855   død 14-4-1868   13 år gl
Stephan         7-12-1858    matr.9b
 
 
 
NIELS får skøde på 9b, den 12-5-1857, som er udstykket fra hans
fars gaard og han søn Steffen overtager 9b i 1895.
   
Ft.1890: Niels kaldes for gaardmand og Steffen N. bestyrer.

 

 
NIELS HANSEN    snedker                     matr 15

født   26-2-1834                                          far: Hans Nielsen, Klakring
død   11-9-1908                                          mor: Else Jensdatter, Bolbroholt
 
viet 13-5-1859
 
KAREN MARIE PEDERSDATTER
født 11-6-1833                                          far: Peder Sørensen , matr.15
død    7-8-1917                                         mor: Mette Catrine Andersdat.
 
 
Mette Catrine     29-6-1859   død 31-8-1865 6 år gl, skarlagensf.
Hans                 10-12-1861   død 16-12   8 dg gl
Else Marie          17-2-1863   død 13-5-1875 12 år gl, difteritis
Christen Peter   16-10-1865   viet       Ingrid     ? , Viborg , matr.15c+17d
Mette Catrine       2-6-1867   død 24-5-1875   8 år gl, difteritis
Hans                   15-9-1869  Udvandret til USA Minnesota 3-1-1888 som tømrer
Jensine Marie      27-7-1872
Nielsigne Caroline Marie   7-5-1875   viet        Carlinius Nielsen, matr.15
Else Marie Catrine   6-4-1877
 
 
NIELS kom fra Bolbroholt, Klakring sogn. Hans far dør 27-5-1882, efter han de sidste to år som enkemand har boet hos sin søn.
 
Ifl skøde havde NIELS fæstebrev af 19-8-1876
 
På gravstenen står Fhv. Distriktsjordemoder KAREN MARIE Hansen
 
Christen Jensen dør d 26-11-1882, 75" år gl som aftægts og enkemand hos NIELS snedker, Christen var født på Alrø.
 
Der står godt nok at Mette Catrine i 64 dør af skarlagens feber, men i samme tidsrum dør ialt 12 børn og unge mennesker af "ondartet halssyge".
 
Else Marie og Mette Catrine dør i 75 af Difteritis halssyge.
 
En Niels Hansen Bæk? 27 år, matros fra Klakring vies 22-10-1825 med Ane Olesdatter, bondepige 21 år gl.
 
Ft.1890: Niels H. er født i Klakring og Chr. Peter er Snedker.
 
  
NIELS MARKUS NIELSEN            matr 13

født  7-11-1844                                    far: Niels Søren Jensen , matr.13
død           1932                                    mor: Marianne Hansdat.
 
viet 3-10-1873
 
METTE KIRSTINE JØRGENSEN (JUUL)
født            1848                                    far: Jørgen Jørgensen (Juul) , matr.4
død   19-4-1878      30 år                      mor: Else Marie Pedersdat.
 
 
Kirsten Nielsen Vestergaard   7-7-1884   død 2-2-1885   7 mdr gl
Niels Nielsen Vestergaard      6-9-1875   viet 1900 Ane K.Nielsen falling, matr.7
 
Kirsten og Niels er de første der får slægtsnavnet Vestergaard.
 
     
2nd viet ?
 
ANE MARIE SØRENSEN
født 1854
 
 
Mette Kirstine Nielsen Vestergaard 5-8-1883
Kirsten Nielsen Vestergaard 7-7-1884
 
 
Ifl skødet fra 21-12-83 havde NIELS fæstebrev fra 9-1-1874
Ifølge Julernes slægtsbog:  
Niels M. N.  fik  læreeksamen på Gjedved seminarium hvorefter han fik stillingen som lærer på Hjarnø. Kort tid efter dør hans ældre broder der havde   Vestergaard i fæste og Niels Markus overtog derfor gaarden så den kunne blive i familien. Han drev Vestergaarden til ca 1883 da han solgte den og i stedet overtog sin kones fødegaard i Falling
Ifl. Sognepro. var han medlem af Sognerådet indtil  April 1885 da han frasiger sig stillingen som Strandsynsmand, 28 Apr. 85 ses han underskrifr sidste gang i sognepro. 
 

 

NIELS NIELSEN VESTERGAARD          matr 7

født   6-9-1875                                            far: Niels Markus Nielsen, matr.13
død 22-1-1956                                            mor: Mette Katr. Jørgensdat. 
 
viet 16-10-1900 i Falling
 
ANE KJERSTINE NIELSEN
født    6-10-1876                                          far: Rasmus Nielsen, Gylling
død   25-3-1903                                          mor: Ane Katrine Frandsen
 
 Niels Sigurd   24-5-1902 i Uggeløse
 
 
Viet 2nd gang 10-6-1904 i Gylling
 
BERTHA NIELSEN
født 28-1-1882                                          far: Niels Nielsen, Gyllingskov
død   27-7-1958                                         mor: Ane Marie Jensen
 
Anker Juul         3-4-1905    i Uggeløse
Kirstine          20-10-1906    død ugift på Hjarnø 21-12-1981, matr.7
Arne Vagn       17-7-1908
Hakon Erling    21-5-1910    død ugift på Hjarnø   31-5-1976, matr.7
Holger O          27-7-1911    viet 1936 Rigmor C.Pedersen, Haderslev, til Sdr.Hostrup
Harald Magne 18-8-1913
Asta M           17-2-1916
 
 
 
NIELS døber gården "Nymøllegård" efter den nye mølle der blev bygget på en stump jord fra gården. Han får skøde på Gården 26-1-1909
 
ERLING og KIRSTINE, der i daglig tale kaldes for "Søster" overtager gården efter faderen .
 
Ft 1911: Familien ankom fra Søby.
 
 
NIELS RASMUSSEN LODSGAARD   Skolelærer     matr 25

født 1-1-1857                                            far: Mads Rasmusen, Lods
død 23-2-1915                                          mor: Maren Nielsdat.
   
viet
 
BIRTHE MARIE JENSEN
født  12-8-1860                                           far:
død    3-2-1938                                          mor:
 
 
 
NIELS bliver den første og eneste skolelærer der er født og
opvokset på Øen.
 
BIRTHE M. er født i Vitved og kom 1888 fra Horsens.
 
Hos Lærer Lodsgaard.
Ft 1890: Sv.Aage Jepsen Bredal 6 år gl født i Braarup      ??
Ft 1911: Niels Anton Stenkjær f.28-12-78 i As, gift, arbejdsmand.
 
 

 

 

NIELS LAURSEN                             matr 6  

født 21-1-1876                                     far: Søren Laurs Laursen
død 30-12-1954                                   mor: Karen Marie Pedersen
 
viet
 
KIRSTINE
født     3-5-1888
død 12-10-1970
 
 
Karl
Helge
 
 
NIELS havde først 2b som i 1906 er udstykket fra faderens gård, men 1919-20   mageskiftede han med Rasmusen og får matr 6.
Ft.1911: Niels har matr.2, han er ugift og har en husbestyrerinde Maren Nielsen f.1885, fra Voor, Holsterbro, hun ankom i 1909  
 
 
 
NIELS JØRGEN PEDERSEN

født     1-4-1872                                       far: Jens Pedersen, matr.10
død 26-10-1927                                       mor: Mette Sørensdatter
 
viet
 
MARTHA
født 19-7-1879
død 27-6-1960
 
 
Aage Pedersen   1905 - 86 ?
 
 
NIELS FERDINAND NIELSEN                      matr.4b+13e+12b

 FØDT 30-10-1871    I Østerny kirke, Vejle amt
viet
 
ELSE NIELSEN
født 19-10-1878 i Vrigsted, Vejle amt
 
 
Anne Rasmine    9-5-1901   født i vrigsted
Johanne Jørgine 3-1-1903   do
Dagny               3-2-1905    født i Gjedved 
Aage Evald        9-1-1907   do
Helga Dagmar 19-12-1910  født på Hjarnø 
 

 

NIELS CHRISTIAN LARSEN STRUVE           matr.20+13c

født   1-9-1879 i Mellerup, Skanderborg
død 
 
viet
 
BODIL MARIE JENSEN
født   10-9-1883                                 far: Møller Jørgen Jensen, matr.19
død                                                     mor: Ane Catrine Sørensen
 
Ingeborg Kathrine   1-8-1907
Ingvard Johannes  18-6-1910
Hans Christian      20-9-1919
 
Samt Jørgine Kathrine Jensen f.25-4-1846, en slægtning anført som født på Hjarnø
 
I skolepro. ses en Karl Jensen f.23-1-1916 som ankom 1929, som forældre eller husbond står anført Niels Struve
Har et billede af Niels of Bodil med Ingeborg som lille
Emmy: Ingeborg fik efter krigen en strikkemaskine og lavede børnestrømper af sint spundet m,askingarn, de var meget rare at have på end de grove hjemstrikkede, som gav mig eksem lignende udslet på benene.
 
 
 
 
 
NIELS JOHAN HENRIKSEN               Færgemand     matr 11e

født   19-7-1915                                   far: Anders Henriksen
død 18-12-1994                                   mor: Gundil Sørensen
 
 
viet 16-4-1938
 
ESTER SALOME LOUISE JUUL
født   12-4-1915                                    far: Anders Jørgensen Juul , matr.13
død   10-1-1990                                    mor: Kirstine Christensen
 
Anders Juul
Jørgen
Gunnar
Niels Erik