H relaterede personerMarkopmåling 1683: HANS NIELSØN Tryker har gård på 6-7-1-1 td htk
Den ansees her for at være matr 7

1676 Til Dåb i Glud, ang. Mickel smed's tvillinger, Hans og Anders, ses: Hans Nielsøn fra Hjarnø

1697 Ifl. ægteskabsbevilling (Aarhus)
Peder Jensen Skonning og Anne Jensdaatter afgangne Hans Trøchers, paa Hiernøe Land ved Horsens, maa udj Egteskab sammen komme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede.
Kiøbenhafn Slot den 1 May Anno 1697. Christian (LS)

1700 Ifl. mandtalsliste tjente Hans Pedersøn fra Alrø (18 år gl.) på Hjarnø

1804 Sørul: Hans Madsen fra Endelave ses i sørul ang. Hjarnø, 1804, søvant, i søtjeneste 1807-09 og 1811, flyttet til Århus amt 1805, syg 1812, fripas 1814, husmand på 4 skp htk.
Hans kone Ane Kirstine Nielsd.s mor Inger Pedersd. er fra Hjarnø, viet 1800 med Niels N. Lave, Endelave. Hendes forældre: Peder Madsøn og Kiersten P. i Østergaard


HANS NIELSØN Daugaard bosat på matr 2
ses i 1683-88 listerne, må ansees for at være død inden 1733

Hans Nielsøn Daugaards moder 1662 - 29-11-1749 82 år

De eneste "Daugaard" nævnt i Com. listerne 1733-93 er:
1733: Mette Hansd. Daugaard
1734: Mette Daugaard
1735: Gl Mette Hansdatter
1759: Hans Daugaards datter Marie
1764: Hans Daugaards datter Zidsel Maria
1768: Karen Sørensdatter hos Hans Daugaard
1772: Hans Daugaard og hustru
1777: + datter Zidsel Maria
1779: Jens Hansøn Daugaard og hustru
1780: Hans Daugaards enke
1784-93: Hans Jensøn Daugaard + Niels og Søren Jensøn Daugaard

I Konfirmations listerne ses tilnavnet Daugaard ikke.
HANS NIELSØN (Alrø ell. Daugaard)   Matr. 2

født: 1695 far: Niels Sørensøn Alrø, matr 3
død: 17-8-1774, 79 årmor:

viet: o. 1720  

INGER JENSDATTER
født: 1701 far: Jens Rasmusøn, matr 7
død:i/efter okt. 1780 mor: Kiersten Nielsdatter

Niels 1724  kon 1740 1747 søfarende
Kiersten 1725 kon 1741
Anna 1726  kon 1743
Jens 1729  kon 1748 viet 1759 Maren Pedersdatter, matr. 21
Bodil Lene 1731  kon 1748 viet 1767 Oluf Andreas Møller, matr. 19
Marie 5-12-1734  kon 1751
Zidsel Marie 10-11-1737 død 1742 5 år gl.
Niels Peter 2-8-1741  kon 1759 flyttet til Horsens, snedker
Zidsel Maria 23-5-1744  kon 1762 viet 1779 Anders Jensøn, Hosby, flyttet dertil
Karen ?  


Sørul 1733:
HANS Nielsøn, 36 år, gift. 5-4 td htk. (alder passer) +
karl Hans Pedersøn, 26 år, ugift, bonde og fisker

HANS Nielsøn levede 54 år i ægteskab med sin hustru og havde 18 børn og børnebørn.
Tilnavnene "Alrø" og "Daugaard" ser ud til at bruges lidt i flæng.
INGER Jensdatters navn kendes fra div. Intro. efter fødslerne.
Niels Hansøn ses anløbe Horsens havn 2 gange i 1793 og 1 i 94.
Niels Peter Hansøn tog borgerskab i Horsens 11-1-1790 som Snedker

COM:
1733: Niels Nielsøn Alrø
1733-34: Hans Nielsøn Alrø og moder
1733-49: Hans Nielsøn med kone og moder (måske H.Daugaard)
1749: Hans Nielsøn Daugaards moder dør. ?
1749-59: Hans Nielsøn med kone.
Sidste Com for enken er 5 April 1780

Børn:
1740-47 Niels, 1744-48 Anna, 1745-47 Karen, 1748-55 Bodil Lene, 1748-59 Jens, 1752-59 Maria, 1755 Kiersten, 1759-60 Niels Peter. 1762-79 Zidsel Marie, 1765-66 Bodil Lene

Tjeneste folk:
1738 Maren Sørensd., 1739 Niels Sørensøn, 1751 Kiersten Andersd. 1760 Kiersten Pedersd., 1769 Kiersten Jensd., 1770-1779 Niels Sørensøn, 1774 Rasmus Lassøn, Rasmus Rasmusøn 1775 Rasmus Lassøn, Jens Olufsøn, 1775-77 dreng Hans Pedersøn
HANS ADOLPH HØEGH Matr. 19 Møllen

født: 1751far: Steffen Hansen Høeg
død: 10-9-1823, 72 årmor: Magrethe L.D. Ulriksdatter

viet: 24-10-1778  i Raarup Kirke, trolovet 16-9

BODIL MARIA RASMUSD.
født: 1758far: Rasmus Jensen skræder på Alrø
død: 19-3-1825, 68 år mor: Anne Nielsdatter fra Hjarnø, matr.8

Magrethe LD 25-2-1779  begr 16-5-1809, 30 år gl, født i Rårup
Maren 17-12-1780 død 3-4-81
Steffen 13-3-1782  kon 9-10-1796 viet 1807 Bodil M. Sørensd., matr. 12
Jørgen 18-3-1783  kon 19-10-1800 viet 1809 Karen M. Sørensd., matr 19
Jens Jørgen 2-3-1785  kon 19-10-1800 begr 30-4-1809 23 år
Niels 22-5-1792  kon 9-10-1807 viet 1820 Ingeborg Rasmusd., til Horsens
Povel Glud3-9-1795  viet 1817 Magrethe Cecilie, flyttet fra øen
Mariane 23-9-1798  viet 1827 Niels S. Jensen, matr 13
Hans Adolph  begr 13-12-1801 levede 7 dage


MØLLEREN ses anløbe Horsens 3 gange i 1793 og 1 i 94.

Magrethe L D står for Magrethe Lene Dorthea.
Jørgen Krags hustru stod fader ved hendes dåb.

Lodspro:
Niels bliver senere lods i Horsens. Hans kone Ingeborg er registreret som enke i 1880 og afgår ved døden 26/3-1882. De var bosat i Horsens.

1801 listen: Steffen og Jørgen farer til søs.

Sørullen 1803:
Jens Jørgen, Styrmand siden 180?, søpatent 1803, 62" høj, sejlet fra Horsens med Jens P. Horn af Horsens 10-4-1803 ej hjemkommet 4-3, til SS 1804

Steffen, søpatent 1802, aflerveret patent 1803 ??

Sørul 1814:
Poul H. Høeg 17 år, søpatent 1813, mødte søvandt efter ekspedition
Mødte 1818-1822. I rullen flyttet til Århus 1820, mødte gift og bosat i Gangsted

Povel Glud ses viet 12-4-1817 til en pige fra Horsens ved navn Magrethe Cecilie Albertsdatter. Ved vielsen betegnes Poul som hidtil Søfarende.

Rasmus Hansen Høeg: ??
Ikke søvandt, patent 1807, syg 1807, 17 år, mødte 1808. Skal på admiralitets forlangende flyttes til Århus, ej mødt, er under Adtion for kvægtyveri under Århus Amt 1810, aflerveret til hans familie efter skrivelse med afskrift af den over ham fældede dom for vanvittighed i 1812. (født ca 1790)

Opl. fra Jacob Angående Hans Adolph Høegh:
Hans og Bodil er tro 25-9 og viet 27-10-1778 i Rårup
Hans Adolphs søster er: Magrethe Dorthea Steffensdatter viet 1782 med Rasmus Rasmusøn, de beboer ifl. ft. 1787 Møllen i
Raarup. Hos dem boer konens fader Steffen Hansen Høeg, 68 år, enkemand og afskediget trompeter med pension.
Hans kone Magrethe L.D.Ulriksdatterer død juni 1776, 52 år gl.

Ft 1801 Rårup:
Christian Henriksen, 45 år, Møller
Magrethe Dorthe Stephansd. 48 år, hans kone, gift 2nd gang
Hendes Børn: Magrethe Rasmusd. 19 år, Stephan Rasmusen, 17 år, Ane Cathrine Rasmusd. 15 år, Jens Jørgen Rasmusen 9 år.

HANS JENSØN Matr. 2

født: 27/9-1763far: Jens Hansøn daugaard, matr. 2
død: 16-7-1836, 72 årmor: Maren Pedersd.

viet: 8-10-1793  Trolovet 7-8-1793

METTE MADSD.
født: 16-6-1760far: Mads Jørgensøn, matr 9
død: 14-12-1795, 35 årmor: Anna Kierstine Jørgensd

Jens 16-2-1795  viet 1819 Maren Olesdatter, flytter til Brund

viet: 2nd gang 25-11-1796  

KAREN NIELSD.
født: 18/6-1775far: Niels Rasmusøn, matr 5
død: 1/8-1857 mor: Ingeborg Rasmusd.

Niels 2-11-1798  viet 1831 Magrethe Lene Dorthea Jørgensd., matr 2
Søren 19-2-1802  flyttet til Horsens
Mette Marie 21-7-1804  viet 1829 Laurs Jørgen Olesen, matr 11
Peder 9-5-1807  død begr 7-2-1808
Peder 13-1-1809  viet ca 1841 Marie Elisabeth Rye, Horsens, flytter dertil
Rasmus 13-1-1809  viet 1839 Karen Maria Jørgensd., flyt. til Glattrup skov
Hans 27-3-1811  
Ingeborg 28-6-1814  viet 1840 Jørgen Lauersen, Seith, flytter dertil


HANS J. ses anløbe Horsens havn 2 gange 1793-94

KAREN N. dør i 1857 som enke efter aftægtsmand

NIELS overtager gården efter sin fader

SØREN
Sørul 1820: Søren Hansen, 17år, søvandt, søpatent 1818, 1820 ej mødt, i farten, 1823 halvbefaren.
13-10-1819 Aarhus - Lisabon med skipper Johan J.Gaaren?
17-2-1821 Horsens - Lybech - - M. Nielsen
17-2-1825 Horsens - Norge - - S.J.Hiernøe
26-10-1825 Aarhus - Hull - - Sørensen

Lodspro 1828: Søren Hansen 25 år gl. opholder sig hos skipper Søren Jensen i Horsens.
Afg.Listen 1834: Søren H. 32 år, søfarende, til Horsens
Horsens Ft.1834: Boer hos Niels Hansen Høeg

RASMUS
Sørul 1835: Rasmus 26 år, søvandt, mødt 1835-38
Skp.1843: Rasmus er Husmand i Glatrup Skov.

INGEBORG
Ingeborg gifter sig med Jørgen, der er enkemand, 46 år gl og gaardmand i Seith.
Ifl. Ft. 1845 har hun 6 børn.
PEDER
Sørul 1835: 26 år, halvbefaren, 2-6-33? Fra Aarhus med Schmidt til St.Petersborg, ei hjemkommen SS 1836, Styrmand A.R., 3-5-36
betalt 4? Patent afgivet 27/36
Måtte erholde styrmand ifølge resulotion 15 Maj 1834, 1835 i farten til Horsens Købstads E.R. No13, som skipper A.R. af 22-9-36.
Styrmandspatent afgivet 1/37, Rigtig A. Skipper Eksamen 23-12-1833
Lodspro 1834:
No 121/17 Peder Hansen 25 år i 1831, halvbefaren skal bo hos Niels Hansen Høeg.
Ft 1845 Horsens:
Peder Hansen 37 år skipper født på Hjarnø, hans kone Marie Elisabeth Rye 29 år, født i Horsens,og sønnen Hans Søren, 3 år, sammmen med dem, Anna Rye 55 år, enke.

HANS
Sørul 1835: 23 år, opholder sig i Horsens, søvandt, 25-2-36 mødte Af.? Fornyet SS1836, mødte Af fornyet 3-3-37,SS1837, mødte Af. Fornyet 3-3-38, SS1838, har Amtspas fornyet 4-2-1835, kautionist broderen Niels Hansen, afg. B.m. 1835.

Ft.1845 Rårup
Rasmus Hansen, husmand og daglejer ~ Karen M.Jørgensd. begge født på Hjarnø.
HERMAND MADSEN Matr. 17 flytter til Rårup

født:1775 far: Mads Hermand Madsen, Endelave
død: mor: Bodil Sørensdatter

viet: 2-11-1799  

BODILD KIERSTINE SØRENSDATTER
født: 26-10-1774far: Søren Hansøn i Hauen, matr 22
død: mor: Johanne SørensdatterFt 1801.
Hermand Madsen 26 år, Husmand og Skræder
Bodil K. Sørensdatter 26 år, hans kone
Sophie Sørensdatter 22 år, Konens søster, Væverske.

Da familien i 1823 flytter til Rårup ser den således ud:
Hermand Madsen 48 år, Hjulmand og Skræder
Bodil K.Sørensdatter 48 år, hans kone
Inger Kierstine Jensdatter 20 år, deres plejedatter.

Inger Kierstines er Bodils søsterdatter og hendes forældre er
Jens P. Jensen og Mette Sørensdatter på Matr. 3.

Hermands broder Ole ses i sørullen 1814, 20 år gl., søvandt, 2 togter, opholdende sig på Hjarnø.
HANS GREGERSEN Matr. 17 huusmand, flytter til Rårup

født: 1795far: Gregers Lauersen, Hvejsel sogn
død: mor: Dorthea Christend.

viet: 17-5-1822  

METTE KJERSTINE RASMUSDATTER
født:5-2-1803 far: Rasmus Lauersen, matr 4
død: 25-2-1825mor: Anna Jensd.

Rasmus 1819   er født udenøs., flytter til Glud
Dorthea Maria 11-7-1824   død 23-2-1825 8 mdr gl

viet:2nd. 1825   i Klakring

KAREN NIELSDATTER
født: 1799 far: Niels Jørgensen, Klakring
død: mor: Birthe Katrine Nielsdatter

Mette Kjerstine 16-6-1826  


Tilgl: HANS ankommer 1820 sammen med METTE K. og søn Rasmus 1 år gl fra Rårup.
Tilgl: KAREN ankommer 1825 fra Klakring og er da gift med HANS.

Afgl: HANS og KAREN med datter Mette afgår 1827 til Rårup

HANS G.s forgænger på matr 17 var Hermand Madsen, Hjulmand og Skræder, hans kone hed Bodil Kirstine Sørensd. de har en pleje datter Inger Kirstine Jensd. som er 20 år gl da de i 1823 flytter til Rårup, Hermand og Bodil er da 48 år.

Skp 1825: Rasmus kommer op til enkemandens søster i Kragborg, Glud, hvor han skal opdrages
HANS SØRENSEN Matr. 22

født: 10-2-1809far: Søren Niels Sørensøn, matr 22
død: 13-2-1871, 63 årmor: Karen Nielsd.

viet: 8-10-1836  

ELLEN MARIA OLESDATTER
født: 8-3-1810far: Ole Lauersen, matr 11
død: 1905mor: Kirsten Lauersd.

Susane Johanne 10-2-1837  viet Chresten Juulsen, Glud, flytter dertil
Søren 7-11-1839  
Ole 6-1-1842  viet 1875 Mette Marie Lauersen, matr 11
Karl 8-5-1849  se text
Kirstine 8-6-1851  
Hansine Eline Marie 8-8-1854  viet 1881 Steffen Pedersen, matr 22


Ft Glud 1880:
Grd. Chresten Juulsen, født i Assens
hans kone Susanne Johanne Hansen, 42 år født på Hjarnø

Ifl Anna Laursen:
Karl Hansen f. på Hjarnø 1840?, fætter til Mattias P. og Hans P. Dør i Tåning 1883 af Trikiner, han er far til Karl Juulsen.
Karls enke tager til Hjarnø med 3 små børn, tilligemed er hun gravid, det nye barn døbes Hjarne Havgaard Hansen og sættes i pleje på Hjarnø.

Sørul 1835: HANS, 26 år, søvandt, GbEs?? I sin stilling, udtaget 1836 og SS1837-38

Sørul 1854: SØREN 15 år, født 1839, søvandt efter expedition 1857
1860 halvbefaren, 1 togt 30/60, antaget SS1856, mødte 1858-59, anlæg til brok, en stiv pegefinger på venster hånd, Udkomand, møder 1-5 på Nyholm SS1860, Dimiteret 27-10-60 30/60, udmed til 1-3-61, SS1861, Dimit. 12-6-61, tillagt 1 togt 25/61, mødte B no 13, stiv og krum pegefinger, mindre tjenestedygtig SS1862.

Søren Hansen er den mand der senere fortæller om de gamle sagn fra Hjarnø.
HANS STEPHANSEN Matr. 12

født: 10-2-1821far: Stephan Hansen Høegh, matr 12
død: 19-6-1871, 50 år glmor: Bodil Marie Sørensd.

viet: 14-6-1851  

MARIANE JØRGENSDATTER
født: 20-10-1823far: Jørgen Hansen Høegh, matr 19
død: mor: Ane Catrine Pedersd.

Jørgen11-1-1857  viet 1881 Mette Cathrine Jensdatter, matr 12
Bodild Marie 19-5-1855  død 2-8-1863, 8 år gl, halssyge


Bodild dør sammen med 12 andre børn af "ondartet halssyge"

Sørul:
1846: HANS St. 26 år, søvandt, gdm. 4-7-0-0 td htk, i sin stilling 1848-50.

1849: 1 Rbd. for udeblivelse, bet. 30-9-53, 22/53 R., Gift, møder fra 1851 til 56 undtagen 53. Møder 58+59, Afsked 1862.
HANS SØRENSEN Matr.16 og 13 husmand og bødker

født: 23-12-1835far: Søren Jensen, Glud
død: 13-7-1902mor: Maren Jensdatter.

viet: 23-5-1865  

CATRINE MARIE RASMUSEN
født: 16-12-1838far: Rasmus Rasmusen, matr 16
død: mor: Karen Marie Jensd.

Jens Søren Sørensen 8-3-1866  viet Kirstine Sørensen, Horsens
Maren Sørensen 5-2-1868  
Søren Sørensen 11-2-1871  
Marie Sørensen 4-4-1874  
Hansigne Cat. M. Sørensen 7-5-1880  


Signe: HANS døde i Hjarnø Vestergaard 13-7-1902 som han købte i 1885 (matr 13a).
Han kom fra bisholdt mose.

Iflg. skøde på matr 16 af 21-12-83 havde HANS fæstebrev af 24-11-1866 på samme, sælger i 85 til Rasmus Olesen og køber da matr 13, skøde fra 5-9-1885.

Ft 1890: Catrine's mor Karen Marie, 80 år og enke, boer hos dem, Hans kaldes da for gaardmand.

Jens Sørens kone Kirstine Sørensen er født 1-8-1881

Ft 1845 Glud: Et Huus
Søren Jensen 59 år inderste og Bødker
Maren Jensdatter 45 år
Jens Søren 15 år
Hans 10 år
Marius 7 år