JENS   -   relaterede personer
 
Hop til født efter : 1700 - 1800
 
Ifølge Fussing fra Stiernholm lens regnskaber: (årstal angiver bruger tid på gård)
1604-36 i Østrup:
Jens Jørgensøn Hiernøe + hustru Anna, steder en gård sammen med Laurids smed (til 1626). Jens er død senest 1636 idet hustruen kaldet Anna Jenses, da går forarmet fra gården.
På Hjarnø:
1604-26 Jens Sørensøn, døde af pest
1610-35 Jens Thuresøn
1630-46 Jens Mortensøn
1639-?   Jens Simonsøn, sad der også i 1664, gården er mat.10/11
 
 
1674 Glud: Begravet Jørgen Hiernøe, hans søster Maren Jensd. betalte begravelsen.
1689 Til dåb i Glud ses Anna Jensd. fra Hjarnø
 
1733 Jens Eschesøn er tienest-karl og ses i com listerne indtil en com. i 1743 hvor han nævnes sammen med sin fæstemø. Derefter ses han ikke mere.
 
Ang. navnet SKONNING
1733-34 ses Jens skonning i com listerne, enkelte gange
Jens Skonning Alrø. 1735-36 ses Hans Skonning 1736 Jens P. Alrøes hustru Karen Jensdatter Skonning er død.   1740 ses i Offerbogen under Østrup Jens skonning + hustru.
 
1741 Magrete Jensd., Hjarnø vies 3-12 med Hans Knudsøn i Glud.
De er bosat i glud, første barn Maren. Til to første børns dåb ses ingen fra Hjarnø, men til 3de dåb,"Bodil" (1748), ses Jens Hansøn fra Hjarnø. Til alle dåb ses Peder Gram fra Glud.
   
1741   Jacob Hosbyes datter Else fra Horsens, ses til dåb
 
Sørul 1770 Hors. Jens Pedersøn, 74 år, gift (fc.1696)   Far??
Com. 1734: Jens Skræders ældste datter.  
 
 
 
 
 
JENS RASMUSØN Tryker                    matr 7

født        1671                                             far: Rasmus Jensøn, matr.10/11
død 1-7-1753,    82 år                                mor:
 
viet   ?
 
KIERSTEN NIELSDATTER
født          1675                                           far: Fra Endelave se text *
død 17-2-1763,    88 år                              mor:
 
 
Inger                  1700    viet 1720   Hans Nielsøn     
Ane Margrethe   1705   viet 1736   Mads Nielsøn
Bodil                  1707   viet 1735   Peder Sørensøn
Kirsten ?
Karen                1706    viet 1739   Søren Pedersøn Vestergaard
Anna Kirstina ?              viet 1741   Niels Hansøn Kusk, Endelave
Rasmus              1713   viet   ?       Mette Cathrine Olufsdatter, se text.**
Niels ?
 
Sørul 1733: JENS Rasmusøn, 60 år, gift, 6-7-3 tdr htk.
Rasmus, 20 år ugift, fare på Norge fra Horsens.
 
* Kierstens f. er: 1) Niels Ras.Olufsen-Maren Nielsdatter, eller  2) Niels Niels. Sønder
 
Jens Rasmusøn og Oluf Rasmusøn ses til dåb i Glud i 1705 hos Peder Pedersøn i Bierregaard
i 1726 hos Hans Rasmusøn i Overglud
Konens og børnenes navne samlet fra Com.listerne, barnedåb osv.
 
Ane Margrethe
Hun er usikker, men placeret ud fra diverse barnedåbs deltagere og  Mads Nielsøns første kone hed Ane Margrethe Jensdatter.
 
Anna Kierstina
Her regnet for den Anna Kirstina som Niels Hansøn Kusk fra Endelave den 1-12-1741 bliver gift med. Kongebrev, beslægtet i 2nd led.
 
Konfirm. 18-4-1751: Jens Rasmusøn Datters børn Kierstina og Maria Andersd. fc 1733-36 fra 1751 optræder de i com. listerne som tjenestepiger.
 
** Den Rasmus som nævnes herunder er svær at lokalisere nøjagtig men eneste mulighed jeg kan finde er Jens og Kirstens søn Rasmus, derfor: 
Rasmus bliver skipper i Horsens 1742 og ved Skipper Oluf Mortensens død bliver han i 1744 gift med datteren Mette Cathrine , hvis moder er Maren Sørensdatter Monbjerg.
 
Com.
1733-53: Jens Rasmusøn og hustru + børn: Kirsten, Rasmus, Bodil,
Niels, Anna Kierstine
1741:   + svoger Søren
1742:   + Søren Pedersøn med hustru
1745-50: svigersøn Søren Pedersøn og hustru
1754-62: Jens Rasmusøns enke
     
Folk
1733: svend og pige
1734-38: Jens Pedersøn,
1738: Jørgen Christensøn og Hans Pedersøn
1739: Peder Vestergaards søn Søren og Kiersten Sørensdatter
1740: Niels Jørgensøn og Kiersten Sørensdatter ( fra Dyngbye)
1741: Magrethe Rasmusdatter   1742: Dorthe Marie fra Alrø
1743: Dorthea Sørensdatter
1744: Anne Magrethe Pedersdatter og dreng Jens Christophersøn
1745-48: Johanne Rasmusdatter
1748-50: Niels Rasmusøn
1751: Maria Andersdatter og Anna Magrethe Jørgensdatter
1752: Søren Sørensøn og Anna M. Jørgensdatter
1753-54: Søren Hansøn, 1754: Kiersten Andersdatter
 
 
 
 
JENS HANSØN                                      eventuelt bosat i hus, matr. ukendt

født            1693                                         far:
død 31-10-1759, 66 år gl.                          mor:
 
Kone ?
 
Anna født ca 1721   kon. 6-4-1740
 
 
JENS er svær at opklare, stifdatteren antyder at han var gift med en enke.
 
 
Com:
1733-36 Jens Hansøn og hustru og stifdatter
1733-56 Jens Hansøn og hustru
1740 Jens Hansøn og hustru og datter Anna
1760 Jens Hansøns enke og datters datter Bodil Pedersdatter
En Bodil Pedersd. bliver konfirmeret 1759, da født 1741-44
Jens Hansøns enke nævnes sidste gang 9.S.e.Trin. 1760
 
En Magrethe Jensdatter vies 3-12-1741 med Hans Knudsøn i Glud, deres første barn hed Maren, 2nd ?, 3die barn hed "Bodil" og nu står en Jens Hansøn fra Hjarnø fadder
1743 Anna Jensdatter er hos Hans Knudsøn
 
 
    
JENS MADSEN                                      Fisker

født ca 1693                                               far: ?   Mads Pedersøn
død                                                            mor:
 
viet
 
kone ?
 
 
Sørul 1733:
JENS Madsen, 40 år, gift, fisker. Har måske noget præste jord.
 
Der er intet spor fundet af Jens Madsen bortset fra hans navn i Sørullen, end ikke Com. listerne er han eller hans kone nævnt.   Måske er han flyttet fra øen kort efter 1733.
 
 
 
 
 
JENS PEDERSØN bådsmand                  bopæl ukendt

født                                                            far:   Peder Hansøn ?
død                                                            mor:
 
 
Hustru ses i com. listerne første gang 1737, men ingen navn.
 
Dorethe Cathrine    6-8-1738
Rasmus               10-11-1740
Hendrik                 8-11-1743
Hans                     14-1-1747
 
 
Lidt efter Dorthe Cat. dåb 1738 ses i KB s.129: Peder Hansøn's søn Jens Pedersøn, hans hustru introduceret.
Com.
1737+43: Jens Pedersøn bådsmand og hustru
1741+42+45+47: Jens Pedersøn Bådsmands hustru
1737-48: Jens Pedersøn og hustru
 
Peder skippers Kone ses til dåb hos Rasmus Sørensen i Vestergaard i 1737.
Til første 3 barnedåb bærer Thomas Vestergaards hustru Mette Nielsdatter, hvis fader måske er Niels Madsen.   Faste deltagere er: Thomas Vestergaard og Jens Rasmusøn.
Ved første dåb ses en Søren Pedersøn fra Endelave.   Ved sidste dåb, "Hans" bærer Peder Sørensøns hustru og Thomas Vest er ikke nævnt, derimod står Jens Rasmusøn stadig fadder.
 
  
Født efter 1700 
 
 
 
 
JENS PEDERSØN Alrø                          matr 12

født          1702                                           far: Peder Nielsøn Alrø, bosat i hus
død 18-6-1751,   49 år                               mor: Karen Jensd. Skonning
 
tro   17-8   viet 28-12-1747
 
ANNA MAGRETHE PEDERSD .
født            1720                                         far: Peder Sørensøn Vestergaard , matr.12
død    ?-10-1792                                        Mor: Karen Hansdatter
 
 
Karen   6-4-1750    kon 1767    viet 1780 Niels Madsøn
 
 
Com:
1733-34: Jens Alrø tjener hos Oluf Rasmusøn
1738: do hos Jens Rasmusøn
1739:   Peder Sø. Vest's enke m/søn Hans og svend Jens Pedersøn.
1739-47: hos Peder Sørensøn Vestergaards enke
1747:   Jens Pedersøn og fæstemø
1748:   Jens Pedersøn og hustru
1749-50: Jens Pedersøn og hustru og svigermoder
1751:   Jens Pedersøns enke i Vestergaard
Folk:
1750-51: svend Rasmus Jørgensøn
 
ANNA MAGR. gifter sig igen den 9-3-1752 med Christen Sørensøn
 
    
 
 
JENS TORMAN ROSENDAL   Skoleholder

viet   26-2-1748
 
GUNDER PEDERSDATTER               
født   o.1722                                               far:Peder Sørensen Vestergaard, matr.12
død                                                            mor: Karen Hansdat.
 
 
Mette Kierstine    20-2-1749
 
 
Jens, der er fra Glud, er reg. i Kb. fra 1745 som skoleholder på Hjarnø og bliver gift med Peder Sørensen Vestergaards datter, Gunder.   Straks efter bryllupet registreres en anden som skoleholder. Jens og Gunder ses i 1750   til alters i Bisholt
 
Gunder er konfirmeret 6-4-1740
 
Til Mette Kierstines dåb var fad.:
Jens Hansøn, Rasmus Vestergaard, Jens Pedersøn Alrøe (stedfader til Gunder)
Peder Dams hustru af Glud og Hans Knudsøns hustru af Glud, (Magrethe Jensdatter  fra Hjarnø)
 
 
 
 
JENS HANSØN Daugaard                     matr 2

født              1729                                        far: Hans Nielsøn Daugaard
død   29-11-1815,   86 år                            mor: Inger Jensd.
 
viet 14-12-1759
 
MAREN PEDERSD .
født   29-5-1733                                         far: Peder Sørensøn
død 14-12-1815,     81 år                           mor: 1684-1760 navn ukendt
 
 
Hans                3-4-1760    død 22-3-1763
dødfødt barn                       begr 3-10-1762
Hans               27-9-1763    kon 4-10-1778    viet 1793 Mette Madsd.
Peder               1-2-1766     kon 4-10-1778    viet Kierstine Mikkelsd. fra Barrit
Niels               12-1-1769                                viet 1793 Ingeborg Jørgensd.
Søren              26-5-1775    begr 15-3-1796   21 år
 
 
 
Ved sin død anføres Jens H. som aftægtsmand.
I matriklen fra 1688 ses en Hans Nielsen Daugaard, uden tvivl en af forfædrene, måske hans farfar.
I 1733 listen ses hans søster Mette Hansd. Daugaard
I 1787 listen ses tilnavnet Daugaard ikke
 
Div. ang. Peder fra 1-2-1766:
En Peder Jensøn fra Hiernøe anløb Horsens havn 1 gang i 1793
En Peder Jensøn tog borgerskab i Horsens som skipper d. 18-3-1793
Nota fra Gl ligsten i Horsens: Peder Jensøn Hiernø, født 1766
Skipper Peder Hiernøe viet 24-2-1798 med Kierstine Mikkelsd. i Barrit Kirke
Ved en dåb 1790 hos Jens Rasmusøn var en Skipper Peter Jensøn blandt fadderne
 
Com.
1760-: Jens Hansøn og hustru
1763: + søster Zidsel Maria
1766-68: + søster Bodil Lene og Zidsel
Børn:
1777+79: Hans og Peder, 1782-85: Hans
 
folk
1791-94: pige Anna Magrethe fra Endelave
 
 
 
 
 
 
 
 
JENS JACOBSØN             skræder        matr 3

født         1727                                            far: Jacob   ?
død   ?/4-1785,    58 år                                mor:
 
viet   13-3-1761    kongebrev
 
ANNA PEDERSD .
født 5-12-1737                                          far: Peder Sørensen
død    se text                                                mor: Bodil Jensdat.
 
 
Jacob                 15-5-1762   kon 4-10-1778   død 29-3-1786   25 år
Jens Peter          16-9-1764    kon 29-9-1783   viet 1790 Mette Sørd.
Rasmus                9-5-1767
Bodil Cathrine   12-6-1770
Inger Maria        18-7-1774    viet 1798 Søren Jørgensen Terkelsen
Christian              9-9-1777
Hans                  16-9-1781     til Horsens som skipper se text*
 
En ANE Pedersd. dør 21-11-1818, 87 år gl bondekone (f.1731), er det denne Anna ?
 
JENS kaldes for skræder ved dåb i 1760 og ved Com. 1750 + 1766.
Jens Skrædder fra Rårup står fadder ved en dåb hos Mads Nielsen i 1752
 
Kb 1785: begravet JENS Jacobsøn som druknede nogle dage forhen da han ville gå over isen.
Kb 1786: begravet Jacob Jensøn som druknede på fiorden d. 29 marts, da han ville gå over isen.
Jens Peter overtager gården efter sin fader.
 
Hans, Søpatent i 1802, 21 år 65" høj, søvandt, stiv højre pegefinger, fundet tjenestedygtig, gik ud 1806.
*  NB. 18-3-1811 tager en Hans Jensen Hiernøe borgerskab i Horsens som skipper men han er ikke noteret som barnefødt på Hjarnø, men hans data passer fint på ovennævnte Hans J.
 
Kb. 21-2-1798: Ungkarl Rasmus Jensøn død 15 d. af brystsvaghed 28 år gl.,
Rasmus her er eneste Ra.Je. født omkring den tid.
 
Com.
1755-60: Jens Jacobsøn skræder, 1761+ fæstemø 1762 + hustru
1762-85: Jens Jacobsøn og hustru
1779+81:      do       + søn Jacob, 1774+77+79: + svigerfader
1786-93: Jens Jacobsøns enke/Jens skræders enke
 
folk:
1765: Jens Pedersøn, 1770: Bodil Lene Pedersdatter
1773: Rasmus Lassøn, 1774-75: Anna Maria Pedersdatter
1777: Peder Sørensøn
 
 
 
 
JENS MADSØN     annexbonde            matr 21

født    9-10-1744                                        far: Mads Nielsøn Østergaard , matr 6
død   18-11-1822,    78 år                           mor: Ingeborg Jensd.
 
viet 15/12-1766
 
KAREN PEDERSD.
født   12/6-1741.                                         far: Peder Sørensøn Haumand , matr 21
død    26-4-1818,   77 år                             mor:   ?
 
 
Anna Magrethe    6-8-1767     død 20-1-1768
Anna Magrethe  25-2-1769     viet 1790 Niels Hansøn i Synderhaab
Ingeborg               9-7-1772     se text.*
Peder                 9-11-1775     død 25-3-1779   i sit 4de år
Peder                  23-6-1779     begr 2-8-1791   12 år
Karen Marie       12-1-1784     ?   død
Karen Marie       19-1-1785     viet 1807 Klaus Rasmusøn
 
 
JENS M.:
Gifter sig 1766 med datteren i gaarden, mat. 21.
Har ifl. 1789 listen   0-3-3-2.5 td. Htk.   Anex. ell. Kirkejord
Anløber Horsens havn 1 gang i 1794
Er 1805 Annexbonde på Matr 21
 
KAREN P. kaldes ved sin død for Bondekone, mens JENS M. kaldes for aftægtsmand da han dør.
 
Anna Magrethe vies 5-12-1790 til Niels Hansen i Synderhaab?
 
Com:
1762-63: Jens Madsøn og Peder Haumand
1764-65: Jens Madsøn af haven
1766:   Jens Madsøn og Karen og Bodil Pedersdatter i haven
1767- :   Jens Madsøn og hustru
1789-93: + børn: Anne Magrethe og Ingeborg
folk:
1767-68: Bodil Pedersdatter, 1768: Gyde Nielsdatter
1769: Bodil Cathrine Pedersdatter
1769-74: Kiersten Rasmusdatter, 1774: Ellen Rasmusdatter
 
Boller – Møgelkjær G366 – 155:Skifte efter Ingeborg Jensdatter på Østrup Mark. 28.7.1832, fol.7, 11B, 20B. E: Christian Jørgensen. B: Jens 4. FM: morfar Jens Nielsen på Hjarnø.
* Eneste Ingeborg her fra Hjarnø passende med aldet etc. er Jens Madsens datter Ingeborg.
 
 
 
JENS RASMUSØN                                matr 9

født     31-3-1752                                       far: Rasmus Rasmusøn , matr.5
begr 25-10-1808,   56 år                             mor: Karen Nielsd.
 
tro 1-7   viet 28-7-1775
 
ANNA MARIA MADSD.
født   17-11-1754                                        far: Mads Jørgensen , matr.9
død      9-3-1817,     63 år                           mor: Anna Kierstine Sørensd.
 
 
Karen               28-3-1776    død begr 20-8-1799   måske børnekopper
Mads             19-12-1777     begr 2-4-1778
Mads             22-12-1778
Rasmus             21-3-1781    død 18-6-81
Anne Kierstine  8 -5-1782    død begr 23-6-1782
Anne                  8-5-1782     viet 1801 Rasmus Laursen, matr.4
Anne kierstine  16-9-1783    død begr 5-12-1801
Mette Marie    10-11-1786    må være død ?
Mette Marie    20-11-1790
Rasmus     døbt 18-8-1792    viet 1815 Karen Marie Nielsdatter , matr.9
 
 
 
JENS gifter sig til gården, matr. no 9.
JENS anløb Horsens Havn 1793-94, 1 gang hvert år.
Sørullen:
JENS Rasmusøn, søpatent i 1811, gaardmand på 4-7 td htk, efter fæstebrev af 2-7-1773 (er det hans faders fæste ?), reserve i 1811, gaardmand på afdøde moders gaard i 1817, gaardmandspatent i 1818.
Sørul 1799: Mads Jensøn indkaldt fra 14 Jan - 1 Juli
Rasmus Jensøn, søpatent 1814, får gaarden efter sine afdøde forældre, attest fremlagt.
 
Com.
1775: Jens Rasmusøn og fæstemø/hustru
1775-93: Jens Rasmusøn og hustru, 1792 + datter Karen
folk:
1776-79: svend Jørgen Madsøn
1778-79: Mette Madsdatter
 
 
    
JENS PEDER JENSØN                                                matr 3

født   16-9-1764                                                                far: Jens Jacobsøn, matr.4
død   12-3-1807,    42 år                                                   mor: Anne Pedersd.
 
tro ?/3-1790 og bryllup 6 uger senere
 
METTE SØRENSD.
født  20-5-1765                                                                far: Søren Hansøn i hauen, matr.22
død 28-12-1838,     73 år 7 md                                        mor: Johanne Sørensd.
 
 
 
Ane Johanne            14-10-1790   død 8-12-1799
Jens Jacob           dåb 16-4-1792   kon 9-10-1807 , død 17-9-1833
Et dødfødt barn begr  10-2-1794
Inger Kierstine          26-11-1795   død 6-12-1799
Søren                         10-6-1798   viet 1827 Sophie Sørensdat.
Anna Johanna   dåb   30-11-1800   viet 1825 Søren Christoffersen, matr.3
Inger Kierstine            7-12-1802    se text
Christian               hjd  11-6-1805   viet 1836 Kirsten Rasmusdat. fra Åstrup, Rasmus Mikkelsens datter.
 
 
 
Skp: 1806 er gaarden ned brændt sammen med Rasmus Laursens matr 4
JENS P. er født på no 3/4
JENS ses anløbe Horsens havn 1 gang i 1793 og 1 gang i 1794.
METTE gifter sig igen med Bertel Laursøn fra Alrø
Hendes bror Søren N. Sørensen er Annexbonde
Ane Johanne og Inger Kierstine døde med 2 dages mellemrum, og ifølge Kb. begge efter overstanden børnekopper, fik halssyge og deraf qvales.
Den Ane Johanne der gifter sig med Søren Christoffersen overtager gården.
 
Sørul:
1812: Jens Jacob, søpatent 1812, søvandt.
1814: 21 år søvandt, 2 togter comd 1812+13, mødte 1814, dimit fra
Kbh. 2 togter. I fart fra Horsens med Skipper Bertel Jespersen 20-8-1814 og ej hjemme. Det samme 1815.
1817: Fra Aarhus til England 1-12-1818 med skipper J.Olesen.
mødte 1823-25
Afg.listen: afgik 1820 som Matros til Horsens
Sørul.1820: Jens Jacob, 3 togter, forfremmet til halvbef. og comd. i 1824 tilført Aarhus hovedrulle.
 
Lodspro:
1827 Jens Jacob flyttet til Horsens hvor han skal fare med Skipper Søren Jensøn Hiernøe.
1834 Jens Jacob er død i Altona 17-9-1833 efter melding fra Kaptain Raasløff.
Sørul:
1815 Søren får søpatent, er i fart fra Århus.
1817 Søren 18 år, søvandt, i fart fra Aarhus, findes i Aarhus købstads Hoved rulle No 172
 
Christian, søpatent i 1822, mødte søvandt efter ekspidition i 1826.
1835: 29 år, helbefaren, 1836 gift, et togt   dimit. 7-5-1835, attes?? hl. 8-1-1836, mødte 1836-38.  
Da Christian   d. 21-12-1836 bliver gift betegnes han som Søfarende. Hans kone Kirsten er født 17-1-1805 i Åstrup, Far: Rasmus Mikkelsen, husmand i Åstrup, Mor: Ane Lisb. Jørgensd.
 
Søren og Sophie er flyttet til Horsens se Åen no 173 i 1834
Søren Jensøn fra Hjarnø, tog Borgerskab i Horsens 2-7-1827
  
Ft Horsens 1834: V/Aaen 173,
1 familie:
Kjerstine Hansen født Hiernøe 69 år enke driver brænderi
Maren Hjernøe   33 år ugift                                 )
Maria Hjernøe     31 -     -                                   ) enkens børn
Søren Pedersøn Hjernøe       29 år ugift skipper.  )
 
2 familie:
Søren Jensøn Hjernøe   36 år gift skipper
Sophie Nielsen                            31 år hans kone
 
(Niels Hansen Høeg fra Hjarnø boer i Aaen 172)
 
Ft. 1845 Rårup:
Christian Jensen, Styrmand og kone Kjerstine Rasmusd. børn: Mette cath., Sørine og Rasmine
Hans Frederik Pedersen gdm i Skævlund og kone Inger Kierstine Jensdat., børn: Maren og Anne Cathrine
  
 
 
 
JENS NIELSEN   Vestergaard                matr 13

født  19-7-1767                                          far: Niels Jensøn, matr.13
død   26-2-1806,   38 år                             mor: MetteJørgensdat..
 
viet    22-3-1793
 
INGEBORG SØRENSD .
født  16-3-1771                                          far: Søren Rasmusøn, matr.3
begr   7-4-1800,    29 år                              mor: Anne Catrine Sørensdatter
 
Ellen Sophie    27-11-1793   viet 1827 Niels Chr. Jensen, matr.18
Mette Catrine    15-2-1796   viet 1816 Jørgen Nielsen , matr.8
Niels Søren        20-1-1799   død 15-5-1799
Kirsten Catrine    2-3-1800   død august 1833, se Skp. Ras.Sør.
 
Ingeborg bliver begravet 3 uger efter fødslen i 1800.
Skp: 1800 skifte nr 13. Hun har en søster Kirsten
 
 
viet 2nd gang 1800
 
ANNA SØRENSD.
født 11-10-1779                                        far: Søren Christensøn
død    14-6-1858                                        mor: Karen Rasmusd.
 
Niels Søren     hjd 9-4-1801   viet 1827 Marianne Hansd.
Søren               24-12-1802    viet 1829 Bodil Maria Stephansd.
Rasmus               12-3-1805   død 19-3-1809   4 år
 
 
Kb: JENS Nielsen af Hiarnøe som kuldsejlede d 26 feb. og blev funden d 13 maj og i dag 15-5-1806 begraven i sit alders 38 år.
Hans båd bliver fundet og bjærget ved Åkiær strand.
 
Ifl. skp. kommer Jens til gaarden 1796
 
Sørul 1803:
Jens N. 36 år helbefaren, gift 1 barn, 5-1-0-0 td htk, 2 togter 1802 mødte og møder næste SS. behandles 1804 og får fripas SS 1804.
 
26-6-1806 vies ungk. Jens Nielsen til enken ANNA SØRENSD.
 
 
 
 
JENS NIELSEN   (Vestergaard)             matr 13

født 15-4-1782                                           far: Niels Madsøn, matr.7
død 13-5-1847,   65 år                               mor: Karen Jensd.
 
viet 26-6-1806   til Jens Nielsens enke
 
ANNA SØRENSDATTER
født 11-10-1779.                                          far: Søren Christensøn, matr.12
død   14-6-1858,   79 år, enke                      mor: Karen Rasmusd.
 
Ingeborg          26-4-1807    viet 1827 Christian Jørgensen
Jens                   3-9-1809    død 24-10-1824,   15 år,   druknet
Karen                7-5-1812    Ingeborg, Jens og Rasmus, se text
Ane Catrine     19-3-1816
Niels              18-12-1817    død 24-2-1826   8 år gl
Chresten          22-5-1820
 
 
Sørul: JENS Nielsen, ifølge fæstebrev af 13-11-1806 gaardmand på Hjarnø, gårdmandspas 1811, 7 børn, 4-7 td htk.   Sørul 1814: JENS N. 35 år, usøvandt, gift 7 børn, 4-7-0-0 td htk har gaardmandspatent, er indesluttet i Horsens købstads HR. no 170, frasagde sig fart og fiskeri, gdm. patent afgivet 1815.
 
Drengen Jens faldt ud af en jolle og druknede.
 
Ved Niels's fødsel betegnes de som Huusfolk og bønder, men da Chresten bliver døbt kaldes JENS N. for Gaardmand og ved sin død aftægtsmand i Vestergaard.
 
Ang. Karen børn
Karen får 28-1-1834 tvillinger med Jens Jørgen Rasmusøn tj karl fra Bisholt, de døbes   Ingeborg Jensdatter og Jens Jensen.   Tegn på senere ægteskab ses ikke.
Rasmus Hjarnøe født 25-4-1836 af Karen Jensdatter, som barnets fader udlagdes Niels Hansen Høegh i Horsens.
Afg.list: Karen rejser 1838 til Skjold (anm: har to gange født
uægte børn)
 
I 1845 listen ses alle tre børn, Ingeborg, Jens og Rasmus benævnt almisselemmer.
Skolepro: 1840 indskrives Ingeborg og Jens af deres bedstefar Jens Nielsen og 1843 indskrives Rasmus Hjarnø ligeledes.   I April 1845 er Rasmus noteret som syg det sidste halvår.
 
KAREN Jensdatter's drenge:
Sørul 1854:
JENS Jensen, helbefaren, 1 togt 1858.
I farten SS 1856, mødte i København og der udmønstret SS 1858 SS 1855 i farten, lovede at møde på Nyholm efter 1 distri?   27-3-58, stillet for sig Aalborg 115-231 efter distri.skr. 20-4-58
 
1849: Jens 15 år halvbefaren
16-2-1852 fra Kbh.   med skip. J.Holm til Norge, Island m.v.   SS 1852
24-11-1852    do    do med H.Dahl til England m.v.   SS 1853
21-7-1853   do   do med S. Jørgensen til Brasilien   SS1854
5-1-1855   do   do   med G.C.Kromann til St. Croix, I farten SS 1855
30-6-55   -   G.C.Kromann til England.  
Mødte 1851, I farten 1853
 
RASMUS Hjarnø, søvandt efter eksp. 1858, mødte SS 1856+58+59 Druknet 10-2-1859 efter lægdsforstanderens skrivelse 16/7-60.

 

 
JENS CLEMMENSEN fra Nørby

Født            1766                                           far: Clemen Nielsøn Østrup
død   21-10-1824 ,   58 år                             mor: Mette Rasmusd.    -
 
1ste: trolovet 29-6   viet 9-11-1798
 
MAREN MADSD .
født   4/7-1768                                              far: Mads Jørgensøn
død    ?/6-1802,    34 år                                mor: Anna Kiestina Sørensd.
 
 
Et dødfødt barn   1799
Mette Marie 2-4-1800    viet 1827 Niels Rasmussen
 
 
   2nd: Viet   20-8-1802
 
ANNE MAGRETHE SØRENSD .
født   16/5-1781                                           far: Søren Christensøn
død   29-9-1861,     80 år                            mor: Karen Rasmusd.
 
 
Søren Jørgen        2-11-1803   dør ?-2-1828 som Ungkarl
Søren Christian       9-7-1806   viet 1831 Maren Rasmusd.
Karen Marie         10-7-1810   viet 1835 Rasmus Rasmusen
 
 
ANNE M. der ved Jens Cl. død betegnes som enke og huuskone, gifter sig d 5-12-1824 med den jævnaldrende Jens Poulsen.   Skiftepro: Skifte efter Jens Clemmensen.
Mette Marie og Karen Marie bliver gift med to brødre.
Sørul:
1820 Søren (jørgen) Jensen, 16 år, usøvandt, søpatent 1820,
mødte 1821+23. 18-2-1826 Sejler på Horsens - Gøteborg med
Skipper H.Stein
Sørul: 1823 Søren Christian, 16 år usøvandt.   Søren Chr. kaldes for bonde og tjenestekarl sin vielse i 1831 Marens forældre er: Rasmus Lauersøn og Anna Jensdatter Ved vielsen tjente Søren Chr. hos Rasmus Sørensøn her på Hjarnø og Maren var hos sine forældre.
Søren Chr. og Maren får 12-5-1831 datteren Anne Afg.list:
Søren Chr. og Maren R. har 1832 købt hus i Glattrup sammen med dem afgår Ane Sørensdatter 1 år gammel.  
Ft.1854 Rårup
Søren Chr. Jensen, husmand 40 år, kone Johanne M.Sørensen, 27 år født i rårup, børn: Anne Mag., Jens, Søren, Maren + Ane født på Hjarnø 12-5-1831 (moder Maren Rasmusd.)
 
 
 
 
 
 
    
JENS POULSEN           Skræder på Jordlod                  matr 16

født           1793                                         far: Poul Mortensen fra Glud
død 23-6-1884                                          mor: Cessel M. Jacobsd.
 
viet 5-12-1824,   med Jens Clemensens enke
 
ANNA MAGRETE SØRENSD .
født   16-5-1781                                          far: Søren Christensøn, matr.12
død   29-9-1861,    80 år gl                          mor: Karen Rasmusd.
 
 
Karen Magrethe   1810          ifølge 1834 listen   ? Magrethe - Marie ?
 
Tilgl: 1824 ankom JENS poulsen 30 år skræder og huusfader.
1825 Ankom Jense's moder Cessel Marie Jacobsd. 76 år gl enke. Hun døde her 24-4-1830, 81 år gl.
 
Da JENS dør 91 år og 2mdr gl, er han Aftægtsmand og enkemand hos Bødker og Husmand Hans Sørensen, han er født i Thygeborg i Glud.
Jens P. kaldes ved vielsen Skrædder af Glud, mens Anna M. kaldes for enke og huuskone
Ifl. Sogneforstanderskabets møde 23-8-1848:
Ang. den Asiatiske Cholera. Placat af 19-7-1848 ang. forholdsregler under Cholera epedemi, Jens Poulsens hus på Hjarnø udpeges som velegnet til   Cholera hospital.
2-8-1853 Cholera har på 7nd uge hærget i hovedstaden og nu udbredt sig til Jylland
6-9-1853 Jens Poulsens Hus udpeges igen som det bedst egnede på Hjarnø
 
 
 
 
 
JENS KRESTIANSEN                           matr 18

født Juni 1775                                             far: Christen Bonde i As
død 22-10-1831,    56 år
 
viet ?-5-1800
 
MARIE CATRINE NIELSD .
født  25-3-1761                                           far: Niels Olufsen, matr.18
død    7-9-1842,     83 år                             mor: Karen Sørensd.
 
 
Anna Katrine   25-7-1802
Niels Christian   13-6-1805   viet 1827 Elle Sophia Jensdatter, matr.18
 
 
JENS anføres ved vielsen at være fra Assens, hans fader er ikke ikke helt sikker, Christen Bonde er bedste bud fra As.
 
JENS kaldes ved sin død for Aftægtsmand, og MAREN betegnes som enke efter huusmand.
 
Ft 1801: Husmand uden jord .
Konens mor: Karen Sørensd. almisselem f. 1721 enke 1 gang .
Marie C. kaldes Maren i 1801 listen og ved Niels Chrs dåb.
 
Ft 1834: Niels Chr. Husmand med jord på matr 18
Else Sofie Jensd.   konen
Inger Marie deres datter
Marie C.Nielsd. mandens moder, 74 år gl.
 
Anna Katrine bliver ved sin dåb i 1802 båret af Maren Krestens fra Endelave. Niels Christian bliver båret af Herman Madsens hustru.
 

 

 
JENS RASMUSEN   Smed                      Matr 14

født   20-9-1786.                                        Far: Rasmus Rasmusøn smed, matr.14
død    19-1-1860,    74 år.                           Mor: Ane Kierstine Clausd.
 
viet 29-10-1814
 
ANNE MAGRETE OLESD.
født   9-3-1793                                           Far: Ole Laursøn, matr.11
død    4-6-1873,     80 år                             Mor: Kirsten Laursd.
 
 
Karen               26-3-1816    viet 1850 Niels Christian Jensen , matr.18
Rasmus             20-7-1817    til Glud
Ole                   3-10-1820    viet 1855 Karen Rasmusd., matr.14
Niels                 11-8-1823    viet o.1849 Ane Mikkelsd. fra Alrø, flytter til Alrø.
Ane Kierstine   12-5-1826     viet 1855 Hans Peter Jensen, Taulow
Laurs                31-7-1830    død 16-10-1835   5 år gl
Jens                19-11-1834    død 1895
 
 
Ved Jens's dåb betegnes Faderen som Huusmand og Smed
Sørullen:
1803: JENS R. 16 år og ej konfirmeret, søpatent 1804 og nu konfirmeret, har ej forstandens fulde brug ifølge mandskabets vidnesbyrd.
1811, er smed på Hjarnø, flyttes til reserven, søvandt, 1 togt i 1810, 5 skp htk, 1814 eneste Smed på Øen.   Afgav patent 1824, frasagde sig fart og fiskeri.
 
Rasmus bor ifl Ft 1834 hos Væveren Jens Johan Jørgensen på Glud Mark og kaldes for Væverkarl
Ole bliver smed efter faderen
 
Niels afgår 1842 til Alrø som Smedelærling. I ft 1845 ses han som 21 årig smedelærling hos Niels Pedersen, sognesmed på Alrø
 
Sørul:
1846 Niels J. 23 år, opholdsted Alrø, søvandt, mødte 1848-50 1849 halvbefaren, gift, mødte 1851-55.
1854 Niels J. 31 år, søvandt, gift 2 børn, mødte 1857-60
Udskrevet   ?   ?   JM. skr. 8-5-61   14/61. Afsked 1862
 
Ane Kirstine viet 15-6-1855 med Hans P.J.,flyttet til Vilstrup.
Skolepro:Jens har da han i 1850 blev udskrevet til konfirmation været syg siden April 1844.
 
Ft 1890: Jens Jensen, 55 år ugift husmand
Maria Sørensen, 26 år ugift husholder, * Aslykke
Kristine Jensigne Sørensen 1 år   * Glud
 
Sørul: 1849: Jens, 15 år, usøvandt, udslettes , har en forkrøblet hånd
Sørul: 1835: Rasmus, 17 år, Usøv. mødte 1835-38
Jens Jensen der døde 1895 var fra 1885 ejer af matr.13c, købt som udstykning fra Niels marcus Nielsens gaard matr.13, skøde læst 1886

 

 

 
JENS HANSEN                 Smed i Åstrup

                                                               far: Hans Rasmusøn Krag
viet 26-11-1814
 
KAREN RASMUSDATTER
født 9-12-1779                                          far: Rasmus Rasmusen Smed , matr.14
død 12-12-1814                                        mor: Anna Kierstine Clausd.
 
Druknede 15 dagen efter vielsen, se Skp.
 
 
2nd gang viet 28-4-1815
 
ANE SOFIE NIELSDATTER
født 18-7-1783                                          far: Niels Rasmusøn , matr.5
død                                                            mor: Ingeborg Rasmusdat.
 
   
26-11-1814   blev ægteviet ungkarl Jens Hansen af Åstrup til pigen Karen Rasmusdatter af Hiarnøe
19-12: blev begravet på Hiarnøe Karen Rasmusd. af Hiarnøe, som 15de dagen efterat hun var ægteviet til Jens Hansen Smed af Åstrup, druknede på sin hiemrejse til Hiarnøe tillige med Møllerens hustru Karen Marie Sørensd. og dennes søn.
   
Jørgen Hansen Møllers søn Hans 5 år gl, druknet d 12 dec og blev ikke funden, men hans moder som også druknede blev funden og d. 23 Dec. begravet
 
Sigurd: Ft 1850: Jens H. er nu gift for 3die gang med Ane Kirstine Sørensd., de har 3 børn, Kirsten på 15, Karen på 8 og Peter på 5.
Har fundet hans fæstebrev fra 1814 ang. hus i Åstrup, i Palsgårds skp.
 
 
 
 
 
JENS SØRENSEN               matros og sømand boende i Horsens

født 24-9-1793                                                                far: Søren Christensen , matr.12
død                                                                                  mor: Karen Rasmusdat.
 
viet 2-5-1818
 
EVA MARIA PEDERSDATTER
født 10-2-1794                                                                far: Peder Madssøn , matr.1
død 1836                                                                          mor: Kirstine Pedersdat.
 
 
Søren              1-10-1818
Niels               29-4-1836   død 30-3-1837   1 mdr   se text
Mads              29-4-1836
 
 
EVA M.: ved hendes dåb 10-2-1794 har præsten anført Peder Nielsøn
som hendes fader, men Peder N. er hendes morfader.
Afg list 1819:
JENS S. 25 år, EVA M.P. 25 år, Søren Jensen 0 år, afgår til glud.
JENS og EVA får 19-11-1820 en datter Karen, de betegnes da som indesiddere i Glud, til dåben er fra hjarnø: gdm Steffen Jensen og Mads Pedersøn Østergaard, Ungk. Søren Jensen og pigen Ingerborg Pedersd. (Eva's søster)
 
Sørul: JENS Sørensen, søvandt, togt i 1811, på Roeflåde ved
Callundborg 1812, han har gjort 4 togter i 1810-13, mødte og opgav at have tabt sit patent, søger samme tilvejebragt 1816. Har fået sit patent 1817
Do 1822: JENS Sør. Vest. og Hustru EVA M.P. med 2 børn har købt
sted i Lund, Tamdrup sogn, de havde opholdt sig i Glud 2 år.
 
Lodspro 1826: Jens Sørensen, 33 år, nu bosat i Horsens, hans søn
Peter Chr. Jensen, 3 år gl er født på Lund mark.
Thyrsted Kirke: Enkemand og sømand Jens Sørensen viet 28-4-1837 med Karen Rasmusd. i Uth, dat. af Husm. Rasmus Thomasen i Thyrsted.
 
Ft i Horsens 1845, Åen no 164: Jens Sørensen betegnes sætteskipper og er gift 3die gang, nu med Anne Nielsd. født i Uth.   De har 6 børn der alle undtagen Peter Chr. er født i Horsens, Peter Chr. er da 23 år og kaldes for Matros.
Tvillingerne fødtes på Hjarnø, døbtes i Horsens, moderen død i barsels seng. Deres dåbspublikation skete i Hjarnø Kirke, da de straks efter moderens død kom til øen for der at opdrages.
 
Ang. Niels
I Kb står Niels Sørensen og faderen kaldes Jens Søren Jensen, bosat i Horsens.
  
  
 
 
JENS HANSØN   bonde                      rejst til Brund

født 16-2-1795                                          far: Hans Jensøn, matr.2
død                                                            mor: Mette Madsd.
 
viet 27-2-1819
 
MAREN OLESDATTER
født 11-5-1796                                          far: Ole Lauridsen, matr.11
død                                                            mor: Kirsten lauersd.
 
Hans               24-6-1819
 
 
 
Ved Hans's dåb er anført at Jens og Maren bor hos deres forældre.
Afgl: JENS og MAREN har fæstet en gaard i Brund og rejser i 1819.
 
Sørullen:
JENS har udygtighedspas, Mødte, har havt ? efter attest, og er efter distrikts Chirugens skriftlige vidnesbyrd, aldeles uduelig til sølimit i 1812.
Har lagt på Friederits Hospital, men har en stivhed i benet der vil gøre ham enhver anstrengelse af benet meget besværlig, efter attest fra Professor Chumacker.
 
Ang. Hans:
Ft 1850 Nim, Haurum Bye, et hus
Hans Jensen 31 år, gift, lever af sin jordlod, født på Hjarnø
Anne Kierstine Christendatter 31 år, hans kone født i Skjold
Inger M. Christendatter 29 år, tjenestepige
 
 
 
 
 
JENS BAGGESEN            skolelærer og kirkesanger      matr 25

født     -12-1771                                             far: Bagge Jensen, Stouby, Hostrupby
død     4-5-1842 ,    70 år gl                           mor: Anne Dorthe Olesdatter
 
viet 28-11-1812 i Glud kirke
 
MAREN JENSDATTER
født ca 1795 i Skjold
 
 
Dorthe Maria født udenøs    død 17-1-1836 ,   22 år gl
Ane Maria        12-9-1821  viet ? Niels Sørensen, Tønning sogn **
Ane                    9-3-1824  tjente 1845 i Glud Præstegaard
Jens Jørgen       11-3-1826
Maren             28-3-1829   viet ? Søren Sørensen *
Johanna Maria 17-7-1833   viet ? Bertel Thomasen, Glud
 
 
28-11-1812 Viet Ungkarl Jens Baggesen, skolelærer til pigen Maren Jensdatter af Glud, i Glud Kirke. 4-4-1813 havde de barn i kirke, døbt den 21-1 og kaldet Dorthe Marie.
 
1842 Rejser MAREN som enke til Glud.
 
Ft.1845 i Glud: Enken Maren Jensdatter 50 år, bor med sin 11 årige datter Joihanne marie og sønnen Bagge Jensen, 28 år gl., benævnt træarbeider og født i Glud sogn, han er født i Glud 23-4-1817 da var hans fader skolelærer der.
 
Johanne Marie var i flere år stuepige i Præstegaarden hvor Bertel Tomasen var avlskarl, de bliver gift og Bertel bliver senere sognefoged. Johanne ses som 46 årig enke i Ft. 1880.
Anna Marie bliver gaardmandskone ved Eier, Volboelund 
Ft1860:
* Maren Jensdatter 31 år, gift m/Søren Sørensen 33 år gl, 3 børn, Ovsted Sogn, Voer Herred
** Ane Maria Jensd. 39 år, gift m/ Niels Sørensen 51 år gl., 6 børn,   do  do
  
 
 
 
JENS NIELSEN                                         matr 10

født       9-1-1796                                        far: Niels Jensen, matr.10
død   20-11-1865                                        mor: Ingeborg Jørgensdat.
 
viet 14-10-1826
 
KAREN MARIE STEPHANSDATTER
født   19-4-1807                                       far: Steffen Hansen Høeg , matr.12
død   11-10-1859                                      mor: Bodil Marie Sørensdat.
 
 
Niels               8-2-1827    født, døbt og død samme dag
Niels             8-10-1827     do 
Bodil Maria     9-5-1832     do
Bodel-Maria   2-2-1835     do
Ingeborg         5-5-1840     do
Jens Pedersen   29-12-1842    Plejesøn   viet 1861 Mette Sørensd. , matr.10
 
 
Sørul. JENS: Søpatent i 1813, søvandt. 1823: 26 år, hjælpende søn hos stedets Sognefoged og Lægdsmand Niels Jensen, der har haft disse bestillinger over 15 år efter beviis.   I sin stilling 1826. Mødte 1814-15-17-20-21-22-23
 
JPB: JENS er 1st Hjarnøer der godsejeren på Jensgaard købte sin gård til selveje i 1855 for 2500 Rd.
 
JENS dør 65 år gammel som aftægtsmand.
 
KAREN M. har fra 1827 mindst 5-6 for alt for tidlige fødsler, til sidst får hun Jens i Pleje fra sin søster Anne, der er gift med Peder Clausen.
Allerede som 18 årig bliver Jens P. gift og har da i 1860 overtaget gården

 

 

Født efter 1800  
 
 
 
  
JOHAN JENSEN Borg        Styrmand fra Horsens

født 1805                                                   far:
død                                                            mor:
 
viet 26-10-1833
 
KAREN SØRENSDATTER
født 1-1-1812                                            Far: Søren Niels Sørensen , matr. 22
død                                                            mor: Karen Nielsdatter
 
 
Søren   30-12-1833
 
 
Lodspro:
1826, Har taget ophold i Horsens
1829, Johan Jensen Borg, født i Strandhuse, skal være i fart på
Altona eller Hamborg. der er ingen oplysninger om ham siden juni 1827 da han gik fra Kbh. til stralsund med skip.
G.G.Schoft
 
1831, Han må meddeles styrmandspatent, har Navigationseksamen,
har faret på Middelhavet, Batavia, Sct Thomas, England, Norge, Sverrig og østersøen samt på provindserne.
 
1835, opholder han sig i Horsens og er sønnen Søren hos ham ?
Afgl. 1834 Karen og sønnen Søren Rejser fra Hjarnø til Horsens.
 
 
 
 
  
JENS SØRENSEN                                  matr 8

født  4-3-1815                                            far: Søren Nielsen, matr.7
død   7-4-1893                                           mor: Anne Andersd.
 
viet 13-6-1835
 
INGEBORG JØRGENSDATTER
født 21-3-1817                                          far: gdm Jørgen Nielsen , matr.8
død   26-9-1879,    62 år gl                          mor: Mette Catrine Jensd.
 
 
Mette Cat.        17-1-1836     viet 1865 Søren Lauers Lauersen , matr.2
Jørgen                 9-5-1838
Søren                18-6-1840     viet 1868 Kiersten Sørensen fra Hunds, Rye sogn
Ane                 27-11-1842     død 3-4-1843   4 mdr gl
Rasmus               8-3-1845     død samme dag
Rasmus               9-3-1846     død 19-8-1910 på Endelave, begr på Hjarnø, matr.8
Niels                 26-2-1849     død 27-2,   1 dag gl
Jens                   26-2-1850     død 29-7, 22 uger gl
Ane                   28-9-1852     død 18-8-1864   12 år gl, halssyge
Jens                  2-10-1855  
 
Sørul 1846:
JENS S. 32 år, søvandt, gift 1 barn, gdm på 4-7-0-0 td htk.   Gaardmandspas, i sin stilling SS 1848-50, Fripas, mødte i sin stilling, patent aflerveret SS 1853.
 
JENS havde ifl skøde fæstebrev af 30-11-1835 og købekontrakt af 8-5-83, men afstår til sønnen Rasmus, der køber gården til selveje 21-12-83 og den 17-12-1900 mageskifter med Hans Hansen
 
Rasmus der var ungkarl flytter så ind på Hans Hansens ejendom i Glattrup skov og vice versa. Få år senere flytter han til Endelave og dør der, men begraves på Hjarnø.
 
Skolepro:
Jørgen var i efteråret 48 noteret for 25 sygedage sammen med mange andre der også var syge det år. Igen i foråret 1850 noteret som syg hele tiden. Det samme gentager sig i 1851-52 og igen i foråret 54 noteret som syg 36+6 udaf 78 skoledage.
 
Sammen med Ane i 64 dør 11 andre af "ondartet halssyge".
 
Sørul 1854:
Søren:   14 år, f.1840, søv. efter exp. 1860, udmed til 2-3-1861   SS1861, kasseret for stedse, utjenestedygtig for krampeslag efter attest 11/61   ?   1862
 
Jørgen: 16 år f.1838, krøbling efter præstens skrivelse. Krøbl. I A2 udpas 1860
 
   
 
 
JENS NIELSEN                                      matr 13

født 7-10-1827                                          far: Niels Søren Jensen, matr.13
død   24-5-1856                                         mor: Mariane Hansd.
 
viet 18-10-1851
 
BODILD MARIE JØRGENSDATTER
født 18-6-1821                                          far: Jørgen Hansen Høegh, matr.19
død 1892                                                   mor: Ane Katrine Pedersd.
 
 
Nielsigne Magrethe   9-1-1852   død 6-2 før dåbspubl. 4 uger gl
Niels Jørgen              9-6-1853   død 14-6 5 dg gl
Niels Jørgen              3-1-1856
 
 
Ved Nielsignes dåb bor Jens hos sine forældre og Bodil hos Sogneforstander Niels Hansen.
Ved Niels Jørgens begravelse kaldes JENS for gaardmand.
JENS (og BODIL) får et støbt Jernkors på hans grav. Dette står nu ved det Østre dige. På korset står:
JENS NIELSEN født 7 Okt., død 24 Mai på Hjarnø, gift 1851 med Bodil Marie Jørgensdat., 3 børn heraf 2 død.
 
Enken BODIL M.J. gifter sig den 16-7-1860 med huusfæster og ungkarl JENS SØRENSEN, 28 år gl, født 27-7-1831 og død 1895 far: Søren Jensen på matr 17, mor: Bodil Marie Stephansd.
 
sørul:
1846:   Jens 19 år, søvandt, mødte 1848-49, comd. 1850, udskrivning hævet, Justitsm.skr. 9-2-1850   36/50, mødte fra 51 til 55.
1854:   Jens 27 år, ei mødt, syg efter attest, søvandt, død 1856
 
   
 
 
JENS SØRENSEN                                 matr 17

født   27-7-1831.                                         far: Søren Jensen, matr.17
død   (1895)                                                mor: Bodil Maria Stephensd.
 
viet (1ste.) ?
 
ANE MARIE PEDERSDATTER
født                                                            far:  se text
død                                                            mor:
 
 
Mette Christine   28-3-1847  
 
 
Viet (2nd). 16-7-1860 med enken efter Jens Nielsen
 
BODIL MARIE JØRGENSDATTER
født 18-6-1860                                          far: Jørgen Hansen Høegh, matr.19
død         1892                                          mor: Ane C.Pedersdatter
 
 
 
Ved Mettes dåb kaldes JENS for indesidder.   
Ellers er ingen data fundet ud over at eneste ledig Ane Marie Pedersd. her på Hjarnø er født 30-1-1822 på matr 15, far Peder Sørensen og mor Mette Catr. Andersdat.
 
JENS havde, ifl skøde af 21-12-83, fæstebrev af 6-7-1860, han sælger til snedker Niels Hansen 1891
 
Sørul 1854:
JENS S. 23 år, søvandt, 1 togt 1853, gift, udskrivelse hævet
JM.Skr 8-5-1861   14/61, mødte 1862
 
ANNE MARIES navn kendes fra Mette Christines dåb eller ikke , måske er hun fra Glud.
 
16-7-1860 Viet Ungkarl ?? Jens Sørensen huusfæster 28 år gl med enken Bodil Marie Jørgensdatter 38 år gl. Enke efter Jens Nielsen på mat 13.
 
Ft 1880 i hus:
Jens Sørensen 48 år + Bodil m. Jørgensd. 59 år.
 
Ft 1890, i Hus:
Jens Sørensen 58 år (f.ca.1832)
Bodil M.Jørgensd. 68 år gl. (f.ca.1822)
 
Til Mette Christines dåb ses:
Husm. Christen Jensen, Ungk. Jens Jørgensen, Pigen Maren Stephansd.
Ungk. Niels Thomsen, Glud og Pigen Marie Pedersd., Glud.
   
 
 
 
JENS VIDEBÆK MADSEN    skolelærer og kirkesanger   matr. 25,

 født
  viet
 
Ane Cecilie Marie Jensen
født 1821
 
Mads Christian Videbæk Madsen 13-6-1847
Jens Madsen                           6-1-1850   død 27-4-50
Jens Madsen Videbæk          25-1-1851
Christian Agatatius                28-10-1854   død 6-10-1854
 
 
1847 JENS og konen kommer fra Engom
1854 Christen Christensen 22 år til seminariet i Lyngby
1855 Rejser JENS med familien til Tamdrup.
 
   
 
 
JENS JØRGENSEN                                   matr 3

 født    1-3-1826                                            far: gdm Jørgen Nielsen , matr.8
død 15-10-1881,    55 år gl.                          mor: Mette Catr. Jensdat.
 
viet 1850
 
BODIL MARIE JENSDATTER
født 23-2-1828                                          far: Gdr Jens Jacobsen, Alrø
død 16-10-1908                                        mor: Anna Sofie Christendat.
 
 
Jørgen               13-6-1851    viet Ane Catrine Sørensen, matr.19
Jens                  8-10-1853    død 26-6-1864   10½ år gl
Mette Catr.     26-10-1855    viet 1881 Jørgen Hansen, matr.12
Ane Sofie            8-8-1858    viet 1887 Thomas Chr. Jensen
Søren              31-10-1860    død 19-7-1864   4 år gl
Jens Søren      14-11-1864    død samme dag 1 time gl
Jens Søren      28-12-1867    køber gaarden matr.3 i 1897
 
BODIL ankommer 1850 som JENSes hustru.
Ifl skøde: Fæstebrev af 6-10-1851
BODIL køber gaarden 21-12-83,   sælger 1897 til Jens Sørensen
Jens og Søren dør i 64 af en ondartet halssyge.
 
Ft. 1890:       
Bodil Marie Jensdatter er enke, Jens Søren er bestyrer på gaarden.
 
Ft. 1911:       
Jens Søren Jensen 29-12-67, ugift gårdejer
Jens P. Jensen   7-8-88, tjerer der
Hans A. jensen 28-7-88, tjener der
Johannes Jensen 23-1-99, slægtning
Ingrid Matilde Jensen 24-6-92, tjener der
(alle født på hjarnø)              
 
   
 
 
JENS PEDERSEN           matr 10

født   29-12-1842                                        far: Peder Clausen, matr.21
død   20-10-1918                                       mor: Ane Stephansdat.
 
viet 15-6-1861     (kgl. bevill. 15 apr.)
 
METTE SØRENSEN
født   11-4-1836                                          far: Søren Christoffer Nielsen, matr.3
død   29-4-1905                                         mor: Ane Johanne Jensdat.
 
 
Karen Marie Pedersen   30-4-1861   viet ? Christian Jørgensen, Nørby Mark
Jensigne Pedersen          26-1-1863    død 21-7, ½ år gl
Jens Petersen               15-12-1864    viet 1890 Mette Marie Rasmusen
Søren Petersen              19-3-1867    viet ? Mette Marie Sørensen, matr.13c
Peder Pedersen               2-7-1868
Ane Pedersen                14-2-1871
Niels Jørgen Pedersen      1-4-1872   viet ? Martha ?
Jens Mathias Pedersen   18-9-1875   viet ? Marie Steffensdat. fra Matr.22
Ane Kierstine Petrea Pedersen 4-9-1878  Viet ?  ? Klausen, mejerist på Hjarnø
 
viet 15-6, barn født 30-4 ?.
 
JENS blev plejesøn hos sin moster Karen Marie, der var gift med Jens Nielsen på matr 10. 
JENS overtager gården den 26-2-1860 efter dem og hans søn Jens Mathias overtager den 1910
   
 
 
JENS PETER SØRENSEN                   matr 10b

født 23-11-1830                                        far: Søren Christoph. Nielsen, matr. 3
død 14-6-1875 ,   44 år gl                           mor: Ane Johanne Jensdat.
 
viet 5-10-1860
 
ANE CATRINE JØRGENSDATTER
født   2-9-1829                                            far: Møller Jørgen Høegh, matr.19
død   2-5-1868 ,   38½ år gl                         mor: Ane Catrine Pedersdat.
 
 
Ane Catrine Sørensen 30-7-1861   viet 1881 Jørgen Jensen, matr.19
Jensigne Sørensen     19-7-1864
 
JENS benævnes Søfarende senere husmand og han står som bruger af 10b i 1867.
   
 
 
 
JENS JØRGEN LAUERSEN                                     matr 4B

født 20-8-1847                                          far: Lauers Nielsen, træskomand i Rårup
død         1909   
 
Viet 12-10-1886
 
MAREN CHRISTENSEN
født 5-9-1857                                           far: Christen Sørensen, gdm. i Hvirring
død  ?                                                      mor: Birgitte Marie Christensen 
 
Mary               27-6-1897
Octavia Marie  28-3-1891
 
JENS.J. benævnes husmand og reservelods, han  køber 1885 matr.4b ved Jørgen Juul der er gift med hans kones søster.
 
 
Ft. 1890 matr.4b
Jens Jørgen født i Rårup
Maren Chr. født i Hvirring
Mary L. datter født på Hjarnø, 2 år gl.

MAREN sælger som enke matr.4b til Niels Ferdinand Nielsen

 

 
JENS PEDERSEN                                                       matr 5,  flytter senere til matr. 12d

født   15-12-1864                                          far: gdr Jens Pedersen , matr.10
død     28-3-1953                                         mor: Mette Sørensen
 
viet 24-10-1890
 
METTE MARIE RASMUSEN
født  15-6-1867                                          far: lods Mads Rasmusen, matr.5
død   19-3-1921                                         mor: Maren Nielsd.
 
Plejesøn Thorvald. se text.
 
Ft.1911:
Thorvald ? Hansen født 30-7-1897 i Kbh. er plejebarn, kom fra Kbh. 1909

Thorvald bliver naturligvis sømand, men drukner desværre ved et forlis, hvilket tog hårdt på Jens og mette Marie

JENS får skøde på METTEs fødehjem 1890, sælger 1913 til Rasmus Karl Simonsen og bygger et hus ved broen, matr 12d
 
JENS "Pejsen" var færgemand samtidig som Jørgen Juul, men de gamle sagde altid at det egentlig var JENS der var færgemand.   
Han fiskede også og havde en tid smørsejladsen til Horsens.
 
Katrine Lassen fra Endelave som senere blev hans husbestyrerinde var kendt og elsket af os alle under navnet "Tille" født 6-1-1875 og død 22-3-1973
 
 
 
 
 
JENS JØRGEN RASMUSEN                                     matr 5d

født 6-10-1861                                            far: Lods Mads Rasmusen
død 29-4-1920                                             mor: Maren Nielsdatter
 
viet 28-9-1888 i Lundum
 
ANNINE PETREA SØRENSEN
født 22-3-1867                                            far:
død 15-2-1942                                            mor:
 
 
Maren Rasmusen Lodsgaard            2-11-1890
Mads Ejner Rasmusen Lodsgaard     24-5-1891
Signe Marie Rasmusen Lodsgaard    14-2-1893
Viggo Rasmusen Lodsgaard               9-7-1896
Svend Aage Rasmusen Lodsgaard      4-7-1908
 
 
JENS kaldes husmand og ANNINE var i mange år øens jordemoder, hun var født i Lundum i Skanderborg Amt.
JENS J. får skøde på 5d 18-10-89, det er udstykket fra hans faders gaard. Sønnen Viggo overtager fra 1928 gaarden fra sin mor, der bygger et hus ved broen.
JENS J: bliver begravet som Jens Lodsgaard, idet alle de søskende tog Lodsgaard som efternavn.
 
Ft.1911: Annine anføres som Husmoder og Jordemoder.    
 

 

 
JENS JENSEN                                       matr 14

født 5-4-1865
død   2-3-1946
 
viet
 
ANE MARIE MAGRETHE OLESEN
født 17-11-1870                                               far: Ole Jensen
død    30-9-1930                                                mor: Karen Rasmusdat.
 
 
JENS får skøde på 14 den 25-1-1894. Han blev i daglig tale kaldet for Jens Murer.
Ft.1911: Jens J. er født i i Falling og ankom 1893 fra Esbjerg, han er gift men konen er ikke opført.  
 
   

 

 
 
JENS MATHIAS PEDERSEN                 matr 10

født   18-9-1875                                          far: Jens Pedersen, matr.10
død   11-3-1960                                          mor: Mette Sørensdat.
 
viet ?   ( kongebrev af 11-6-1908)
 
MARIE PEDERSEN
født  20-1-1888                                               far: Steffen pedersen, matr.22
død   14-2-1962                                             mor: Hansine Eline Marie Hansen
 
 
Svend Arne       4-9-1908
Jens Steffen      26-6-1912    død 26-5-1983, Strandgården.
Harald             29-3-1914     viet  ?  Laura
Meta Helene    14-2-1917    død  22-9-1975
Karl Eigild      23-11-1918   død  15-1-2002
Hansine Eline 19-11-1921    død     6-2-1951
Henry Ernst      17-9-1923   død  23-9-1998
 
I kongebrevet står Marie Pedersen af Løsning by og sogn.   

 

 

 
 
JENS PETER JENSEN                          matr 19

født 4-3-1887                                            far: Jørgen Jensen, matr.19
død 24-6-1967                                          mor: Ane Catrine Sørensdat.
 
viet
 
Mine
født 9-11-1890
død   11-4-1956
 
 
Jørgen             30-8-1914   død 12-4-1947
Johannes
Gunnar
Ejler
 
 
 
JENS P. får skøde på matr.19  i 1913, sælger igen den 1925 til Sofus Wulff. hvorpå han køber matr 3.