JØRGEN - relaterede personer
 
Hop til født efter 1800
 
Fussing : Årstal angiver tid på Gaard.
1604-5    Maren Jørgensdatter, derefter Bent Jørgensøn
1604-18 Jørgen Prang + søn Rasmus Jørgensøn Prang
1610 ell. 12 Jørgen Prang paa Hiernøe Kierke Verge  ett. Kongl. Maj.  ? betaler ?
 
Glud Kb. 
1674 Glud, Begravet Jørn (Jensøn) Hiarnøe, hans søster Maren Jensdatter betalte
1699 Glud, Jørgen Clemmensøn i Østrup viet med Anna Jørgensdatter af Hiernøe
 
 
 
 
 
 
JØRGEN RASMUSØN Vestergaard               Fisker, bosat i hus

født            1688                                          far: Rasmus Sørensøn Vestergaard, matr.13
død   25-2-1768 ,       80 år                        mor: Anna Rasmusdatter
 
viet   ca 1713
MAREN MADSD .
født   22-4-1688                                         far : Madz Pedersøn,matr.1,  se text *
død   18-2-1788 ,    100 år                         mor :
 
 
Rasmus                     1716     som sejler fra Horsens com.1741
Mads                        1719     viet 1753 Anna kierstine Sørensd.
Niels                         1722     kon 1740
Ane Mette                1724     død 1-1-1736   12 år
Mette                        1730     viet 1761 Niels Jensøn
Ane Magrete    25-4-1733    kon 1751 viet 1772 Ras.Pedersøn
Søren               21-5-1737    kon 1755 viet 1776 Mette Olufsd.
 
 
 
Sørul 1733:
JØRGEN Rasmusøn, 44 år gift, fisker, ingen Jord i 1733.
Rasmus Jørgensøn, 17 år ugift, fisker, karl hos Søren Nielsen.
 
Kb 1768: Begravet JØRGEN Rasmusøn Vestergaard som havde levet i ægtestand med Maren Madsdatter i 55 år. Døde 80 år gl.
 
Kb 1788: MAREN Madsd. døde 2nd søndag i Fasten i sit 99 år 10 md.1 uge og 3 dage.
 
* MAREN der er født i 1688 regnes her for datter af Madz Pedersøn der er nævnt på gård nr 5 i Matriklen fra det år.
 
Ane Magretes mand Rasmus Pedersøn Bierregaard er fra Hosbye. De får et dødfødt barn og året efter dør Rasmus. Ane Magrethe der nu er enke bliver 1775 gift med Peder Dall.
 
Com.
1735-67: Jørgen Vestergaard og hustru 1735-36: + svigermoder 1733-59: Børn: Rasmus, Mads, Søren, Anna, Mette, Anna Magrethe.
1768-79: Jørgen Vestergaards enke
1778-84: Gl. Maren Madsdatter
 
1741: Rasmus, som sejler fra Horsens
1743: Niels            do
1743: Niels Sørensøn Baadsmand
 
Ingen folk nævnt men fra 1733 og til 1775 er et undertiden to af deres børn i hele perioden til alters sammen med forældrene og er her anset for at bo hjemme.
 
   
 
 
JØRGEN OLUFSØN                                  matr 10

født    1730                                                   far: Oluf Rasmusøn, matr.10
død    1789-90                                              mor: Ingeborg fra Alrø
 
tro   23-3   viet 1-7-1761
 
ANNA KIERSTINE SØRENSD.
født    3-7-1742                                               far: Søren Nielsøn, matr.13
død    1-5-1823 ,    81år                                  mor: Mette Nielsd.
 
 
Ingeborg    23-2-1762    kon   4-10-1778    viet 1793   Niels Jensen
Søren        13-8-1765    død 29-12-1767
Mette              ?   1769    død   17-8-1769
Mette         20-6-1770     viet 1797 Søren Nielsen
Søren         18-7-1778    død   20-7-1778
 
 
 
JØRGEN og hans bror Laurids bliver gift samme år og gaarden derpå delt i to matrikler, bygget som tvillinggård.
De har begge tjent derhjemme. Laurids får  matr 11
 
Ft.1787:
De har en ugift tj.karl Søren Christoffersen   født 1737.   Han ses i Ft.1801 at være gift med ANE KIRSTINE der var blevet enke. Ingeborg (som da er hans stifdatter) er blevet gift med Niels Jensen der da er mand i gården.
Ingeborg Jørgensdatter ses til dåb hos Jens Rasmusøn i 1790.
 
Com.
1758-60: Jørgen og broder Laurids ses sammen med div. tj.folk
1761:      Jørgen Olufsøn og fæstemø og moder
1762-88: Jørgen Olufsøn og hustru
1768-79: + moder
1778-85: + datter Ingeborg
1788: 18 S.e.Trin. er sidste gang Jørgen Olufsøn nævnes.
1790:  Jørgen Olufsøns enke
 
Folk.
1761-62: Jørgen Sørensøn og Kiersten Sørensdatter 1762-64: Søren Christensøn, 1763: Søren Jørgensøn og Kiersten Sø.
1765: Søren Thomasøn,     1766: Søren Christophersøn
1767-69: Thomas Christophersøn, 1769-70: Karen Jensdatter
1769-80: Søren Christophersøn
Enken ANNA KIRSTINE gifter sig i 1790 med Søren Christoffersen
Få år senere overtager Svigersønnen Niels Jensøn gaarden.
 
   
 
 
JØRGEN HANSEN HØEGH                 Møllen            matr 19

født   18/3-1783.                                         Far: Hans Adolph Høegh, matr.19
død   22/11-1843.                                       Mor: Bodil Maria Rasmusd.
 
Viet i Glud kirke 15-2-1809
 
KAREN MARIE SØRENSD.
født   17-6-1786.                                        far: Søren Lauridsøn, Glud
død 12-12-1814                                        mor: Karen Thomasd.
 
Hans                28-4-1809     død 10-11-1814 druknet
Grethe               17-6-1810     levede 5 timer, kom 2 mdr før tiden
Magrethe H.D. 22-3-1813     viet 1831 Niels Hansen, matr.2
 
 
Hans og Magrethe Helene Dorthea blev hjemme døbt.
KAREN MARIE druknede d 12-12-1814 sammen med sønnen   Hans der var 5 år gl. hun blev funden og begravet d 23 dec. Hans blev ikke funden. De var i samme båd som den nygifte Karen Rasmusd.   der druknede ved den samme ulykke.
Skp: ved skiftet i 1814 omtales sognefogeden Michel Nielsen fra Glud som morbroder til Magrethe H.D.
 
viet 2nd gang 17-6-1815
 
ANE KATRINE PEDERSD. 
født 1790                                                        far:
død   17-5-1884 ,       94 år                           mor:
 
 
Hans               27-11-1815     død   20-3-1842   26 år
Jens                   18-8-1817    død   27-12-1880   63 år gl
Karen Marie    27-10-1819    viet 1839 Rasmus Hansen, Glattrup skov
Bodil Marie       18-6-1821    viet   1851 Jens Nielsen
Mariane           20-10-1823     viet 1851 Hans Stephansen
Ane Bodil Lene 5-12-1825    viet  1858 Niels Jensen, tømrer i Østrup
Ane Catrine         2-9-1829    viet  1860 Jens Peter Sørensen
 
ANE K. var født i Hundslund sogn.
JØRGEN fik ifl skp fæstebrev 16-1-1810
 
Sørul:
1814 JØRGEN H.H. 31 år, søpatent i 1803, gaardmand på Møllen 1-4 td htk, efter fæstebrev og overlerveringsforretninmg 16-12-1810, Certifikat på S.S. 1805. Fik søpatent i 1803, hjemme 1804, helbefaren 1814, styrmand siden 1808, mødte som gaardmand 1815-17. Sejlede fra Horsens med Skipper Jens Vestergaard.
   
Af og tilgangs listen:
Hans ankommer 1836 fra Dyr Mølle, Gosmer og 1838 fra Neder Mølle han afgår 1835 til Dybbel Mølle og 1837 til Neder Mølle.
Karen Marie og hendes mand Rasmus Rejser 1839 til Rårup.
 
Sørul:
1849 Jens J.H.H 32 år søvandt, mødte i sin stilling 1851-52, mødte ei længer, ht.E.R., ere gaarmand efter tinglæst skøde SS 1853, mødte 1854-55 1854 Jens J.H.H. 37 år søvandt, gdm, mødt og overført til E.R.   SS 1856. Afsked 1862.
 
Ft 1880:
Jens driver gaarden, hans moder er på aftægt som 90 årig enke. Samme år dør Jens hvorpå en søster datter bliver kone i møllen.
 
 
 
 
 
JØRGEN MADSEN                                 matr 4

født 28-5-1785     i Nøttrup
død   25-6-1849   i Rårup
 
viet 10-4-1816      til Rasmus Lauersens enke
 
ANE JENSDAT.
født 8-5-1782                                         far: Jens Rasmusøn
død 3-7-1834                                         mor: Anna Maria Madsdat.
 
 
Rasmus     15-11-1818   død    6-3-1823
Ane Maria   16-8-1820   død 30-11-1838
Anna havde allerede født 9 børn med sin forrige mand.
 
viet 2nd gang 31-3-1835   med enken efter J.Hansen
 
METTE NIELSDATTER Bundgaard
født 18-6-17976                                              far: Niels Nielsen Bundgaard, Ølholm  Langeskov sogn.       
død                                                                  mor: Else Larsdatter
 
Niels Peter   25-4-1836         død   4-2-1918 i Nebel
Mads           10-3-1838         død 23-4-1840   2 år gl
 
 
Tilgl:
JØRGEN Madsen 30 år ankommet fra Nøttrup, Rårup sogn 1817 Maren Rasmusd. Jørgens datter ankom 1819.   METTE Nielsdatter, JØRGENS kone ankommet 1835, 38 år gl fra Hesselballe mark,ved Ølholm, samt deres børn Else Marie Pedersd.   6½ år, Laurs Pedersen 3 år, Else Pedersd. 1 år og en tj pige på 17 år,ved navn Ane Maria Christensd. samme steds fra.
 
Afgl:
JØRGEN med familie afgår 1847 til Rårup.
 
Sigurd:
Jørgen Madsen, der er broder til Jens Madsen i Krageborg købte
St. Lundgaard 19-7-1847
 
Skolepro:
Else Marie der senere bliver gift med Jørgen J.Juul blev undervist hjemme med skolekomisionene tilladelse.
Laurs er ofte noteret som "har ikke læst på tabellerne"
 
 
 
 
 
JØRGEN NIELSØN                                                    matr 8

født   21-10-1794                                           far: Niels Jensen, matr.10
død ca 1-12-1827 (10-12-27)                        mor: Ingeborg Jørgensd.
 
viet    7-12-1816
 
METTE CATRINE JENSDAT.
født    5-2-1796.                                             far: Jens Nielsen Vest., matr.13
død    22-1-1828.                                           mor: Ingeborg Sørensdat.
 
 
Ingeborg               21-3-1817   viet 1835 Jens Sørensen
Ane Kierstine        28-1-1820   viet 1842 Rasmus Christensen, Østrup
Anne Magdal. K.  11-2-1823
Jens                        1-3-1826
 
 
 
Sørul 1814:
JØRGEN Nielsøn, søvandt, søpatent 1812, 2 togter 1814, comd. 1813 været på roeflåde 1814 ved Mariager, har og lagt på Samsø, hvor han endnu er 1814, mødte hjemme, ugift 1816-17, gift 1818-20, Comd. 1813+14. Hms. efter resul. af 17-12-1814, gaardmandspatent 1823-24, gdm på 4-7 td htk.
Ved Ane K's dåb anføres: Han hos sin fader og hun hos sin morbror
Ved Anne M.K's dåb anføres de som gaardfolk
 
Skp: 1827 skifte efter JØRGEN, enken ansøger om at sidde i uskiftet bo, anmeldt ved svigerfaderen sognef. Niels Jensen 1828 dør også enken og i Skp. kan ses det regnes for en mistænkelig smitsom sygdom de begge døde af.   Ifl. Brummer døde de af nervefeber.
Aftægtsmand Rasmus Sørensen og hans kone, de forrige fæstere af gården, passer fremover gården og børnene.
Ane Kirstine tjente i Glud og giftede sig 27-2-1842 med Rasmus Christensen der var blevet enkemand, da hans kone Karen var død i 1841. En søn Jørgen blev født 25-3-1842.
Ft 1845 Skjold
Anna Magdalene er i sylære hos Jacobine Andersdatter i Skjold. 
 
 
Født efter 1800
   
 
 
JØRGEN JØRGENSEN (JUUL)        født i Skjold?        matr 4

født 1-9-1816                                                 far: Jørgen Pedersen Juul
død 15-7-1870                                               mor: Mette Kirstine Thomasdat.
 
viet 23-4-1847
 
ELSE MARIE PEDERSDATTER
født 2-6-1828                                                 far: Peder Lauersen i Hesselballe
død 31-3-1851
 
Mette Kirstine   5-2-1848    viet 1873 Niels Markus Nielsen
Jørgen             30-6-1849
Jørgen Peter     24-3-1851
 
ELSE MARIE var Jørgen Madsens steddatter. Hun druknede sig i en brønd 9nd dagen efter sin barsel i en sindsforstyrrelse og erholdt derfor Amtmandens tilladelse til at begraves med de sædvanlige ceremonier.
JØRGEN ankom 1847 fra Skjold, har fæstet gaard på Øen.
 
MAREN JENSEN , hans anden kone ankommer 1852 fra Skanderborg hvor
de var blevet viet 20-3-1852. Hendes forældre er Jens Madsen i
Krageborg gift med Karen Thomasd. Maren er født i 1816 og dør i
1896. Da Jens M. i Krageborgs kone dør gifter han sig igen med en
søster til Hans Gregersen der fra 1820-27 havde matr 17
 
JØRGEN var medvirkende til at få pastor Otto Møller til at besøge Øen og holde Gudstjeneste her, Otto M. konfirmerede da også Jørgen Peter.
Jørgen Peter kom i lære hos en væver men ville hellere være missionær. Efter nogle år i England tog han et kursus på Askov Højskole men blev aldrig præst, en stammen han havde pådraget sig under en sygdom i England forhindrede dette. Som en sej jyde gav han ikke op men tænkte det måske ville blive bedre hvis han tog til Amerika, som tænkt så gjort. Om han nogen sinde blev ordineret vides ikke, men han påtog sig at opsøge de spredte emigranter og bringe gode bøger og nyheder fra farm til farm.   Med en mægtig ransel på ryggen travede han fra sted til sted, en enestående præstegerning som varede næsten et halvt århundrede.
 
11-9-1863 dør JØRGENS tjenestekarl af Halssyge, han var i 1858 kommet fra Alrø og hed Laurs Jørgen Jensen.   Han får et gravkors af støbejern, lavet af Møller og Jocumsen, som nu står på Glud museum.
 
 
På dette kors står:
Minde
Over
Laurs Jørgen Jensen født den 22
Juli 1835 død den 11 September 1863 Jeg
har stridt den gode strid fremdeles er
Retfær
digheds
Krone
henlagt
til mig 2
Timothe 4 kp 78
Min strid er fuldendt
nu har jeg mig vendt til
Krone som Jesus mig ha
ver tilkjendt den skjænkes
af naade for frelserens
saar Derfor jeg med glæ
de til Himelen gaar
Hav Verden
godnat
der kom
mer min
Skat
 
 

 

 
JØRGEN JØRGENSEN   (JUUL)                                matr 4

født 30-6-1849                                          far: gdm Jørgen Juul
død   19-3-1935,      85 år                           mor: Else Marie Pedersdat.
 
viet 3-1-1874
JOHANNE CHRISTENSEN
født 3-1-1854                                            far: Christen Sørensen gdm i Gedved
død 4-1-1879                                            mor: Birgitte Marie Christensen
 
 
Maren                         11-10-1874   viet       Anton Simonsen
Christine Birgitte Marie 26-2-1876
Jørgen Juul                    19-1-1877
Christen Sørensøn       27-12-1878
 
 
JOHANNE dør i barselseng
 
viet 2nd gang 17-6-1879
 
JENSIGNE CHRISTENSEN
født 1856                                                   far: gdm Christen Sørensen i Hvirring
død 24-6-1905                                          mor: Birgitte Marie Christensen
 
Johanne           18-1-1880     viet 21-12-1903 Peder Pedersen (mejerist på Hjarnø)
Anders            14-4-1881      viet        Kristine Kristensen   ?
Else Marie         7-8-1882
Jens                  5-7-1884
Jens Otto         13-2-1886
Peter Vilhelm   18-1-1888
Mette Kristine 22-3-1889
 
 
viet 3de gang 10-10-1908
 
KAREN MARIE LAURINE HANSEN
født 7-10-1865                                                 far: Anders Hansen, Glud
død   25-8-1931                                                mor: Else Pedersdat.
 
JØRGEN J. der som ung var tømrer, havde ifl skøde af 21-12-1883, fæstebrev af 20-4-1875. Han overtog fæstet på   gaarden få år efter faderens død, men havde været ud at sejle bla. som marinesoldat til vestindien.
Jørgen Juul der overtager gaarden bliver øens første fastansatte postbud, og senere færgemand.
Alle børn døbtes ned efternavnet Jørgensen, men antager i stedet, i 1905 Juul til efter- og slægtsnavn.
 
Ft 1890: Jørgens stedmor Maren, 80 år gl. aftægtskone.
Ft 1911: Jørgen og Karen boer nu på matr 11e.
På Karens gravsten kommer til at stå Karen Marie Juul.
 
   
 
 
JØRGEN HANSEN                                matr 12

født 11-1-1856                                        far: Hans Steffensen , matr.12
død   26-8-1922                                       mor: Mariane Jørgensdat.
 
viet 9-4-1881
 
METTE CATRINE JENSEN
født 26-10-1855.                                        far: Jens Jørensen, matr.3
død 24-11-1923                                       mor: Bodil Marie Jensdatter
 
 
Mariane Hansen              9-1-1882
Hansigne Marie Hansen 16-5-1884
Hans Steffen Hansen      15-3-1886
Jens Jørgen Hansen        10-2-1890
 
 
JØRGEN H. har en tj pige fra Endelave ved navn Marie Mikkeline Christensen, der dør 22-1-1886, 22 år gl.
ifl skøde af 21-12-83, havde han fæstebrev af 4-1-1882
Jens Jørgen H. overtager gaarden.
 
Ft 1890: Jørgens mor Mariane, enke, 67 år gl, bor hos dem.
Ft 1911: + disse børn: Marie Hansen 22-3-1894
Jens Stephensen Hansen 7-9-1898
 
 
 
 
 
JØRGEN JENSEN                                 Møllen   matr 19

født 13-6-1851                                          far: Jens Jørgensen
død    6-9-1909                                          mor: Bodil Marie Jensdat.
 
viet 9-4-1881
 
ANE CATRINE SØRENSEN
født  30-7-1861                                        far: Jens Peter Sørensen
død   17-4-1903                                        mor: Ane Catrine Jørgensdat.
 
 
Jens Jørgen     7-5-1882
Bodil Marie   10-9-1883
Jens Peter        4-3-1887
Hans Adolph 28-7-1888
Søren            4-11-1889
Ane Catrine   31-1-1891
 
 
Alle børn får efternavnet Jensen.
JØRGEN er Landmand og Møller, men bryder Møllen ned omkr 1906.
Jens Peter får ejendommen i 1919, skøde fra 1913.
På deres gravsten står nederst og 5 små børn. ?