A - relaterede personer


Anders Sørensen, ifl. Stiernholms skattelister, bosat i hus fra 1611 til efter 1624
(1664 ses Søren Andersen bosat i hus)

Adam Sørensen fik skøde på Hvidkilde 12-5-1857, han er født på matr.7,
Forældre: Søren Nielsen ~ Anna AndersdatterANDERS JENSØNMatr.15 Husmand og Snedker

født: o.1763 far: Jens ?
død : 10-5-1835, 72 år mor:

viet: 30-1-1795   tro 8-11-1794

ANE KIERSTINE NIELSD.
født: 11-10-1770far: Niels Jensøn skrædder, matr 15
død : 4-3-1858, 87 år mor: Mette Jørgensd.

Mette Cath. 3-6-1795   viet 1818 Peder Sørensen, bosat på matr 15
Jens 25-1-1797   se text
Dines 5-4-1800   viet 1825 Karen Jørgensd., Borre, flyttet fra Øen
Niels 5-3-1803   viet 1846 Anne Marie Jacobsd., Glud, do
Jens Niels 14-4-1806   se text
Hans Jørgen22-10-1810   se text
Karen Marie22-10-1810   død o. 18-2-1833
Søren 19-12-1815   død 26-12 7 dg gl.
 

ANDERS kaldes ved Mette Catrines dåb for møller men benævnes ved sin død som indesidder og aftægtsmand.
Da Ane dør 23 år senere regnes hun som enke efter husmand og snedker.

Ifl Søren Knudsen er Anders Jensøn møller født i Møllen som søn af huset.

ANE KIRSTINE anføres i Ft.1834 som væverske

Jens: Div.sørul: Søvandt, søpatent i 1814. Været i fart på Norge, 1816-19 med Skipper Borg og N.Sørensen. Mødte 1820-23. I fart Horsens-Amsterdam 1824.
Lodspro.1830: Har ophold hos skipper Høeg i Horsens
Afgl. 1831: Afgår til Horsens, 29 år gl, søfarende.

Dines: Viet 27-11-1825, Karens far er Jørgen Christiansen på Borre.
Sørul: 16 år usøvandt, søpatent 1817, mødte 1818-20.

Niels: Sørul: Ikke søvandt, Søpatent 1819, Mødte 1820-23. 1835, 24-9 med Bek fra Horsens til Ålborg, helbefaren 1846 søfarende, viet 15-3-1846 med Anne M. der er 29 år og betegnes som indesidder i Glud. Sørul 1846: 44 år gl. befaren. Fra Helsingør til Danzig med skipper Sørensen 5/6-1847, Horsens-England 20/7-1847 med skipper Bendzen . Ved Ses. 1848-49 i fart, mødte 1850. Anføres som død 1850 ?.

Jens N.: Afgl.1824, i lære som Skræderdreng i Horsens.
Sørul: 17 år, usøvadt, søpatent 1822, mødte 1823-26.
Lodspro.1827: Hos skrædddermester Aabye i Horsens

Hans J.: Afgl.1831, 21 år til Horsens.
Lodspro.1831: Søvandt, har ophold i Horsens
ANDERS SØRENSEN Matr. 1Østergaard

født: 12-3-1810far: Søren Nielsøn matr. 7
død : 2-9-1875mor: Anna Andersd.,

viet: 16-7-1843   i Hjarnø Kirke

INGER KIERSTINE MADSDATTER
født: 8-1-1812far: Mads Pedersøn, matr. 1
død : 11-11-1882mor: Maren Vilhelmsd.

Maren 23-4-1844  viet 1880 Mads Peter Rasmusen, matr 18 senere matr 16
Mads 25-10-1846  viet 1880 Rasmine Marie Rasmusdat, matr 1


ANDERS: Afgår 1828, til Horsens som snedkerdreng, 18 år gl.
Lodspro.1833: hos snedkermester Hans Nielsen, Horsens betegnes som usøvandt, har en øjenskade.
Tilgl.1835: ankom som snedker fra Horsens
ANDERS gifter sig til gaarden, ved vielsen anføres Anders som Snedker.

Ved Marens dåb: begge hos sine forældre.
Ved Mads's dåb anføres Anders som gårdmand.

28-5-1864 dør en tj pige, Karen Marie Johansen Nielsen fra Endelave af den ondartede halssyge sammen med 11 andre. Hun tjente hos Anders Sørensen
ANDERS (JØRGENSEN ) JUUL Matr. 13 Vestergaard

født: 14-4-1881 far: Jørgen Jørgensen, matr. 4
død : 7-4-1851mor: Jensigne Christensen

viet: 4-5-1906   i Skivum

KIRSTINE KRISTENSEN
født: 22-3-1881far: Jens Christensen, Gdm. i Skivum
død : 7-4-1951mor: Dorthea Marie Krebs

Jensigne 14-4-1907   viet 1929 Hans Juul Pedersen
Dorthea M. 28-3-1910   viet 1932 Richard Hansen
Jens H.11-12-1911   viet 1937 Helga marie Nielsen
Ester S.L. 12-4-1915   viet 1938 Niels Johan Henriksen
Jørgen 16-1-1918   viet 1943 Eli Alice Sørensen
Karen 7-8-1923   viet 1944 Jesper Schultz Jespersen

Navneforandring fra 1905 til Anders Juul

Ifølge slægtsbog fortæller svigersønnen Hans Juul-Petersen:

Anders gik i øens skole hos lærer Lodsgaard ligesom sine søskende og tjente som ung bla. på Alrø, Samsø, i Gylling samt 1 år på Sjælland. En vinter var han elev på Vestbirk højskole hvor han lærte sin tilkommende hustru Kierstine Christensen at kende. Hun havde været elev på det forudgående sommerhold og fortsatte som stuepige på skolen, hvor også hendes mors halvbroder, Christen Lange, var lærer.
Efter brylluppet i 1906 bosatte Kirstine og Anders sig i Himmerland og ernærede sig ved landbruget.
Men Anders længtes tilbage til Hjarnø og købte i 1918 Vestergaarden der tidliger havde tilhørt hans faster Mette Kierstine og dennes mand Niels Markus Nielsen.
I 1929 solgte de imidlertid atter gården og flyttede ind i huset ved anløbsbroen hos hans far Jørgen Juul, der nu var aflægs og ikke mere kunne klare færgefarten, som Anders derfor overtog og drev indtil 1938, da han døde pludseligt, kun 3 år efter faderen. Datteren Ester og svigersønnen Niels Henriksen overtog færgeriet efter ham.
Christen Peter ANTON SIMONSEN Matr. 9

født: 23-6-1870 far: Simon Christensen, Alrø
død : mor: Ane Kirstine Jørgensen

viet:  

MAREN JØRGENSDAT.
født: 11-10-1874 far: Jørgen Jørgensen (Juul), matr 4
død : mor: Johanne Christensen

Sigfred 4-3-1897  viet med Herta
Asger 8-3-1898  viet 1928 Sørine K.J.Krogh, Lødderup
Johanne 6-7-1901  viet 1923 Sofus Wulff, Brædstrup
Hagbard 20-6-1903  viet 1828 Anna Kristine Hansen, Horsens
Ane Kirstine 18-3-1905  død 25-7-1955

ANTONs forældre flyttede 1905 til Hjarnø og boede på Mat. 11d
Simon Jørgensen 3-6-1851
Ane - 15-8-1852
Begge var fra Alrø og Simon blev i 1911 benævnt som partikulier.

Sigfred Simonsen, Viet 20 Apr. 1922 i Silkeborg
Herta Christensen F: Graves Christensen og Anne Kierstine Pedersen, Them sogn
Herta f.30-10-1899, død 22-4-1982, Sigfred død 25-1-1975
Børn:
Asger 23-1-1923 viet 1953 Edit Emilie Brynhilde Poulsen, Linå
Ragnhild 29-11-1925 viet 1950 Knud Børge Jensen, Stourop
Dorthea 10-1-1938 viet 1964 Per dam Sørensen, Frederiksberg
Gunhild 2-8-1942 viet 1963 Carsten Borgquist Jørgensen, Horsens

Hagbard Simonsen
Viet 4-11-1928
Anna Hansen f.15-1-1902 F: Søren Christian Hansen og Inger Kristine Rasmussen, Horsens
Børn:Emmy, Søren Christian, Anna Kirstine
B - Relaterede personer m.v.1610-1618 Peder Bendsen som inderste i hus

1610-27 Sidder Bent Jørgensen ifl. Fussing på en gård

1691 Til dåb i glud hos Niels Rasmusøn's Rasmus ses Maren Bendsd. fra Hjarnø.

1694 Skrifte i Glud for hor: Michel Tomesøn i Østrup m/ Maren bendsdat. født på Hjarnø

1712 Viet i Glud Maren Bendsd. fra Hjarnø til Christen Jørgensøn på Heden.
En Christen Jørgensøn ses i Assens-Klakring KB.,2 S.i Adv 1715 blive viet til Inger Handsd. (Assens-Klakring KB.) spor efter Maren Bendsdat. er ikke fundet.
BERTEL LAUERSØN Matr. 3

født: 4-7-1779far: Laurits Jørgensen Vestergaard, Alrø
død : 2-10-1857mor: Elle Marie Bertelsdatter

viet: 7-8-1807   med enken efter Jens Peder Jensøn

METTE SØRENSDATTER
født: 20-5-1765far: Søren Hansøn i Hauen, matr.22
død : mor: Johanne Sørensd.


Præsten skriver godtnok "enken Anna Sørensd." da han indfører vielsen i Kb, men ved sin død og i 1834 listen kaldes hun Mette.

BERTEL: Søvandt, søpatent 1802, 65.5" høj, 2 togter, gårdmandspas 1807, 4-7 td htk, Fripas til fart og fiskeri 1814.

Elle Marie's forældre er: F: Berthel Andersen på Alrø, M: Inger Olufsdatter fra Hjarnø,
MF: Oluf Rasmusen på matr. 11, MM: Ingeborg fra Alrø

Da Inger Olufsdatter's mand Berthel dør i 1758 gifter hun sig året efter med Jens Sørensen på Alrø, de måtte have kongebrev idet de var beslægtede i 2 og 3 led.
Måske er det ad den vej muligt at finde frem til Ingeborgs slægt på Alrø
C - Relaterede personerGl. CHRISTEN JØRGENSØN, Mulig fader: Jørgen Bendtsøn fra 1664 matr
Ifl. com: 26-12-1739: Gl Christen Jørgensøn blev betient i sit hjem af Hr. Zoega i Schiolde. Herefter ses han ikke mere til com.
Gl. CHRISTEN RASMUSØN Matr. bosat i hus

født: o.1636 far: Se text
død : 22-9-1744, 108 årmor:

viet: 1697   gift som 60 årig! se text

KAREN JØRGENSDATTER
født: far: far: se text
død : inden 1733mor:

Jørgen 1698  druknet 23-4-1747 49 år
Inger ?  viet 1745 Joust Povelsøn fra Endelave.


Gl.CHRISTEN:
Hans fader må være Rasmus Christensøn der ifl.1664 matr. boede i et hus.
Christen havde muligvis en broder der hed Niels, fød o.1635, som flyttede til Endelave og blev viet 1668 med Kiersten Lasdatter

1688: CHRISTEN ses til barnedåb i Glud, "Sophie" hos Jørgen Mouridsøn i skovhuset, sammen med Niels Rasmusøn.

Glud KB. 18 S.e.Trin 1697: (en overstreget indførsel s.118) Blef Christen Rasmusøn oc Karen Jørgensdatter viede tilsammen i æcteskab.
Eneste Karen Jørgensd. fra den tid født i Glud er Jørgen Offers datter Karen født 1668

KB: 26-4-1747:
Jørgen Christensøn skræder på Hiarnøe, som døde d 23 d. om morgnen tidlig på vejen eler rejsen fra Endelauge, da det var et stærk blæsende koldt vejir, da hand, som et meget svag menske iser af et meget stort bræek, han ville ?oget sig på roen og tillige frosen forsvandt, begravet i hans alders 49 år; ellers var med ham på reijsen Mors: Rube fra Horsens og Peder Sørensøn fra Hiarnøe, som vidner at der snart irke? vendtes? til at han fløde noget før han var næsten død. Og to mænd af landet fante ham saa snart han kom til landet, som og vidnede, at ? ? kunde for noget ? kunde forårsage hans hastige død.

Inger Christendatter viet med Joust P.:
Der Spores ingen efterslægt hverken på Hjarnø eller Endelave, men Jørgens besøg på Endelave tyder på at de var bosat der. Joust var skolemester her på Hjarnø ca 1733-37, hans forældre er Povel Jensøn viet 1681 med Tyre Olufsdatter, Endelave

Com: 1733-40: Gl. Christen Rasmusøn og Søn og datter
Com. 1740-43: Gl. Christen Rasmusøn fik sakramentet på sin seng i sit hus.
Com: 1744: Gl. Christen Rasmusøn som blev beredt på sin seng efter sædvane.
CHRISTOFER RASMUSØN Vestergaard bosat i hus

født: 1696far: Rasmus Sørensen Vestergaard matr 12/13
død : 21-5-1746, 50 år glmor: Anna Rasmusdatter

viet: o.1725  

BODIL JENSDATTER
født: 1702far: Jens ?
død : 3-2-1768, 66 år glmor:

Jens 1726 kon 6-10-1743, i 1746 søfarende, bosat i Svendborg
Rasmus 1730  bosat i Svalvig i Norge
Peder 21-4-1734 kon 6-4-1755
Ane M.21-4-1734  kon 6-4-1755 viet 1790 enken Ane Kierstine Sørensd., matr 10


Sørul 1733: CHRISTOFER Rasmusøn 40 år gift. Ingen Jord nævnt.

BODIL Jensdatters navn kendes fra introduktioner efter fødsel og fra hendes begravelse

Se skifte efter Søren i 1817 ang. hans brødre.

Ifl.Com. listerne:
1733-46: Christofer Rasmusøn Vestergaard og hustru
1746-67: Christofer Rasmusøns Enke
1733-59: Børn: Jens, Rasmus, Søren, Peder, Thomas og en datter

"Jens"
1744: dreng hos Jens Rasmusøn, 1746: Matros og søfarende
1747: Jens Christophersøn ses sidste gang til com.

"Rasmus"
1748-49: dreng hos Peder Sørensøn 1752: Christophers enke med søn Rasmus
1753: ses nu sidste gang til com, som svend hos Peder Østergaard

"Peder"
1755: hos Søren Nielsøn og Peder Østergaard, 1755-58: hos Peder Østergaard

"Søren" 1769: Matros
1755: hos Oluf Rasmusøn, 1756-58: hos Mads Nielsøn, 1759-60: hos Søren Nielsøn, 1761-64: hos Mads Nielsøn, 1765-68: hos Niels
Sørensøn, 1768-69: hos Laurids Olufsøn 1770-90: hos Jørgen Olufsøn, vies 1790 til Jørgen Olufsøns enke

"Thomas"
1757-59: hos Rasmus Rasmusøn, 1759-61: hos Søren Pedersøn, 1762-64: hos Niels Sørensøn, 1764: hos Laurids Olufsøn, 1765-67: hos
Christen Sørensøn, 1767-69: hos Jørgen Olufsøn
CHRISTEN SØRENSØN Matr. 12

født: 1719far: Søren Pedersøn, matr. 4
død : 20-4-1779, 60 årmor: (måske Anna) Nielsdatter

viet: 9-3-1752  med enken efter Jens Pedersøn Alrø

ANNA MAGRETHE PEDERSD.
født: 1720far: Peder Sørensøn Vestergaard, matr 12
død : ?/10-1792, 72årmor: Karen Hansdatter

Anna 20-9-1752  død 18-10-52
Jens 14-4-1753  kon 7-4-1771 ? død 12-1-1831 almisse lem.
Søren 20-12-1756  kon 23-4-1775 viet 1777 Karen Rasmusd., matr 12


Ang. CHRISTEN
Kb.1779: 1 S.e.Trinitatis blev Begravet Christen Sørensøn som kuldsejlede og druknend i et hart vejer d. 20 april på sin tilbage reise fra Endelauge samt fundet og synet af herreds fogeden i Hads herred ved Gyldenæs hvor fra han med tilladelse blev overbragt til fædrene sted og land og er begravet i hans alders 60 år.

Christen Sørensen fra Hiarnøe (Glud Sogn) og Anna Margretha Pedersdatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Hand og Hendes forrige ved Døden afgangne Mand Jens Pedersen, skal have været Sødskende Børn.
Christiansborg den 19 Novembris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab. C S og A M P begge af Hjarnøe Land. Sign af Sognepræsten Glud og Søren Pedersøn - Jens Rasmussen begge af Hiarnøe Land.

CHRISTEN er farbroder til Jens Pedersøn og Mette Pedersdatter der begge blev konfirmeret 1762, født o.1744-47.

Ifl.Com.listerne:
1741:Unge Peder Sørensøn og hustru og hans broder Christen.
1740-46: hos sin broder Peder Sørensøn
1747-51: hos Rasmus Rasmusøn
1752: Christen Sørensøn og fæste kone/ hustru
1761: + moder, 1767-68+78 + stifdatter Karen, 1771-77 + søn Jens
1777-79: + Jens og Søren og stifdatter Karen
1780-92: Søren Christensøns enke.

Folk:
1755: Niels Olufsøn, 1755-59: Thomas Sørensøn
1763-64: Jens Pedersøn, 1765-68: Thomas Christophersøn
1769-70: Mette C. Pedersdatter

1759: Gl. Søren Pedersøns datter Karen og datters søn Søren Christensøn

Hors 1794: Jens Christensøn anløb i 1794 havnen 2 gange.
Sørul 1802: Jens Ch. Helbefaren, Søpatent i 1802, sejler fra Horsens med skib i Kgl.transport, 4 togter.
Lodspro: Søren var til sesion 16-8-1777
CHRISTEN NIELSEN Matr. 20

født: 13-3-1784 far: far: Niels Corfitsen, Østrup
død : mor: mor: (Inger Christend.)

viet: 30-4-1814   med enken efter Peder Pedersøn,(ingen børn).

SOFIE SØRENSDATTER
født: 27-11-1778far: Søren Hansøn i hauen, matr. 22
død : (se Glud KB)mor: Johanne Sørensd.

Peder 22-1-1815  
Niels Johan 3-11-1816   viet ? Hermandine Julie Jensen, flytter til Østrup
Søren 31-3-1818  
Inger Kierstine 7-5-1821  ugift, boer 1845 i Østrup, se text
Hans 1-12-1822  død 2-12 1 dg gl
 


CHRISTEN: ankom 1817 fra Glud sogn, hans fader var husmand og dagleier og gift 2nd gang med Inger Christend.

CHRISTEN og SOFIE kaldes for Væver og huusfolk

Søren: Er i 1845 gift med Hermandine Julie Jensen fc.1808 i Kbh. De bor på Østrup mark, benævnes husmand og væver, Sørens søster Inger Kirstine bor hos dem og kaldes for inderste og væver. Hans moder Sofie Sørensd. bor der ligeledes som 67 årig aftægts kone.

1832: Christen Nielsen fæster et hus på Bisholt mark, 3skp. 1alb. hartkorn.
Ses i fæstepro B66C - 58 fol.260
CHRISTIAN JØRGENSEN Borg   bosat i Snaptun, Baadfører

født:24-1-1793 far: Jørgen Christiansen, Borre
død : mor: Maren Jensd.

viet: 17-3-1827  

INGEBORG JENSDATTER
født: 26-4-1807far: Jens Nielsen, matr 13
død : 7-4-1832mor: Anna Sørensd

Jens Jørgen 29-1-1828  
 
 
 
 
 

CHRISTIAN Kaldes ved vielsen i 1827 for hidtil søfarende, ved Jens Jørgens dåb for husmand.
Flytter 1829 til Glud m/familien, kaldes da Bådfører.

Ansat ved lodseriet 12-10-1835. " er allene for indlodsning af fartøjer fra Gyllingnæs eller Hjarnø til Horsens". som bopæl anført Hjarnø. Efter begæring afskediget 3-3-1841.

Ifl. JPB. byggede han det andet hus ved Snaptun. (nu JH) Var ifl. Ft 1834 gift 2nd gang med Ane Barbara Hansdat. Kaldtes da for fisker og bådfører.

Jens Jørgen: ses i Ft 1845 hos faderen i hus i Østrup.og betegnes søfarende og faderen som bådfører.

Forslægt:
Jørgen Povlsøn ~ 1717 ~ Clara Elisabeth Rosenmeyer fra alrø

Chr Jørgensen ~ 1762 ~ Johanne Jensdatter fra Alrø, de bliver bosat på Borre

Jørgen Chr. Borg ~ ? ~ Maren Jensdatter

Chr. Jørgensen Borg ~1827 ~Ingeborg Jensdatter
CHRESTEN JENSEN Matr. 15 fra Alrø

født: 30-4-1807far:Jens Pedersen, Alrø
død: 26-11-1882mor:Inger Michelsdatter

viet: 6-12-1844   med Erik Sørensøns enke,(hendes 3de ægteskab)

METTE CATRINE ANDERSDATTER
født: 3-6-1795far:Anders Jensøn, matr. 15
død: 15-10-1874mor:Ane Kirstine NielsdatterCHRESTEN ankommer 1844 fra Alrø og har fæstet hus på Hjarnø.
CARL PETERSEN Matr. 10b

født: 30-9-1846far: Peder Clausen, matr. 21
død: o.1922 mor: Ane Stephansd.

viet: 30-9-1886   i Glud Kirke

DORTHEA JENSEN
født: 27-3-1857far: Jens Thomasen husfolk på
død: mor: Inger Henriksd. Nørby mark

Emma Marie Pedersen 15-8-1887  
Petra Annine Pedersen 16-12-1896  


CARL:
Skøde lyst på 10b den 17-1-1876, hans enke sælger til Sigfred Simonsen i 1922
Han sejlede smør til Horsens de første år Mejeriet var startet.
Betegnes husmand og Fisker i Ft 1890

DORTHEA:
Er en søster til Thomas Chr. Jensen på matr no 3b.
Ved hendes vielse i 1886 er hendes fader død, moderen gifter sig igen med Knud M. Nielsen
Ifl.Ft 1911, er hun enke, husmoder og landbruger. Petra bor hos hende.

Opl.fra Arne:
CARL var lidt skrøvlet i det og kunne ikke lave så meget, og han var en lille spinkel mand og farbror til Mathias.

Lods Søren Hansen bliver bosat her på Matr. 10b, idet han lejer ejendommen af Carl Petersen indtil denne skal giftes. Der var i 1886 ingen andre muligheder for at leje en bolig på øen og Lodsvæsnet beslutter derfor selv at bygge et Hus.
CRESTEN PETER NIELSEN.   Matr. se text

født: 16-10-1865far: Niels Hansen, Snedker, matr. 15
død : 10-11-1945mor: Karen Marie Pedersd.

viet:  

INGRID MARIANE (Nielsen)
født:16-9-1877 far:
død: 2-5-1950 mor:Skøde på 11d i 1901, solgt til Simon Jørgensen 1905.
Skøde på 15c og 17d i 1906, solgt til Ejler Jensen 1946

Ft.1911: Matr 15c+17d. Ingrid er født i Grønbæk, Viborg.

11d købt af Ole Hansen i 1901
15c + 17d købt af Niels Hansen i 1909
Chr.Peter og Ingrid byggede landbrugsejendom på 15c i 1910

11d solgt 1914 til Karlinius Nielsen, søn af Snedker NIELS hansen og ejer af matr.no.15


CARLINIUS får skøde på matr 15 i 1909

Ft.1911:
Carlinius er landmand og snedker på matr 11c+11a+15a+17?+18
Maries moder, Karen Marie er pensioneret jordemoder og boer hos sin datter og svigersøn.

ifl.skolepro:
Carlinius's børn: Niels H.V.-Nielsen født 4-2-1911 og Carl A.F.Nielsen født 24-4-1916

"Linius" lavede fx skriveborde, Sengemøbler, Slagbænke osv.
Slagbænke har han fx lavet til både Mathias P. og Hans P.
CARLINIUS NIELSEN Matr. 15 Snedker

født: 15-12-1879far: Poul Nielsen, Alrø
død : 13-11-1952mor:

viet:  

Nielsigne Karoline MARIE NIELSEN
født: 7-5-1875 far: Snedker Niels Hansen, matr 15
død:17-11-1929mor: Karen Marie Pedersd.

Niels H.V. Nielsen 4-2-1911  
Carl A.F. Nielsen 24-4-1916  

viet: 2nd gang  

ANNA
født: 4-1-1913 far:
død: 31-12-1986mor:
CHRISTIAN JØRGENSEN Matr. 11d+11i

født: 15-9-1867far: Anders Jørgensen, gårdfolk i
død: 30-12-1918mor: Elisabeth Knudsen , strup

viet:  

KAREN MARIE PEDERSEN
født: 30-4-1861 far: Jens Pedersen, matr nr 10
død: 9-4-1945mor: Mette SørensenChristian Jørgensen køber i 1916 Matr nr 11d + 11i af Simon Jørgensen.
Karen bor der til sin død og kaldes i daglig tale for Karen Jørgensen, hun er søster til: Jens Pejsen, Søren fisker, Mathias, osv.

D. og E. relaterede personerAne Dyngbye 1733 listen Com.
Kirsten Dyngbye 1743 listen Com.

På Alrø ses også nogle Dyngby'er som tj.folk hist og her.
Dyngby ligger 7-8 km norf for Hou.
DUSINIUS PETER RASMUSEN Matr. 6

født: 1-6-1850far: Gdm Rasmus Madsen, matr 6
død: 30-7-1914mor: Ane Marie Magrethe Madsd.

viet: 10-4-1891  

NIELSIGNE OLESEN
født: 6-7-1859 far: husm Ole Peter Sørensen, Åstrup
død: 12-2-1944mor:Ingeborg Sørensd. (fra hjarnø), matr 3

Peder Sørensen 8-4-1880  efter vielsen; Peter Rasmusen


DUSINIUS køber gaarden til selveje i 1883 idet hans far afstår sin ret fra købe kontrakten til ham, og går på aftægt.
Dusinius sælger til sønnen Peder i 1911. Dusinius dør på St Josep hosp. Horsens.

NIELSIGNE bor i et hus der lå mellem matr 3 og 4, indtil Dusinius endelig gifter sig med hende. Da er hans søn 11 år.
Nielsigne dør i Juelsminde, på hendes gravsten står hun er født i Rårup.
Til hendes dåb i 1859 var hendes moster Mette Sørensd. fra Hjarnø med.

Peder der er født før vielsen, får fra 1905 efternavnet Rasmusen

Hans 1913-1991 (sten på deres grav) ??

I Ft 1890: Dusinius er ugift, har en husholder Maren K. Rasmusen, og har begge sine forældre på aftægt.

Ft 1890:
Nielsigne Olesen 27 år, ugift, sypige født i Rårup
Peter Sørensen 9 - , søn født på Hjarnø
Ane Johanne Jensd. 90 år, aftægtskone, fra matr nr 3. (Ingeborgs mor og Nielsignes mormor.)

1911 har Dusinius en stenhugger fra Ørting, Mogens Simonsen, boende.
ERIK SØRENSENMatr. 15

født: 23-3-1795far: Søren Pedersøn Damand, Sønderby
død: 15-2-1844mor: Kirsten Christofferd.

viet: 7-4-1843   med Peder Sørensen Damand's enke

METTE CATRINE ANDERSDATTER
født: 3-6-1795 far: Anders Jensøn, matr 15
død: 15-10-1874mor: Ane Kirstine NielsdatterERIK gifter sig med sin halvbroders enke idet hans fader er gift for 2nd gang, 18-1-1794, med Kirsten Christoferdatter. Ved vielsen står om Erik: Tjener i Østrup

Da Erik dør gifter Mette C. sig for 3de gang med Chresten Jensøn der tjente på Alrø.